PersonerPlatser
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, (- 1672)
, (- 1675)
, (- 1677)
, (- >1689)
, (- 1710)
, (- <1719)
, (- 1729)
, (- 1951)
, (- 1953)
, (- 1974)
, (- 1980)
, (1688? - 1758)
, (1702 - 1702)
, (1714 - )
, Amund
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders (- 1662)
, Anders (- >1664)
, Andreas
, Anita
, Anna
, Anna
, Anna
, Anna
, Anna (- 1686)
, Anna (1621? - 1717)
, Anna (1642? - 1722)
, Anna (1648? - 1723)
, Anna (1669 - 1752)
, Anna Gustafva (1808 - )
, Anna Harriet Henrietta (1900 - 1903)
, Anna Lisa Norman (1918 - 1987)
, Annika
, Annika
, Annika
, Annika (1682 - )
, Annika (1810 - )
, Anund Jakob
, Apollonia
, Arvid
, Axel Robert (1876 - )
, Barbara
, Barbro (- 1694)
, Barbro (1510? - )
, Bengt
, Bengt
, Bengt
, Bengt
, Bengt
, Bengt (1614? - 1704)
, Bengta (- <1713)
, Bengta (1688? - 1737)
, Brigita (- 1708)
, Brita
, Britta
, Britta
, Britta
, Britta
, Britta
, Britta
, Britta
, Britta
, Börje
, Börje (- 1670?)
, Börje (1629? - 1711)
, Börta (1631? - 1705)
, Carl
, Carl
, Carl
, Carl
, Carl
, Carl (- 1678)
, Catrine
, Cecilia
, Cecilia
, Daniel
, Daniel
, Djur
, Dödfödd flicka (1716 - )
, Dödfödd flicka (1864 - )
, Dödfödd son (1686 - 1686)
, Dödfödd son (1736 - )
, Dödfödd son (1798 - )
, dödfödd son (1817 - 1817)
, Dödfött (1704 - )
, Dödfött barn (1688 - 1688)
, Dödfött barn (1707 - )
, Dödfött barn (1708 - 1708)
, Dödfött barn (1713 - )
, Dödfött barn (1718 - )
, Dödfött barn (1723 - )
, dödfött barn (1728 - )
, Dödfött barn (1729 - )
, dödfött barn (1735 - )
, Dödfött barn (1742 - )
, Dödfött barn (1771 - )
, Dödfött flickebarn (1711 - )
, Dödfött flickebarn (1789 - )
, Dödfött flickebarn (1796 - )
, Dödfött gossebarn (1795 - )
, dödfött gossebarn (1835 - 1835)
, Dödfött gossebarn (1856 - 1856)
, Dödfött gossebarn (1868 - 1868)
, Dödfött gossebarn (1879 - 1879)
, Edla
, Elin
, Elin
, Elin
, Elin
, Elin
, Elin
, Elin
, Elin (- 1681?)
, Elin (- 1690)
, Elin (- 1739)
, Elin (1634 - 1730)
, Elin (1650? - 1724)
, Elin (1656? - 1721)
, Elin (1691? - 1727)
, Elin (1709? - )
, Elisabet
, Elisabet
, Elisabet
, Elisabet (- 1720)
, Elisabeth
, Elisabeth
, Elisabeth
, Elisabeth (- 1702)
, Elisabeth (- 1710?)
, Elisabeth Almelina
, Elsa
, Elsa Maria
, Emilia Sophia (1813 - )
, Erik
, Erik
, Erik
, Erik
, Erik
, Erik (- <1711)
, Erland
, Ernst George Wilhelm (1882 - 1883)
, Eskil
, Ester Olivia (1901 - 1905)
, Estrid
, Flickebarn (1765 - )
, Frende (- 1664)
, Friedrick (1723 - )
, Fru 2
, Giermund
, Gise
, Gisle
, Gorm den gamle av Danmark (- 958)
, Gudborg (1633? - 1703)
, Gudmund
, Gudmund
, Gunhild (- 1015)
, Gunnar (1862 - )
, Gunnel
, Gunnel (- 1732)
, Gunnil
, Gunnil
, Gustaf
, Gustaf Adolf (1877 - )
, Gustaf Hjalmar (1911 - 1980)
, Gustaf Natanael (1880 - (USA))
, Halvdan
, Hans
, Hemming
, Hjalmar (1881 - 1881)
, Håkan
, Håkan
, Håkan
, Håkan
, Håkan
, Håkan (- <1623)
, Håkan (- 1706)
, Håkan (- 1714)
, Ingeborg
, Ingeborg
, Ingeborg
, Ingeborg
, Ingeborg
, Ingeborg
, Ingeborg
, Ingeborg
, Ingeborg (- >1588)
, Ingeborg (- 1619)
, Ingeborg (- >1659)
, Ingeborg (- 1756?)
, Ingeborg (1648? - 1728)
, Ingeborg (1657? - 1714)
, Ingeborg (1658? - 1707)
, Ingegerd (1684? - 1724)
, Ingegärd
, Inger (- 1689)
, Ingierd
, Ingierd
, Ingierd
, Ingierd (1675? - 1757)
, Ingiär
, Ingiär
, Ingrid
, Ingrid
, Ingrid
, Ingrid
, Ingrid
, Ingrid
, Ingrid (1630? - 1728)
, Ingrid (1722 - 1760)
, Ingrid (1763 - )
, Isac (- 1712)
, Isak
, Ivar (1859 - )
, Jacob
, Jacob (1643? - 1703?)
, Jaroslav
, Johan
, Johan
, Johan
, Johan
, Johan
, Johan (- >1592)
, Johan (1694? - 1710)
, Johanna Lovisa (1809 - )
, Johannes (1736 - )
, Johannes (1817 - )
, Johannes Svenonis (- 1728)
, Jon
, Jon
, Jon
, Jon
, Jon
, Jon
, Jon
, Jon
, Jon
, Jon
, Jon
, Jon (- 1683)
, Jon (- 1692?)
, Jon (- <1695)
, Jon (- 1707)
, Jon (- 1735?)
, Jon (1560 - )
, Jon (1636 - 1716)
, Jon (1683? - 1747)
, Jonas
, Jonas
, Jonas
, Jonas (- 1743)
, Jöns
, Jöns
, Jöns
, Jöns
, Jöns
, Jöns
, Jöns
, Jöns
, Jöns (- 1664?)
, Jöns (- <1687)
, Jöns (- 1702)
, Jöns (1616? - 1699)
, Jöns (1649? - 1727)
, Karin
, Karin
, Karin
, Karin
, Karin
, Karin
, Karin
, Karin
, Karin
, Karin (- >1655)
, Karin (- 1671)
, Karin (- 1684)
, Karin (- 1721?)
, Karin (1662? - 1737)
, Karin (1864 - )
, Karl Axel Toll (1849 - 1931)
, Karl Mauritz
, Kerstin
, Kerstin
, Kerstin
, Kerstin
, Kerstin
, Kerstin
, Kerstin
, Kerstin
, Kerstin
, Kerstin
, Kerstin
, Kerstin
, Kerstin
, Kerstin
, Kerstin
, Kerstin
, Kerstin
, Kerstin (- >1616)
, Kerstin (- >1712)
, Kerstin (- <1714)
, Kerstin (- >1720)
, Kerstin (- 1740)
, Kerstin (1649? - 1719)
, Kerstin (1649? - 1739)
, Kerstin (1667? - )
, Kerstin (1668? - 1707)
, Knut
, Knut
, Knut (1643? - 1715)
, Lars
, Lars
, Lars
, Lars
, Lars
, Lars
, Lars
, Lars
, Lars (- 1688)
, Lars (- 1732)
, Lars (1641? - 1717)
, Lars (1715 - )
, Lars i Draget
, Lasse i Gomma
, lilla dotter (1769 - 1769)
, Lisa Stina (1820 - )
, Lisbeth
, Lisbett
, Lisken (1658? - 1738)
, Lorents (1804 - )
, Lucia
, Magnil
, Magnus
, Malin (1575 - )
, Margareta
, Margareta
, Margareta
, Margareta (- >1648)
, Margareta (- 1700)
, Margareta (- 1729)
, Margareta (1697? - 1710)
, Margareta Elisabet (1899 - 1903)
, Maria
, Maria
, Maria
, Maria (- <1693)
, Maria (1648? - 1711)
, Maria (1661? - 1737)
, Maria (1692 - )
, Maria (1808 - 1812)
, Marit
, Marit
, Marit
, Marit
, Marit
, Marit
, Marit (- 1646)
, Marit (1656? - 1716)
, Marjedt (- 1675)
, Marta Gunhild Alice (1908 - 1981)
, Martha (1659? - 1709?)
, Mats (- >1702)
, Mattis
, Mattis
, Mattis
, Mikael
, Moor (1677? - 1743)
, Mstislav (- 1132)
, Måns (Mogens) (- 1545)
, Måns
, Måns
, Måns
, Måns
, Måns
, Måns
, Måns
, Måns
, Måns
, Måns
, Måns
, Måns
, Måns
, Måns
, Måns
, Måns
, Måns
, Måns
, Måns
, Måns
, Måns
, Måns
, Måns
, Måns
, Måns (- <1636)
, Måns (- 1686)
, Måns (- 1720)
, Märit
, Märit (1660? - 1711)
, Märta
, Märta
, Märta
, Märta (1649? - 1720)
, Nanna (1860 - )
, Nanne (- >1704)
, Nicolaus
, Nils
, Nils
, Nils
, Nils
, Nils
, Nils
, Nils
, Nils
, Nils
, Nils
, Nils
, Nils
, Nils
, Nils
, Nils
, Nils
, Nils
, Nils
, Nils
, Nils (- >1659)
, Nils (- 1682)
, Nils (- <1706)
, Nilsdotter
, okänd
, okänd
, okänd
, Olof
, Olof
, Olof
, Olof
, Olof
, Olof
, Olof (1631? - 1723)
, Peder
, Peder
, Per
, Per
, Per
, Per
, Per
, Per
, Per
, Per
, Per
, Per
, Per
, Per
, Per
, Per
, Per
, Per
, Per
, Per
, Per
, Per
, Per
, Per
, Per
, Per
, Per (- <1643)
, Per (- 1718?)
, Per (- >1732)
, Per (- <1743)
, Per (1702? - 1791)
, Per Gustaf (1802 - )
, Peter
, Peter (1807 - )
, Petrus
, Petter
, Påvel
, Rachel (- 1692)
, Rangel (1626? - 1696)
, Rut Anna Maria (1904 - 1986)
, Sara
, Sara
, Sara (- 1709)
, Sara (- 1719)
, Sigfrid
, Sigrid
, Sigrid
, Sigrid (1580? - 1645?)
, Sone
, Stenkil (1030? - 1066?)
, Stina (1731 - )
, Suen
, Sven
, Sven
, Sven
, Sven
, Sven
, Sven
, Sven
, Sven
, Sven
, Sven
, Sven
, Sven
, Sven
, Sven
, Sven
, Sven (- 1716)
, Sven (- <1722)
, Sven (>1550 - )
, Sven (1656? - 1723)
, Sven i Draget
, Sven Johansson (1802 - )
, Sven Oskar (1887 - (USA))
, Thala (- 1712)
, Thore
, Thore (- 1736)
, Tor
, Torkil (1020? - )
, Trotte (1649? - 1707)
, Ulrika
, Unne (- <1612)
, Valentin
, Valentin (- 1667?)
, Vladimir den Helige
, Vsevolod I
, Walborg
, Åsle
Abelsson, Alexander (1686? - 1735)
Abjornsson Sparre af Tofta, Laurentz (1294 - )
Abjörnsdotter Sparre med Liljor, Ingrid (1220? - >1310)
Abrahamsdotter Hahn, Johanna (1648 - 1732)
Abrahamsdotter Hahn, Sara (- 1711)
Abrahamsdotter Ljungqvist, Christina Maria (1792 - 1829)
Abrahamsdotter Rundqvist, Anna (1807 - 1847)
Abrahamsdotter Rundqvist, Britta (1796 - 1796)
Abrahamsdotter Rundqvist, Britta (1799 - 1868)
Abrahamsdotter Rundqvist, Helena (1793 - 1848)
Abrahamsdotter Rundqvist, Johanna (1802 - 1855)
Abrahamsdotter Rundqvist, Maria (1796 - 1796)
Abrahamsdotter Rundqvist, Maria (1797 - 1818)
Abrahamsdotter, Anna (1782 - 1838)
Abrahamsdotter, Annica (1780 - 1840)
Abrahamsdotter, Brigita (1732 - )
Abrahamsdotter, Brigitta (1726 - )
Abrahamsdotter, Britta (1711 - 1761)
Abrahamsdotter, Cathrina (1789 - 1839)
Abrahamsdotter, Greta (1754 - 1812)
Abrahamsdotter, Helena (1721 - 1785)
Abrahamsdotter, Ingrid (1786 - 1786)
Abrahamsdotter, Ingrid Maria (1788 - 1808)
Abrahamsdotter, Kerstin (- 1753)
Abrahamsdotter, Kerstin (1704 - >1744)
Abrahamsdotter, Lena (1758? - 1801)
Abrahamsdotter, Lena (1782 - 1857)
Abrahamsdotter, Lisa (1796 - 1870)
Abrahamsdotter, Maria
Abrahamsdotter, Maria (1716 - 1717)
Abrahamsdotter, Marta (1776 - 1827)
Abrahamsdotter, Märit (- <1692)
Abrahamsson Rundqvist, Lars (1801 - 1802)
Abrahamsson Rundqvist, Lars (1805 - 1873)
Abrahamsson Rundqvist, Magnus (1814 - <1817)
Abrahamsson, Anders (1708 - 1768)
Abrahamsson, Anders (1727? - )
Abrahamsson, Anders (1765 - 1841)
Abrahamsson, Gustav (1713 - 1717)
Abrahamsson, Hans (1670? - 1711)
Abrahamsson, Håkan (1791 - 1791)
Abrahamsson, Håkan (1792 - 1814)
Abrahamsson, Isak (1724 - )
Abrahamsson, Lars (1732 - 1816)
Abrahamsson, Lars (1766 - )
Abrahamsson, Måns (1785 - 1806)
Abrahamsson, Nils (1793 - 1872)
Abrahamsson, Per (1724 - 1801)
Abrahamsson, Per (1726 - 1800)
Abrahamsson, Peter (1799 - 1886)
Abrahamsson, Petter (1769 - 1829)
Ackerman, Peter (1659? - 1732)
Adamsson Hahn, Elias (1737 - 1810)
Adamsson, Anders (1805 - 1893)
Adin f Andersdotter, Carolina Christina (1829 - 1910)
Adin f Littorin, Hulda Eugenia (1871 - 1958)
Adin, Amanda Cecilia (1864 - 1866)
Adin, Bror Folke Henrik (1906 - 1976)
Adin, Calla Maria (1872 - 1931)
Adin, Frans Ferdinand (1866 - 1931)
Adin, Göran Folke (1937 - 1978)
Adin, Märta Gunlöd Angelica (1914 - 2003)
Adin, Per Magnus (1832 - 1912)
Adler, Frieda Henriette Auguste Louise (1884 - 1918)
Adolfsdotter, Christina Sophia Juliana (1805 - 1828)
Adolfsdotter, Hanna Vera Elisabeth (1882 - <1947)
Adolfsdotter, Ingrid Catharina (1812 - 1885)
Adolfsdotter, Maria (1754 - 1820)
Adolfsson, Carl Johan (1818 - 1865)
Adolfsson, Eric Magnus (1809 - 1864)
Adolfsson, Gustaf (1801 - 1832)
Ahl, Jacob (1760 - 1819)
Ahlander, Carl Gustaf (1778 - )
Ahlander, Göran Wilhelm (1782 - )
Ahlander, Lars Jonas (1744 - 1790)
Ahlander, Stina Caisa (1782 - 1783)
Ahlgren, Carl
Ahlgren, Isak (1777 - 1826)
Ahlgren, Josef (1815 - 1885)
Ahlgren, Maria (1711 - 1777)
Ahlmark, Andreas (1722 - 1790)
Ahlmark, Elsa Sara (1798 - 1875)
Ahlmark, Jonas (1759 - 1839)
Ahlstrand, Frans Olof (1823 - )
Ahlstrand, Sven (1764 - 1810)
Ahlstrand, Sven Olof (1795 - )
Ahlström, Alma Elisabeth (1891 - 1972)
Ahlström, Anna Fredrika (1893 - 1932)
Ahlström, Anna Gustava (1842 - )
Ahlström, Carl Otto (1811 - 1884)
Ahlström, John Mattias (1897 - 1951)
Ahlström, Karl Johan (1889 - 1917)
Ahlström, Magnus (1784 - 1831)
Ahlström, Sigrid Helena (1895 - 1980)
Ahlström, Ulrica Sophia (1814 - 1814)
Ahlsund, Anna Catharina (1753 - )
Akuander, Jonas (- 1773)
Akuander, Marta Beata (1733 - 1786)
Alebeckius, Johannes Laurentius (1623 - 1669)
Alex, David Bernhard (1860 - 1930)
Alexandersdotter, Maria (1737 - )
Alexandersdotter, Martha (1701 - )
Alexandersson Brandin, Albert Leonhard (1874 - 1964)
Alfredsson, Gerda Elvira (1887 - 1968)
Alfredsson, Sanfrid Edvard (1894 - 1974)
Algutsdotter, Anna (1648? - 1729)
Algutsson, Bengt
Allerheim, Aino Irmelin (1913 - 2006)
Allerheim, Bengt Erik (1920 - 1986)
Allgulander f Henke, Marie Margarete (1904 - 2002)
Allgulander f Jonsson, Hilma Viktoria (1881 - 1983)
Allgulander, Ada Ragnhild Matilda Fransyska (1908 - 1999)
Allgulander, Oscar Bror Tage (1907 - 2002)
Allgulander, Oscar Carl Gösta (1905 - 1984)
Allgulander, Oscar Valfrid (1872 - 1943)
Almberg, Beda Mathilda (1878 - 1932)
Almegren, Anders
Almén, Anna Catharina (1742 - 1743)
Almén, Christina (1734 - <1735)
Almén, Elisabet (1736 - 1754)
Almén, Eric (1738 - 1738)
Almén, Johannes (1731 - )
Almén, Lars (1733 - <1735)
Almén, Magnus (1739 - 1739)
Almén, Magnus (1741 - 1790)
Almgren, Johan Emil (1882 - 1908)
Almkvist, Anna Lovisa Vilhelmina (1876 - 1953)
Almqvist, Anders (1695 - 1775)
Almqvist, August Erhard (1837 - 1891)
Almqvist, Emma Mathilda Augusta (1864 - 1868)
Almqvist, Eva (1741 - 1784)
Almqvist, Lovisa Maria
Almqvist, Sara (1723? - 1804)
Ambjörnsdotter, Anna
Ambjörnsdotter, Anna
Ambjörnsdotter, Anna (1726 - 1800)
Ambjörnsdotter, Elin (- 1677?)
Ambjörnsdotter, Elin (1721? - 1791)
Ambjörnsdotter, Eva
Ambjörnsdotter, Ingeborg (1650? - 1728)
Ambjörnsson, Erik (1708? - 1767)
Ambjörnsson, Valtin (1729 - 1799)
Amundsdotter, Annika (1694? - 1772)
Amundsdotter, Elsa (1607 - 1693)
Amundsdotter, Ingrid (1615 - 1700)
Amundsdotter, Karin (1682 - 1762)
Amundsdotter, Kerstin
Amundsdotter, Kerstin (1750 - )
Amundsson Stake, Olof (- 1526)
Amundsson, Carl (1612 - 1697)
Amundsson, Gudmund (- 1675)
Amundsson, Hemming (1601 - 1689)
Amundsson, Jonas (1697? - 1763)
Amundsson, Nils (1565? - )
Amundsson, Nils (1699? - 1768)
Anckarloo, David (1687 - 1765)
Anckarloo, Håkan (1684 - 1719)
Anderholm, Margareta Kerstin Ingegerd (1941 - 2008)
Andersdotter Beckman, Maria (- 1760)
Andersdotter Berg, Petronella
Andersdotter Björkman, Brita (1650? - 1700)
Andersdotter Blåberg, Annika (1798 - )
Andersdotter Broman, Anna (1732 - )
Andersdotter Broman, Helena (1733? - 1765)
Andersdotter Broman, Stina (1746 - 1824)
Andersdotter Grodt, Beata (1660? - 1742)
Andersdotter Gunberg, Catharina (1697 - )
Andersdotter Hasselqvist, Maria (1702 - 1773)
Andersdotter Hwass, Bolla Greta
Andersdotter Kylander, Anna (1663 - 1724)
Andersdotter Lundberg, Christina (1749 - 1773)
Andersdotter Lundberg, Ingrid (1747 - 1770)
Andersdotter Lustig, Brita (1746 - 1821)
Andersdotter Ringberg, Ingrid (1748 - )
Andersdotter Rosenstråle, Hedvig Beata (1726 - 1761)
Andersdotter Rosenstråle, Margareta
Andersdotter Rånge, Annika (1719 - 1797)
Andersdotter Rånge, Britta (1704 - 1764)
Andersdotter Rånge, Catharina (1702 - )
Andersdotter Rånge, Maria (1717 - )
Andersdotter Rånge, Maria (1770 - 1789)
Andersdotter Rånge, Maria (1791 - 1806)
Andersdotter Rånge, Rebecka (1707 - 1771)
Andersdotter Stierna, Ingrid
Andersdotter Stråle af Ekna, Marit
Andersdotter Tre Rutor, Anna
Andersdotter Valberg, Sofia Dorotea (1755 - 1814)
Andersdotter Öra, Märta
Andersdotter, Ada Josefina (1854 - 1876)
Andersdotter, Amanda Christina (1873 - (USA))
Andersdotter, Anna
Andersdotter, Anna
Andersdotter, Anna
Andersdotter, Anna (1679? - )
Andersdotter, Anna (1691 - )
Andersdotter, Anna (1697 - 1753)
Andersdotter, Anna (1699 - )
Andersdotter, Anna (1710 - 1758)
Andersdotter, Anna (1717 - 1777)
Andersdotter, Anna (1723? - 1791)
Andersdotter, Anna (1750 - )
Andersdotter, Anna (1752 - )
Andersdotter, Anna (1753 - 1780)
Andersdotter, Anna (1758 - 1838)
Andersdotter, Anna (1781 - 1781)
Andersdotter, Anna (1788 - 1790)
Andersdotter, Anna (1793 - )
Andersdotter, Anna Britta (1840 - >1900)
Andersdotter, Anna Christina (1842 - 1929)
Andersdotter, Anna Greta (1824 - 1890)
Andersdotter, Anna Josefina (1860 - >1922)
Andersdotter, Anna Katrina Elisabet (1870 - 1954)
Andersdotter, Anna Lisa (1812 - >1873)
Andersdotter, Anna Lovisa (1864 - 1946)
Andersdotter, Anna Maria (1820 - )
Andersdotter, Anna Maria (1846 - )
Andersdotter, Anna Maria (1868 - (USA))
Andersdotter, Anna Martina Kristina (1880 - (USA))
Andersdotter, Anna Sara (1803 - 1811)
Andersdotter, Anna Sofia (1815 - )
Andersdotter, Anna Stina (1799 - 1841)
Andersdotter, Anna Stina (1820 - 1916)
Andersdotter, Anna Stina (1831 - >1900)
Andersdotter, Anna Vilhelmina (1897 - <1947)
Andersdotter, Annica (1801 - 1885)
Andersdotter, Annika
Andersdotter, Annika (1691? - 1769)
Andersdotter, Annika (1704? - 1781)
Andersdotter, Annika (1714 - )
Andersdotter, Annika (1715? - 1739)
Andersdotter, Annika (1718 - )
Andersdotter, Annika (1725 - )
Andersdotter, Annika (1725 - 1787)
Andersdotter, Annika (1726 - 1756)
Andersdotter, Annika (1730 - 1773)
Andersdotter, Annika (1735 - )
Andersdotter, Annika (1737 - 1737)
Andersdotter, Annika (1741 - )
Andersdotter, Annika (1746 - )
Andersdotter, Annika (1746 - 1823)
Andersdotter, Annika (1748 - 1752)
Andersdotter, Annika (1753 - )
Andersdotter, Annika (1757 - )
Andersdotter, Annika (1759 - )
Andersdotter, Annika (1765 - 1768)
Andersdotter, Annika (1771 - )
Andersdotter, Annika (1773 - )
Andersdotter, Annika (1785 - )
Andersdotter, Annika (1797 - )
Andersdotter, Anny Lydia (1886 - 1980)
Andersdotter, Apollonia (1837 - 1902)
Andersdotter, Augusta Charlotta (1854 - )
Andersdotter, Augusta Mathilda (1875 - 1955)
Andersdotter, Barbro (- 1703)
Andersdotter, Beata
Andersdotter, Bengta
Andersdotter, Betty Sofia Andina (1892 - <1947)
Andersdotter, Blenda Augusta (1861 - (USA))
Andersdotter, Bolla (1771 - )
Andersdotter, Bothell
Andersdotter, Botild (1777 - 1851)
Andersdotter, Brigita (1755 - 1843)
Andersdotter, Brita (1715? - 1780)
Andersdotter, Britta
Andersdotter, Britta
Andersdotter, Britta
Andersdotter, Britta
Andersdotter, Britta
Andersdotter, Britta (1669? - 1709)
Andersdotter, Britta (1685? - 1773)
Andersdotter, Britta (1686? - 1746)
Andersdotter, Britta (1694 - )
Andersdotter, Britta (1694 - 1694)
Andersdotter, Britta (1696 - 1697)
Andersdotter, Britta (1703 - )
Andersdotter, Britta (1705 - )
Andersdotter, Britta (1706 - )
Andersdotter, Britta (1706 - 1784)
Andersdotter, Britta (1720 - )
Andersdotter, Britta (1721 - 1802)
Andersdotter, Britta (1724 - >1786)
Andersdotter, Britta (1725 - )
Andersdotter, Britta (1732 - 1789)
Andersdotter, Britta (1735 - )
Andersdotter, Britta (1739 - 1808)
Andersdotter, Britta (1742 - 1833)
Andersdotter, Britta (1748 - 1817)
Andersdotter, Britta (1749 - 1772)
Andersdotter, Britta (1777 - 1804)
Andersdotter, Britta (1779 - 1857)
Andersdotter, Britta (1785 - )
Andersdotter, Britta (1787 - )
Andersdotter, Britta (1793 - )
Andersdotter, Britta (1841 - 1920)
Andersdotter, Britta Lena (1843 - 1906)
Andersdotter, Britta Maja (1805 - 1882)
Andersdotter, Britta Sara (1789 - 1833)
Andersdotter, Caisa (1755 - )
Andersdotter, Caisa (1757 - 1818)
Andersdotter, Caisa (1763 - 1843)
Andersdotter, Caisa (1816 - 1816)
Andersdotter, Caisa (1817 - 1817)
Andersdotter, Cajsa (1811 - 1894)
Andersdotter, Carolina Maria (1835 - 1913)
Andersdotter, Catharin (1754 - )
Andersdotter, Catharina
Andersdotter, Catharina
Andersdotter, Catharina (1717 - )
Andersdotter, Catharina (1722 - 1793)
Andersdotter, Catharina (1731 - 1766)
Andersdotter, Catharina (1731 - 1791)
Andersdotter, Catharina (1736 - )
Andersdotter, Catharina (1740 - 1740)
Andersdotter, Catharina (1741 - )
Andersdotter, Catharina (1744 - )
Andersdotter, Catharina (1747 - )
Andersdotter, Catharina (1753 - )
Andersdotter, Catharina (1756 - 1840)
Andersdotter, Catharina (1757 - 1826)
Andersdotter, Catharina (1759 - )
Andersdotter, Catharina (1759 - 1763)
Andersdotter, Catharina (1760 - 1837)
Andersdotter, Catharina (1763 - )
Andersdotter, Catharina (1766? - 1856)
Andersdotter, Catharina (1772 - )
Andersdotter, Catharina (1775 - 1776)
Andersdotter, Catharina (1776 - 1844)
Andersdotter, Catharina (1779 - 1783)
Andersdotter, Catharina (1780 - )
Andersdotter, Catharina (1783 - 1849)
Andersdotter, Catharina (1788 - )
Andersdotter, Catharina (1790 - )
Andersdotter, Cathrina (1754 - 1754)
Andersdotter, Cathrina (1756 - )
Andersdotter, Cathrina (1760 - 1837)
Andersdotter, Cathrina (1763 - 1763)
Andersdotter, Cathrina (1768 - )
Andersdotter, Cathrina (1778 - )
Andersdotter, Catrina (1794 - 1851)
Andersdotter, Cecilia (1691 - 1775)
Andersdotter, Cecilia (1813 - 1816)
Andersdotter, Charlotta (1827 - (USA))
Andersdotter, Christin (1746 - )
Andersdotter, Christina (1734 - 1804)
Andersdotter, Christina (1762 - )
Andersdotter, Christina (1763? - 1764)
Andersdotter, Christina (1769 - )
Andersdotter, Christina (1774 - 1856)
Andersdotter, Christina (1819 - 1819)
Andersdotter, Christina (1824 - )
Andersdotter, Christina Catrina (1813 - 1900)
Andersdotter, Christina Sophia (1830 - (USA))
Andersdotter, Elin
Andersdotter, Elin (1638? - 1718)
Andersdotter, Elin (1675? - 1739)
Andersdotter, Elin (1679 - 1760)
Andersdotter, Elin (1685? - 1755)
Andersdotter, Elin (1696? - 1754)
Andersdotter, Elin (1698 - 1776)
Andersdotter, Elin (1700 - )
Andersdotter, Elin (1702 - )
Andersdotter, Elin (1704? - 1778)
Andersdotter, Elin (1707 - )
Andersdotter, Elin (>1740 - 1741)
Andersdotter, Elin (1758 - 1841)
Andersdotter, Elisabet (1654? - 1741)
Andersdotter, Elisabeth
Andersdotter, Elisabeth (1678? - 1743)
Andersdotter, Elisabeth (1712 - 1768)
Andersdotter, Elisabeth (1717 - 1794)
Andersdotter, Elisabeth (1732 - 1808)
Andersdotter, Elisabeth (1739 - 1818)
Andersdotter, Elisabeth (1752 - )
Andersdotter, Ellen Matilda Serafia (1885 - (USA))
Andersdotter, Elsa
Andersdotter, Elsa
Andersdotter, Elsa (- 1765)
Andersdotter, Elsa (1693? - 1743)
Andersdotter, Elsa (1745 - 1813)
Andersdotter, Elsa (1774 - 1838)
Andersdotter, Elsa (1783 - )
Andersdotter, Emma Augusta Maria (1878 - (USA))
Andersdotter, Emma Charlotta (1863 - 1903)
Andersdotter, Emma Teodolinda (1864 - 1888)
Andersdotter, Emmy Sofia (1879 - 1918)
Andersdotter, Ester Josefina Cecilia (1888 - (USA))
Andersdotter, Estrid (1678? - 1743)
Andersdotter, Eva (1753 - 1823)
Andersdotter, Eva (1805 - 1806)
Andersdotter, Eva Maria (1832 - 1905)
Andersdotter, Eva Stina (1822 - 1830)
Andersdotter, Fredrica (1814 - )
Andersdotter, Gertrud (1765 - 1839)
Andersdotter, Greta (1763 - )
Andersdotter, Gunill (1752 - )
Andersdotter, Gunilla (1710? - 1759)
Andersdotter, Gunnel (1664 - 1751)
Andersdotter, Gunnel (1738 - 1813)
Andersdotter, Gunnil (1724 - 1797)
Andersdotter, Gustava Charlotta (1862 - <1947)
Andersdotter, Gustava Johanna (1821 - 1858)
Andersdotter, Hanna Ephrania (1849 - 1853)
Andersdotter, Helena (1721 - )
Andersdotter, Helena (1737 - )
Andersdotter, Helena (1739 - )
Andersdotter, Helena (1754 - 1755)
Andersdotter, Helena (1756 - 1756)
Andersdotter, Helena Christina (1811 - 1887)
Andersdotter, Hilda Maria (1872 - 1953)
Andersdotter, Ida Matilda (1846 - 1846)
Andersdotter, Ida Sopia (1860 - 1936)
Andersdotter, Inga (1769 - 1823)
Andersdotter, Inga Matilda (1875 - (USA))
Andersdotter, Ingeborg
Andersdotter, Ingeborg
Andersdotter, Ingeborg (- 1736)
Andersdotter, Ingeborg (- 1740)
Andersdotter, Ingeborg (1650 - )
Andersdotter, Ingeborg (1661? - 1731)
Andersdotter, Ingeborg (1666? - 1746)
Andersdotter, Ingeborg (1667? - 1736)
Andersdotter, Ingeborg (1674? - 1770)
Andersdotter, Ingeborg (1699 - )
Andersdotter, Ingeborg (1704 - 1782)
Andersdotter, Ingeborg (1720 - 1778)
Andersdotter, Ingeborg (1732 - 1808)
Andersdotter, Ingeborg (1741? - 1751)
Andersdotter, Ingeborg (1747 - 1814)
Andersdotter, Ingeborg (1763 - 1836)
Andersdotter, Ingeborg (1769 - 1784)
Andersdotter, Ingeborg (1785 - )
Andersdotter, Ingeborg (1799 - 1855)
Andersdotter, Ingeborg Lena (1833 - 1834)
Andersdotter, Ingeborg Lena (1834 - >1900)
Andersdotter, Ingegerd
Andersdotter, Ingegerd (1716 - 1719)
Andersdotter, Ingegerd (1722 - )
Andersdotter, Ingegerd (1773 - 1832)
Andersdotter, Ingier (1744 - )
Andersdotter, Ingier (1747 - 1808)
Andersdotter, Ingierd (1646? - 1705)
Andersdotter, Ingierd (1676? - 1762)
Andersdotter, Ingierd (1709? - 1750)
Andersdotter, Ingierd (1750 - )
Andersdotter, Ingrid
Andersdotter, Ingrid (1654? - 1724)
Andersdotter, Ingrid (1655? - 1717)
Andersdotter, Ingrid (1659? - 1720)
Andersdotter, Ingrid (1660? - 1736)
Andersdotter, Ingrid (1675 - 1740)
Andersdotter, Ingrid (1683? - 1731)
Andersdotter, Ingrid (1691 - 1765)
Andersdotter, Ingrid (1700 - 1707)
Andersdotter, Ingrid (1702? - 1775)
Andersdotter, Ingrid (1710 - )
Andersdotter, Ingrid (1720 - )
Andersdotter, Ingrid (1742 - 1789)
Andersdotter, Ingrid (1751 - 1751)
Andersdotter, Ingrid (1751 - 1752)
Andersdotter, Ingrid (1754 - 1759)
Andersdotter, Ingrid (1761 - 1761)
Andersdotter, Ingrid (1770 - 1804)
Andersdotter, Ingrid Cajsa (1835 - 1917)
Andersdotter, Johanna (1799 - 1882)
Andersdotter, Johanna (1801 - 1847)
Andersdotter, Johanna (1808 - 1890)
Andersdotter, Johanna (1815 - 1897)
Andersdotter, Johanna Catharina (1827 - )
Andersdotter, Johanna Sophia (1841 - 1842)
Andersdotter, Johanna Sophia (1845 - 1846)
Andersdotter, Johanna Sophia (1847 - 1857)
Andersdotter, Karin
Andersdotter, Karin
Andersdotter, Karin
Andersdotter, Karin
Andersdotter, Karin (- 1765)
Andersdotter, Karin (1610? - 1655?)
