John
Gustafsson

Ella
Andersson

Gustaf
Johansson

Hanna
Johansson

Henrik
Petersson

Signe
Petersson

David
Nilsson

Ester
Nilsson

Söker du ättlingar till personerna ovan? Kontakta mig så kan jag hjälpa dig med en sådan förteckning. Har du kompletterande information eller hittat felaktigheter, meddela gärna dessa uppgifter till mig.

Looking for descendants of the people above? Please contact me so I can help you with such a list. Do you have additional information or found errors, please notify this information to me