Andersdotter, Karin (1681 - 1726)
Andersdotter, Karin (1681 - 1761)
Andersdotter, Karin (1681 - 1768)
Andersdotter, Karin (1690? - 1741)
Andersdotter, Karin (1701 - )
Andersdotter, Karin (1701 - 1784)
Andersdotter, Karin (1703 - )
Andersdotter, Karin (1704 - 1758)
Andersdotter, Karin (1705 - )
Andersdotter, Karin (1708 - )
Andersdotter, Karin (1719 - )
Andersdotter, Karin (1721 - 1793)
Andersdotter, Karin (1721 - 1809)
Andersdotter, Karin (1723? - 1809)
Andersdotter, Karin (1743 - 1828)
Andersdotter, Karin (1744 - )
Andersdotter, Karin (1744 - 1813)
Andersdotter, Karin (1747 - 1747)
Andersdotter, Karin (1750 - 1796)
Andersdotter, Karin (1752 - 1819)
Andersdotter, Karin (1759 - 1759)
Andersdotter, Karin (1792 - )
Andersdotter, Katrina (1785 - )
Andersdotter, Katrina Kristina (1869 - 1935)
Andersdotter, Kerstin
Andersdotter, Kerstin
Andersdotter, Kerstin
Andersdotter, Kerstin
Andersdotter, Kerstin
Andersdotter, Kerstin
Andersdotter, Kerstin (- 1651)
Andersdotter, Kerstin (1670? - 1732)
Andersdotter, Kerstin (1688? - 1737)
Andersdotter, Kerstin (1689 - 1764)
Andersdotter, Kerstin (1691 - )
Andersdotter, Kerstin (1693 - )
Andersdotter, Kerstin (1700 - 1734)
Andersdotter, Kerstin (1702 - 1702)
Andersdotter, Kerstin (1705 - )
Andersdotter, Kerstin (1708 - )
Andersdotter, Kerstin (1708 - 1765)
Andersdotter, Kerstin (1713 - )
Andersdotter, Kerstin (1713 - )
Andersdotter, Kerstin (1715 - 1773)
Andersdotter, Kerstin (1720 - )
Andersdotter, Kerstin (1722 - )
Andersdotter, Kerstin (1723 - 1789)
Andersdotter, Kerstin (1725 - 1800)
Andersdotter, Kerstin (1725 - 1808)
Andersdotter, Kerstin (1727 - 1806)
Andersdotter, Kerstin (1731 - 1804)
Andersdotter, Kerstin (1734 - 1764)
Andersdotter, Kerstin (1742 - 1817)
Andersdotter, Kerstin (1743 - )
Andersdotter, Kerstin (1745 - 1812)
Andersdotter, Kerstin (1746 - )
Andersdotter, Kerstin (1746? - 1816)
Andersdotter, Kerstin (1746 - 1816)
Andersdotter, Kerstin (1748 - 1795)
Andersdotter, Kerstin (1754 - 1795)
Andersdotter, Kerstin (1755 - 1810)
Andersdotter, Kerstin (1766 - )
Andersdotter, Kerstin (1773 - 1773)
Andersdotter, Kerstin (1781 - 1781)
Andersdotter, Kerstin (1785 - )
Andersdotter, Kerstin (1796 - )
Andersdotter, Klara (1830 - 1912)
Andersdotter, Kristina (1862 - 1927)
Andersdotter, Lars (1714 - 1717)
Andersdotter, Lena
Andersdotter, Lena (1720 - 1786)
Andersdotter, Lena (1724 - 1767)
Andersdotter, Lena (1744 - 1747)
Andersdotter, Lena (1749 - 1809)
Andersdotter, Lena (1765 - )
Andersdotter, Lena (1773 - )
Andersdotter, Lena (1773 - 1773)
Andersdotter, Lena (1810 - 1855)
Andersdotter, Lena Catharina (1798 - 1845)
Andersdotter, Lena Christina (1861 - 1887)
Andersdotter, Lena Sofia (1835 - 1923)
Andersdotter, Lisa (1763 - 1843)
Andersdotter, Lisa (1781 - 1868)
Andersdotter, Lisa (1784 - )
Andersdotter, Lisa (1795 - 1867)
Andersdotter, Lisa (1810 - 1878)
Andersdotter, Lisa Catrina (1826 - >1900)
Andersdotter, Lisa Christina (1866 - 1935)
Andersdotter, Lisbet (1766 - 1844)
Andersdotter, Lisbet (1770 - 1843)
Andersdotter, Lisken (1730 - 1731)
Andersdotter, Lisken (1739 - )
Andersdotter, Magdalena (1780 - 1854)
Andersdotter, Maja
Andersdotter, Maja (1708 - 1783)
Andersdotter, Maja (1745 - 1745)
Andersdotter, Maja (1750 - 1804)
Andersdotter, Maja (1759 - 1828)
Andersdotter, Maja Greta (1806 - 1840)
Andersdotter, Maja Lisa (1814 - 1862)
Andersdotter, Maja Stina (1829 - 1911)
Andersdotter, Malena (1818 - )
Andersdotter, Malin (- 1745)
Andersdotter, Malin (1757 - )
Andersdotter, Mandla (1859 - )
Andersdotter, Margareta
Andersdotter, Margareta
Andersdotter, Margareta (1643? - 1721)
Andersdotter, Margareta (1671? - 1699)
Andersdotter, Margareta (1679 - 1752)
Andersdotter, Margareta (1686? - 1721)
Andersdotter, Margareta (1725 - )
Andersdotter, Margareta (1735 - 1794)
Andersdotter, Margareta (1765 - 1841)
Andersdotter, Maria
Andersdotter, Maria
Andersdotter, Maria
Andersdotter, Maria (- 1751)
Andersdotter, Maria (- 1762)
Andersdotter, Maria (1665? - 1732)
Andersdotter, Maria (1680? - 1758)
Andersdotter, Maria (1681? - 1731)
Andersdotter, Maria (1707? - 1767)
Andersdotter, Maria (1720 - 1801)
Andersdotter, Maria (1723 - )
Andersdotter, Maria (1723 - )
Andersdotter, Maria (1728 - 1762)
Andersdotter, Maria (1728 - 1763)
Andersdotter, Maria (1730 - 1792)
Andersdotter, Maria (1733 - )
Andersdotter, Maria (1733 - 1805)
Andersdotter, Maria (1738 - 1808)
Andersdotter, Maria (1738 - 1813)
Andersdotter, Maria (1739 - 1764)
Andersdotter, Maria (1744 - 1823)
Andersdotter, Maria (1748 - 1830)
Andersdotter, Maria (1752? - 1754)
Andersdotter, Maria (1755 - 1832)
Andersdotter, Maria (1756 - )
Andersdotter, Maria (1757 - )
Andersdotter, Maria (1757 - 1837)
Andersdotter, Maria (1758 - )
Andersdotter, Maria (1758 - 1829)
Andersdotter, Maria (1760 - 1764)
Andersdotter, Maria (1761 - 1839)
Andersdotter, Maria (1761 - 1840)
Andersdotter, Maria (1764 - 1765)
Andersdotter, Maria (1766 - 1844)
Andersdotter, Maria (1767 - 1834)
Andersdotter, Maria (1768 - )
Andersdotter, Maria (1769 - 1815)
Andersdotter, Maria (1773 - 1773)
Andersdotter, Maria (1776 - 1846)
Andersdotter, Maria (1777 - )
Andersdotter, Maria (1779 - 1851)
Andersdotter, Maria (1784 - 1819)
Andersdotter, Maria (1787 - )
Andersdotter, Maria (1787 - )
Andersdotter, Maria (1788 - 1868)
Andersdotter, Maria (1807 - 1886)
Andersdotter, Maria (1807 - 1891)
Andersdotter, Maria (1812 - )
Andersdotter, Maria (1814 - 1814)
Andersdotter, Maria (1816 - 1884)
Andersdotter, Maria (1844 - 1884)
Andersdotter, Maria Christina (1830 - 1914)
Andersdotter, Maria Dorothea (1708 - 1788)
Andersdotter, Marie
Andersdotter, Marit (1685 - 1754)
Andersdotter, Marja (1750 - )
Andersdotter, Martha (1696 - 1724)
Andersdotter, Martha (1737 - 1814)
Andersdotter, Martha (1752 - 1752)
Andersdotter, Martha (1754 - )
Andersdotter, Martha (1801 - 1856)
Andersdotter, Martha (1817 - 1899)
Andersdotter, Mathilda Catharina (1840 - 1911)
Andersdotter, Mathilda Sofia (1855 - )
Andersdotter, Mathilda Sofia (1874 - <1947)
Andersdotter, Merit (1727 - 1727)
Andersdotter, Merit (1727 - 1727)
Andersdotter, Merta (1735 - )
Andersdotter, Mina Kristina (1859 - (USA))
Andersdotter, Märit
Andersdotter, Märta (1679 - )
Andersdotter, Märta (1729 - 1801)
Andersdotter, Märta (1749 - 1811)
Andersdotter, N (1765? - 1766)
Andersdotter, Nanny Maria Cecilia (1887 - 1900)
Andersdotter, Rachel (1711 - )
Andersdotter, Ragnel (1683 - 1764)
Andersdotter, Regina (- 1767)
Andersdotter, Regina (1760 - 1828)
Andersdotter, Ruth Hanna Vilhelmina (1902 - 1905)
Andersdotter, Sara
Andersdotter, Sara (1690? - 1760)
Andersdotter, Sara (1716 - )
Andersdotter, Sara (1726 - 1728)
Andersdotter, Sara (1729 - )
Andersdotter, Sara (1730 - 1801)
Andersdotter, Sara (1735 - 1809)
Andersdotter, Sara (1744 - 1744)
Andersdotter, Sara (1749 - 1783)
Andersdotter, Sara (1761 - 1834)
Andersdotter, Sara (1765 - )
Andersdotter, Sara (1769 - )
Andersdotter, Sara (1771 - 1771)
Andersdotter, Sara (1772 - 1830)
Andersdotter, Sara (1772 - 1859)
Andersdotter, Sigrid (1667? - 1732)
Andersdotter, Sigrid (1676? - 1751)
Andersdotter, Sigrid (1702 - )
Andersdotter, Sigrid (1706 - )
Andersdotter, Sigrid (1761 - 1780)
Andersdotter, Sissela (1744 - )
Andersdotter, Sofia (1730 - )
Andersdotter, Stina
Andersdotter, Stina
Andersdotter, Stina (1700 - )
Andersdotter, Stina (1725? - 1755)
Andersdotter, Stina (1736 - 1819)
Andersdotter, Stina (1745 - 1824)
Andersdotter, Stina (1768 - )
Andersdotter, Stina (1769 - 1769)
Andersdotter, Stina (1779 - )
Andersdotter, Stina (1782 - 1824)
Andersdotter, Stina (1785 - 1786)
Andersdotter, Stina (1801 - 1884)
Andersdotter, Stina (1803 - 1847)
Andersdotter, Stina (1809 - 1849)
Andersdotter, Stina Caisa (1834 - 1871)
Andersdotter, Stina Fredrika (1808 - 1809)
Andersdotter, Stina Greta (1818 - 1892)
Andersdotter, Stina Lotta (1818 - 1876)
Andersdotter, Stina Maja (1833 - 1923)
Andersdotter, Stina Maria (1812 - )
Andersdotter, Sven (1776 - )
Andersdotter, Svenborg (1703 - 1777)
Andersdotter, Tekla Maria Olivia (1899 - 1907)
Andersdotter, Valborg (1614? - 1694)
Andersdotter, Åhra (1683 - >1766)
Andersson (stjärna), Peter
Andersson af Finsta, Israel (1218 - 1269)
Andersson Andreae, Lars Laurentius d.y. (- 1641)
Andersson Andreae, Laurentius d.ä. (- 1609)
Andersson Andreae, Nils Nicolaus (- 1591)
Andersson Berg, Lars (1707 - 1742)
Andersson Blåberg, Johannes (1795 - 1797)
Andersson Blåberg, Johannes (1798 - )
Andersson Blåberg, Lars (1786 - )
Andersson Blåberg, Magnus (1790 - )
Andersson Blåberg, Petter (1795 - )
Andersson Boije af Gennäs, Nils (1490? - 1575)
Andersson Boman, Bengt (1700? - 1759)
Andersson Boman, Per (1690? - 1748)
Andersson Broman, Andreas (1728 - 1740)
Andersson Broman, Arvid (- 1734)
Andersson Broman, Arvid (1726 - )
Andersson Broman, Arvid (1739 - )
Andersson Dufva, Johan Magnus (1849 - 1921)
Andersson Ekenberg, Jon (1760 - 1793)
Andersson f Ahnstedt, Jenny Hildegard Elisabeth (1882 - 1958)
Andersson f Almqvist, Engla Emerentia Augusta (1839 - 1911)
Andersson f Aronsson, Emma Cecilia (1894 - 1968)
Andersson f Bengtsdotter, Ida Charlotta Sofia (1863 - 1941)
Andersson f Carlsdotter, Hilda Bernhardina (1880 - 1967)
Andersson f Ferm, Dorotea (1863 - 1928)
Andersson f Gundersdotter, Hilda (1873 - 1964)
Andersson f Gustafsson, Aina Linnea Maj-Britt (1927 - 2002)
Andersson f Hansson, Emmy Jotea (1895 - 1979)
Andersson f Håkansson, Maria Lovisa (1857 - 1943)
Andersson f Isaksdotter, Ida Viktoria (1855 - 1936)
Andersson f Isaksson, Signe Emmy Adina (1891 - 1934)
Andersson f Johansson, Gerda Teolinda Ester (1888 - 1981)
Andersson f Karlsson,, Anna Matilda (1888 - 1952)
Andersson f Karlsson,, Elna Maria (1895 - 1960)
Andersson f Mattelin, Johanna Charlotta (1834 - 1907)
Andersson f Nilsdotter, Agnes Teresia (1879 - 1965)
Andersson f Nyman, Ella Maria (1903 - 1966)
Andersson f Nyman, Matilda Josefina (1880 - 1958)
Andersson f Petersdotter, Ida Kristina (1865 - 1958)
Andersson f Sand, Maria Kristina (1847 - 1927)
Andersson f Sandholm, Johanna Maria (1858 - 1950)
Andersson f Svensdotter, Hulda Kristina (1880 - 1954)
Andersson f Wallin, Jenny Augusta (1894 - 1971)
Andersson Ferm, Johannes (1819 - 1885)
Andersson Flink, Carl (1760 - 1763)
Andersson Flink, Carl (1764 - )
Andersson Flink, Johan (1749 - 1754)
Andersson Flink, Johan (1758 - 1811)
Andersson Flink, Jonas (1774 - 1819)
Andersson Gunberg, Anders (1699 - )
Andersson Gunberg, Axel (1703 - 1751)
Andersson Gunberg, Jon (1682? - 1765)
Andersson Gunberg, Torsten (1706? - 1772)
Andersson Hallberg, Johan (1700? - 1765)
Andersson Hjort, Per (1711? - 1760)
Andersson Hofman, Nils (- 1772)
Andersson Kraus, Jonas (1809 - 1868)
Andersson Lennman, Sven August (1856 - (USA))
Andersson Ljung, Gustaf Lorentz (1824 - 1901)
Andersson Lundberg, Måns (1734 - 1799)
Andersson Lönner, Anders
Andersson Malm, Sven (1808 - 1859)
Andersson Oxehufvud, Bo (1480? - )
Andersson Prika, Peter (1350? - 1413)
Andersson Rapp, Samuel (1784 - 1852)
Andersson Ringbeck, Christina (1754 - 1824)
Andersson Ryberg, Peter (1732 - 1806)
Andersson Rydberg, Sven Johan (1849 - >1900)
Andersson Rånge, Anders
Andersson Rånge, Anders (1709 - )
Andersson Rånge, Andreas (1778 - 1803)
Andersson Rånge, Britta (1786 - )
Andersson Rånge, Jonas (1775 - 1843)
Andersson Rånge, Lars
Andersson Rånge, Lars (1723 - 1784)
Andersson Rånge, Lars (1783 - 1784)
Andersson Rånge, Måns (1637? - 1719)
Andersson Sand, Gustaf (1822 - 1867)
Andersson Staf, Johannes Magnus (1811 - 1857)
Andersson Stark, Petter (1808 - 1848)
Andersson Stockberg, Nils (1693 - )
Andersson Stockman, Erik (1682? - )
Andersson Stork, Nils Johan
Andersson Svedberg, Sven (1730 - )
Andersson Svin, Halvid (- 1444)
Andersson Tid, Anders Gustaf (1845 - <1930)
Andersson Uhr, Nils
Andersson Wallin, Carl Magnus (1831 - 1904)
Andersson Werre, Nils (1641? - 1714)
Andersson Wettergren, Carl Fredrik (1824 - 1896)
Andersson, Abraham (1740 - 1741)
Andersson, Abraham (1748 - )
Andersson, Abraham (1757 - )
Andersson, Adam (1752 - 1828)
Andersson, Albrekt Hjalmar (1875 - 1951)
Andersson, Algott (1853 - 1868)
Andersson, Alice (1921 - 1992)
Andersson, Alice Violetta Ingeborg (1913 - 1915)
Andersson, Allan Wales
Andersson, Amandus Fritiof (1880 - 1944)
Andersson, Amandus Wilhelm (1865 - 1941)
Andersson, Ambjörn (1760 - 1842)
Andersson, Anders
Andersson, Anders
Andersson, Anders
Andersson, Anders
Andersson, Anders
Andersson, Anders
Andersson, Anders
Andersson, Anders
Andersson, Anders
Andersson, Anders (- >1661)
Andersson, Anders (- 1736)
Andersson, Anders (- 1759)
Andersson, Anders (1645? - 1732)
Andersson, Anders (1666? - 1742)
Andersson, Anders (1678? - 1757)
Andersson, Anders (1685? - 1749)
Andersson, Anders (1688 - 1696)
Andersson, Anders (1692 - 1768)
Andersson, Anders (1696 - )
Andersson, Anders (1697 - 1775)
Andersson, Anders (1701 - )
Andersson, Anders (1704 - )
Andersson, Anders (1705 - 1772)
Andersson, Anders (1708 - )
Andersson, Anders (1709 - 1795)
Andersson, Anders (1710 - )
Andersson, Anders (1710? - 1710)
Andersson, Anders (1712 - 1773)
Andersson, Anders (1712 - 1787)
Andersson, Anders (1714 - 1771)
Andersson, Anders (1717 - 1798)
Andersson, Anders (1719 - 1787)
Andersson, Anders (1723 - 1797)
Andersson, Anders (1730 - )
Andersson, Anders (1733 - )
Andersson, Anders (1733 - )
Andersson, Anders (1733 - )
Andersson, Anders (1735 - )
Andersson, Anders (1735 - 1751)
Andersson, Anders (1738 - 1738)
Andersson, Anders (1739 - )
Andersson, Anders (1740 - 1801)
Andersson, Anders (1741 - )
Andersson, Anders (1748 - )
Andersson, Anders (1749 - 1805)
Andersson, Anders (1752 - )
Andersson, Anders (1753 - )
Andersson, Anders (1754 - )
Andersson, Anders (1756 - )
Andersson, Anders (1757? - )
Andersson, Anders (1762 - )
Andersson, Anders (1764 - 1824)
Andersson, Anders (1768 - )
Andersson, Anders (1768 - )
Andersson, Anders (1771 - 1838)
Andersson, Anders (1775 - )
Andersson, Anders (1776 - )
Andersson, Anders (1778 - )
Andersson, Anders (1780 - )
Andersson, Anders (1792 - 1873)
Andersson, Anders (1805 - 1832)
Andersson, Anders (1809 - )
Andersson, Anders (1820 - 1902)
Andersson, Anders (1826 - 1827)
Andersson, Anders (1834 - 1915)
Andersson, Anders August (1845 - 1928)
Andersson, Anders Emil (1879 - 1949)
Andersson, Anders Gustaf (1832 - 1916)
Andersson, Anders Johan (1809 - 1868)
Andersson, Anders Johan (1843 - 1844)
Andersson, Anders Otto (1841 - 1844)
Andersson, Anders Otto (1844 - 1906)
Andersson, Anders Peter (1831 - )
Andersson, Andreas (1762 - 1805)
Andersson, Andreas (1776 - 1783)
Andersson, Andreas (1790 - )
Andersson, Anna Elsa Mildred (1914 - 1998)
Andersson, Anna Margareta Erika (1913 - 1986)
Andersson, Anna Sofia (1865 - 1867)
Andersson, Arne Torsten (1924 - 1995)
Andersson, Arne William (1926 - 2003)
Andersson, Arvid (1630? - >1676)
Andersson, Arvid (1666? - 1726)
Andersson, Arvid (1680 - )
Andersson, Arvid (1689? - 1741)
Andersson, Arvid (1716 - 1798)
Andersson, Arvid (1755 - 1823)
Andersson, Arvid (1757 - 1801)
Andersson, Astrid Kristina (1925 - 1993)
Andersson, August (1863 - 1863)
Andersson, August Severin (1859 - )
Andersson, Axel Lennart (1915 - 1987)
Andersson, Bengt
Andersson, Bengt (1575 - >1619)
Andersson, Bengt (1575 - 1660)
Andersson, Bengt (1654? - 1728)
Andersson, Bengt (1707? - 1707)
Andersson, Bengt (1718 - 1796?)
Andersson, Bengt (1735 - )
Andersson, Bengt (1739 - )
Andersson, Bengt (1748 - 1805)
Andersson, Bengt (1752 - )
Andersson, Bengt (1761 - 1829)
Andersson, Bengt Anders (1852 - )
Andersson, Bengt Helge Robert (1912 - 1992)
Andersson, Birgitta Kristina Johanna (1903 - 1992)
Andersson, Britta
Andersson, Bror (1750 - 1831)
Andersson, Bror Johan Oscar Filip (1892 - 1973)
Andersson, Börje Jan Christer (1950 - 2008)
Andersson, Carl
Andersson, Carl
Andersson, Carl
Andersson, Carl (1663? - 1719)
Andersson, Carl (1720 - 1772)
Andersson, Carl (1736 - )
Andersson, Carl (1736 - 1813)
Andersson, Carl (1752 - )
Andersson, Carl (1754 - 1840)
Andersson, Carl (1764 - 1764)
Andersson, Carl (1774? - 1778)
Andersson, Carl (1783 - 1784)
Andersson, Carl (1788 - )
Andersson, Carl (1791 - )
Andersson, Carl (1820 - 1861)
Andersson, Carl Aron (1876 - 1938)
Andersson, Carl August (1836 - 1885)
Andersson, Carl August (1876 - 1935)
Andersson, Carl Edvard Teodor (1859 - 1907)
Andersson, Carl Edward (1849 - 1912)
Andersson, Carl Emil (1890 - 1977)
Andersson, Carl Gustaf (1813 - 1814)
Andersson, Carl Hugo (1881 - 1937)
Andersson, Carl Johan (1817 - )
Andersson, Carl Johan (1867 - 1943)
Andersson, Carl Jonas (1828 - 1895)
Andersson, Carl Nikolaus (1867 - 1940)
Andersson, Carl Robert (1877 - 1921)
Andersson, Carl Wilhelm (1872 - 1902)
Andersson, Carolina Maria (1867 - 1868)
Andersson, Carolina Mathilda (1869 - 1909)
Andersson, Christoffer (1692? - 1765)
Andersson, Christoffer (1740 - )
Andersson, Clas Peter (1853 - (USA))
Andersson, Clas Sanfrid (1881 - 1973)
Andersson, Daniel (1652? - 1711)
Andersson, Daniel (1723? - 1754)
Andersson, Daniel (1747 - 1783)
Andersson, Daniel (1749 - )
Andersson, Daniel (1791 - )
Andersson, Daniel (1818 - 1818)
Andersson, David (1824 - 1891)
Andersson, David Anders Fritiof (1921 - 1982)
Andersson, Edit Matilda (1890 - 1973)
Andersson, Elias (1712 - 1791)
Andersson, Ellen Viktoria (1883 - 1956)
Andersson, Elof (1850 - 1851)
Andersson, Erik
Andersson, Erik
Andersson, Erik (1646? - 1715)
Andersson, Erik (1719 - 1800)
Andersson, Erik (1730 - )
Andersson, Erik (1759 - 1811)
Andersson, Erik Eugen (1920 - (USA))
Andersson, Erik Valentin (1885 - <1936)
Andersson, Erik Verner
Andersson, Erland (- 1735)
Andersson, Ester Anna Elin (1894 - 1913)
Andersson, Ester Emilia Ingeborg (1911 - 1999)
Andersson, Ester Hildur Konstantia (1887 - 1959)
Andersson, Eva Maria Elisabeth (1910 - 1989)
Andersson, Evald Sanfrid (1860 - (USA))
Andersson, Frans (1839 - 1839)
Andersson, Frans August (1870 - 1952)
Andersson, Frans Edvard (1874 - 1874)
Andersson, Frans Gustaf (1841 - 1901)
Andersson, Frans Oskar (1879 - (USA))
Andersson, Fredrik Alfred (1856 - )
Andersson, Gudmund
Andersson, Gudmund (- 1680)
Andersson, Gudmund (1649? - 1734)
Andersson, Gudmund (1660? - 1742)
Andersson, Gudmund (1698 - )
Andersson, Gudmund (1702? - 1772)
Andersson, Gudmund (1716 - 1791)
Andersson, Gudmund (1820 - 1822)
Andersson, Gudmund (1823 - 1881)
Andersson, Gumme (1723 - 1795)
Andersson, Gumme (1748 - 1827)
Andersson, Gumme (1772 - )
Andersson, Gustaf (1698 - )
Andersson, Gustaf (1722 - )
Andersson, Gustaf (1753 - )
Andersson, Gustaf (1803 - 1883)
Andersson, Gustaf (1812 - 1812)
Andersson, Gustaf (1825 - 1894)
Andersson, Gustaf Alfred (1864 - 1934)
Andersson, Gustaf Ivan (1888 - 1925)
Andersson, Gustaf Johan Ferdinand (1883 - 1974)
Andersson, Göran (1709 - 1737)
Andersson, Gösta
Andersson, Gösta Arvid Valter (1915 - 1989)
Andersson, Hans
Andersson, Hans (1677? - 1702)
Andersson, Hans (1756 - )
Andersson, Harald Evert Sigurd (1909 - 1981)
Andersson, Helge Ingvald Reinhold (1909 - 1992)
Andersson, Henry (1858 - 1900)
Andersson, Hugo Vilhelm (1889 - 1979)
Andersson, Håkan (1677? - 1727)
Andersson, Håkan (1677? - 1741)
Andersson, Håkan (1711 - )
Andersson, Håkan (1722 - )
Andersson, Håkan (1759 - )
Andersson, Ingemar (- >1737)
Andersson, Isac (1731 - 1804)
Andersson, Isac (1764 - 1841)
Andersson, Isac (1808 - 1827)
Andersson, Isak (1741 - 1745)
Andersson, Israel Frans (1838 - )
Andersson, Jacob (1711 - 1761)
Andersson, Jacob (1737 - )
Andersson, Jacob (1749 - )
Andersson, Jacob (1752 - 1752)
Andersson, Jan (1767 - 1833)
Andersson, Jean
Andersson, Johan
Andersson, Johan
Andersson, Johan
Andersson, Johan
Andersson, Johan
Andersson, Johan (1670? - 1716)
Andersson, Johan (1674? - 1743)
Andersson, Johan (1674 - 1755)
Andersson, Johan (1682 - 1764)
Andersson, Johan (1694 - )
Andersson, Johan (1696 - )
Andersson, Johan (1698 - )
Andersson, Johan (1731 - 1736)
Andersson, Johan (1732 - )
Andersson, Johan (1733 - )
Andersson, Johan (1736 - 1739)
Andersson, Johan (1737 - )
Andersson, Johan (1737 - 1818)
Andersson, Johan (1740 - 1745)
Andersson, Johan (1741 - 1790)
Andersson, Johan (1744 - )
Andersson, Johan (1748 - )
Andersson, Johan (1754 - )
Andersson, Johan (1755 - )
Andersson, Johan (1756 - 1756)
Andersson, Johan (1772 - 1834)
Andersson, Johan (1785 - )
Andersson, Johan (1789 - )
Andersson, Johan (1804 - 1882)
Andersson, Johan (1820 - 1835)
Andersson, Johan (1826 - 1910)
Andersson, Johan (1833 - 1865)
Andersson, Johan Albert (1857 - 1863)
Andersson, Johan August (1838 - 1838)
Andersson, Johan August (1841 - 1889)
Andersson, Johan August (1859 - 1937)
Andersson, Johan August (1859 - 1937)
Andersson, Johan August (1869 - 1924)
Andersson, Johan Axel Gotthard (1918 - 2002)
Andersson, Johan Gustaf (1882 - 1942)
Andersson, Johan Gustav Edvin (1904 - 2002)
Andersson, Johan Magnus (1816 - 1898)
Andersson, Johan Sander (1869 - 1951)
Andersson, Johannes (1737 - )
Andersson, Johannes (1740 - 1825)
Andersson, Johannes (1742 - 1799)
Andersson, Johannes (1752 - 1753)
Andersson, Johannes (1763 - 1841)
Andersson, Johannes (1764 - 1800)
Andersson, Johannes (1765 - )
Andersson, Johannes (1774 - 1828)
Andersson, Johannes (1776 - )
Andersson, Johannes (1781 - 1843)
Andersson, Johannes (1788 - 1867)
Andersson, Johannes (1794 - 1854)
Andersson, Johannes (1810 - 1880)
Andersson, Johannes (1814 - )
Andersson, Johannes (1814 - 1828)
Andersson, Johannes (1816 - 1874)
Andersson, Johannes (1824 - 1851)
Andersson, Johannes (1825 - )
Andersson, Johannes (1827 - 1920)
Andersson, Johannes (1843 - 1916)
Andersson, Johannes (1846 - 1908)
Andersson, Johannes (1863 - 1911)
Andersson, Johannes August (1867 - 1937)
Andersson, John Anton (1871 - 1968)
Andersson, Jon (- (??))
Andersson, Jon
Andersson, Jon (- >1722)
Andersson, Jon (1683? - 1753)
Andersson, Jon (1699 - )
Andersson, Jon (1712 - 1712)
Andersson, Jon (1718 - 1808)
Andersson, Jon (1719 - )
Andersson, Jon (1726 - 1727)
Andersson, Jon (1763 - 1769)
Andersson, Jon (1772 - 1848)
Andersson, Jon (1779 - )
Andersson, Jon Anders Henry (1918 - 1960)
Andersson, Jonas
Andersson, Jonas
Andersson, Jonas
Andersson, Jonas (- 1710)
Andersson, Jonas (- 1792)
Andersson, Jonas (1681 - 1764)
Andersson, Jonas (1706 - 1771)
Andersson, Jonas (1712 - 1780)
Andersson, Jonas (1714 - 1794)
Andersson, Jonas (1730 - 1732)
Andersson, Jonas (1733 - 1735)
Andersson, Jonas (1734 - )
Andersson, Jonas (1740 - 1814)
Andersson, Jonas (1743 - )
Andersson, Jonas (1745 - )
Andersson, Jonas (1745 - )
Andersson, Jonas (1747 - )
Andersson, Jonas (1748 - )
Andersson, Jonas (1749 - 1773)
Andersson, Jonas (1753 - )
Andersson, Jonas (1764 - )
Andersson, Jonas (1771 - 1771)
Andersson, Jonas (1772 - )
Andersson, Jonas (1775 - )
Andersson, Jonas (1775 - )
Andersson, Jonas (1777 - 1842)
Andersson, Jonas (1788 - )
Andersson, Jonas (1797 - )
Andersson, Josef (1736 - 1737)
Andersson, Josefina Maria (1897 - 1983)
Andersson, Judit Eleonora (1894 - (USA))
Andersson, Jöns
Andersson, Jöns
Andersson, Jöns
Andersson, Jöns
Andersson, Jöns (- >1676)
Andersson, Jöns (- 1741)
Andersson, Jöns (1651? - 1733)
Andersson, Jöns (1663? - 1741)
Andersson, Jöns (1693 - 1767)
Andersson, Jöns (1702 - 1776)
Andersson, Jöns (1704 - 1764)
Andersson, Jöns (1712 - )
Andersson, Jöns (1744 - )
Andersson, Jöns (1751? - >1780)
Andersson, Jöns (1760 - 1829)
Andersson, Jöns (1795 - 1845)
Andersson, Karl Algot (1909 - 1985)
Andersson, Karl Erik Bernt (1921 - 1998)
Andersson, Karl Erik Sigurd (1917 - 2000)
Andersson, Karl Johan Fingal (1896 - 1968)
Andersson, Karl Theodor (1883 - (USA))
Andersson, Klas Edvard Natanael (1895 - 1895)
Andersson, Knut (1775 - 1829)
Andersson, Knut (1775 - 1854)
Andersson, Lars
Andersson, Lars
Andersson, Lars (- 1695)
Andersson, Lars (- 1743)
Andersson, Lars (1633? - 1706)
Andersson, Lars (1655? - 1737)
Andersson, Lars (1683? - 1746)
Andersson, Lars (1704 - )
Andersson, Lars (1707 - )
Andersson, Lars (1711 - 1794)
Andersson, Lars (1712 - 1793)
Andersson, Lars (1713 - )
Andersson, Lars (1719 - )
Andersson, Lars (1719 - 1792)
Andersson, Lars (1729 - 1741)
Andersson, Lars (1731 - 1805)
Andersson, Lars (1732 - 1808)
Andersson, Lars (1736 - 1795)
Andersson, Lars (1738 - )
Andersson, Lars (1738 - 1806)
Andersson, Lars (1740 - )
Andersson, Lars (1743 - 1746)
Andersson, Lars (1744 - )
Andersson, Lars (1744 - 1804)
Andersson, Lars (1749 - )
Andersson, Lars (1750 - )
Andersson, Lars (1761 - )
Andersson, Lars (1775 - )
Andersson, Lars (1778 - 1821)
Andersson, Lars (1802 - 1877)
Andersson, Lars (1811 - 1891)
Andersson, Lars Gustaf (1847 - 1934)
Andersson, Lars Johan (1834 - 1913)
Andersson, Lena (1732 - 1808)
Andersson, Magnus (1724 - 1731)
Andersson, Magnus (1734 - 1804)
Andersson, Magnus (1761 - )
Andersson, Magnus (1761 - 1763)
Andersson, Magnus (1768 - 1848)
Andersson, Magnus (1774 - 1843)
Andersson, Magnus (1792 - )
Andersson, Martha (1753 - 1835)
Andersson, Måns
Andersson, Måns
Andersson, Måns (- 1698)
Andersson, Måns (- 1735)
Andersson, Måns (- 1743)
Andersson, Måns (1644? - 1714)
Andersson, Måns (1681 - )
Andersson, Måns (1688? - 1738)
Andersson, Måns (1702 - 1742)
Andersson, Måns (1704 - )
Andersson, Måns (1714 - 1785)
Andersson, Måns (1717 - 1797)
Andersson, Måns (1718 - )
Andersson, Måns (1732 - )
Andersson, Måns (1735 - 1807)
Andersson, Måns (1741 - )
Andersson, Måns (1754 - >1780)
Andersson, Måns (1757 - 1818)
Andersson, Måns (1757 - 1838)
Andersson, Måns (1762 - )
Andersson, Måns (1764 - )
Andersson, Måns (1765 - 1767)
Andersson, Måns (1781 - )
Andersson, Måns (1781 - 1851)
Andersson, Mårten (1656? - 1710)
Andersson, N
Andersson, n
Andersson, N (1702? - 1704)
Andersson, Nicolaus (1745 - )
Andersson, Nicolaus (1796 - )
Andersson, Nils
Andersson, Nils
Andersson, Nils
Andersson, Nils
Andersson, Nils
Andersson, Nils
Andersson, Nils
Andersson, Nils
Andersson, Nils
Andersson, Nils
Andersson, Nils (- 1702)
Andersson, Nils (1620? - 1717)
Andersson, Nils (1673? - 1747)
Andersson, Nils (1690 - 1760)
Andersson, Nils (1691 - 1771)
Andersson, Nils (1694? - 1759)
Andersson, Nils (1702 - )
Andersson, Nils (1707 - 1710)
Andersson, Nils (1712 - )
Andersson, Nils (1712 - 1770)
Andersson, Nils (1713? - 1766)
Andersson, Nils (1719 - )
Andersson, Nils (1719 - )
Andersson, Nils (1719 - 1765)
Andersson, Nils (1721 - 1787)
Andersson, Nils (1721 - 1803)
Andersson, Nils (1722 - 1798)
Andersson, Nils (1724 - 1805)
Andersson, Nils (1734 - <1798)
Andersson, Nils (1737 - )
Andersson, Nils (1738 - 1738)
Andersson, Nils (1739 - )
Andersson, Nils (1741 - )
Andersson, Nils (1746 - 1829)
Andersson, Nils (1748 - 1773)
Andersson, Nils (1751 - )
Andersson, Nils (1753 - )
Andersson, Nils (1753 - 1813)
Andersson, Nils (1759 - 1813)
Andersson, Nils (1760 - )
Andersson, Nils (1763 - 1843)
Andersson, Nils (1767 - 1768)
Andersson, Nils (1768 - 1769)
Andersson, Nils (1771 - 1853)
Andersson, Nils (1773 - 1856)
Andersson, Nils (1775 - )
Andersson, Nils (1781 - )
Andersson, Nils (1798 - 1888)
Andersson, Nils (1814 - 1847)
Andersson, Nils-Gustaf Birger (1938 - 2003)
Andersson, Nils Gustav (1801 - 1801)
Andersson, Nils Johan (1835 - 1911)
Andersson, Nils Johan Aron (1849 - 1900)
Andersson, Nils Peter (1822 - )
Andersson, Olaus (1751 - )
Andersson, Olof
Andersson, Olof
Andersson, Olof (1682? - 1737)
Andersson, Olof (1705 - )
Andersson, Olof (1731 - )
Andersson, Olof (1733 - )
Andersson, Olof (1755 - )
Andersson, Olof (1771 - 1771)
Andersson, Oskar Alfrid (1865 - (USA))
Andersson, Oskar Reinhold (1890 - 1957)
Andersson, Per
Andersson, Per
Andersson, Per
Andersson, Per
Andersson, Per
Andersson, Per
Andersson, Per (- 1643)
Andersson, Per (- 1692)
Andersson, Per (- 1736)
Andersson, Per (- 1749)
Andersson, Per (1653? - 1695)
Andersson, Per (1655? - 1727)
Andersson, Per (1681? - 1733)
Andersson, Per (1682 - )
Andersson, Per (1682 - 1683)
Andersson, Per (1685 - 1765)
Andersson, Per (1695 - >1751)
Andersson, Per (1696 - )
Andersson, Per (1706 - )
Andersson, Per (1706 - 1774)
Andersson, Per (1708 - )
Andersson, Per (1709 - 1768?)
Andersson, Per (1710 - )
Andersson, Per (1713 - )
Andersson, Per (1720 - 1780)
Andersson, Per (1724 - 1776)
Andersson, Per (1729 - 1794)
Andersson, Per (1740? - )
Andersson, Per (1748 - 1791)
Andersson, Per (1750 - )
Andersson, Per (1751 - )
Andersson, Per (1752 - 1755)
Andersson, Per (1756 - )
Andersson, Per (1760 - 1832)
Andersson, Per (1762 - )
Andersson, Per (1764 - 1834)
Andersson, Per (1767 - 1784)
Andersson, Per (1768 - )
Andersson, Per (1769 - 1772)
Andersson, Per (1773 - )
Andersson, Per (1774 - )
Andersson, Per (1775 - )
Andersson, Per (1778 - 1814)
Andersson, Per Emil (1871 - (USA))
Andersson, Per Johan (1821 - 1915)
Andersson, Per Johan (1852 - 1894)
Andersson, Per Johan (1872 - 1925)
Andersson, Per Johan Algot (1858 - 1925)
Andersson, Per Johan Fridolf (1873 - 1878)
Andersson, Per Johan Oskar (1880 - (USA))
Andersson, Peter (1707 - 1793)
Andersson, Peter (1778 - 1800)
Andersson, Peter (1780 - 1845)
Andersson, Peter (1788 - )
Andersson, Peter (1823 - 1826)
Andersson, Peter August (1832 - )
Andersson, Peter Gustaf (1826 - 1898)
Andersson, Peter Johan (1826 - 1834)
Andersson, Peter Johan (1861 - 1937)
Andersson, Peter Johan (1876 - 1952)
Andersson, Petter (1730 - )
Andersson, Petter (1756 - 1816)
Andersson, Petter (1770 - )
Andersson, Petter (1782 - 1783)
Andersson, Pierre (- 1703)
Andersson, Rolf Erik Charles (1931 - 2004)
Andersson, Rut Ingeborg (1886 - 1973)
Andersson, Rut Irene (1938 - 1994)
Andersson, Salomon (1834 - )
Andersson, Salomon Fritiof (1873 - 1933)
Andersson, Samuel (1729 - 1730)
Andersson, Samuel (1740 - 1741)
Andersson, Samuel (1743 - )
Andersson, Sanfrid Natanel (1863 - )
Andersson, Simon
Andersson, Simon (1687 - )
Andersson, Simon (1745 - 1745)
Andersson, Simon (1837 - 1896)
Andersson, Staffan (1704 - )
Andersson, Sune
Andersson, Sven
Andersson, Sven
Andersson, Sven
Andersson, Sven
Andersson, Sven (- 1646)
Andersson, Sven (- 1757)
Andersson, Sven (- 1799)
Andersson, Sven (<1582 - <1659)
Andersson, Sven (1682 - 1743)
Andersson, Sven (1685? - 1763)
Andersson, Sven (1693 - 1742)
Andersson, Sven (1695 - >1740)
Andersson, Sven (1697 - )
Andersson, Sven (1702 - )
Andersson, Sven (1704 - )
Andersson, Sven (1712? - 1763)
Andersson, Sven (1714 - )
Andersson, Sven (1716 - )
Andersson, Sven (1718 - )
Andersson, Sven (1719? - 1795)
Andersson, Sven (1724 - 1808)
Andersson, Sven (1728 - )
Andersson, Sven (1728 - 1802)
Andersson, Sven (1734 - 1784)
Andersson, Sven (1742 - 1764)
Andersson, Sven (1748 - 1843)
Andersson, Sven (1750 - )
Andersson, Sven (1751 - 1755)
Andersson, Sven (1752 - 1816)
Andersson, Sven (1761 - )
Andersson, Sven (1761 - 1819)
Andersson, Sven (1761 - 1839)
Andersson, Sven (1765 - )
Andersson, Sven (1766 - )
Andersson, Sven (1766 - 1766)
Andersson, Sven (1766 - 1840)
Andersson, Sven (1771 - 1790)
Andersson, Sven (1776 - )
Andersson, Sven (1780 - )
Andersson, Sven (1791 - 1792)
Andersson, Sven (1793 - )
Andersson, Sven (1798 - 1812)
Andersson, Sven (1808 - 1879)
Andersson, Sven (1812 - 1826)
Andersson, Sven (1821 - )
Andersson, Sven (1824 - 1825)
Andersson, Sven (1826 - 1886)
Andersson, Sven (1837 - 1843)
Andersson, Sven Börje (1924 - 1979)
Andersson, Sven Nicklas (1842 - )
Andersson, Sven Oskar Göte (1926 - 1995)
Andersson, Syster Annie Sofie (1887 - 1979)
Andersson, Syster Sofia (1888 - 1969)
Andersson, Tor Erik Henry (1913 - 2006)
Andersson, Torbjörn (1709 - 1762)
Andersson, Torkel (1500? - )
Andersson, Tyra Sara Maria (1923 - 1995)
Andersson, Vera Hildur Ingrid (1921 - 2007)
Andersson, Vilma Ingeborg Maria (1907 - 1996)
Andersson, Wicke Ronald (1929 - 1988)
Andersson, Åke Gunnar Valfrid (1902 - 1990)
Andersson, Åsle (1737 - 1737)
Andersson, Ögge (1672? - 1743)
Andrae, Jacob (1564 - 1657)
Andrae, Nikolaus (<1532 - 1591)
Andrea, Laurentius (- 1594)
Andreae Torchilli, Petrus (- 1598?)
Andreasdotter, Selma Carolina (1878 - 1971)
Andreasson, Andreas Albrekt (1844 - 1926)
Andreasson, Karl Fredrik (1872 - 1960)
Angelin, Jöns Adolph (1818 - )
Angvillin, Helena Catharina (1705 - 1765)
Annerstadius, Anna Maria (1709 - 1788)
Anundsson, Per (1510? - )
Apelgren f Johansdotter, Christina (1852 - 1927)
Apelgren, Adam (1783 - 1854)
Apelgren, Anders (1751 - 1812)
Apelgren, Anders Gustaf (1818 - >1841)
Apelgren, Anna Cathrina (1796 - 1797)
Apelgren, Anna Sophia (1781 - )
Apelgren, Brita Lisa (1789 - 1822)
Apelgren, Carl Gustaf (1794 - 1834)
Apelgren, Carl Gustaf (1839 - >1857)
Apelgren, Catharina (1756 - 1818)
Apelgren, Christina Beata (1791 - 1799)
Apelgren, Clas Wilhelm (1827 - 1867)
Apelgren, Emelie Christina (1822 - 1824)
Apelgren, Helena Catharina (1749 - 1750)
Apelgren, Helena Christina (1788 - 1881)
Apelgren, Jan Gustaf (1787 - 1787)
Apelgren, Johan Alfred (1864 - 1941)
Apelgren, Johan August (1824 - 1892)
Apelgren, Johan Petter (1788 - 1788)
Apelgren, Johanna Elisabeth (1790 - 1836)
Apelgren, Johanna Elisabeth (1798 - 1800)
Apelgren, Johannes (1747 - 1748)
Apelgren, Johannes (1758 - 1833)
Apelgren, Jonas (1753 - 1816)
Apelgren, Jonas Peter (1783 - 1843)
Apelgren, Jonas Peter (1808 - >1815)
Apelgren, Lisa Christina (1779 - 1779)
Apelgren, Lovisa (1829 - 1891)
Apelgren, Maja Stina (1822 - )
Apelgren, Peter (1718? - 1760)
Apelgren, Petrus (1750 - 1750)
Apelgren, Sophia Margareta (1813 - 1860?)
Apelgren, Stina Greta (1793 - 1806)
Apelgren, Thilda Lovisa (1872 - 1965)
Apelgren, Ädla Christina Margareta (1904 - 1990)
Appelgren, Jonas (1666 - 1733)
Appelholm, Ulrica Sophia (1733 - 1823)
Appelqvist, Axel Edvard (1875 - 1944)
Appelqvist, Ruth Bora Sarafia (1901 - 1974)
Appelqvist, Thyra Elisabet (1906 - 1941)
Arenander, Erik Emanuel (1914 - 1989)
Arenander, Märta Gabriella (1921 - 1989)
Arengren, Jonas (1686 - 1773)
Arengren, Maria Catharina (>1722 - 1799)
Arenlo f Johansson, Lydia Maria Elisabet (1909 - 1953)
Arenlo, Axel Tore Hans (1907 - 1953)
Arenlo, Monica Elisabet (1943 - 1953)
Arldin f Franzén, Syster Klara (1901 - 1964)
Arldin, Lennart Torvald (1931 - 1995)
Arldin, Walter Torvald (1899 - 1972)
Arn f Koraen, Anna Elisabeth Cathrina (1852 - 1932)
Arn, Alma Heldina (1885 - 1969)
Arn, Bror Gustaf (1890 - 1973)
Arn, Nils Uno (1921 - 1927)
Arn, Rut Signe Emilia (1899 - 1991)
Arn, Sven Ferdinand (1895 - 1980)
Arnoldsson, Per (1723 - )
Aronis Korphanus, Gudmund (- 1680)
Aronsdotter, Kerstin (1660? - 1730)
Aronsson f Martinelle, Kerstin Jermina (1911 - 1989)
Aronsson, Axel Leonard (1897 - 1969)
Aronsson, Börje
Aronsson, Carl Emil Natanael (1876 - 1876)
Aronsson, Jonas
Aronsson, Måns (1654? - 1700)
Aronsson, Per
Arvidsdotter Drake, Märta (- 1595?)
Arvidsdotter Kåse, Märta
Arvidsdotter Qvast, Kerstin (1699? - 1771)
Arvidsdotter Qvast, Lisbeth
Arvidsdotter Skumpe, Ingeborg (1645 - 1695)
Arvidsdotter Skumpe, Kerstin (1645? - 1691)
Arvidsdotter, Anna (- 1713)
Arvidsdotter, Anna (1661? - 1734)
Arvidsdotter, Anna (1715? - 1802)
Arvidsdotter, Anna (1718 - )
Arvidsdotter, Anna (1727 - 1808)
Arvidsdotter, Anna (1745 - 1784)
Arvidsdotter, Anna (1793 - 1856)
Arvidsdotter, Annika (1782 - )
Arvidsdotter, Britta (- 1779)
Arvidsdotter, Britta (1726 - 1781)
Arvidsdotter, Britta (1741? - 1769)
Arvidsdotter, Britta (1748 - 1751)
Arvidsdotter, Britta (1753 - 1817)
Arvidsdotter, Britta Catharina (1713 - )
Arvidsdotter, Catharina (1799 - 1879)
Arvidsdotter, Elin (1667? - 1721)
Arvidsdotter, Elin (1696 - )
Arvidsdotter, Ingeborg (- 1747)
Arvidsdotter, Ingeborg (1714 - 1786)
Arvidsdotter, Ingrid
Arvidsdotter, Ingrid (1714? - 1766)
Arvidsdotter, Ingrid (1715 - 1788)
Arvidsdotter, Karin (- >1665)
Arvidsdotter, Karin (- >1690)
Arvidsdotter, Karin (1720 - 1734)
Arvidsdotter, Kerstin (1688? - 1758)
Arvidsdotter, Kerstin (1705 - 1714)
Arvidsdotter, Kerstin (1718? - 1802)
Arvidsdotter, Kerstin (1721 - 1797)
Arvidsdotter, Kerstin (1722 - 1764)
Arvidsdotter, Kerstin (1754 - <1765)
Arvidsdotter, Kerstin (1765 - )
Arvidsdotter, Kerstin (1794 - 1880)
Arvidsdotter, Malin
Arvidsdotter, Margareta (1701 - 1750)
Arvidsdotter, Maria
Arvidsdotter, Maria (1775 - 1839)
Arvidsdotter, Marit
Arvidsdotter, N (1712? - 1714)
Arvidsdotter, Rangel (1672? - 1742)
Arvidsdotter, Stina (1707? - 1764)
Arvidsdotter, Stina (1750 - 1830)
Arvidsdotter, Stina (1770 - 1773)
Arvidsdotter, Stina Britta (1771 - )
Arvidsdotter, Svenborg (1723 - 1794)
Arvidsotter, Elisabeth
Arvidsson Broman, Anders (1692? - 1760)
Arvidsson Broman, Bengt
Arvidsson Broman, Jonas (- 1784)
Arvidsson Broman, Olof (- 1767)
Arvidsson Drake af Intorp Sparre över stjärna, Knut (1418 - 1459)
Arvidsson Engman, Nils (1683? - 1752)
Arvidsson Kåse, Peder (- 1605)
Arvidsson Qvast, Daniel (- 1754)
Arvidsson Qvast, Peter
Arvidsson Sparre över stjärna, Arvid (- >1490)
Arvidsson Sparre över stjärna, Knut (- 1458)
Arvidsson Stålarm, Erik (- 1569)
Arvidsson Werre, Lars (1723? - 1790)
Arvidsson, Abraham (1703 - )
Arvidsson, Alf Olle Ragnar (1923 - 1998)
Arvidsson, Anders
Arvidsson, Anders (1660 - 1702)
Arvidsson, Anders (1700? - 1767)
Arvidsson, Anders (1750 - 1836)
Arvidsson, Anders (1768 - )
Arvidsson, Anna Catharina (1796 - )
Arvidsson, Carl (1774 - )
Arvidsson, Daniel (1725 - 1769)
Arvidsson, Erland (1728 - 1743)
Arvidsson, Gabriel (1684 - )
Arvidsson, Gerton (1656? - 1732)
Arvidsson, Isak (1705 - )
Arvidsson, Jakob (1707 - )
Arvidsson, Johan (1703? - 1771)
Arvidsson, Johan (1712 - )
Arvidsson, Johannes (1734 - 1783)
Arvidsson, Jöns
Arvidsson, Jöns (1650? - 1694)
Arvidsson, Jöns (1692? - 1776)
Arvidsson, Lars (1725 - 1772)
Arvidsson, Lars (1742 - 1797)
Arvidsson, Lars (1757 - 1840)
Arvidsson, Magda Naimi Ingeborg (1921 - 2005)
Arvidsson, Magnus (1779 - )
Arvidsson, Måns
Arvidsson, Måns
Arvidsson, Måns (1696? - 1741)
Arvidsson, Måns (1700 - )
Arvidsson, Måns (1733 - 1734)
Arvidsson, N (1709? - 1714)
Arvidsson, Nils (- 1694)
Arvidsson, Nils (1689 - )
Arvidsson, Nils (1760 - 1844)
Arvidsson, Nils (1796 - 1819)
Arvidsson, Olof (1650 - 1735)
Arvidsson, Per (1657? - 1733)
Arvidsson, Per (1707? - 1714)
Arvidsson, Per (1716 - )
Arvidsson, Per (1731 - 1743)
Arvidsson, Sven (1660? - 1751)
Arvidsson, Sven (1710 - )
Ascharin, Cathrina Sophia (1747 - )
Ascharin, Elisabeth (1740 - )
Ascharin, Magnus (1743 - )
Ascharin, Maria (1753 - )
Ascharin, Peter (1700? - 1768)
Ask f. Carlsdotter, Augusta Lovisa Christina (1862 - 1929)
Ask, Ulla-Britt Margaret (1927 - 1987)
Askengren, Magnus
Asp, Gustaf (1786 - 1854)
Assarsdotter, Marit
Assarsson, Jon (1664? - 1720)
Attason, Per
Aurelia, Catharina (1661? - 1699)
Aurelius Siggesson, Magnus Siggonius (- 1652)
Ax Andersson, Sven
Axelsdotter, Karin (- 1708)
Axelsdotter, Martha (1721 - 1796)
Axelsson Hake, Nils (1590 - 1672)
Axelsson Hillebard, Erik (- 1676)
Axelsson Stålarm, Axel (- 1656)
Axelsson, Ethel Adela Konstantia (1917 - 2003)
Baaz, Karin (1592 - >1653)
Baaz, Kerstin (1595 - 1659)
Baaz, Sigrid (1619 - 1689)
Baazius d.ä., Johannes (1583 - 1649)
Baazius, Johan (1585 - 1647)
Baazius, Johannes (1626 - 1681)
Baazius, Jonas (1636 - 1656)
Baazius, Karin (1631 - )
Backman, Rut Ingeborg (1900 - 1996)
Bagge af Berga, Carin (1434 - )
Bagge, Bengt
Bagge, Sigrid Ebba (1665 - 1714)
Baillet, Marta
Bange, Lorentz (- 1732)
Bankenberg Hansson, Carl
Bann, Britta Christina (1702 - 1760)
Barck, Anna Catharina (1717 - )
Barck, Cathrine Charlotte (1818 - 1889)
Barck, Harald (1693 - 1724?)
Barck, Johannes (- 1705)
Bark, Anna (- 1716)
Bark, Johannis Ludovici (- 1665)
Barkman, Christina Margareta (1740 - 1813)
Barrén, Jan Edvin (1921 - 2004)
Bartoldsson, Johannes (1769 - )
Baudau, Anna Lotta
von Baumgarten, Carl (1795 - )
Beckdahl, Måns (1719 - 1791)
Beckman Andersson, Sven (1730 - 1804)
Been, Laura (1871 - )
Bengsdotter, Ingiel (1679 - 1763)
Bengsdotter, Johanna (1855 - 1931)
Bengtsdotter Bielke af Åkerö, Kristina (1333? - <1386)
Bengtsdotter Bolin, Sara
Bengtsdotter Färla, Margareta (1365 - )
Bengtsdotter Gylta, Anna (1516 - 1579)
Bengtsdotter Hierta, Brita Kristina (1690 - 1740)
Bengtsdotter Hierta, Catharina (- 1722)
Bengtsdotter Knapp, Cathrina (1724 - 1787)
Bengtsdotter Knapp, Christina (1738 - 1780)
Bengtsdotter Knapp, Elisabeth (1729 - 1811)
Bengtsdotter Knapp, Emirentia (1733 - 1828)
Bengtsdotter Knapp, Helena (1740? - 1830)
Bengtsdotter Knapp, Sara (1722? - 1777)
Bengtsdotter Knapp, Sophia (1731 - 1821)
Bengtsdotter Kompan, Gunilla
Bengtsdotter Kompan, Kerstin (1410 - >1459)
Bengtsdotter Krabbe, Kerstin (1440 - )
Bengtsdotter Rödbielke, Ingeborg (1420 - )
Bengtsdotter Ållongren, Elsa (1464 - )
Bengtsdotter, Agneta (1731 - )
Bengtsdotter, Agneta (1736 - )
Bengtsdotter, Anna (1691? - 1737)
Bengtsdotter, Anna (1712 - 1782)
Bengtsdotter, Anna Elfrida Marina (1866 - <1915)
Bengtsdotter, Annika
Bengtsdotter, Annika
Bengtsdotter, Annika (1716 - )
Bengtsdotter, Annika (1733 - )
Bengtsdotter, Augusta Karolina Elisabeth (1867 - 1944)
Bengtsdotter, Bengta (1764 - 1783)
Bengtsdotter, Blända Kristina (1875 - (USA))
Bengtsdotter, Bothel (1746 - )
Bengtsdotter, Botil (1749 - 1752)
Bengtsdotter, Botil (1758 - 1819)
Bengtsdotter, Brita (1667 - 1715)
Bengtsdotter, Brita (1720 - )
Bengtsdotter, Brita (1733 - 1804)
Bengtsdotter, Britta
Bengtsdotter, Britta
Bengtsdotter, Britta (1622? - 1679)
Bengtsdotter, Britta (1715 - )
Bengtsdotter, Britta (1719 - 1797)
Bengtsdotter, Britta (1748 - 1749)
Bengtsdotter, Britta (1750 - 1750)
Bengtsdotter, Carin (1809 - 1862)
Bengtsdotter, Carolina Maria (1865 - 1865)
Bengtsdotter, Catarina (1736 - 1768)
Bengtsdotter, Catharina (1721 - <1724)
Bengtsdotter, Catharina (1727 - 1800)
Bengtsdotter, Catharina (1737 - 1798)
Bengtsdotter, Catharina (1749 - )
Bengtsdotter, Cecilia (1654? - 1704)
Bengtsdotter, Christina (1744 - )
Bengtsdotter, Dordi (1712 - )
Bengtsdotter, Ebba (1673? - 1747)
Bengtsdotter, Elin
Bengtsdotter, Elin
Bengtsdotter, Elin (1668? - 1711)
Bengtsdotter, Elin (1674? - 1748)
Bengtsdotter, Elin (1691? - 1767)
Bengtsdotter, Elin (1695? - 1729)
Bengtsdotter, Elin (1699? - 1725)
Bengtsdotter, Elin (1704 - )
Bengtsdotter, Elin (1708 - 1783)
Bengtsdotter, Elin (1710 - 1781)
Bengtsdotter, Elisabet (1718 - )
Bengtsdotter, Elisabeth
Bengtsdotter, Elisabeth
Bengtsdotter, Elisabeth (1695 - 1771)
Bengtsdotter, Elisabeth (1718 - 1784)
Bengtsdotter, Elisabeth (1740 - 1809)
Bengtsdotter, Elisabeth (1746 - )
Bengtsdotter, Elsa (1693 - )
Bengtsdotter, Elsa (1729 - 1738)
Bengtsdotter, Emma Johanna Catharina (1861 - 1942)
Bengtsdotter, Greta
Bengtsdotter, Greta Katrina (1832 - 1898)
Bengtsdotter, Gunilla (1663? - 1748)
Bengtsdotter, Gunilla (1743 - )
Bengtsdotter, Helena (1719 - )
Bengtsdotter, Helena (1727 - 1748)
Bengtsdotter, Helena (1729 - 1751)
Bengtsdotter, Helena (1735 - )
Bengtsdotter, Helena (1751 - )
Bengtsdotter, Helena Sophia (1805 - 1834)
Bengtsdotter, Helga Aurora (1879 - (USA))
Bengtsdotter, Ingeborg (1610? - 1680)
Bengtsdotter, Ingeborg (1687 - )
Bengtsdotter, Ingeborg (1689 - 1764)
Bengtsdotter, Ingeborg (1693 - )
Bengtsdotter, Ingeborg (1699? - 1749)
Bengtsdotter, Ingeborg (1736 - )
Bengtsdotter, Ingeborg (1746 - 1816)
Bengtsdotter, Ingeborg (1777 - 1828)
Bengtsdotter, Ingegerd (1754 - 1759)
Bengtsdotter, Ingegärd (1687? - 1748)
Bengtsdotter, Inger
Bengtsdotter, Ingierd
Bengtsdotter, Ingrid (1675 - 1733)
Bengtsdotter, Ingrid (1689 - )
Bengtsdotter, Ingrid (1739 - )
Bengtsdotter, Ingrid (1745 - )
Bengtsdotter, Karin
Bengtsdotter, Karin
Bengtsdotter, Karin (- 1707)
Bengtsdotter, Karin (>1620 - 1697)
Bengtsdotter, Karin (1646? - 1717)
Bengtsdotter, Karin (1700 - 1729)
Bengtsdotter, Karin (1712 - 1781)
Bengtsdotter, Karin (1716 - 1792)
Bengtsdotter, Karin (1732 - 1798)
Bengtsdotter, Karin (1736 - )
Bengtsdotter, Karin (1746 - )
Bengtsdotter, Kerstin
Bengtsdotter, Kerstin
Bengtsdotter, Kerstin
Bengtsdotter, Kerstin
Bengtsdotter, Kerstin
Bengtsdotter, Kerstin (1673? - 1753)
Bengtsdotter, Kerstin (1700 - 1776)
Bengtsdotter, Kerstin (1705 - )
Bengtsdotter, Kerstin (1707 - )
Bengtsdotter, Kerstin (1708 - )
Bengtsdotter, Kerstin (1722 - )
Bengtsdotter, Kerstin (1726 - )
Bengtsdotter, Kerstin (1726 - )
Bengtsdotter, Kerstin (1734 - )
Bengtsdotter, Kerstin (1734 - 1791)
Bengtsdotter, Kerstin (1750 - 1767)
Bengtsdotter, Lisa (1731 - 1754)
Bengtsdotter, Lisa (1767 - )
Bengtsdotter, Lisbedta (1677? - 1730)
Bengtsdotter, Lisbet
Bengtsdotter, Lisken (1748 - )
Bengtsdotter, Maja (1751 - 1754)
Bengtsdotter, Maja (1755 - 1822)
Bengtsdotter, Maja (1794 - 1849)
Bengtsdotter, Margareta
Bengtsdotter, Margareta (1670 - 1741)
Bengtsdotter, Margareta (1717 - 1792)
Bengtsdotter, Maria (1693 - )
Bengtsdotter, Maria (1693? - 1755)
Bengtsdotter, Maria (1702? - 1772)
Bengtsdotter, Maria (1708 - )
Bengtsdotter, Maria (1712 - )
Bengtsdotter, Maria (1715 - )
Bengtsdotter, Maria (1721 - )
Bengtsdotter, Maria (1721 - )
Bengtsdotter, Maria (1730 - 1805)
Bengtsdotter, Maria (1755 - )
Bengtsdotter, Maria (1765 - 1834)
Bengtsdotter, Maria Albertina (1874 - 1874)
Bengtsdotter, Marit (1633? - 1693)
Bengtsdotter, Marta (1713 - 1788)
Bengtsdotter, Martha (1718 - )
Bengtsdotter, Martha (1738 - 1825)
Bengtsdotter, Merit (1684? - 1740)
Bengtsdotter, Märta (1738 - 1755)
Bengtsdotter, Märtha Augusta (1865 - 1865)
Bengtsdotter, Pamela Henrietta Sophia (1868 - <1915)
Bengtsdotter, Rebecka (1738 - )
Bengtsdotter, Rebecka (1767 - )
Bengtsdotter, Sara (1715 - )
Bengtsdotter, Sara (1724 - 1765)
Bengtsdotter, Sara (1814 - )
Bengtsdotter, Stina
Bengtsdotter, Stina (1770 - 1832)
Bengtsdotter, Svenborg (1727 - 1728)
Bengtsdotter, Svenborg (1729 - 1784)
Bengtsdottter Bagge af Berga, Brita (- >1609)
Bengtsson Bielke af Åkerö, Kettil (1237? - )
Bengtsson Bjurbeck, Gustaf (1679? - 1743)
Bengtsson Cederblad, Johannes (1748 - 1820)
Bengtsson Comstadius, Josef (1660? - 1735)
Bengtsson f Bolander, Rut Alice (1911 - 2000)
Bengtsson f Davidsson, Damaris (1893 - 1959)
Bengtsson f Eliasdotter, Karolina (1865 - 1945)
Bengtsson f Vanland, Gerd Lilian (1928 - 1970)
Bengtsson Folkunga, Magnus (1216? - 1263?)
Bengtsson Hierta af Kålsholmen, Lars (1573 - 1642)
Bengtsson Knapp, Anders (1727 - 1772)
Bengtsson Knapp, Carl Johan (1737 - 1737)
Bengtsson Knapp, Magnus (1735? - 1737)
Bengtsson Knapp, Petter (1720? - )
Bengtsson Knapp, Sven Magnus (1743 - <1777)
Bengtsson Landgren, Sven (1731 - 1810)
Bengtsson Liljeroth, Aron (1772 - )
Bengtsson Sparre av Intorp, Jöns (>1340 - >1412)
Bengtsson, Agda Emilia Hildegard (1912 - 1976)
Bengtsson, Algot (1600? - 1682)
Bengtsson, Anders
Bengtsson, Anders
Bengtsson, Anders (1600? - 1677)
Bengtsson, Anders (1695 - 1768)
Bengtsson, Anders (1702 - 1739)
Bengtsson, Anders (1714 - )
Bengtsson, Anders (1714 - )
Bengtsson, Anders (1720 - )
Bengtsson, Anders (1722 - 1765)
Bengtsson, Anders (1730 - 1755)
Bengtsson, Anders (1735 - )
Bengtsson, Anders (1742 - 1815)
Bengtsson, Anders Gustaf Enok (1889 - >1915)
Bengtsson, Anders Richard Enoch (1884 - 1884)
Bengtsson, Aron Julius (1882 - (USA))
Bengtsson, Aron Viktorius (1876 - 1878)
Bengtsson, Bengt (1654? - 1700)
Bengtsson, Bengt (1704 - 1752)
Bengtsson, Bengt (1725 - )
Bengtsson, Bengt (1755 - )
Bengtsson, Bengt Frittiof Benjamin (1896 - (USA))
Bengtsson, Bengt Gustaf (1898 - 1979)
Bengtsson, Bo (1637 - 1719)
Bengtsson, Brodde (1764 - 1784)
Bengtsson, Börje (1714 - 1715)
Bengtsson, Börje (1723 - 1789)
Bengtsson, Börje Even (1927 - 1991)
Bengtsson, Carl Jon (1873 - (USA))
Bengtsson, Daniel (1760 - 1789)
Bengtsson, Edit Bernhardina (1920 - 2009)
Bengtsson, Emma Malvina (1893 - 1979)
Bengtsson, Erik (- 1630)
Bengtsson, Erik Yngve (1914 - 1996)
Bengtsson, Gabriel (1631 - 1728?)
Bengtsson, Gabriel (1700 - )
Bengtsson, Gunnar (1696? - 1696)
Bengtsson, Gunnar Mathias (1893 - 1963)
Bengtsson, Hans
Bengtsson, Håkan (1707 - 1707)
Bengtsson, Håkan (1720 - 1776)
Bengtsson, Isac (- 1813)
Bengtsson, Isac (1660? - 1730)
Bengtsson, Johan
Bengtsson, Johan
Bengtsson, Johan (- 1740)
Bengtsson, Johan (1660? - 1726)
Bengtsson, Johan (1662? - 1732)
Bengtsson, Johan (1696 - 1752)
Bengtsson, Johan (1722 - 1756)
Bengtsson, Johan (1726 - 1806)
Bengtsson, Johan (1728 - )
Bengtsson, Johan (1741 - )
Bengtsson, Johan (1741 - <1753)
Bengtsson, Johan (1742 - 1802)
Bengtsson, Johan Nander (1887 - 1963)
Bengtsson, Johan Salomon (1857 - 1905)
Bengtsson, John Erik (1904 - 1987)
Bengtsson, Jon (1663 - 1743)
Bengtsson, Jon (1732 - 1800)
Bengtsson, Jonas
Bengtsson, Jonas
Bengtsson, Jonas (1703 - )
Bengtsson, Jonas (1730 - )
Bengtsson, Jonas (1733 - 1783)
Bengtsson, Jonas (1743 - 1746)
Bengtsson, Jonas (1779 - 1826)
Bengtsson, Josep (1633? - 1685?)
Bengtsson, Jöns
Bengtsson, Jöns
Bengtsson, Jöns (1631? - 1713)
Bengtsson, Jöns (1718 - )
Bengtsson, Jöns (1727 - )
Bengtsson, Jöns (1740 - )
Bengtsson, Jöns (1742 - )
Bengtsson, Jöns (1747 - )
Bengtsson, Jöns (1755 - )
Bengtsson, Jöns (1765 - )
Bengtsson, Karl Henrik (1902 - 1987)
Bengtsson, Knut (1600? - 1677)
Bengtsson, Knut (1708 - 1778)
Bengtsson, Lars
Bengtsson, Lars (1622? - 1682)
Bengtsson, Lars (1709 - )
Bengtsson, Lars (1722 - )
Bengtsson, Lars (1732 - )
Bengtsson, Lars (1746 - )
Bengtsson, Lars (1770 - )
Bengtsson, Lars (1774 - 1824)
Bengtsson, Matthias (1733 - 1786)
Bengtsson, Måns (- 1744)
Bengtsson, Måns (1620? - )
Bengtsson, Måns (1728 - 1798)
Bengtsson, Måns (1748 - 1839)
Bengtsson, Måns (1755 - 1813)
Bengtsson, Måns (1775 - 1786)
Bengtsson, Nils
Bengtsson, Nils (1631? - 1712)
Bengtsson, Nils (1681? - 1749)
Bengtsson, Nils (1696? - 1767)
Bengtsson, Nils (1705 - 1790)
Bengtsson, Nils (1711 - )
Bengtsson, Nils (1727 - 1815)
Bengtsson, Nils (1737 - )
Bengtsson, Nils (1750 - 1794)
Bengtsson, Olof (1654? - 1732)
Bengtsson, Olof (1700 - 1768)
Bengtsson, Olof (1730 - 1796)
Bengtsson, Per
Bengtsson, Per
Bengtsson, Per (- 1667?)
Bengtsson, Per (- 1710?)
Bengtsson, Per (- 1743)
Bengtsson, Per (1642? - 1705)
Bengtsson, Per (1656? - 1702)
Bengtsson, Per (1689 - 1772)
Bengtsson, Per (1696 - )
Bengtsson, Per (1702? - 1788)
Bengtsson, Per (1706? - 1790)
Bengtsson, Per (1711? - 1743)
Bengtsson, Per (1713 - 1767)
Bengtsson, Per (1717 - )
Bengtsson, Per (1724 - 1796)
Bengtsson, Per (1736 - 1786)
Bengtsson, Per (1754 - )
Bengtsson, Per (1754 - 1784)
Bengtsson, Per (1767 - )
Bengtsson, Per Johan August (1871 - 1933)
Bengtsson, Per Uno Vallentin (1909 - 1993)
Bengtsson, Peter Magnus (1835 - 1901)
Bengtsson, Petrus (- 1662)
Bengtsson, Petter
Bengtsson, Petter (1761 - 1837)
Bengtsson, Samuel (1738 - 1799)
Bengtsson, Samuel (1741 - )
Bengtsson, Samuel Lorentz (1800 - 1875)
Bengtsson, Samuel Lorentz (1870 - (USA))
Bengtsson, Sven
Bengtsson, Sven
Bengtsson, Sven (- 1705)
Bengtsson, Sven (1652? - 1722)
Bengtsson, Sven (1702 - 1771)
Bengtsson, Sven (1713 - )
Bengtsson, Sven (1718 - )
Bengtsson, Sven (1724 - 1771)
Bengtsson, Sven (1728 - )
Bengtsson, Sven (1734 - 1735)
Bengtsson, Sven (1745 - )
Bengtsson, Sven (1752 - 1754)
Bengtsson, Sven (1759 - )
Bengtsson, Sven (1762 - 1762)
Bengtsson, Sven (1765 - 1765)
Bengtsson, Sven (1766 - )
Bengtsson, Sven (1767 - 1780)
Bengtsson, Sven (1773 - 1831)
Bengtsson, Sven (1774 - )
Benjaminsdotter, Kerstin (1771 - 1845)
Benjaminsson Rohr, Petter (1721 - 1793)
Berg, Emma Sigrid Elisabet (1850 - 1883)
Berg, Hans Niclas (1723 - 1789)
Berg, Jonas (1747 - )
Bergdahl, Karl Johan (1863 - 1895)
von Bergen, Margareta
Bergencrona, Gabriel
Bergencrona, Johan Fredrik (1698 - )
Bergencrona, Johan Gabriel (- 1750)
Bergencrona, Karl (1692? - 1768)
Bergencrona, Maria (1687 - 1777)
Bergenholtz, Nils Olof Herman (1925 - 1996)
Berger, Lillvor Birgitta (1939 - 2005)
Berggren, Anna Margareta (1713 - 1753)
Berggren, Annika (1714 - 1717)
Berggren, Beata (1723 - )
Berggren, Catharina (1729 - 1817)
Berggren, Christina (1722 - 1797)
Berggren, Christina (1725 - 1725)
Berggren, Christina (1726 - 1726)
Berggren, Gilbert Julius (1900 - 1978)
Berggren, Gustaf (1672? - 1761)
Berggren, Helena (1712 - )
Berggren, Helena (1726 - )
Berggren, Helena (1732 - 1732)
Berggren, Ingeborg (1722 - )
Berggren, Johan (1656? - 1717)
Berggren, Johan (1698 - 1760)
Berggren, Johan (1720 - )
Berggren, Johan (1726 - 1726)
Berggren, Jonas (1683 - 1727)
Berggren, Jonas (1712 - 1712)
Berggren, Jonas (1717 - )
Berggren, Jonas (1732 - 1734)
Berggren, Olof (1700 - )
Berggren, Olof (1710 - 1719)
Berggren, Olof (1712 - 1712)
Berggren, Ulrika (1721 - )
Bergh, Gustaf Magni (1832 - 1898)
Berghagen f Larsson, Eva Maria (1899 - 1976)
Berghagen, Kurt Holger (1932 - 2009)
Berghagen, Sven Gustaf (1897 - 1961)
Bergkvist f Johansson, Maj Linnéa (1913 - 1990)
Berglund f Charlier, Alfhilda Blända Fredrique (1866 - 1917)
Berglund f Markuschewitz, Selma Augusta (1893 - 1968)
Berglund, Agnes Eugenia (1895 - 1939)
Berglund, Anders Harry Erhard (1933 - 2007)
Berglund, Carl Vilhelm Gustafsson (1888 - 1973)
Berglund, Ellen Sigrid (1899 - 1899)
Berglund, Gustaf August (1855 - 1933)
Berglund, Gustaf Erik Gustafsson (1894 - 1940)
Berglund, Johan Viktor (1900 - 1971)
Berglund, Olof Axel (1896 - 1896)
Berglund, Per Olof (1868 - 1944)
Berglund, Signe Elvira (1891 - 1978)
Berglund, Sven-Olof Birger (1929 - 1986)
Berglund, Tage Einar (1898 - 1924)
Bergman, Amandus Wilhelm (1860 - )
Bergman, Aron Fredrik (1865 - )
Bergman, Augusta Amalia (1854 - )
Bergman, Axel Lorentz (1856 - )
Bergman, Bengt Magnus (1853 - )
Bergman, Blända Helena (1873 - )
Bergman, Ellen Sigrid (1869 - )
Bergman, Gerorgina Teodolinda (1861 - )
Bergman, Ida
Bergman, Ingrid (1915 - 1982)
Bergman, Jenny Sofia (1868 - )
Bergman, Jenny Sophia (1858 - 1864)
Bergman, Johan Peter (1823 - 1908)
Bergman, Justus Samuel (1871 - 1929)
Bergman, Maria Charlotta (1851 - 1879)
Bergman, Olof Nathanael (1874 - )
Bergman, Per Otto (1863 - )
Bergmark, Britta Sofia (1754 - 1815)
Bergmark, Carl Magnus (1838 - 1862)
Bergmark, Carl Oskar (1812 - 1882)
Bergmark, Carl Samuel (1785 - 1849)
Bergmark, Johan Henrik (1757 - 1809)
Bergmark, Margareta Johanna (1815 - )
Bergqvist f Johansson, Nina Maria (1882 - 1927)
Bergstadius, Nils (1710 - 1792)
Bergström, Jacob (1732 - 1815)
Bergström, Karl Rune (1910 - 1994)
Bergström, Svea Ingeborg (1911 - 2005)
Berner, Reinhold Lennart Mirdon (1923 - 2008)
Berntson f Sandberg, Gunn Dagny Ingegärd (1911 - 1993)
Berntsson, Karl Folke Ingmar (1907 - 1983)
Berntsson, Lars (1836 - (USA))
Bill, Matilda Wilhelmina (1868 - (USA))
Bille, Elisabet (1700 - 1762)
Billing, Margareta Catharina (1690 - 1775)
Birgeri Colliander, Zacharias (1647? - 1704)
Birgersdotter af Finsta, Birgitta (1303? - 1373)
Birgersdotter af Finsta, Katarina (1300? - 1352?)
Birgersdotter Drake, Margareta
Birgersdotter Fagerlin, Christina (1729 - 1809)
Birgersdotter,
Birgersdotter, Carolina (1824 - )
Birgersdotter, Greta Lisa (1820 - )
Birgersdotter, Ingrid
Birgersdotter, Johanna (1817 - )
Birgersdotter, Kerstin
Birgersson Halvhjort av Elmtaryd, Isak (- 1547)
Birgersson Kexelius, Magnus (1628 - 1685)
Birgersson, Lindorm (- 1647)
Birgersson, Måns
Birgersson, Peter (1752 - 1834)
Biörnson, Töre (- <1702)
Bjurbeck, Anna Catharina (1660? - 1743)
Bjurbeck, Gabriel (1685? - )
Bjurbeck, Håkan Benedicti (1670? - 1704)
Bjurbeck, Johan (1672 - 1746)
Bjurbeck, Jöran (1677? - 1728)
Bjurbeck, Magdalena (1671? - 1761)
Bjurbeck, Maria (1674? - )
Bjurbeck, Samuel (1681? - 1701?)
Björkman f. Ferm, Frida Elisabeth (1888 - 1918)
Björkman f. Ferm, Hilda Olivia (1885 - 1907)
Björkman, Christina Fredrica (1774 - 1832)
Björkman, Doris Birgitta (1944 - 2005)
Björkman, Elsa Ingrid Karolina (1915 - 1989)
Björkman, Erik Edgar (1915 - 1992)
Björkman, Jöns
Björling f Berglund, Ingrid Fredrika (1896 - 1987)
Björnsdotter Lakman, Sigrid (1122? - 1183?)
Björnsdotter, Elisabeth
Björnsdotter, Elsa (- <1602)
Björnsdotter, Ingegerd (1609 - 1690)
Björnsdotter, Judit
Björnsdotter, Kerstin
Björnsdotter, Margareta
Björnsdotter, Susanna
Björnsson Store, Tord (1460? - 1508)
Björnsson, Jonas
Björnsson, Lars (- 1634)
Björnssonn Vinge, Lindorm (- 1499)
Blackstadius, Anna Maria (1740 - 1799)
Blades, Michael (1937 - 2006)
Blantingsdotter, Britta (1833 - 1914)
Blomberg, Adolfina Christina (1839 - 1839)
Blomberg, Carl Gustaf (1841 - <1889)
Blomberg, Carl Peter (1816 - 1889)
Blomberg, Johan Wilhelm (1843 - 1846)
Blomberg, Per Adolph (1840 - 1862)
Blomensköld, Anders (1680 - 1732)
Blomensköld, Anders Blom (1646 - 1702)
Blomensköld, Anna Margareta (1728 - 1765)
Blomensköld, Bleckert Anders (1688 - 1762)
Blomensköld, Carl (1727 - 1749)
Blomensköld, Chatarina (- 1691)
Blomensköld, Elisabeth (1683 - 1732)
Blomensköld, Gustaf (1685 - 1727)
Blomensköld, Johan (1684 - )
Blomensköld, Johanna Christina (1724 - 1756)
Blomensköld, Magdalena Catharina (1687 - )
Blomensköld, Mårten (1682 - 1740)
Blomma, Elin (- 1665?)
Blomström, Maria Elisabet (1877 - 1948)
Blåberg Magnusson, Lars (1796 - )
Blåberg, Lars (1721 - )
Blåtand av Danmark, Harald I (910? - 987)
Bock af Näs, Lennart (1664 - 1693)
Bock af Näs, Maria (1687 - 1751)
Bock, Lars (1732 - 1792)
Bohlin f Adin, Britten Märta Ingeborg (1903 - 1992)
Bohlin, Carl Gustav (1896 - 1993)
Bohlin, Frans Gustav Anders (1931 - 2004)
Bohm f Johannesdotter, Anna Augusta (1883 - 1968)
Bohm, Alice Viola Linnéa (1911 - 1991)
Bohm, Karl Lennart Åke (1918 - 2003)
Bohm, Karl Oskar Georg (1887 - 1967)
Bohm, Sixten Enok Georg (1913 - 2003)
Bohmansson, Anna (1860 - )
Bohmansson, Bernhardia Albertina (1826 - )
Bohmansson, Carl Gustaf (1859 - )
Bohmansson, Carl Johan (1814 - 1900)
Bohmansson, Carl Julius (1844 - )
Bohmansson, Carl Lorentz (1858 - )
Bohmansson, Carolina Maria Lovisa (1869 - )
Bohmansson, Gerda (1863 - )
Bohmansson, Hedvig Josefina Charlotta (1818 - 1894)
Bohmansson, Jenni Elvira (1842 - )
Bohmansson, Johan Magnus (1856 - )
Bohmansson, Johannes Magnus (1788 - 1829)
Bohmansson, Levton Wilhelm (1867 - )
Bohmansson, Maria Magdalena Catharina (1823 - )
Bohmansson, Olof Laurentius (1862 - )
Bohmansson, Per Lorenz Conrad (1821 - 1897)
Bohmansson, Robert Hugo (1865 - )
Bohmansson, Samuel Adolf (1780 - 1838)
Bohmansson, Seth Oscar Fredrik Maximilian (1868 - )
Boije af Gennäs, Göran (- 1617)
Boije af Gennäs, Märta (1578 - 1627)
Bolander f Johansson, Gerda Maria (1909 - 1988)
Bolander f Salomonsson, Svea Mari Ingeborg (1906 - 1966)
Bolander, Carl Peter (1862 - 1914)
Bolander, Gunnar Nibron (1905 - 1987)
Bolander, Inga Johanna (1805 - 1806)
Bolander, Inga Lisa (1815 - 1893)
Bolander, Johanna (1807 - 1857)
Bolander, Karl Hjalmar (1890 - 1964)
Bolander, Noak Algot (1887 - 1921)
Bolander, Otto Leander (1899 - 1923)
Bolander, Stig Bertil (1940 - 1991)
Bolin, Axel Ivar (1877 - 1963)
Bolin, Hulda Adina (1892 - 1974)
Bolin, Karl Jakob Bertil (1926 - 1993)
Bolin, Maria Stina (1819 - 1910)
Bolin, Rune Folke Våge (1930 - 2009)
Bolinius, Andreas (1643 - 1698)
Bolmér, Nils (- 1787)
Boman, Anders (1726 - )
Boman, Anders (1752? - 1815)
Boman, Britta (1714 - )
Boman, Britta Christina (1800 - 1851)
Boman, Carl Gustaf (1803 - )
Boman, Helena Catharina (1756 - 1769)
Boman, Håkan (1737 - 1791)
Boman, Peter Andreas (1805 - 1853)
Bomansson, Anders (1776 - 1776)
Bomansson, Anders (1777 - 1777)
Bomansson, Britta Ulrika (1796 - 1823)
Bomansson, Gustaf (1794 - 1795)
Bomansson, Hans Gustaf (1798 - 1799)
Bomansson, Johan (1753 - 1755)
Bomansson, Jonas (1752 - 1794)
Bomansson, Jonas (1778 - <1825)
Bomansson, Lena (1785 - 1873)
Bomansson, Magnus (1755 - 1755)
Bomansson, Peter (1750 - 1825)
Bondesdotter, Britta
Bondesdotter, Elin
Bondesdotter, Elisabeth (1710? - 1794)
Bondesdotter, Gunilla (1623 - 1705)
Bondesdotter, Ingeborg (- 1677)
Bondeson Bondonis, Sven
Bondeson, Lydia Petronella (1878 - 1960)
Bondesson, Börje (1651? - 1717)
Bondesson, Ester Maria Elisabet (1881 - 1967)
Bondesson, Håkan (1650 - 1725)
Bondesson, Johannes (1823 - 1870)
Bondesson, Nils (1662 - )
Bondesson, Samuel (1798 - 1884)
Bondesson, Samuel August (1865 - 1954)
Bondesson, Sven (- 1648)
Bondesson, Thekla Naemi Charlotta (1884 - 1964)
Boris,
Bosdotter Natt och Dag, Märta (1428 - )
Bosdotter, Elin
Bosdotter, Karin
Bosson Oxehufvud, Jöns (1510? - 1570)
Bosson Oxhuvud, Olof (- <1416)
Bosson, Anders (- 1753)
Bosson, Håkan
Bosson, Håkan (- <1559)
Bosson, Håkan (1674? - 1744)
Bosson, Håkan (1750 - )
Bosson, Jon
Bosson, Sven
Bowser, Daniel
Brandin f Larsson, Hildur Olivia (1875 - 1926)
Brandin, Berta Ingeborg (1905 - 1997)
Brandin, Dagmar Elisabet (1907 - 1999)
Brandin, Erik Herder Leopold (1898 - 1986)
Brandin, Ester Linnea Elisabet (1904 - 1935)
Brandin, Evert Agaton (1902 - 1986)
Brandin, Gösta Valfrid (1906 - 1966)
Brandin, Kerstin Viola Margareta (1909 - 1914)
Brandin, Signe Linnéa (1907 - 1994)
Brandin, Verner Folmar Konstantin (1900 - 1976)
Brant, Britta
Brant, Emanuel
Brant, Erik (- 1676)
Brant, Eva
Brant, Johan
Brant, Lennart (1677? - 1737)
Brant, Maria (- 1732)
Brant, Mathis
Brant, Olof
Brant, Petter
Bredal f Johansdotter, Anna Gunhild Josefina (1894 - 1969)
Bredal f. Johansdotter, Sigrid Catharina (1882 - 1908)
Bredal, Malcom (1875 - 1953)
Breiling, Lars Erik (1926 - 2004)
Bresander, Sven Anders
Brewitz, Hindrik (1805 - 1894)
Bringius Gyldenbring, Erik (1619 - 1674)
Brinktell f Freudendahl, Gertrud Emma (1916 - 1969)
Brinktell f Nilsson, Junis Astrid (1904 - 1986)
Brinktell f Söderlund, Anna Maria (1914 - 1998)
Brinktell, Dagmar Maria (1909 - 1999)
Brinktell, Karl Lennart (1910 - 1993)
Brinktell, Kuno Eitel (1906 - 1973)
Brinktell, Nils Arnold (1907 - 1993)
Brinktell, Yngve Augustin (1908 - 1950)
Broberg, Maria (1726 - 1803)
Brodderi Braun, Nicolaus (1617 - 1693)
Broddesdotter, Anna (1634 - 1712)
Broddesdotter, Anna (1714 - 1794)
Broddesdotter, Britta (- 1687)
Broddesdotter, Britta (1734 - 1800)
Broddesdotter, Cecilia (1711 - 1783)
Broddesdotter, Elisabeth (- 1733)
Broddesdotter, Ingiärd (1725 - 1787)
Broddesdotter, Ingrid
Broddesdotter, Karin (1623? - 1690)
Broddesdotter, Kerstin (1632? - 1717)
Broddesdotter, Kerstin (1722 - 1799)
Broddesdotter, Maria (1731 - 1790)
Broddesdotter, Märta (1693 - 1782)
Broddesdotter, Sara (1610 - 1651)
Broddesson Brauner, Per (- 1691)
Broddesson, Daniel (1728 - 1800)
Broddesson, Erik (1619? - 1699)
Broddesson, Jacob (1620 - 1680)
Broddesson, Jon (- 1664)
Broddesson, Karl (- 1664)
Broddesson, Per (1720 - >1803)
Broddesson, Sven (1718 - )
Broman f Pellas, Lilly Olivia (1922 - 1982)
Broman, Adolf Allan Verner (1861 - 1947)
Broman, Anders Holger (1822 - 1896)
Broman, Andrietta Maria (1828 - 1904)
Broman, Anna Catharina (1781 - )
Broman, Anna Regina (1863? - 1866)
Broman, Erik Johan (1781 - 1829)
Broman, Jacob Johan Harald (1858 - 1858)
Broman, Johannes (1785 - )
Broman, Oscar Uno Victor Holger (1859 - 1932)
Brorsson, Nils (1744 - 1812)
Brosa Bengtsson, Birger (1161? - 1202)
Brunsberg, Elisabet (- 1697)
Bruzelius, Henningius Gudmundi (- 1684)
Bryngelsdotter, Elin (1634? - 1733)
Bryngelsdotter, Karin (1694 - 1747)
Bryngelsson, Anders
Bryngelsson, Bryngel (1644 - 1724)
Bryngelsson, Johan (1689 - 1743)
Bryngelsson, Nils
Bryngelsson, Per
Bråkenhielm, Hedvig Eleonora (1698 - 1740)
Bråkenhielm, Per (1646 - 1720)
Brååk, Sven (1607 - 1667)
Bränning, Måns (- 1684)
Bränström, Brita Lisa (1821 - 1907)
Brönjelsdotter, Anna (- 1759)
Buben, Maria
von Buddenbrock, Margareta (- 1630?)
Bursie, Carl Fredrik (1749 - 1755)
Bursie, Christer Alfred (1841 - 1913)
Bursie, Ernst Christer Emil Julius (1868 - 1914)
Bursie, Estrid Christina (1742 - 1809)
Bursie, Johan Petter (1746 - )
Bursie, Johanna Dorothea (1751 - )
Bursie, Samuel Erik (1707 - 1753)
Bååt, Esbjörn (1434? - )
Bäckander f Adin, Karin Eugenia (1896 - 1946)
Bäckander, Axel Georg Emanuel (1883 - 1947)
Bäk, Sven
Börjesdotter Boman, Karin (1764 - 1830)
Börjesdotter Skärping, Brita (1626 - 1716)
Börjesdotter Skärping, Ingeborg
Börjesdotter Skärping, Ingegärd
Börjesdotter Skärping, Kerstin
Börjesdotter Skärping, Rangel (1652? - 1712)
Börjesdotter Skärping, Åsa
Börjesdotter, Agda (1702 - )
Börjesdotter, Agneta (- 1691)
Börjesdotter, Anna
Börjesdotter, Anna (1690 - >1774)
Börjesdotter, Anna (1699 - )
Börjesdotter, Anna Martha (1778 - 1845)
Börjesdotter, Brita (- 1652)
Börjesdotter, Britta (- 1665?)
Börjesdotter, Britta (- 1733?)
Börjesdotter, Britta (1724 - 1802)
Börjesdotter, Britta (1766 - 1853)
Börjesdotter, Cajsa (1808 - )
Börjesdotter, Catharina (1795 - )
Börjesdotter, Cecilia
Börjesdotter, Daniel (1764 - )
Börjesdotter, Elin
Börjesdotter, Elin (- 1665)
Börjesdotter, Elin (1665 - 1667)
Börjesdotter, Elin (1669? - 1756)
Börjesdotter, Elin (1670 - 1757)
Börjesdotter, Elin (1676 - 1711)
Börjesdotter, Elisabeth (1701 - 1741)
Börjesdotter, Elsa (1693 - 1782)
Börjesdotter, Gunilla (1672? - 1733)
Börjesdotter, Ingeborg
Börjesdotter, Ingeborg
Börjesdotter, Ingeborg (1663 - )
Börjesdotter, Ingeborg (1673 - )
Börjesdotter, Ingeborg (1691? - 1701)
Börjesdotter, Ingeborg (1708 - )
Börjesdotter, Ingeborg (1733 - )
Börjesdotter, Ingegerd (1661 - )
Börjesdotter, Ingierd (1634? - 1701)
Börjesdotter, Ingrid
Börjesdotter, Ingrid
Börjesdotter, Ingrid
Börjesdotter, Ingrid
Börjesdotter, Ingrid (1719 - )
Börjesdotter, Ingrid (1726 - 1790)
Börjesdotter, Karin
Börjesdotter, Karin (- 1704)
Börjesdotter, Karin (1641? - 1711)
Börjesdotter, Karin (1683 - 1753)
Börjesdotter, Karin (1689? - 1756)
Börjesdotter, Karin (1708 - 1782)
Börjesdotter, Karin (1708? - 1783)
Börjesdotter, Karin (1730 - 1741)
Börjesdotter, Karin (1745 - 1831)
Börjesdotter, Kerstin (- 1716)
Börjesdotter, Kerstin (- 1769)
Börjesdotter, Kerstin (1698? - 1724)
Börjesdotter, Kerstin (1703 - )
Börjesdotter, Kerstin (1709 - )
Börjesdotter, Kerstin (1722 - )
Börjesdotter, Kerstin (1740 - 1746)
Börjesdotter, Kerstin (1761 - 1851)
Börjesdotter, Kristin (1689? - 1701)
Börjesdotter, Lena (1806 - )
Börjesdotter, Lisbet (1711 - )
Börjesdotter, Maja (1758 - 1794)
Börjesdotter, Maja (1761 - )
Börjesdotter, Malin (1702 - )
Börjesdotter, Maria
Börjesdotter, Maria
Börjesdotter, Maria (1678? - 1757)
Börjesdotter, Maria (1707 - )
Börjesdotter, Maria (1723 - )
Börjesdotter, Marie (1702? - 1770)
Börjesdotter, Marjed (1684? - 1711)
Börjesdotter, Märit (1680 - 1742)
Börjesdotter, Märta (1729 - )
Börjesdotter, Nilla (1652? - 1695)
Börjesdotter, Nilla (1704 - )
Börjesdotter, Sara (1713 - 1746)
Börjesdotter, Sara (1713 - 1790)
Börjesdotter, Sigrid (1673 - 1758)
Börjesdotter, Sigrid (1706 - )
Börjesdotter, Stina (1762 - )
Börjesdotter, Stina (1801 - )
Börjesson Bergstedt, Per (1722 - 1784)
Börjesson Ekstrand, Håkan (1752 - 1818)
Börjesson Ekstrand, Jon (1754 - 1806)
Börjesson Katt, Jon
Börjesson Skärping, Jon
Börjesson Skärping, Måns (- 1698)
Börjesson Skärping, Sven (1615 - 1722)
Börjesson, Abraham (1725 - )
Börjesson, Anders (1697 - )
Börjesson, Anders (1727 - )
Börjesson, Anders (1768 - 1834)
Börjesson, Börje (1680? - )
Börjesson, Börje (1680? - 1715)
Börjesson, Börje (1693 - )
Börjesson, Börje (1705 - 1780)
Börjesson, Carl (1631? - 1721)
Börjesson, Carl (1735 - 1813)
Börjesson, Christoffer (1690 - 1757)
Börjesson, Daniel
Börjesson, Daniel (1694 - )
Börjesson, Daniel (1722 - )
Börjesson, Daniel (1736 - )
Börjesson, Erik (1712 - )
Börjesson, Gudmund
Börjesson, Gumme (1798 - )
Börjesson, Gunnar (1722 - )
Börjesson, Göran (1698? - 1774)
Börjesson, Hans
Börjesson, Harald (1682? - 1712)
Börjesson, Hemming (1742 - )
Börjesson, Håkan (1605? - 1689)
Börjesson, Håkan (1670 - 1754)
Börjesson, Isak (1660? - 1748)
Börjesson, Jacob (1733 - 1798)
Börjesson, Johan (1713 - )
Börjesson, Johan (1717 - )
Börjesson, Johan (1721 - 1800)
Börjesson, Johannes (1726 - )
Börjesson, Jon (- 1703)
Börjesson, Jon (1666 - 1736)
Börjesson, Jon (1699 - 1771)
Börjesson, Jon (1746 - 1797)
Börjesson, Jonas
Börjesson, Jordan (1743 - 1758)
Börjesson, Jöns (1707 - )
Börjesson, Jöns (1721 - 1740)
Börjesson, Jöns (1740 - )
Börjesson, Lars
Börjesson, Lars (1668 - 1695)
Börjesson, Lars (1676 - 1753)
Börjesson, Lars (1738 - 1790)
Börjesson, Mikael (1667? - 1720)
Börjesson, Måns
Börjesson, Måns (- 1700)
Börjesson, Måns (- 1741)
Börjesson, Måns (1687 - )
Börjesson, Måns (1703 - )
Börjesson, Måns (1704 - )
Börjesson, Nikolaus (1805 - )
Börjesson, Nikolaus (1811 - )
Börjesson, Nils (1656 - 1727)
Börjesson, Nils (1656? - 1737)
Börjesson, Nils (1697 - 1777)
Börjesson, Nils (1703 - <1717)
Börjesson, Nils (1709 - )
Börjesson, Nils (1714 - )
Börjesson, Olof
Börjesson, Olof
Börjesson, Olof (- 1699)
Börjesson, Olof (- 1729)
Börjesson, Olof (1644? - 1721)
Börjesson, Olof (1727 - 1780)
Börjesson, Per (- 1666)
Börjesson, Per (1691? - 1769)
Börjesson, Per (1713 - 1782)
Börjesson, Per (1722 - )
Börjesson, Peter (1741 - 1820)
Börjesson, Peter (1794 - )
Börjesson, Petter (1750 - )
Börjesson, Stefan (1738 - )
Börjesson, Sven
Börjesson, Sven (- 1651)
Börjesson, Sven (- 1709)
Börjesson, Sven (1658 - 1702)
Börjesson, Sven (1676 - 1741)
Börjesson, Sven (1705 - )
Börjesson, Sven (1722 - )
Börjesson, Sven (1761 - 1807)
Börjesson, Sven (1767 - )
Börs f Nyman, Edit Maria (1890 - 1939)
Camberg, Lars Peter
Camel, Herman
Camerania, Margareta
Carlbom, Adam (1758 - 1817)
Carlsdotter Damberg, Agneta (1732? - 1799)
Carlsdotter Damberg, Anna Britta (1741 - )
Carlsdotter Damberg, Catharina Lisa
Carlsdotter Högberg, Sara Lisa (1776 - )
Carlsdotter Klera, Elin (1744 - )
Carlsdotter Nyman, Charlotta (1845 - (USA))
Carlsdotter Nyman, Mathilda (1848 - 1931)
Carlsdotter Tolf, Johanna (1721 - 1725)
Carlsdotter Werre, Helena (1744 - 1809)
Carlsdotter, Anna (- 1634)
Carlsdotter, Anna (1716 - )
Carlsdotter, Anna (1746 - 1758)
Carlsdotter, Anna (1785 - 1875)
Carlsdotter, Anna (1862 - )
Carlsdotter, Anna Brita (1816 - 1899)
Carlsdotter, Anna Britta (1839 - 1910)
Carlsdotter, Anna Christina (1830 - 1923)
Carlsdotter, Anna Fredrika (1846 - 1929)
Carlsdotter, Anna Greta (1800 - 1844)
Carlsdotter, Anna Josefina (1864 - (USA))
Carlsdotter, Anna Lisa (1816 - 1890)
Carlsdotter, Anna Lovisa (1867 - 1880)
Carlsdotter, Anna Lovisa (1871 - 1935)
Carlsdotter, Anna Maria (1809 - 1892)
Carlsdotter, Anna Maria (1844 - 1857)
Carlsdotter, Anna Maria (1852 - 1854)
Carlsdotter, Annika (1721 - 1792)
Carlsdotter, Annika (1723 - 1797)
Carlsdotter, Annika (>1727 - )
Carlsdotter, Annika (1732 - )
Carlsdotter, Annika (1735 - )
Carlsdotter, Annika (1757 - )
Carlsdotter, Annika (1777 - )
Carlsdotter, Augusta Mathilda (1842 - (USA))
Carlsdotter, Bengta Magdalena (1793 - 1876)
Carlsdotter, Birgitta
Carlsdotter, Blända Christina (1871 - 1873)
Carlsdotter, Britta (1612? - 1693)
Carlsdotter, Britta (1709? - 1762)
Carlsdotter, Britta (1724? - 1779)
Carlsdotter, Britta (1752 - 1830)
Carlsdotter, Britta (1767 - )
Carlsdotter, Britta Stina
Carlsdotter, Caisa (1807 - 1840)
Carlsdotter, Cajsa Lisa (1840 - 1926)
Carlsdotter, Carolina Amanda (1868 - (USA))
Carlsdotter, Catharina (1722 - 1782)
Carlsdotter, Catharina (1729 - )
Carlsdotter, Catharina (1736 - )
Carlsdotter, Catharina (1741 - 1791)
Carlsdotter, Catharina (1743 - 1797)
Carlsdotter, Catharina (1744 - )
Carlsdotter, Catharina (1746 - )
Carlsdotter, Catharina (1749 - 1831)
Carlsdotter, Catharina (1750 - )
Carlsdotter, Catharina (1763 - )
Carlsdotter, Catharina (1781 - 1852)
Carlsdotter, Catharina Maria (1829 - 1909)
Carlsdotter, Catharina Sofia (1867 - (USA))
Carlsdotter, Christina (1752 - )
Carlsdotter, Christina (1752 - 1825)
Carlsdotter, Christina (1767 - )
Carlsdotter, Christina Sofia (1850 - 1897)
Carlsdotter, Edla Sophia (1869 - <1947)
Carlsdotter, Elin (- 1675?)
Carlsdotter, Elin (1693? - 1727)
Carlsdotter, Elin (1710 - >1761)
Carlsdotter, Elin (1713 - )
Carlsdotter, Elin (1719 - 1746)
Carlsdotter, Elin (1720 - 1786)
Carlsdotter, Elin (1728 - 1800)
Carlsdotter, Elin (1736 - )
Carlsdotter, Elin (1746 - )
Carlsdotter, Elin (1788 - 1797)
Carlsdotter, Elin (1788 - 1863)
Carlsdotter, Elisabet (1681? - 1748)
Carlsdotter, Elisabet (1693? - 1716)
Carlsdotter, Elisabet (1693 - 1770)
Carlsdotter, Elisabet (1704 - 1773)
Carlsdotter, Elisabet (1718 - 1722)
Carlsdotter, Elisabet (1725 - 1771)
Carlsdotter, Elisabeth (- 1776)
Carlsdotter, Elisabeth (1673 - )
Carlsdotter, Elisabeth (1685 - 1737)
Carlsdotter, Elisabeth (1723 - 1725)
Carlsdotter, Elisabeth (1739 - )
Carlsdotter, Elisabeth (1762 - )
Carlsdotter, Ellen Elisabeth (1884 - 1887)
Carlsdotter, Elsa (1733 - 1795)
Carlsdotter, Emelie (1836 - )
Carlsdotter, Emma Charlotta (1865 - )
Carlsdotter, Emma Gustava (1838 - 1915)
Carlsdotter, Emma Margareta Elisabeth (1871 - (USA))
Carlsdotter, Eva (1832 - (USA))
Carlsdotter, Fredrika (1849 - 1850)
Carlsdotter, Fredrika Christina (1845 - )
Carlsdotter, Gunhild (1779 - 1858)
Carlsdotter, Gunnel (1773 - )
Carlsdotter, Hedvig (1839 - 1839)
Carlsdotter, Hedvig (1841 - )
Carlsdotter, Helena (1735 - )
Carlsdotter, Helena (1757 - 1758)
Carlsdotter, Helena Christina (1849 - 1854)
Carlsdotter, Ida Dorothea Elisabeth (1866 - 1866)
Carlsdotter, Ida Maria (1860 - (USA))
Carlsdotter, Ida Sofia (1857 - 1857)
Carlsdotter, Inga Lena (1833 - >1913)
Carlsdotter, Ingeborg
Carlsdotter, Ingeborg (1748 - )
Carlsdotter, Ingeborg (1789 - )
Carlsdotter, Ingegerd
Carlsdotter, Ingegerd (1701 - )
Carlsdotter, Ingegerd (1750? - 1782)
Carlsdotter, Ingierd (- 1744)
Carlsdotter, Ingierd (1719 - )
Carlsdotter, Ingiärd (1765 - 1825)
Carlsdotter, Ingrid
Carlsdotter, Ingrid
Carlsdotter, Ingrid (- <1664)
Carlsdotter, Ingrid (1742? - 1806)
Carlsdotter, Ingrid Catharina (1856 - 1857)
Carlsdotter, Johanna (1834 - 1840)
Carlsdotter, Karin
Carlsdotter, Karin
Carlsdotter, Karin
Carlsdotter, Karin
Carlsdotter, Karin
Carlsdotter, Karin
Carlsdotter, Karin
Carlsdotter, Karin (- 1741)
Carlsdotter, Karin (- 1744)
Carlsdotter, Karin (1667? - 1747)
Carlsdotter, Karin (1668? - 1732)
Carlsdotter, Karin (1678 - 1740)
Carlsdotter, Karin (1678? - 1764)
Carlsdotter, Karin (1705 - )
Carlsdotter, Karin (1706 - )
Carlsdotter, Karin (1715 - )
Carlsdotter, Karin (1742 - 1799)
Carlsdotter, Karin (1775 - )
Carlsdotter, Kerstin
Carlsdotter, Kerstin
Carlsdotter, Kerstin
Carlsdotter, Kerstin (1624? - 1697)
Carlsdotter, Kerstin (1691 - 1691)
Carlsdotter, Kerstin (1697? - 1766)
Carlsdotter, Kerstin (1703 - )
Carlsdotter, Kerstin (1711 - )
Carlsdotter, Kerstin (1714 - 1714)
Carlsdotter, Kerstin (1716 - 1716)
Carlsdotter, Kerstin (1721 - 1755)
Carlsdotter, Kerstin (1725 - )
Carlsdotter, Kerstin (1734 - 1767)
Carlsdotter, Kerstin (1748 - )
Carlsdotter, Kerstin (1751 - )
Carlsdotter, Kerstin (1769 - )
Carlsdotter, Lena (1717? - 1785)
Carlsdotter, Lena (1737 - 1799)
Carlsdotter, Lena (1745 - )
Carlsdotter, Lena (1797 - 1885)
Carlsdotter, Lena Stina (1804 - 1886)
Carlsdotter, Lena Stina (1839 - 1932)
Carlsdotter, Lisa (1770 - )
Carlsdotter, Lisa Cathrina (1824 - 1912)
Carlsdotter, Lisa Kristina (1855 - (USA))
Carlsdotter, Lisken (1739 - )
Carlsdotter, Lisken (1772 - )
Carlsdotter, Lovisa (1826 - 1889)
Carlsdotter, Lovisa Charlotta (1848 - (USA))
Carlsdotter, Maja
Carlsdotter, Maja (1779 - )
Carlsdotter, Maja Charlotta (1814 - 1902)
Carlsdotter, Maja Greta (1776 - )
Carlsdotter, Maja Lisa (1809 - 1872)
Carlsdotter, Maja Stina (1748 - )
Carlsdotter, Maja Stina (1795 - )
Carlsdotter, Maja Stina (1814 - 1890)
Carlsdotter, Maria (- 1728)
Carlsdotter, Maria (1614 - 1697)
Carlsdotter, Maria (1700 - 1763)
Carlsdotter, Maria (1721 - 1749)
Carlsdotter, Maria (1723 - 1752)
Carlsdotter, Maria (1725 - )
Carlsdotter, Maria (1730 - 1813)
Carlsdotter, Maria (1735 - )
Carlsdotter, Maria (1749 - )
Carlsdotter, Maria (1752 - )
Carlsdotter, Maria (1755 - )
Carlsdotter, Maria (1853 - )
Carlsdotter, Maria Catharina (1836 - )
Carlsdotter, Maria Elisabeth (1860 - 1880)
Carlsdotter, Maria Stina (1838 - 1910)
Carlsdotter, Marit (- 1653)
Carlsdotter, Martha Catharina (1851 - )
Carlsdotter, Mathilda Helena (1829 - )
Carlsdotter, Mathilda Lovisa (1853 - (USA))
Carlsdotter, Merta (1739 - )
Carlsdotter, Märta (1720 - )
Carlsdotter, Märtha (1731 - )
Carlsdotter, Nanny Natalia (1880 - (USA))
Carlsdotter, Nn (1680 - )
Carlsdotter, Nn (1683 - )
Carlsdotter, Sara (1737 - 1797)
Carlsdotter, Sara Christina (1820 - 1898)
Carlsdotter, Sara Christina (1835 - (USA))
Carlsdotter, Selma Teresia (1882 - (USA))
Carlsdotter, Seste (1633? - 1679)
Carlsdotter, Sestrid
Carlsdotter, Sigrid
Carlsdotter, Sigrid
Carlsdotter, Sigrid (1729 - 1729)
Carlsdotter, Sophia (1843 - )
Carlsdotter, Stina (1742 - )
Carlsdotter, Stina (1797 - )
Carlsson Ahlström, Johan Magnus (1838 - 1907)
Carlsson Bankenberg, Anders (1724 - 1767)
Carlsson Bäckman, Jöns (- 1741)
Carlsson Damberg, Anders (1737 - )
Carlsson Damberg, Jean (1734 - 1800)
Carlsson Dryselius, Carl August (1864 - <1947)
Carlsson Ek, Johannes Magnus (1807 - 1883)
Carlsson Ekelund, Johan (1738 - )
Carlsson f Gustafsson, Lilli Maria Elisabet (1894 - 1979)
Carlsson f Johannesdotter, Stina (1833 - 1916)
Carlsson f Johansson, Matta Milly Johanna (1916 - 1998)
Carlsson f Nilsdotter, Sofia Albertina (1844 - 1917)
Carlsson f Pettersson, Alma Lovisa (1897 - 1980)
Carlsson Feldt, Carl Gustaf (1831 - 1920)
Carlsson Flink, Anders (1723 - 1793)
Carlsson Flink, Johan (1729 - )
Carlsson Fält, Peter (1843 - 1935)
Carlsson Hultberg, Sven (1689 - 1760)
Carlsson Lindqvist, Carl Enoch (1858 - )
Carlsson Månberg, Anders (1740 - )
Carlsson Nyman, Anders Johan (1842 - 1925)
Carlsson Nyman, Carl (1853 - (USA))
Carlsson Sandell, Anders Gustaf (1854 - (USA))
Carlsson Store, Peder (1542 - 1597)
Carlsson Tolf, Fredrik (1724? - 1770)
Carlsson Tolf, Lars (1732 - >1732)
Carlsson Ålander, Sven (1727 - 1812)
Carlsson, Amandus (1861 - 1933)
Carlsson, Anders
Carlsson, Anders (1621? - 1701)
Carlsson, Anders (1680 - 1759)
Carlsson, Anders (1689 - )
Carlsson, Anders (1693 - )
Carlsson, Anders (1699 - )
Carlsson, Anders (1747 - 1805)
Carlsson, Anders (1767 - )
Carlsson, Anders (1772 - 1772)
Carlsson, Anders (1775 - 1858)
Carlsson, Axel Malkom (1867 - 1940)
Carlsson, Axel Robert (1874 - 1949)
Carlsson, Barthold (1736 - 1782)
Carlsson, Bengt
Carlsson, Bengt (1777 - 1778)
Carlsson, Bengt Lorentz (1862 - (USA))
Carlsson, Brita Ingeborg Matilda (1916 - 1929)
Carlsson, Börje (- 1688)
Carlsson, Börje (1622? - 1709)
Carlsson, Börje (1654? - 1732)
Carlsson, Börje (1702? - 1781)
Carlsson, Carl
Carlsson, Carl
Carlsson, Carl (1695 - 1746)
Carlsson, Carl (1716 - )
Carlsson, Carl (1720 - )
Carlsson, Carl (1721 - )
Carlsson, Carl (1762 - )
Carlsson, Carl (1771 - )
Carlsson, Carl Gustaf (1826 - 1862)
Carlsson, Carl Johan (1823 - 1904)
Carlsson, Carl Julius (1832 - 1901)
Carlsson, Carl Sture Ferdinand (1879 - (USA))
Carlsson, Carolina Olivia (1816 - 1848)
Carlsson, Charles M
Carlsson, Christman (- 1684)
Carlsson, Daniel (1719 - )
Carlsson, Edvard (1878 - 1972)
Carlsson, Elisabeth D
Carlsson, Ella Marta Maria (1915 - 1925)
Carlsson, Emmy Lovisa (1878 - 1947)
Carlsson, Erik (1738 - )
Carlsson, Ernst Albin Simon (1885 - 1966)
Carlsson, Frans Gunnar (1894 - 1960)
Carlsson, Frans Oskar (1855 - (USA))
Carlsson, Fritz Hjalmar (1889 - (USA))
Carlsson, Germund
Carlsson, Gudmund (- 1702)
Carlsson, Gumme (1740 - 1806)
Carlsson, Gunnar Samuel (1858 - 1880)
Carlsson, Gustaf Adolf (1845 - )
Carlsson, Gustaf Fredrik Tage (1918 - 1918)
Carlsson, Gustaf Lorents (1861 - 1934)
Carlsson, Gustaf Robert (1874 - 1967)
Carlsson, Gustav (1692 - 1757)
Carlsson, Gustav Oskar Henry (1915 - 1916)
Carlsson, Gösta Hans Vilhelm (1929 - 2007)
Carlsson, Hanna Matilda Ulrika (1890 - (USA))
Carlsson, Harald (1898 - 1953)
Carlsson, Harald Vilhelm Alexius (1896 - 1967)
Carlsson, Hilma Natalia (1883 - 1965)
Carlsson, Håkan (1629? - 1709)
Carlsson, Håkan (1674? - 1761)
Carlsson, Håkan (1716 - 1717)
Carlsson, Håkan (1733 - 1788)
Carlsson, Ingrid Agnes Margareta (1931 - 1932)
Carlsson, Iris Margoth Lilian (1921 - 1924)
Carlsson, Jacob (1730 - )
Carlsson, Jean Petter (1803 - )
Carlsson, Joan (1691 - )
Carlsson, Johan (1676 - )
Carlsson, Johan (1713 - 1760?)
Carlsson, Johan (1715 - 1718)
Carlsson, Johan (1725 - 1758)
Carlsson, Johan (1726 - 1789)
Carlsson, Johan (1728 - )
Carlsson, Johan (1731 - )
Carlsson, Johan (1737 - 1818)
Carlsson, Johan (1738 - 1740)
Carlsson, Johan (1745 - 1793)
Carlsson, Johan (1785 - 1808)
Carlsson, Johan (1821 - 1893)
Carlsson, Johan (1823 - 1914)
Carlsson, Johan (1832 - 1856)
Carlsson, Johan (1851 - 1915)
Carlsson, Johan Alfred (1855 - 1857)
Carlsson, Johan Algot (1870 - 1952)
Carlsson, Johan August (1862 - <1871)
Carlsson, Johan August (1863 - 1863)
Carlsson, Johan August (1864 - 1864)
Carlsson, Johan Edvard (1831 - )
Carlsson, Johan Gustaf (1832 - 1879)
Carlsson, Johan Gustaf (1867 - 1935)
Carlsson, Johan Peter (1840 - 1866)
Carlsson, Johan Sanfrid (1874 - (USA))
Carlsson, Johan Vilhelm (1851 - 1918)
Carlsson, Johanna Maria (1862 - 1941)
Carlsson, Johannes (1739 - 1752)
Carlsson, Johannes (1740 - )
Carlsson, Johannes (1744 - 1820)
Carlsson, Johannes (1782 - 1803)
Carlsson, Johannes (1786 - )
Carlsson, Johannes Gustaf (1854 - 1934)
Carlsson, Jon (- 1680)
Carlsson, Jon (- 1736)
Carlsson, Jon (1685 - )
Carlsson, Jon (1716 - )
Carlsson, Jon (1718 - )
Carlsson, Jon (1724 - )
Carlsson, Jon (1726? - 1776)
Carlsson, Jon (1762? - 1834)
Carlsson, Jonas (1722 - )
Carlsson, Jonas (1728 - )
Carlsson, Jonas (1731 - 1808)
Carlsson, Jonas (1743 - )
Carlsson, Jonas (1753 - )
Carlsson, Jonas (1786 - 1852)
Carlsson, Jonas (1803 - )
Carlsson, Jonas (1805 - 1857)
Carlsson, Jonas Petter
Carlsson, Jonas Petter (1810 - 1877)
Carlsson, Jordan (1663? - 1741)
Carlsson, Jöns (1619? - 1714)
Carlsson, Jöns (1690 - )
Carlsson, Karin Vega Gulli (1920 - 1948)
Carlsson, Karl Gunnar Blanting (1913 - 1976)
Carlsson, Lars
Carlsson, Lars
Carlsson, Lars (1656 - )
Carlsson, Lars (1719 - 1733)
Carlsson, Laurence D
Carlsson, Magnus (1731 - 1820)
Carlsson, Magnus (1785 - )
Carlsson, Måns (- 1727)
Carlsson, Måns (1725 - <1790)
Carlsson, Måns (1729 - 1791)
Carlsson, n (- 1690)
Carlsson, N (1750 - 1750)
Carlsson, Nils
Carlsson, Nils (1660? - )
Carlsson, Nils (1675? - 1759)
Carlsson, Nils (1726 - )
Carlsson, Nils (1755 - )
Carlsson, Nils (1759 - 1823)
Carlsson, Nils Petter (1840 - 1888)
Carlsson, Olof (1741 - )
Carlsson, Olof (1801 - )
Carlsson, Oskar Fredrik (1860 - 1895)
Carlsson, Osvald Willehard (1890 - (USA))
Carlsson, Otto (1852 - 1939)
Carlsson, Per
Carlsson, Per
Carlsson, Per
Carlsson, Per
Carlsson, Per (- 1709)
Carlsson, Per (1585? - 1671)
Carlsson, Per (1664? - 1710)
Carlsson, Per (1681? - 1719)
Carlsson, Per (1685 - 1759)
Carlsson, Per (1689 - 1689)
Carlsson, Per (1707 - )
Carlsson, Per (1730? - 1808)
Carlsson, Per (1731 - 1801)
Carlsson, Per (1737 - )
Carlsson, Per (1752 - )
Carlsson, Per (1782 - )
Carlsson, Per August (1867 - 1907)
Carlsson, Per Johan (1869 - (USA))
Carlsson, Peter (1737 - 1788)
Carlsson, Peter (1740 - <1753)
Carlsson, Peter (1754 - 1756)
Carlsson, Peter (1789 - 1860)
Carlsson, Peter (1792 - )
Carlsson, Peter (1840 - 1886)
Carlsson, Peter Samuel (1842 - (USA))
Carlsson, Petter (1731 - )
Carlsson, Petter (1742 - 1764)
Carlsson, Petter (1784 - )
Carlsson, Pål
Carlsson, Pål (1780 - )
Carlsson, Reinhold (1833 - )
Carlsson, Robert (1870 - 1871)
Carlsson, Samuel (- 1811)
Carlsson, Samuel Ludvig (1876 - 1976)
Carlsson, Samuel Peter (1828 - 1828)
Carlsson, Sofia Vilhelmina (1865 - 1943)
Carlsson, Sven
Carlsson, Sven
Carlsson, Sven (1667? - 1717)
Carlsson, Sven (1687 - 1765)
Carlsson, Sven (1692 - 1716)
Carlsson, Sven (1719 - 1810)
Carlsson, Sven (1734 - 1734)
Carlsson, Sven (1742? - )
Carlsson, Sven (1749 - )
Carlsson, Sven (1751 - 1818)
Carlsson, Sven (1810 - 1871)
Carlsson, Sven (1825 - 1897)
Carlsson, Sven (1848 - )
Carlsson, Sven Egon (1930 - 1989)
Carlsson, Sven Johan (1845 - 1857)
Carlsson, Vitalis (1892 - (USA))
Carlsson, Öggir (- 1651)
Carlström, Carl Theodor Julius (1827 - <1868)
Carlström, Johanna Christina (1825 - 1911)
Carlström, Jöns P (1801 - >1843)
Castegren, Inger Eivor Margita (1925 - 2009)
Castegren, Nils Gunnar Axel (1919 - 1981)
Castensdotter, Anna (- 1661)
Catonius, Eric (1703? - 1762)
Cavallius, Magnus (1620 - 1657)
Cederholm, Elin Paulina (1903 - 1972)
Cederholm, Ingrid Margareta
Cederholm, Ragnar Sigfrid (1895 - 1957)
Cederqvist, Daniel (- 1773)
Cederqvist, Klas Vilhelm (1857 - <1947)
Cedersköld, Bertram Elias
Cederström, Katarina (1708 - 1791)
Charisdotter, Ingierd (1780 - 1858)
Charlier f Hultbom, Hilma Adelaide (1844 - 1927)
Charlier, Axel Wilhelm (1827 - 1908)
Charlier, Carl George Wilhelm (1871 - 1934)
Charlier, Frida Georgina (1868 - 1924)
Charlier, Hildur Sigrid Carolina (1870 - 1885)
Chemnitius, Martinus
von Chemnitz, Sofia Anna (- 1679)
Choraeus, Troelius Olai (1613 - 1699)
Chrismansdotter, Kerstin (1639? - 1721)
Chrismansdotter, Maria (1730 - 1808)
Chrismansson, Carl (1651 - 1704)
Chrismansson, Per (1657? - 1737)
Christensson, Trued (- 1713)
Christersdotter, Elisabeth (1717 - )
Christersson, Jonas
Christiansdotter, Anna Stina (1803 - )
Christiansdotter, Annika (1806 - )
Christiansdotter, Catharina (1774 - <1781)
Christiansdotter, Catharina (1789 - )
Christiansdotter, Lena (1778 - 1850)
Christiansdotter, Lisbeth (1776 - 1848)
Christiansson, Carl Otto (1898 - 1983)
Christiansson, Daniel (1792 - )
Christiansson, Emy Alida (1896 - 1980)
Christiansson, Johan (1711 - 1773)
Christiansson, Jonas (1780 - 1781)
Christiansson, Jonas (1783 - )
Christiansson, Magnus (1728 - 1781)
Christiansson, Magnus (1798 - )
Christiansson, Per (1710 - 1782)
Christiansson, Peter (1795 - )
Christiansson, Sven (1786 - 1843)
Christiansson, Trotte (1687? - 1753)
Christmansdotter, Elisabet (1734 - )
Christmansdotter, Kerstin
Christmansdotter, Kerstin (1672? - 1697)
Christmansdotter, Maria (1667? - 1737)
Christmansson, Per (1731 - )
Christmansson, Sven (1724 - )
Christoffersdotter Sandahl, Catharina (1726 - 1808)
Christoffersdotter, Annika (1723? - )
Christoffersdotter, Annika (1744 - )
Christoffersdotter, Annika (1751 - )
Christoffersdotter, Brita (1735 - )
Christoffersdotter, Britta (1750 - 1810)
Christoffersdotter, Christina (1744 - 1744)
Christoffersdotter, Elisabeth (1800 - 1808)
Christoffersdotter, Hedvig Catharina (1762 - )
Christoffersdotter, Helena (1760 - )
Christoffersdotter, Ingeborg (1664 - 1668)
Christoffersdotter, Ingeborg (1736 - 1815)
Christoffersdotter, Ingeborg (1745 - )
Christoffersdotter, Ingierd (1737 - 1813)
Christoffersdotter, Ingrid (1730 - 1761)
Christoffersdotter, Ingrid (1740 - 1818)
Christoffersdotter, Karin (1669 - >1723)
Christoffersdotter, Karin (1723 - 1812)
Christoffersdotter, Karin (1726? - 1795)
Christoffersdotter, Kerstin (1754 - 1817)
Christoffersdotter, Kerstin (1758 - )
Christoffersdotter, Kerstin (1830 - 1909)
Christoffersdotter, Lena (1804 - 1805)
Christoffersdotter, Lena (1806 - 1808)
Christoffersdotter, Lisa Catharina (1819 - 1895)
Christoffersdotter, Lisbeth (1722 - 1758)
Christoffersdotter, Lisbeth (1811 - 1892)
Christoffersdotter, Maja (1814 - 1859)
Christoffersdotter, Maria (1727? - 1778)
Christoffersdotter, Maria (1740 - )
Christoffersdotter, Maria (1802 - 1808)
Christoffersdotter, Maria (1833 - 1833)
Christoffersdotter, Märta (1759 - )
Christoffersdotter, Sara (1674 - )
Christoffersdotter, Sara (1743 - 1821)
Christoffersdotter, Sara (1749 - )
Christoffersson Lindgren, Anders (1828 - 1892)
Christoffersson, Anders (1656? - 1736)
Christoffersson, Anders (1685 - 1746)
Christoffersson, Anders (1733 - 1806)
Christoffersson, Anders (1734 - )
Christoffersson, Anders (1745 - 1745)
Christoffersson, Anders (1747 - )
Christoffersson, Anders (1768 - 1817)
Christoffersson, Anders (1798 - 1879)
Christoffersson, Börje (1733 - 1811)
Christoffersson, Christoffer (1742 - )
Christoffersson, Christoffer (1745 - 1745)
Christoffersson, Fredrik (1838 - 1843)
Christoffersson, Gudmund (1763 - )
Christoffersson, Isak (1772 - 1845)
Christoffersson, Johan (1730 - )
Christoffersson, Johan (1748 - 1811)
Christoffersson, Johan (1816 - 1897)
Christoffersson, Johannes (1809 - 1811)
Christoffersson, Johannes (1834 - 1875)
Christoffersson, Jonas (1747 - 1786)
Christoffersson, Jöns (1745 - 1822)
Christoffersson, Måns (1738 - )
Christoffersson, Måns (1740 - 1776)
Christoffersson, Nils (1652? - 1739)
Christoffersson, Nils (1747 - )
Christoffersson, Olof (1650? - 1701)
Christoffersson, Olof (1676 - 1745)
Christoffersson, Olof (1724 - 1808)
Christoffersson, Olof (1754 - )
Christoffersson, Per (1643? - 1735)
Christoffersson, Per (1729 - )
Christoffersson, Petter (1765 - )
Christoffersson, Sven (1737 - 1807)
Christoffersson, Sven (1746 - )
Claesdotter, Anna Martina (1870 - 1905)
Claesson, Hedvig Majbritt Margareta (1921 - 2009)
Clausdotter, Botild
Clementsson, Anders (1645? - 1742)
Colliander, Anna Elisabeth (1715 - 1789)
Colliander, Anna Helena
Colliander, Catharina (1636 - 1707)
Colliander, Elisabeth
Colliander, Elsa (1726 - 1782)
Colliander, Erlandus (1642 - 1721)
Colliander, Gustaf
Colliander, Magnus (1680 - 1728)
Colliander, Magnus (1694 - 1783)
Colliander, Maria (1650 - 1730)
Colliander, Sara (1654 - 1713)
Colliander, Sara Margaretha (1755 - 1835)
Colliander, Zacharias
Colpoys, Lizzi
Comstadius, Lars (1722 - 1790)
Comstedt, Annika (1718 - )
Comstedt, Britta (1722 - )
Comstedt, Christina (1720 - )
Comstedt, Gabriel (1723 - )
Comstedt, Johan (1680 - 1758)
Comstedt, Märta (1724 - 1796)
Cornelius, Gunnar
Corneliusdotter, Brita (1826 - 1870)
Corneliusdotter, Maja Stina (1791 - 1847)
Corneliusson, Petter (1823 - 1912)
Coucher, Johan Henrik (1880 - 1942)
Courser, Charles
Courser, Herry
Courser, Herry (- <1915)
Courser, Roy
Courser, Tom
Cronström, Catharina (1662 - 1742)
Dachsberg, Anna Dorotea
Dacke f. Johannesdotter, Emma Carolina (1876 - 1919)
Dagsson, Nils
Dahlberg, Bertild Robert (1883 - (USA))
Dahlberg, Carl Fredrik (1822 - 1881)
Dahlberg, Carolina (1779 - 1865)
Dahlberg, Carolina Charlotta (1816 - 1898)
Dahlberg, Christian (1754 - 1803)
Dahlberg, Christian (1813 - )
Dahlberg, Erik (1801 - 1809)
Dahlberg, Fredrik (1759 - 1818)
Dahlberg, Fredrik (1781 - 1835)
Dahlberg, Lisa Fredrika (1806 - 1860)
Dahlberg, Maja Greta (1784 - 1785)
Dahlberg, Maria Margareta (1786 - 1863)
Dahlberg, Stina Caisa (1777 - 1855)
Dahlberg, Stina Maria (1810 - )
Dahlborg, Engel Margareta (1750? - 1830)
Dalqvist f Andersson, Eva Ingeborg (1915 - 1998)
Dalqvist f Klaesson, Aina Sihell (1888 - 1970)
Dalqvist, Carl Erik (1884 - 1954)
Dalqvist, Nils Erik Åke (1919 - 1997)
Damberg, Anna Lena (1787 - 1844)
Damberg, Carl (1698? - 1771)
Damberg, Carl (1768 - 1768)
Damberg, Rebecka (1782 - 1836)
Danielsdotter Lundbergia, Anna (- 1705)
Danielsdotter Wallin, Lena Caisa (1837 - 1922)
Danielsdotter, Anna
Danielsdotter, Anna (1710? - )
Danielsdotter, Anna (1741 - 1783)
Danielsdotter, Anna Catharina (1770 - 1856)
Danielsdotter, Anna Catharina (1793 - 1881)
Danielsdotter, Anna Kajsa (1798 - )
Danielsdotter, Anna Maria (1798 - )
Danielsdotter, Anna Stina (1789 - )
Danielsdotter, Annika (1702 - 1702)
Danielsdotter, Annika (1716 - )
Danielsdotter, Annika (1720? - 1795)
Danielsdotter, Annika (1722 - 1769)
Danielsdotter, Annika (1763 - )
Danielsdotter, Botel (1774 - 1825)
Danielsdotter, Brita Christina (1797 - 1797)
Danielsdotter, Britta (- 1788)
Danielsdotter, Britta (1707 - 1777)
Danielsdotter, Britta (1735 - 1794)
Danielsdotter, Britta (1745 - )
Danielsdotter, Britta (1774 - )
Danielsdotter, Britta Caisa (1801 - )
Danielsdotter, Britta Lisa (1851 - )
Danielsdotter, Caisa Lisa (1782 - 1782)
Danielsdotter, Caisa Lisa (1794 - 1794)
Danielsdotter, Caisa Maja (1783 - 1791)
Danielsdotter, Caisa Stina (1801 - )
Danielsdotter, Cajsa Stina (1797 - )
Danielsdotter, Catarina (1721 - )
Danielsdotter, Catharina (1717 - 1717)
Danielsdotter, Catharina (1763 - )
Danielsdotter, Catharina (1781 - 1781)
Danielsdotter, Catharina (1784 - 1862)
Danielsdotter, Cecilia (1681 - )
Danielsdotter, Charlotta Christina (1852 - (USA))
Danielsdotter, Elin
Danielsdotter, Elin
Danielsdotter, Elin (1683 - 1686)
Danielsdotter, Elin (1691 - )
Danielsdotter, Elin (1710? - 1786)
Danielsdotter, Elin (1721 - 1724)
Danielsdotter, Elin (1726 - )
Danielsdotter, Elin (1736 - )
Danielsdotter, Elisabet (- 1693)
Danielsdotter, Elisabet (1711 - 1770)
Danielsdotter, Elisabeth
Danielsdotter, Elisabeth (1689 - )
Danielsdotter, Elisabeth (1717 - )
Danielsdotter, Elsa (1698 - 1790)
Danielsdotter, Elsa (1716 - 1716)
Danielsdotter, Elsa (1720 - )
Danielsdotter, Greta Lisa (1782 - )
Danielsdotter, Greta Stina (1845 - )
Danielsdotter, Ingeborg (1684 - )
Danielsdotter, Ingeborg (1704 - )
Danielsdotter, Ingeborg (1753 - )
Danielsdotter, Ingierd
Danielsdotter, Ingiärd (1779 - 1849)
Danielsdotter, Ingrid (1712 - )
Danielsdotter, Johanna (1762 - 1839)
Danielsdotter, Johanna Carolina (1855 - (USA))
Danielsdotter, Karin
Danielsdotter, Karin (1699 - )
Danielsdotter, Karin (1712 - 1797)
Danielsdotter, Karin (1721 - )
Danielsdotter, Karin (1737 - 1812)
Danielsdotter, Karin (1743 - )
Danielsdotter, Kerstin
Danielsdotter, Kerstin (1697 - 1698)
Danielsdotter, Kerstin (1711 - )
Danielsdotter, Kerstin (1711 - )
Danielsdotter, Kerstin (1715 - )
Danielsdotter, Kerstin (1717 - )
Danielsdotter, Kerstin (1718 - )
Danielsdotter, Kerstin (1743 - 1769)
Danielsdotter, Kerstin (1745 - 1820)
Danielsdotter, Kristina (1853 - <1947)
Danielsdotter, Lena (1754 - 1835)
Danielsdotter, Lena (1786 - 1804)
Danielsdotter, Lisa (1778 - )
Danielsdotter, Lisbet (1712 - )
Danielsdotter, Lisbet (1712 - 1744)
Danielsdotter, Lisbeth (1692 - 1764)
Danielsdotter, Maja (1773 - 1803)
Danielsdotter, Maja (1780 - )
Danielsdotter, Maja Greta (1811 - )
Danielsdotter, Malin
Danielsdotter, Malin (1699? - 1775)
Danielsdotter, Malin (1744 - )
Danielsdotter, Maria
Danielsdotter, Maria
Danielsdotter, Maria (1699 - )
Danielsdotter, Maria (1700 - 1754)
Danielsdotter, Maria (1705 - 1794)
Danielsdotter, Maria (1710 - <1758)
Danielsdotter, Maria (1714 - )
Danielsdotter, Maria (1738 - 1815)
Danielsdotter, Maria (1777 - 1864)
Danielsdotter, Marja (1735 - 1738)
Danielsdotter, Märtha (1724 - )
Danielsdotter, Sara (1690 - 1716)
Danielsdotter, Sara (1699 - )
Danielsdotter, Sara (1699 - 1701)
Danielsdotter, Sara (1702 - )
Danielsdotter, Sara (1720 - )
Danielsdotter, Sara (1764 - )
Danielsdotter, Sara (1764 - 1822)
Danielsdotter, Sara (1771 - )
Danielsdotter, Sigrid
Danielsdotter, Stina (1747 - 1781)
Danielsdotter, Stina (1756 - 1830)
Danielsdotter, Stina (1783 - 1851)
Danielsdotter, Stina Lisa (1810 - )
Danielsdotter, Stina Maja (1791 - )
Danielsdotter, Susanna (1695 - 1695)
Danielsdotter, Susanna (1701 - 1750)
Danielsson f Svensdotter, Carolina (1854 - 1939)
Danielsson Lindahl, Samuel Peter (1829 - 1864)
Danielsson Lundbergius, Gabriel (- 1684)
Danielsson Lundbergius, Johannes (1636 - 1693)
Danielsson Lundbergius, Nicolaus (1640 - 1703)
Danielsson Lundman, Lars
Danielsson Lång, Erik (1700? - 1775)
Danielsson Rask, Sven (1752 - 1789)
Danielsson Sandahl, Hans (1696 - 1773?)
Danielsson Ståhl, Anders (1813 - 1884)
Danielsson Westin, Nils (1738 - 1803)
Danielsson, Anders (1712 - 1785)
Danielsson, Anders (1777 - )
Danielsson, Anders (1782 - 1788)
Danielsson, Anders (1789 - 1820)
Danielsson, Anders (1791 - )
Danielsson, Anders (1795 - )
Danielsson, Anders (1799 - )
Danielsson, Augusta Helena (1850 - 1935)
Danielsson, Bengt (1764 - )
Danielsson, Brodde (1679? - 1763)
Danielsson, Carl (1768 - 1824)
Danielsson, Carl (1774 - )
Danielsson, Carl Anton (1871 - )
Danielsson, Carl Johan (1847 - )
Danielsson, Daniel (1726 - 1787)
Danielsson, Daniel (1729 - )
Danielsson, Daniel (1754 - 1831)
Danielsson, Daniel (1767 - 1851)
Danielsson, Daniel (1768 - 1768)
Danielsson, Daniel (1770 - 1850)
Danielsson, Daniel (1778 - 1834)
Danielsson, Daniel (1788 - )
Danielsson, Daniel (1789 - )
Danielsson, Gabriel (1687 - 1687)
Danielsson, Gabriel (1693 - )
Danielsson, Gabriel (1720 - )
Danielsson, Gudmund (1687 - )
Danielsson, Gumme (1719? - 1724)
Danielsson, Gumme (1729 - )
Danielsson, Gumme (1730 - )
Danielsson, Gustaf (1813 - )
Danielsson, Hans (1690 - 1771)
Danielsson, Håkan (- 1746)
Danielsson, Isak (1777 - )
Danielsson, Jacob (1715? - 1717)
Danielsson, Jacob (1723 - )
Danielsson, Jacob (1733 - )
Danielsson, Jacob (1768 - )
Danielsson, Jaen Peter (1804 - )
Danielsson, Jean (1792 - 1792)
Danielsson, Johan (1688 - )
Danielsson, Johan (1693 - )
Danielsson, Johan (1700 - )
Danielsson, Johan (1702 - )
Danielsson, Johan (1728 - 1729)
Danielsson, Johan (1733 - )
Danielsson, Johan (1771 - )
Danielsson, Johan (1782 - 1852)
Danielsson, Johan Peter (1787 - )
Danielsson, Johan Peter (1790 - )
Danielsson, Johannes (1714 - )
Danielsson, Johannes (1755 - )
Danielsson, Johannes (1781 - 1870)
Danielsson, Johannes (1793 - 1841)
Danielsson, Johannes (1794 - 1871)
Danielsson, Johannes (1797 - 1875)
Danielsson, Johannes (1832 - )
Danielsson, Jon (1696 - 1696)
Danielsson, Jon (1698 - 1780)
Danielsson, Jon (1704? - 1736)
Danielsson, Jon (1748 - 1808)
Danielsson, Jonas
Danielsson, Jonas (1765 - )
Danielsson, Jonas (1767 - 1773)
Danielsson, Jonas (1770 - )
Danielsson, Jonas (1781 - 1781)
Danielsson, Jonas (1781 - 1856)
Danielsson, Jonas (1796 - 1796)
Danielsson, Jonas (1807 - )
Danielsson, Jonas Peter (1795 - )
Danielsson, Jöns (1677? - 1757)
Danielsson, Lars (1701 - 1787)
Danielsson, Lars (1714 - )
Danielsson, Lars (1730 - )
Danielsson, Måns
Danielsson, Nicolaus (1839 - )
Danielsson, Niels (1696 - )
Danielsson, Nils (1682? - 1726)
Danielsson, Nils (1720 - )
Danielsson, Nils (1738 - )
Danielsson, Nils (1793 - )
Danielsson, Nils (1796 - 1796)
Danielsson, Nils Peter (1839 - 1917)
Danielsson, Olof (1707 - )
Danielsson, Olof (1735 - 1793)
Danielsson, Olof (1799 - 1844)
Danielsson, Per (1657? - 1722)
Danielsson, Per (1660? - 1745?)
Danielsson, Per (1699 - )
Danielsson, Per (1709 - )
Danielsson, Per (1711 - )
Danielsson, Per (1711 - 1784)
Danielsson, Per (1714 - 1778)
Danielsson, Per (1724? - 1727)
Danielsson, Per (1729 - )
Danielsson, Per (1732 - 1735)
Danielsson, Per (1772 - )
Danielsson, Peter Magnus (1861 - (USA))
Danielsson, Samuel (1730 - 1794)
Danielsson, Sven (1703? - 1773)
Danielsson, Sven (1704 - 1777)
Danielsson, Sven (1711 - 1786)
Danielsson, Sven (1717 - )
Danielsson, Sven (1724 - )
Danielsson, Sven (1731 - 1812)
Danielsson, Sven (1749 - )
Danielsson, Sven (1775 - 1839)
Danielsson, Sven (1786 - 1787)
Danielsson, Sven (1797 - )
Danielsson, Sven (1834 - )
Danielsson, Zacharias (1710 - 1710?)
Danielsson, Åsle (1737 - )
Dannebod, Tyra
Dannerberg, Andreas (1756 - )
Dannerberg, Andreas (1758 - )
Dannerberg, Anna Caisa (1772 - 1773)
Dannerberg, Claus (1768 - 1771)
Dannerberg, Helena Maria (1754 - 1821)
Dannerberg, Johanna Brita (1760 - )
Dannerberg, Johanna Brita (1765 - )
Dannerberg, Lars (1717? - 1785)
Dannerberg, Märta Christina (1761 - )
Dannerberg, Petter (1764 - 1764)
Davidsdotter Wising, Christina (1696 - 1734)
Davidsdotter Wising, Elisabetth (1698 - 1751)
Davidsdotter Wising, Helena (1711 - 1762)
Davidsdotter Wising, Maria (1707 - )
Davidsdotter Wising, Sara (1718 - 1777)
Davidsdotter, Annika (1700 - 1774)
Davidsdotter, Britta Lisa (1835 - 1906)
Davidsdotter, Elin
Davidsdotter, Gustafa Charlotta (1856 - >1939)
Davidsdotter, Ida Sophia (1862 - 1938)
Davidsdotter, Ingeborg (1673? - 1756)
Davidsdotter, Lisa (1763 - 1765)
Davidsdotter, Thilda Christina (1852 - 1936)
Davidsson f. Berglund, Berta Teresia (1897 - 1975)
Davidsson Wising, Esaias (1706 - )
Davidsson Wising, Magnus (1703 - 1782)
Davidsson, Gerton (1771 - 1852)
Davidsson, Johan (1768 - 1792)
Davidsson, Johan Gustaf (1848 - )
Davidsson, Josef (1899 - 1968)
Davidsson, Karl Emil (1859 - 1937)
Davidsson, Lage Valdemar (1912 - 1989)
Davidsson, Leif Bertil (1942 - 2005)
Davidsson, Magnus (1765 - 1769)
Davidsson, Margit Agnes Alida (1920 - 1988)
de la Grange, Margareta (1655 - )
Detterberg, Jean
Diederichs, Erik Johan (1649 - )
Diederichs, Johan Carl (1684 - 1725)
Diederichs, Maria Aurora (1720 - 1770)
Digervall, Ann-Mari (1939 - 2005)
Dimberg, Anna Magdalena (1754 - 1841)
Dimberg, Zacharias (1722 - 1802)
Djurberg f Davidsdotter, Dagmar Augusta Charlotta (1908 - 1968)
Djurberg f Marklund, Helga Margareta (1920 - 2003)
Djurberg f Nyman, Maria Elisabeth (1884 - 1963)
Djurberg, Carl Samuel (1883 - 1958)
Djurberg, Hans Evert Alrik (1914 - 1986)
Djurberg, Karl Halvar Rudolf (1906 - 1969)
Djurén, Anna Maria (1801 - )
Djurén, Johannes (1796 - 1797)
Djurén, Maria Elisabet (1793 - )
Djursdotter, Ingegärd
Djursdotter, Karin
Djursdotter, Karin
Djursdotter, Kerstin
Djursdotter, Kerstin (- >1666)
Djursdotter, Kerstin (1676? - 1742)
Djursdotter, Margareta
Djursson, Erik (1667? - 1735)
Djursson, Erik (1739 - 1822)
Djursson, Gudmund
Djursson, Jöns
Djursson, Jöns
Djursson, Sven (1747 - 1822)
Dolch, Anna Maria (1765 - )
Domnaera, Elsa (- 1708)
Domnaera, Ingierd
Domnaerus, Knut (1652 - 1688)
Douglies, Johan Vilhelm (1670 - 1725)
Douglies, Johannes (1605 - 1670)
Douglies, Märta Catharina (1717 - 1760)
Douglies, Vilhelm (- <1697)
Drake af Intorp, Estrid (1486 - )
Drake av Torp och Hamra, Krister (- 1619)
Drake av Torp och Hamra, Sofia (1662 - 1741)
Drake, Beata Magdalena (1761 - 1824)
Drake, Hans Linnardt (1730 - 1767)
Drake, Kristiern (- <1484)
Dreij, Carl Ivan (1913 - 2002)
Dreij, Karin Gunvor (1918 - 1983)
Dufva Anckarloo, Jonas (1649 - 1694)
Dufva, Håkan
Duker, Annika (- 1753)
Duker, Jonas (- 1734)
Dunström f. Engström, Anna Elisabeth (1899 - 1980)
Dunström, NN (- 1963)
Duraea, Rebecka
Dusaea, Margareta
von Dönhoff, Anna Margareta
von Dönhoff, Birgitta
den döve Bengtsson, Karl (1165? - 1220)
Edberg f Gustafsdotter, Anna Charlotta (1862 - 1934)
Edberg, Nils Alfrid (1856 - 1939)
Edbäck f Heitman, Augusta Maria Marta (1866 - 1937)
Edbäck f Jonsson, Anna Kristina (1876 - 1957)
Edbäck, Carl Axel (1864 - 1873)
Edbäck, Johan Niklas (1830 - 1902)
Edbäck, John Ragnar (1883 - 1944)
Edbäck, Nils Johan (1860 - 1941)
Edbäck, Thor Victor (1888 - 1912)
Edbäck, Valborg Maria (1885 - 1966)
Eding f Sundberg, Edla Catharina (1728 - 1794)
Edman Ed, Sven Magnus (1793 - 1867)
Edman, Abraham (1696 - 1706)
Edman, Anna Britta (1717 - 1771)
Edman, Anna Elsa (1716? - 1736)
Edman, Annica (1712 - 1748)
Edman, Brita Margareta (1765 - 1838)
Edman, Carl (1694 - 1743)
Edman, Carl (1718 - )
Edman, Carl (1739 - )
Edman, Carl Gustaf (1715 - )
Edman, Elsa Beata (1719 - )
Edman, Gustav (1733 - )
Edman, Hans (1696? - 1742)
Edman, Håkan (1688? - 1745)
Edman, Jakob (- 1759)
Edman, Johan Fredrik (1714 - 1714)
Edman, Johan Fredrik (1724 - )
Edman, Lisa Greta (1725 - 1729)
Edman, Lisa Greta (1748 - )
Edman, Maria (1698 - 1772)
Edman, Nils ((oklart födlseår) - )
Edman, Nils (1728 - 1811)
Edman, NN ((oklart födlseår) - )
Edman, Olof ((oklart födelseår) - )
Edman, Olof (1691 - >1741)
Edman, Olof (1716 - 1771)
Edman, Peter Magnus (1735 - 1802)
Edman, Sara (1746 - )
Edman, Stina (1731 - )
Edman, Ulrika (1721 - 1795)
Edmundsdotter, Karin (1638? - 1696)
Edmundsson, Knut (- 1645)
Edmundsson, Nils
Edmundsson, Olof (1614? - 1685)
Ehn, Allan Sameo (1917 - 1975)
Ehn, Anders Helge Alexius (1909 - 1982)
Ehn, Anders Wilhelm (1874 - 1949)
Ehn, Anna Cecilia (1906 - 1994)
Ehn, Anna Maria (1892 - 1980)
Ehn, Elsa Mathilda (1912 - 2007)
Ehn, Karl Vilhelm (1911 - 1987)
Ehn, Margareta Maria Wilhelmina (1907 - 1918)
Ehn, Margit Lovisa Regina (1913 - 2001)
Ehn, Tage Valdemar (1915 - 1932)
Ehrenberg, Carolina (1780 - 1807)
Ehrencrantz, Gudmund (1621 - 1683)
Ehrenstierna, Teofilus (1639 - 1689)
Ejdebäck, Algot Gösta (1912 - 1992)
Ejdebäck, Ingrid Elisabet (1917 - 2000)
Ek, Johan Magnus (1807 - )
Ekberg, Axel Verner (1918 - 1980)
Ekberg, Helga Linnea (1907 - 1908)
Ekberg, Hilda Elisabet (1912 - 1995)
Ekberg, Jenny Aurora (1905 - 1977)
Ekberg, Jöns (1726? - 1793)
Ekberg, Karin Viktoria (1914 - 2008)
Ekedal, Anna Britta (1764 - )
Ekehielm, Bengt (1612 - 1650)
Ekelin, Magnus (- 1794)
Ekenberg f Boris, Karin (1764 - )
Ekenberg, Carl Magnus (1787 - 1796)
Ekenberg, Christina Maria (1792 - 1843)
Ekeroth, Christina (- 1736)
Ekesdotter, Karin (- 1775)
Ekesdotter, Maria (1724 - 1804)
Ekesson, Nils
Eketrä, Anna
Ekman f Johannesdotter, Johanna Christina (1847 - 1925)
Ekman, Johan August (1851 - 1936)
Ekstedt, Artur Gustaf Bonde (1897 - 1969)
Ekstedt, Britta Elisabeth (1711 - 1786)
Ekstedt, David (1788 - 1834)
Ekstedt, Elsa Fredrika (1899 - 1978)
Ekstedt, Johannes Gustaf (1863 - 1918)
Ekstedt, Nora Elisabeth (1899 - 1968)
Ekstrand, Anny Sofia (1897 - 1974)
Ekstrand, Christina Maria (1785 - 1851)
Ekstrand, Nils Olof (1898 - 1969)
Ekström, Gustav Sigfrid (1899 - 1991)
Ekström, Syster Bernhardina Linnéa (1903 - 1965)
Ekwurtzel, Gabriel (1748 - 1813)
Ekwurtzel, Gustava
Elfving, Catharina (1684 - 1741)
Eliasdotter Widman, Anna Greta (1712 - 1773)
Eliasdotter Widman, Annika (1701 - )
Eliasdotter Widman, Britta (1704 - )
Eliasdotter Widman, Britta (1709 - )
Eliasdotter Widman, Britta (1720 - )
Eliasdotter Widman, Catharina (1706 - 1748)
Eliasdotter Widman, Maria (1708 - )
Eliasdotter, Anna (1703 - 1720)
Eliasdotter, Anna Catharina (1743? - 1794)
Eliasdotter, Annika (1715 - )
Eliasdotter, Britta (1707 - )
Eliasdotter, Britta (1713 - 1742)
Eliasdotter, Britta (1714 - 1714)
Eliasdotter, Britta (1718 - 1798)
Eliasdotter, Britta (1721 - 1722)
Eliasdotter, Britta (1750 - )
Eliasdotter, Britta Stina (1871 - (USA))
Eliasdotter, Catharina (1719 - )
Eliasdotter, Elin (1717 - 1786)
Eliasdotter, Elisabet (1690? - 1746)
Eliasdotter, Elisabet (1729 - )
Eliasdotter, Eva Lisa (1799 - 1871)
Eliasdotter, Helena (1754 - 1795)
Eliasdotter, Ingeborg (1750 - 1786)
Eliasdotter, Karin (1754 - 1812)
Eliasdotter, Kerstin
Eliasdotter, Kerstin (1743 - )
Eliasdotter, Lisbeth (1726 - 1726)
Eliasdotter, Margareta (1713 - 1740)
Eliasdotter, Maria (1716 - 1798)
Eliasdotter, Maria (1747 - )
Eliasdotter, Maria (1761 - 1847)
Eliasdotter, Stina (1737 - 1807)
Eliasson Beijer, Johan (1690 - 1768)
Eliasson Widman, Anders (1717 - 1717)
Eliasson, Anders Johan (1860 - 1946)
Eliasson, Augusta (1891 - 1963)
Eliasson, Elias (1739 - 1788)
Eliasson, Elias (1741 - )
Eliasson, Gabriel (1727 - 1800)
Eliasson, Gustaf Leander (1896 - 1896)
Eliasson, Isac (1720 - )
Eliasson, Johan (1736 - 1737)
Eliasson, Johan (1745 - 1810)
Eliasson, Jonas (1697 - 1764)
Eliasson, Jöns (1722 - 1762)
Eliasson, Lars
Eliasson, Magnus (1731 - 1732)
Eliasson, Magnus (1734 - 1735)
Eliasson, Nils (1667? - 1743)
Eliasson, Per (1711 - )
Eliasson, Per (1723 - 1773)
Eliasson, Per (1737 - 1738)
Eliasson, Peter Magnus (1862 - 1880)
Eliasson, Petter (1711 - )
Eliasson, Salomon (1868 - 1870)
Eliasson, Åke (1688 - 1762)
Ellström, Leif Anders Yngve (1934 - 2007)
Elm, Johan Leander (1849 - (USA))
Elmgren, Sara (1735 - )
Elmström, Hedvig Helena (1757 - 1827)
Elofsdotter, Anna (1673? - 1745)
Elofsdotter, Ingemo (1666 - 1715)
Elofsdotter, Ingrid (1677 - 1749)
Elofsdotter, Kerstin (- 1674)
Elofsson, Hemming (- 1668)
Elofsson, Jonas (1715 - 1791)
Elversdotter, Stina (1819 - )
Elversson, Anders (1822 - )
Elversson, Carl (1812 - )
Elversson, Johannes (1810 - )
Emanuelsdotter, Charlotta (1834 - 1909)
Emanuelsson Åberg, Evy Irene (1941 - 2008)
Emanuelsson, Tove Albin Ferdinand (1941 - 1991)
Emanuelssson Ljungholm, Johan Gustaf (1820 - 1906)
Emthén f Charlier, Hilma Wilhelmina (1864 - 1920)
Emthén f Hammarstedt, Anna Matilda (1895 - 1958)
Emthén f Lindahl, Ulla Anna Mathilda (1917 - 2000)
Emthén f Ringberg, Marta Louise (1892 - 1979)
Emthén, Alf Erik Ossian (1898 - 1898)
Emthén, Arne Carl Ossian (1889 - 1970)
Emthén, Gösta Arne (1917 - 2009)
Emthén, Klaës Ossian (1856 - 1933)
Emthén, Wilhelm Ossian (1891 - 1965)
Emundsdotter, Gunhild
Emundsdotter, Ingamoder
Engman, Märta Margareta (1921 - 2009)
Engström f. Karlsson, Anna Augusta (1875 - 1959)
Engström, Anna Augusta (1865 - 1865)
Engström, Anna Sofia (1867 - 1936)
Engström, Axel Fritiof (1870 - 1939)
Engström, Carl Edvard (1863 - 1872)
Engström, Emma Catharina (1856 - 1934)
Engström, Johan August (1859 - (USA))
Engström, Samuel Anton (1867 - (USA))
Engström, Sven Peter (1831 - 1889)
Engström, Tage Verner (1925 - 1981)
Enhörning, Catharina (- 1712)
Enström, Kurt Fredrik Henry (1916 - 1987)
Enström, Lilly Gunborg (1915 - 1991)
Erengislesdotter, Karin (1641? - 1691)
Erenius, Erik (1674 - 1734)
Ericsdotter, Anna Märta (1850 - )
Ericsdotter, Brita (1780 - 1856)
Ericsdotter, Britta (1766 - 1770)
Ericsdotter, Britta (1794 - )
Ericsdotter, Caisa (1781 - 1860)
Ericsdotter, Carolina (1855 - )
Ericsdotter, Catharina (1781 - 1861)
Ericsdotter, Cathrina (1791 - 1871)
Ericsdotter, Christina (1799 - )
Ericsdotter, Christina Sophia (1835 - 1904)
Ericsdotter, Eva (1847 - )
Ericsdotter, Ida Christina (1860 - )
Ericsdotter, Ingrid Maria (1840 - )
Ericsdotter, Johanna (1842 - )
Ericsdotter, Lisbet (1755 - 1788)
Ericsdotter, Maria
Ericsdotter, Maria (1752 - 1803)
Ericsdotter, Maria (1789 - 1790)
Ericsdotter, Maria (1796 - 1871)
Ericsdotter, Marita
Ericsdotter, Stina (1756 - )
Ericsdotter, Stina (1763 - 1813)
Ericsdotter, Stina (1789 - 1846)
Ericson, Lars (1692? - 1762)
Ericsson Skepman, Per (1690 - )
Ericsson, Anders (1747 - 1796)
Ericsson, Diur (1711 - 1803)
Ericsson, Eric (1751 - 1808)
Ericsson, Eric (1754 - )
Ericsson, Eric (1792 - )
Ericsson, Gustaf Adolf (1837 - 1837)
Ericsson, Gustaf Adolf (1852 - )
Ericsson, Johan (1740 - 1741)
Ericsson, Johan (1744 - 1817)
Ericsson, Johannes (1797 - )
Ericsson, Jonas (1763 - 1824)
Ericsson, Måns (- 1746)
Ericsson, Peter (1749 - 1810)
Ericsson, Påvel (1753 - 1754)
Ericsson, Sten (- 1741)
Ericsson, Sven (1794 - 1864)
Ericsson, Valentin (1755 - 1756)
Ericsson, Valentin (1758 - 1759)
Ericsson, Valentin (1759 - 1764)
Ericsson, Valentin (1771 - 1772)
Ericsson, Valentin (1773 - >1773)
Ericsson, Valentin (1775 - 1851)
Ericsson, Valentin (1783 - 1851)
Eriksdotter Broman, Ingrid
Eriksdotter Osander, Brita (1701 - 1746)
Eriksdotter Oxe, Brita (1620? - 1683)
Eriksdotter Sparrman, Susanna (1634? - 1717)
Eriksdotter, (- 1706)
Eriksdotter, Agneta (1737 - 1739)
Eriksdotter, Agneta (1743 - )
Eriksdotter, Anna (1678? - 1762)
Eriksdotter, Anna (1733 - )
Eriksdotter, Annika (1707? - 1789)
Eriksdotter, Annika (1725? - 1789)
Eriksdotter, Annika (1728 - 1796)
Eriksdotter, Beata (1796 - )
Eriksdotter, Bengta (1750 - 1761)
Eriksdotter, Botil (- <1701)
Eriksdotter, Botil (1621? - 1684)
Eriksdotter, Brita (1595 - 1658)
Eriksdotter, Britta (1553 - 1601)
Eriksdotter, Britta (1700? - 1745)
Eriksdotter, Britta (1767 - )
Eriksdotter, Catharina
Eriksdotter, Catharina (1750 - )
Eriksdotter, Catharina (1754 - 1754)
Eriksdotter, Christin (1735 - )
Eriksdotter, Christina (1751 - )
Eriksdotter, Christina (1766 - )
Eriksdotter, Christina (1833 - 1887)
Eriksdotter, Elin
Eriksdotter, Elin
Eriksdotter, Elin
Eriksdotter, Elin
Eriksdotter, Elin (1664? - 1730)
Eriksdotter, Elin (1722 - 1781)
Eriksdotter, Elin (1744 - 1755)
Eriksdotter, Elin (1748 - 1754)
Eriksdotter, Elin (1757 - 1808)
Eriksdotter, Elisabet (- 1735)
Eriksdotter, Elisabet (1673? - 1743)
Eriksdotter, Gunilla (1683? - 1711)
Eriksdotter, Gunnel
Eriksdotter, Ingeborg
Eriksdotter, Ingeborg (- 1740)
Eriksdotter, Ingeborg (1212? - 1254)
Eriksdotter, Ingeborg (1666? - 1761)
Eriksdotter, Ingeborg (1686? - 1759)
Eriksdotter, Ingeborg (1719 - )
Eriksdotter, Ingeborg (1727 - )
Eriksdotter, Ingeborg (1744 - 1744)
Eriksdotter, Ingeborg (1749 - 1749)
Eriksdotter, Ingeborg (1771 - 1832)
Eriksdotter, Ingierd (1756 - )
Eriksdotter, Ingierd (1762 - )
Eriksdotter, Ingrid (- (??))
Eriksdotter, Ingrid
Eriksdotter, Ingrid
Eriksdotter, Ingrid
Eriksdotter, Ingrid (- 1740)
Eriksdotter, Ingrid (- 1740)
Eriksdotter, Ingrid (1630? - 1710)
Eriksdotter, Ingrid (1672? - 1754)
Eriksdotter, Ingrid (1676? - 1747)
Eriksdotter, Ingrid (1687? - 1715)
Eriksdotter, Ingrid (1710 - )
Eriksdotter, Ingrid (1812 - 1812)
Eriksdotter, Ingrid Caisa (1814 - 1856)
Eriksdotter, Karin
Eriksdotter, Karin
Eriksdotter, Karin
Eriksdotter, Karin (1568 - 1653)
Eriksdotter, Karin (1670 - 1744)
Eriksdotter, Karin (1682? - 1752)
Eriksdotter, Karin (1717 - 1804)
Eriksdotter, Kerstin
Eriksdotter, Kerstin
Eriksdotter, Kerstin
Eriksdotter, Kerstin
Eriksdotter, Kerstin
Eriksdotter, Kerstin (1655? - 1732)
Eriksdotter, Kerstin (1656? - 1740)
Eriksdotter, Kerstin (1703 - )
Eriksdotter, Kerstin (1718 - )
Eriksdotter, Kerstin (1732? - 1732)
Eriksdotter, Kerstin (1740 - 1820)
Eriksdotter, Kerstin (1746 - )
Eriksdotter, Kerstin (1785 - )
Eriksdotter, Kerstin (1787 - 1863)
Eriksdotter, Lena (1736 - )
Eriksdotter, Lena (1783 - 1847)
Eriksdotter, Lena (1806 - 1808)
Eriksdotter, Lisbet
Eriksdotter, Lisbet (1696 - 1767)
Eriksdotter, Lisbet (1710 - 1796)
Eriksdotter, Lisbet (1749 - )
Eriksdotter, Lisbeth (1745? - 1809)
Eriksdotter, Maja (- >1807)
Eriksdotter, Maja Lisa (1796 - 1864)
Eriksdotter, Margareta (1682? - 1768)
Eriksdotter, Margareta (1722 - 1796)
Eriksdotter, Margareta (1741 - 1747)
Eriksdotter, Maria (1720 - )
Eriksdotter, Maria (1723 - )
Eriksdotter, Maria (1739 - 1767)
Eriksdotter, Maria (1746 - 1826)
Eriksdotter, Maria (1748 - 1754)
Eriksdotter, Maria (1757 - )
Eriksdotter, Maria (1771 - )
Eriksdotter, Maria (1781 - )
Eriksdotter, Maria (1784 - )
Eriksdotter, Marit (1625 - 1679)
Eriksdotter, Martha (1705? - 1775)
Eriksdotter, Martha (1737 - 1820)
Eriksdotter, Märit
Eriksdotter, Märta (1200? - )
Eriksdotter, Märtha (1731 - 1771)
Eriksdotter, Pernilla (1747 - 1811)
Eriksdotter, Sara
Eriksdotter, Sigrid (- >1734)
Eriksdotter, Stina
Eriksdotter, Stina (1731 - 1771)
Eriksdotter, Stina (1779 - )
Eriksdotter, Stina (1825 - 1902)
Eriksdotter, Stina Maja (1810 - )
Erikska ätten, Jedvard (1070? - )
Eriksson Ahlgren, Johan (1704? - 1767)
Eriksson Dahlberg, Jonas (1713? - 1786)
Eriksson Djurberg, Isak (1700? - 1767)
Eriksson f Andersson, Maria Wilhelmina (1891 - 1964)
Eriksson f Andersson, Nanny Augusta Eugenia (1887 - 1953)
Eriksson Feil, Peter (1783 - 1808)
Eriksson Hallberg, Sven (1845 - 1926)
Eriksson Hedenberg, Peter (1756 - 1842)
Eriksson Holmdahl, Johan
Eriksson Hultin, Erik
Eriksson Hultin, Johan (1700 - 1775)
Eriksson Hultström, Jonas (- 1777)
Eriksson Klint, Håkan (1664? - 1724)
Eriksson Möller, Bengt (1730 - 1794)
Eriksson Nilsdotter Qvist, Christina (1847 - 1935)
Eriksson Sträng, Valentin (1674? - 1756)
Eriksson Stålarm, Arvid
Eriksson Stålarm, Axel (1550? - 1616)
Eriksson Sundman, Sven (1684 - )
Eriksson Ulfsax, Simon
Eriksson Werre, Fredrik (1658 - 1710)
Eriksson, Albin (1883 - 1958)
Eriksson, Ambjörn (1682? - 1743)
Eriksson, Anders (- 1733)
Eriksson, Anders (1658? - 1736)
Eriksson, Anders (1743 - 1743)
Eriksson, Anders (1791 - )
Eriksson, Andreas (1786 - )
Eriksson, Anna
Eriksson, Bengt
Eriksson, Bengt (1623? - 1707)
Eriksson, Bengt (1733 - )
Eriksson, Carl
Eriksson, Carl (1680 - 1756)
Eriksson, Carl Fredrik (1808 - )
Eriksson, Daniel (1711? - 1759)
Eriksson, Daniel (1738 - 1739)
Eriksson, Erik (- 1711)
Eriksson, Erik (1740 - )
Eriksson, Erland
Eriksson, Gabriel (<1716 - )
Eriksson, Göran (1680? - 1756)
Eriksson, Göran (1762 - 1829)
Eriksson, Harald (1083 - 1135)
Eriksson, Hildur Maria Aleyone (1889 - 1956)
Eriksson, Håkan (- 1770)
Eriksson, Håkan (1740 - )
Eriksson, Håkan (1790 - )
Eriksson, Isac (1710 - 1786)
Eriksson, Israel (1734 - )
Eriksson, Jacob (1625? - 1705)
Eriksson, Jacob (1722 - )
Eriksson, Jacob (1725 - 1769)
Eriksson, Johan
Eriksson, Johan
Eriksson, Johan (1713 - 1788)
Eriksson, Johan (1730 - )
Eriksson, Johan (1742 - >1809)
Eriksson, Johan Arvid Einar (1929 - 2004)
Eriksson, Johannes
Eriksson, Johannes (1764 - )
Eriksson, Johannes (1802 - )
Eriksson, Johannes (1824 - 1898)
Eriksson, Jon
Eriksson, Jon
Eriksson, Jon
Eriksson, Jon
Eriksson, Jon (- 1698)
Eriksson, Jon (- 1712)
Eriksson, Jon (1616? - 1712)
Eriksson, Jon (1640? - )
Eriksson, Jon (1660? - 1710)
Eriksson, Jon (1707 - )
Eriksson, Jonas (1716 - )
Eriksson, Jonas (1716 - 1786)
Eriksson, Jonas (1722? - 1768)
Eriksson, Jonas (1724 - )
Eriksson, Jonas (1737 - )
Eriksson, Jonas (1760 - 1760)
Eriksson, Jöns (1631? - 1716)
Eriksson, Jöns (1735 - 1778)
Eriksson, Jöns (1743 - )
Eriksson, Jöns (1746 - 1815)
Eriksson, Jöns (1746 - 1827)
Eriksson, Karl Erik Evan (1917 - 1992)
Eriksson, Knut (1145? - 1196)
Eriksson, Lars (- 1724)
Eriksson, Lars (1810 - 1819)
Eriksson, Magnus (1776 - 1808)
Eriksson, Magnus (1809 - 1880)
Eriksson, Maja
Eriksson, Mats
Eriksson, Måns (- <1659)
Eriksson, Måns (1621? - 1706)
Eriksson, Måns (1642? - 1728)
Eriksson, Måns (1674? - 1750)
Eriksson, Måns (1713 - )
Eriksson, Måns (1713 - 1786)
Eriksson, Måns (1746 - )
Eriksson, Nils
Eriksson, Nils
Eriksson, Nils (- 1726)
Eriksson, Nils (1668 - )
Eriksson, Nils (1688? - 1741)
Eriksson, Nils (1712 - 1741)
Eriksson, Nils (1745 - 1813)
Eriksson, Nils (1789 - 1851)
Eriksson, Nils (1814 - 1873)
Eriksson, Olof (1799 - )
Eriksson, Per (- 1743)
Eriksson, Per (1666? - 1734)
Eriksson, Per (1674? - 1757)
Eriksson, Per (1701? - 1761)
Eriksson, Per (1704 - )
Eriksson, Per (1730 - )
Eriksson, Per (1736 - )
Eriksson, Per (1751 - 1835)
Eriksson, Per (1752 - )
Eriksson, Per (1771 - 1843)
Eriksson, Per (1785 - )
Eriksson, Peter (1742 - 1811)
Eriksson, Peter (1754 - 1755)
Eriksson, Peter (1771 - 1820)
Eriksson, Petrus (1736 - )
Eriksson, Petter (1818 - 1891)
Eriksson, Samuel (1734 - )
Eriksson, Samuel (1749 - )
Eriksson, Samuel (1794 - )
Eriksson, Sune (1751 - )
Eriksson, Sven
Eriksson, Sven (- <1748)
Eriksson, Sven (1668? - 1740)
Eriksson, Sven (1672? - 1747)
Eriksson, Sven (1681? - 1711)
Eriksson, Sven (1738 - 1808)
Eriksson, Sven (1793 - )
Eriksson, Sven Valfrid (1874 - 1950)
Eriksson, Wilhelm (1806 - 1817)
Eriksson, Ygge (- 1710)
Eriksson, Yngve Roland (1933 - 1987)
Eriksson, Åsle
Erlandi Colliander, Birgius (1607 - 1683)
Erlandi Limaeus, Johan (1644? - 1723)
Erlandi, Nicolaus
Erlandsdotter Colliander, Maria (- 1678)
Erlandsdotter, Annika (1703? - 1747)
Erlandsdotter, Annika (1716 - )
Erlandsdotter, Birgitta
Erlandsdotter, Elin
Erlandsdotter, Ingeborg (1696 - 1743)
Erlandsdotter, Ingrid (1707 - )
Erlandsdotter, Karin
Erlandsdotter, Kerstin
Erlandsdotter, Kerstin
Erlandsdotter, Maria (1722 - )
Erlandsdotter, Maria (1760 - 1812)
Erlandsdotter, Maria (1763 - )
Erlandsdotter, Marta (1682 - )
Erlandsdotter, Stina (1770 - 1843)
Erlandsson Qvast Lilliegranat, Hans (- 1700)
Erlandsson, Anders (1611 - 1693)
Erlandsson, Anders (1704 - )
Erlandsson, Anders (1773 - )
Erlandsson, Elias (1755 - 1803)
Erlandsson, Ernst Rudolf (1899 - 1948)
Erlandsson, Inga Cecilia (1922 - 1975)
Erlandsson, Johan
Erlandsson, Johan (1713 - )
Erlandsson, Johan Peter (1856 - 1938)
Erlandsson, Jonas (- <1706)
Erlandsson, Jöns
Erlandsson, Jöns (1652? - 1716)
Erlandsson, Jöns (1765 - )
Erlandsson, Knut (1684 - 1749)
Erlandsson, Knut (1758 - )
Erlandsson, Lars (1688 - 1755)
Erlandsson, Lars (1768 - )
Erlandsson, Måns (1673? - 1723)
Erlandsson, Nils (- 1742)
Erlandsson, Nils (1615? - 1706)
Erlandsson, Nils (1681 - )
Erlandsson, Per
Erlandsson, Per (1711 - )
Erlandsson, Stig Egon Emanuel (1921 - 1992)
Erlandsson, Sven
Erlandsson, Tore
Erlingsson Ribbing, Sigurd
Erngislesson Cavallius, Måns (1656? - 1713)
Erngislesson, Gumme (1788 - 1832)
Erngisslesson, Gumme (1711 - 1780)
Ernsts, Hans Christoffer
Esaisdotter Humble, Christina (- 1681)
Esbjörnsdotter Bååt, Kerstin (1470? - )
Esbjörnsdotter, Brita (1683? - 1756)
Esbjörnsdotter, Kerstin
Esbjörnsson Hultgren, Jöns (- >1735)
Esbjörnsson, Bengt (1629? - 1691)
Esbjörnsson, Gunnar
Esbjörnsson, Harald (1672? - 1744)
Esbjörnsson, Olof (1694 - )
Esbjörnsson, Sten (1686? - 1742)
Eskilsdotter, Ingrid (- 1667)
Eskilsson, Jonas (1751 - )
Eskilsson, Måns (1746 - 1813)
Eskilsson, Sven (1744 - >1770)
Estridsen, Sven (1020 - 1074)
Estridsson, Svend II (1014? - 1076)
Faddersson f Nyman, Dagny Linnéa (1916 - 2000)
Faddersson, Ture Ragnar (1914 - 2005)
Fagelin, Christina (1745 - 1745)
Fagelin, Helena Christina (1747 - 1812)
Fagelin, Maria Cecilia (1733 - 1750)
Fagelin, Petrus (1694 - 1765)
Fagerberg, Daniel Fredrik (1896 - 1973)
Fagerberg, Ella Sigbritt Linnéa (1928 - 2008)
Fagerberg, Gunnar Fredrik (1923 - 2002)
Fagerberg, Hilda Olivia (1901 - 1950)
Fagerberg, Judit Maria Ingeborg (1900 - 1973)
Fagerberg, Rolf Arne (1928 - 2006)
Fagergren, Niklas
Fagerlin, Birger (1690 - 1753)
Fagerlin, Elsa Catharina (- 1790)
Fagerlin, Gudmund (1723 - )
Fagerlin, Jonas (1736 - )
Fagerlin, Lars Johan (1738 - 1761)
Fagerlin, Magnus (1732 - 1788)
Fagerlin, Maja Lisa (1725 - 1731)
Fagerlin, Martha Lena (1717 - 1802)
Fagerlin, Sophia Margareta (1792 - 1823)
Fagerström, Adam Fredrik
den Fagra Tydicksdotter, Sigrid (1240 - 1289?)
Falck, Anna Catharina (1729 - )
Falk f Tim, Anna Christina (1875 - 1958)
Falk, Carl Emil (1873 - 1951)
Falkengréen, Ebba (1700 - 1795)
Feldt f Hellström, Frida Mathilda (1875 - 1966)
Fellenius f Sundbaum, Amalia (1847 - 1930)
Fellenius, Agnes (1878 - 1969)
Fellenius, Alida (1869 - (USA))
Fellenius, Anna (1880 - 1886)
Fellenius, Hilda (1871 - 1961)
Fellenius, Hugo Vilhelm (1873 - 1878)
Fellenius, Johan (1835 - 1911)
Ferm f Forsberg, Margit Gunborg (1914 - 1999)
Ferm f Hammar, Emma Charlotta (1854 - 1943)
Ferm f Jansson, Alma Justina (1889 - 1964)
Ferm f Johansson, Edit Viola Kristina (1884 - 1958)
Ferm f Ny, Dagmar Gustava (1914 - 1985)
Ferm f Sand, Anna Sofia (1850 - 1906)
Ferm, Arvid Knut (1899 - 1969)
Ferm, August Wilhelm (1877 - 1954)
Ferm, Axel Robert (1881 - 1955)
Ferm, Carl (1850 - 1855)
Ferm, Carl Alfred (1855 - 1943)
Ferm, Carl Johan (1878 - (USA))
Ferm, Carl Olof (1895 - 1966)
Ferm, Emil Gotthard (1880 - 1965)
Ferm, Emil Vilhelm (1857 - 1899)
Ferm, Evert Vilhelm Hilding (1909 - 1982)
Ferm, Frans Ivar (1899 - 1968)
Ferm, Frans Wilhelm (1884 - 1884)
Ferm, Henning Hjalmar (1891 - 1965)
Ferm, Levin Wilhelm (1884 - 1969)
Ferm, Märta Elisabeth (1853 - 1855)
Ferm, Nils Leopold (1896 - 1961)
Ferm, Olof Holger (1903 - >1921)
Ferm, Oskar Rudolf (1886 - 1969)
Ferm, Per Gottfrid (1889 - 1968)
Ferm, Sven Vilhelm Börje (1911 - 1959)
Ferm, Torvald Vilhelm Brynolf (1908 - 1969)
Ferm, Vilhelm Tage (1891 - 1911)
Fernström, Christina Lovisa (- 1734)
Filipsson, Simon
Finnsson, Nial (930? - 1011)
Fittinghoff, Carl Samuel
Flacherus, Sveno
Flink, Carl (1695 - 1780)
Flink, Johan (1766 - 1809)
Flink, Karin
Flink, Lars
Flink, Maria (- 1737)
Flink, Per
Flink, Petter
Flink, Sven
Flodig, Johan
Florell, Jonas Theodor (1868 - 1928)
Florenius, Per (1663 - 1693)
Fogelberg, Amanda Mathilda Eugenia (1819 - )
Fogelberg, Maria (1753 - 1788)
Fogelström f Ekvall, Emma (1877 - 1956)
Fogelström f Hult, Ester Josefina (1884 - 1942)
Fogelström f Johansdotter, Maria Sophia (1840 - 1922)
Fogelström f Johansson, Anna Charlotta Vilhelmina (1885 - 1955)
Fogelström f Larsson, Augusta Xandria (1879 - 1950)
Fogelström, Adolf Fredrik (1883 - 1885)
Fogelström, Alfred Werner (1879 - 1956)
Fogelström, Anna Josefina (1874 - 1874)
Fogelström, Carl Albin (1864 - 1934)
Fogelström, Emma Maria (1869 - 1924)
Fogelström, Gustaf Ferdinand (1871 - 1951)
Fogelström, Jakob (1896 - 1979)
Fogelström, Johan Justus (1875 - 1950)
Fogelström, Josef (1899 - 1979)
Fogelström, Karl Axel Erik (1891 - (USA))
Fogelström, Nils Almar William (1894 - (USA))
Fogelström, Oskar Wilhelm (1885 - 1967)
Fogelström, Otto (1823 - 1914)
Fogelström, Per Adolf Mauritz (1892 - 1950)
Fogelström, Per August (1866 - 1930)
Folkesdotter, Ingrid (1689? - 1760)
Folkesson Folkunga, Bengt Snivil (1108? - )
Folkesson, Ingevald
Fornell, Britta Stina (1814 - 1893)
Fors, Frans Oskar (1908 - 1982)
Fors, Svea Axelina (1911 - 1999)
Forsander, Svante (1753 - 1820)
Forsell f Hedberg, Anna Fredrika (1860 - 1941)
Forsell f Tholander, Lovisa Catharina (1796 - )
Forshet, Jacobus Benedicti (1584? - 1662)
Forsstedt f Hultbom, Christina Lovisa (1776 - 1854)
Forsstedt, Nils (- 1821)
Fourier, Elisabeth
Fovelin, Helena (1737 - 1802)
Fransdotter, Emma Mathilda (1874 - 1877)
Fransdotter, Hanna Sofia Adelia (1897 - 1976)
Fransdotter, Sigrid (1647? - 1711)
Fransén f Ottosdotter, Emma Matilda (1865 - 1946)
Fransén f Petersson, Hanna Judit Natalia (1902 - 1997)
Fransén, Oskar George (1899 - 1984)
Fransén, Sigrid Matilda Fransiska (1903 - 1933)
Fransson f Wallin, Dagmar Mandina (1906 - 1990)
Fransson, Asta Birgit Viola (1925 - 1997)
Fransson, Axel Robert (1876 - 1947)
Fransson, Britt Anita Iréne (1943 - 2004)
Fransson, Carl Wilhelm (1871 - 1916)
Fransson, Erik Anton Lennart (1918 - 1992)
Fransson, Gustaf Edvard (1901 - 2002)
Fransson, Gustav Henry Ferdinand (1899 - 1983)
Fransson, Johan Ernst (1879 - 1954)
Fransson, Oskar Vitalis (1897 - 1990)
Franzén, Elsa Viktoria Elise (1901 - 1971)
Fredlund, Petronella Fredrica (1806 - 1873)
Fredriksdotter Tolf, Johanna Christina (1769 - 1769)
Fredriksdotter Tolf, Lisken (1758 - 1837)
Fredriksdotter Tolf, Margareta Catharina (1753 - )
Fredriksdotter Werre, Anna (1686 - )
Fredriksdotter Werre, Britta (1681 - )
Fredriksdotter Werre, Ingrid (1685 - )
Fredriksdotter Werre, Maria (1689 - 1710)
Fredriksdotter, Anna Greta (1798 - )
Fredriksdotter, Elin (1793 - 1809)
Fredriksdotter, Karin (1764 - 1847)
Fredriksdotter, Maja Stina (1795 - )
Fredriksdotter, Maria Helena (1760 - 1830)
Fredriksdotter, Stina (1808 - 1899)
Fredriksson Sundstrand, Johannes (1791 - 1832)
Fredriksson Tolf, Carl (1747 - )
Fredriksson Tolf, Carl Fredrik (1750 - 1809)
Fredriksson Tolf, Fredrik (1762 - 1763)
Fredriksson Tolf, Henrik (1755 - 1755)
Fredriksson Tolf, Henrik (1756? - 1757)
Fredriksson Werre, Daniel (- 1698)
Fredriksson Werre, Fredrik (1692 - 1710)
Fredriksson Werre, Håkan (1695 - )
Fredriksson, Bertil Evert Melker (1919 - 2000)
Fredriksson, Christoffer (1786 - 1840)
Fredriksson, Gustaf Rune Artur (1925 - 1983)
Fredriksson, Lisa Valborg (1912 - 1989)
Fredriksson, Valborg Margit (1920 - 2004)
Frejd, Jan Elis Harald (1945 - 2007)
Frendesdotter, Elin (1631? - 1708)
Frendesdotter, Kerstin (1635? - 1715)
Frendesson, Sven (1637? - 1717)
Friberg f Svensson, Blenda Christina (1862 - 1933)
Friberg, Carolina Sofia (1814 - )
Friberg, Charlotta Maria (1809 - 1841)
Friberg, Gustaf Jonas
Friberg, Johan (1777 - 1848)
Friberg, Lars Jacob (1811 - )
Friberg, Petter Gustav (1805 - )
Frick, Berta Ottolinda (- 1987)
Frick, Olof Ferdinand (1916 - 1981)
Fridling, Emma Matilda (1891 - 1978)
Fridling, Hilda Elise (1894 - 1987)
Frimolin, Christina (- 1743)
Frimolin, Daniel (- 1693)
Frimolin, Jonas (- 1711)
Frimolin, Maria (1698? - 1765)
Frisk, Erik Magnus (1755 - )
Frisk, Ingemar
Frisk, Johannes (1753 - )
Frisk, Petrus (1752 - )
Froman,
Fröding, Johan
Fägersten, Fredrika
Fägersten, Ingrid Helena (1744 - 1825)
Fäldt, Petter (1785? - 1849)
Fält, Erik Roland (1911 - 1913)
Fält, Johan Erik (1878 - 1965)
Gabrielsdotter Körning, Kerstin
Gabrielsdotter Wallander, Lena (1746 - 1814)
Gabrielsdotter, Anna Katarina (1751 - 1825)
Gabrielsdotter, Anna Lena (1822 - 1896)
Gabrielsdotter, Annicka (1754 - 1838)
Gabrielsdotter, Annicka (1797 - 1879)
Gabrielsdotter, Annika
Gabrielsdotter, Britta (1697 - 1762)
Gabrielsdotter, Catharina (1738 - 1740)
Gabrielsdotter, Catharina (1749 - 1749)
Gabrielsdotter, Catharina (1751 - 1763)
Gabrielsdotter, Elin (1744 - 1803)
Gabrielsdotter, Elisabet (1680? - )
Gabrielsdotter, Ingeborg (1696 - 1773)
Gabrielsdotter, Ingeborg (1716 - )
Gabrielsdotter, Ingrid (1670 - 1760)
Gabrielsdotter, Johanna (1815 - 1868)
Gabrielsdotter, Karin (- 1741)
Gabrielsdotter, Karin (1745 - )
Gabrielsdotter, Kerstin
Gabrielsdotter, Kerstin (1683 - 1746)
Gabrielsdotter, Lisa (1725 - )
Gabrielsdotter, Maria
Gabrielsdotter, Maria (1683 - 1748)
Gabrielsdotter, Sara (1714 - )
Gabrielsdotter, Sara (1721 - )
Gabrielsson Björnlund, Olof (- 1833)
Gabrielsson Comstedt, Lars
Gabrielsson Frisk, Lars (1720 - 1801)
Gabrielsson Klingberg, Per (1669? - 1753)
Gabrielsson Wallander, Per (1734 - 1790)
Gabrielsson, Anders (1713 - 1716)
Gabrielsson, Arvid
Gabrielsson, Bengt (1749 - 1749)
Gabrielsson, Carl (1757 - 1813)
Gabrielsson, Elias (1687? - 1742)
Gabrielsson, Hans (1744 - )
Gabrielsson, Håkan (1740 - 1811)
Gabrielsson, Johan (1727 - )
Gabrielsson, Johannes (1751 - 1817)
Gabrielsson, Johannes (1799 - 1870)
Gabrielsson, Jonas (1734 - 1780)
Gabrielsson, Måns (1724 - 1799)
Gabrielsson, Måns (1746 - 1815)
Gabrielsson, Måns (1746 - 1820)
Gabrielsson, Nils (1733 - 1778)
Gabrielsson, Per
Gabrielsson, Per (- 1794)
Gabrielsson, Per (1738 - 1812)
Gabrielsson, Samuel (1730 - )
Gabrielsson, Sara (1742 - 1803)
Gabrielsson, Sven (1670? - 1754)
Gabrielsson, Sven (1673? - 1708?)
Gabrielsson, Sven (1742 - 1817)
Gadd, Anna Elisabeth (1767 - 1834)
Gadd, Christina Maria (1804 - 1850)
Gadd, Ebba Margareta (1772 - )
Gadd, Ingrid Christina (1765 - )
Gadd, Johannes (1762? - 1762)
Gadd, Jonas
Gadd, Lucas Evert (1760 - )
Gadd, Peter (- 1785)
Gadd, Peter (1761 - 1816)
Gadd, Regina Lovisa Johanna (1813 - 1813)
Gadd, Sophia Carolina (1806 - 1884)
Galle, Jöns (1450? - )
Gamalielsdotter, Ingegerd
Gamalielsson, Jöns (- 1737)
Gamalielsson, Nils (- 1734)
Gamalielsson, Sven (- 1693)
den gamle och Slemme, Emund
Gammal, Per
Garnfors, Agnes Gunhild Elisabet (1913 - 2003)
Garnfors, Britt-Louise Marita (1952 - 1997)
Gavelia, Anna
Georgsson, Karl Gösta Sören (1929 - 1995)
Gerhardsson Snakenborg, Henrik (1362? - 1389?)
Germundsdotter, Annika (1708 - )
Germundsdotter, Bengta (1701? - )
Germundsdotter, Ingegerd (1685? - 1755)
Germundsdotter, Ingrid
Germundsdotter, Karin
Germundsdotter, Kerstin
Germundsdotter, Maria (1704 - 1750)
Germundsdotter, Maria (1729 - )
Germundsdotter, Ragnel (1668? - 1737)
Germundsdotter, Sara
Germundsson, Johan (1732 - 1798)
Germundsson, Måns (1684? - 1737)
Germundsson, Måns (1711 - 1712)
Germundsson, Måns (1714 - )
Germundsson, Nils (1717 - )
Germundsson, Sven (1729 - 1789)
Gertonsdotter, Annika (1768 - 1838)
Gertonsdotter, Britta (1755 - 1755)
Gertonsdotter, Catharina (1765 - 1799)
Gertonsdotter, Ingierd (1711 - )
Gertonsdotter, Ingrid
Gertonsdotter, Kerstin (1712 - 1782)
Gertonsdotter, Maja Lisa (1827 - 1901)
Gertonsdotter, Maria (1801 - 1801)
Gertonsdotter, Stina (1753 - 1754)
Gertonsdotter, Stina (1755 - 1755)
Gertonsdotter, Stina (1760 - 1761)
Gertonsdotter, Stina (1762 - 1762)
Gertonsson, Anders (1735 - 1800)
Gertonsson, David (1803 - 1856)
Gertonsson, Gabriel (1772 - 1773)
Gertonsson, Gabriel (1777 - 1779)
Gertonsson, Johan (1717 - )
Gertonsson, Johan (1739 - 1817)
Gertonsson, Johannes (1763 - 1764)
Gertonsson, Johannes (1767 - )
Gertonsson, Jonas (1770 - 1832)
Gertonsson, Magnus (1810 - 1812)
Gertonsson, Magnus (1817 - 1904)
Gertonsson, Måns (1690 - 1737)
Gertonsson, Måns (1756 - )
Gertonsson, Nils
Gertonsson, Nils (- 1691)
Gertonsson, Nils (1773 - 1848)
Gertonsson, Pehr (1714? - 1715)
Gertonsson, Peter (1777 - 1846)
Gertonsson, Sven (1758 - 1759)
Gertonsson, Sven (1822 - 1861)
Gertsson, Hendrick (1787 - 1860)
Gevert, Helena (1771 - 1807)
Giermundsdotter, Ingiärd (1685? - 1755)
Giermundsdotter, Karin
Gilberg, Sven
Gilljam f. Dobbin, Johanna Sofia
Gillmert, Anna Gunborg (1921 - 1979)
Gillmert, Felix Evald Teofil (1907 - 1980)
Gillmert, Karl Erik Johannes (1917 - 2005)
Gillmert, Karl Filip Georg (1901 - 1973)
Gillmert, Svea Ingeborg (1915 - 2005)
Gillmert, Viola Kristina (1901 - 1986)
Giselsdotter, Kerstin (- 1650)
Giselsdotter, Sara (1706 - )
Gisesdotter, Anna Gatharina (1767 - )
Gisesdotter, Botilla
Gisesdotter, Catharina (1752 - 1841)
Gisesdotter, Gunnel
Gisesdotter, Helena (1744 - 1828)
Gisesdotter, Marta
Gisesdotter, Rangel
Giseson, Peter (1755 - 1821)
Gisesson, Anders (1626? - 1709)
Gisesson, Andreas (1772 - )
Gisesson, Jon
Gisesson, Karl (1748 - 1811)
Gisesson, Måns
Gisesson, Nils (1697 - 1760)
Gisesson, Nils (1766 - )
Gisesson, Per (1697? - 1721)
Gisesson, Per (>1710 - 1787)
Gisesson, Samuel
Gisledotter, Elin
Gisledotter, Elin
Gisledotter, Gertrud
Gislesson, Brodde (- >1645)
Gislesson, Jon
Gislesson, Nils
Gislesson, Olof
Gislesson, Per
Gislesson, Per
Gislesson, Per (1632? - 1734)
Gislesson, Sven (1697 - 1720)
Gizaeus, Petrus (- 1640)
Gjordsdotter, Karin
Godet, Laurent
Grahn f Rånlund, Beda Elisabet (1893 - 1989)
Grahn, Beda Maria Elisabet (1922 - 2007)
Grahn, Ernst Georg (1891 - 1961)
Grahn, Nils Georg Hjalmar (1924 - 1987)
Granklint, Erik Sigvard Helmer (1927 - 2008)
Granlund, Jenny Dagmar (1908 - 1977)
Granlund, Rolf Bertil (1944 - 2009)
Granlund, Valter Harald Folke (1902 - 1977)
Gregersson Stierna, Nils (1400? - )
Gregersson, Lars (- 1694)
Gren f Berglund, Anna Georgina (1889 - 1966)
Gren f Johansdotter, Helena Matilda (1863 - 1902)
Gren, Carl Johan Ferdinand (1858 - 1935)
Gren, Gustaf Otto Ferdinand (1898 - 1898)
Gren, Hanna Eleonora (1908 - 1999)
Gren, Johan Axel Emanuel (1894 - 1961)
Gren, Karl Verner Daniel (1896 - 1966)
Gren, Signe Olivia Margareta (1892 - 1957)
Gren, Sophia Olivia (1860 - 1905)
Grens f Ottosdotter, Augusta Karolina (1876 - 1954)
Grens, Alma Sabina Emilia (1897 - 1996)
Grens, Karl Gustaf Theodor (1874 - 1912)
Groos f Asp, Anna Elvira (1870 - 1960)
Groth, Hans Henrik (1720 - 1800)
Groth, Hedvig Henrika (1763 - )
Groth, Karl Henrik (1772 - 1817)
Gränsman, Abraham (1760 - )
Gränsman, Carl Johan (1751 - )
Gränsman, Christina Elisabet (1763 - )
Gränsman, Frederica (1758 - )
Gränsman, Fredrica Catarina (1763 - )
Gränsman, Jonas (1723 - 1795)
Gränsman, Karl Johan (1751 - 1819)
Gränsman, Maria Margareta (1755 - )
Gudmarsson Lejon till Ulvåsa, Ulf (1298 - 1344)
Gudmarsson Lejon, Magnus (- 1363)
Gudmundsdotter Krok, Carolina (1578 - <1625)
Gudmundsdotter, Agneta (1696 - )
Gudmundsdotter, Anna
Gudmundsdotter, Anna
Gudmundsdotter, Anna (1689 - )
Gudmundsdotter, Anna (1690 - 1763)
Gudmundsdotter, Anna (1700? - 1783)
Gudmundsdotter, Anna (1782 - 1869)
Gudmundsdotter, Anna (1861 - 1921)
Gudmundsdotter, Anna Catharina (1787 - 1858)
Gudmundsdotter, Annika
Gudmundsdotter, Britta
Gudmundsdotter, Britta (- 1744)
Gudmundsdotter, Britta (1689 - 1732)
Gudmundsdotter, Britta (1700 - 1771)
Gudmundsdotter, Britta (1769 - 1770)
Gudmundsdotter, Britta (1779 - 1853)
Gudmundsdotter, Britta Alvida (1869 - 1869)
Gudmundsdotter, Carolina (1858 - 1939)
Gudmundsdotter, Catharina (1709 - >1782)
Gudmundsdotter, Catharina (1744 - 1744)
Gudmundsdotter, Cecilia (1788 - 1807)
Gudmundsdotter, Elin
Gudmundsdotter, Elin (- 1695)
Gudmundsdotter, Elin (1615 - 1697)
Gudmundsdotter, Elin (1679 - 1748)
Gudmundsdotter, Elin (1688? - 1710)
Gudmundsdotter, Elin (1692 - )
Gudmundsdotter, Elin (1712 - 1712)
Gudmundsdotter, Elin (1714 - )
Gudmundsdotter, Elin (1715 - )
Gudmundsdotter, Elin (1746 - 1830)
Gudmundsdotter, Elisabet (1678 - 1749)
Gudmundsdotter, Elisabet (1690? - 1725?)
Gudmundsdotter, Elisabet (1722 - 1787)
Gudmundsdotter, Gertrud
Gudmundsdotter, Gunnil
Gudmundsdotter, Helena (1737 - )
Gudmundsdotter, Ingeborg (1636? - 1716)
Gudmundsdotter, Ingeborg (1667? - 1736)
Gudmundsdotter, Ingeborg (1682? - 1718)
Gudmundsdotter, Ingeborg (1719 - 1812)
Gudmundsdotter, Ingeborg (1722 - )
Gudmundsdotter, Ingegerd (1697? - 1769)
Gudmundsdotter, Ingegerd (1702 - 1703)
Gudmundsdotter, Ingel (1703 - )
Gudmundsdotter, Ingrid (1635? - 1708)
Gudmundsdotter, Ingrid (1667? - 1690)
Gudmundsdotter, Ingrid (1686? - 1697)
Gudmundsdotter, Ingrid (1727 - 1786)
Gudmundsdotter, Ingrid (1737 - 1812)
Gudmundsdotter, Ingrid (1748 - )
Gudmundsdotter, Karin
Gudmundsdotter, Karin (1622? - 1695)
Gudmundsdotter, Karin (1669? - 1754)
Gudmundsdotter, Karin (1691 - )
Gudmundsdotter, Karin (1722? - 1780)
Gudmundsdotter, Karin (1725 - )
Gudmundsdotter, Kerstin
Gudmundsdotter, Kerstin
Gudmundsdotter, Kerstin
Gudmundsdotter, Kerstin
Gudmundsdotter, Kerstin (- 1726)
Gudmundsdotter, Kerstin (1676? - 1711)
Gudmundsdotter, Kerstin (1692 - )
Gudmundsdotter, Kerstin (1699 - )
Gudmundsdotter, Kerstin (1710 - 1744)
Gudmundsdotter, Kerstin (1715 - )
Gudmundsdotter, Kerstin (1721 - 1767)
Gudmundsdotter, Kerstin (1726 - )
Gudmundsdotter, Kerstin (1776 - 1857)
Gudmundsdotter, Lisbet
Gudmundsdotter, Lisbeth (1689 - 1751)
Gudmundsdotter, Lisbeth (1762 - 1762)
Gudmundsdotter, Malin
Gudmundsdotter, Malin (1707 - )
Gudmundsdotter, Margareta (1685 - 1728)
Gudmundsdotter, Maria
Gudmundsdotter, Maria
Gudmundsdotter, Maria (1686? - 1750)
Gudmundsdotter, Maria (1715 - 1716)
Gudmundsdotter, Maria (1753 - 1827)
Gudmundsdotter, Maria (1764 - 1840)
Gudmundsdotter, Maria (1773 - 1845)
Gudmundsdotter, Maria (1795 - 1829)
Gudmundsdotter, Martha (1702 - )
Gudmundsdotter, Märit
Gudmundsdotter, Märit (- 1730)
Gudmundsdotter, Märta (1715 - )
Gudmundsdotter, Märta (1748? - 1809)
Gudmundsdotter, n
Gudmundsdotter, Ramfrid (- 1642)
Gudmundsdotter, Rangel
Gudmundsdotter, Sara
Gudmundsdotter, Sara (1705 - )
Gudmundsdotter, Sara (1726 - )
Gudmundsdotter, Sara (1728 - 1793)
Gudmundsdotter, Sigrid
Gudmundsdotter, Sigrid (1739 - )
Gudmundsdotter, Sisla (1694 - 1765)
Gudmundsdotter, Valborg
Gudmundsson Djurén, Magnus (1764 - 1812)
Gudmundsson f Jonasdotter, Wilhelmina (1856 - 1936)
Gudmundsson Guse, Nils
Gudmundsson Guse, Per
Gudmundsson Mellin, Christopher
Gudmundsson Mellin, Daniel (1642? - 1705)
Gudmundsson Mellin, Gabriel (1646? - 1676)
Gudmundsson Mellin, Israel (1630 - )
Gudmundsson Mellin, Lars (1624 - 1687)
Gudmundsson Mellin, Zacharias (1625 - )
Gudmundsson, Anders (1690 - 1691)
Gudmundsson, Anders (1695 - 1698)
Gudmundsson, Anders (1695 - 1776)
Gudmundsson, Anders (1706 - )
Gudmundsson, Anders (1742 - 1782)
Gudmundsson, Anders (1785 - 1841)
Gudmundsson, Anders (1850 - 1865)
Gudmundsson, Anders (1867 - 1867)
Gudmundsson, Aron (1854 - 1857)
Gudmundsson, Axel Gottfrid (1886 - 1947)
Gudmundsson, Bengt (1718 - 1761)
Gudmundsson, Bernhardina Malvina (1880 - 1962)
Gudmundsson, Brodde (1729 - 1800)
Gudmundsson, Christoffer (1713 - 1787)
Gudmundsson, Daniel (1665? - 1732)
Gudmundsson, Erik
Gudmundsson, Fredrik Wilhelm (1892 - 1979)
Gudmundsson, Gudmund
Gudmundsson, Gudmund
Gudmundsson, Gudmund (1689 - 1758?)
Gudmundsson, Gudmund (1698 - )
Gudmundsson, Gudmund (1712 - 1773)
Gudmundsson, Gumme (1733 - <1735)
Gudmundsson, Gustaf Julius (1884 - 1945)
Gudmundsson, Håkan (- >1676)
Gudmundsson, Jacob (1724 - )
Gudmundsson, Johan (1694 - 1754)
Gudmundsson, Johan (1760 - )
Gudmundsson, Johan (1773 - 1821)
Gudmundsson, Johan Aron (1863 - 1941)
Gudmundsson, Johannes (1852 - 1913)
Gudmundsson, Jon
Gudmundsson, Jon (1680? - 1738)
Gudmundsson, Jon (1703 - 1703)
Gudmundsson, Jon (1711 - 1712)
Gudmundsson, Jonas (1692 - )
Gudmundsson, Jonas (1770 - 1822)
Gudmundsson, Jöns (- 1629?)
Gudmundsson, Jöns (1727 - )
Gudmundsson, Karl Alfred (1873 - 1898)
Gudmundsson, Knut (1611 - )
Gudmundsson, Mattis (1699 - 1766)
Gudmundsson, Måns (1697 - 1698)
Gudmundsson, Måns (1721 - 1795)
Gudmundsson, Måns (1755 - 1765)
Gudmundsson, Måns (1770 - )
Gudmundsson, Mårten (1714? - 1785)
Gudmundsson, Nils
Gudmundsson, Nils (1661? - 1715)
Gudmundsson, Nils (1694 - )
Gudmundsson, Nils (1705 - 1771)
Gudmundsson, Nils (1716 - 1780)
Gudmundsson, Nils (1718 - )
Gudmundsson, Nils (1718 - )
Gudmundsson, Olof (- >1676)
Gudmundsson, Olof (1655? - 1718)
Gudmundsson, Olof (1686 - 1758)
Gudmundsson, Peder (1694 - )
Gudmundsson, Peder (1706 - )
Gudmundsson, Per
Gudmundsson, Per (1691 - )
Gudmundsson, Per (1700? - 1756)
Gudmundsson, Per (1704 - 1767)
Gudmundsson, Per (1709 - )
Gudmundsson, Per (1722 - )
Gudmundsson, Per (1726 - )
Gudmundsson, Per (1739 - 1812)
Gudmundsson, Per (1764 - )
Gudmundsson, Per (1770 - 1834)
Gudmundsson, Per (1790 - )
Gudmundsson, Per Oskar Albin (1900 - 1968)
Gudmundsson, Peter (1720 - 1759?)
Gudmundsson, Päder (1713 - )
Gudmundsson, Salomon (1855 - 1925)
Gudmundsson, Simon (1636? - 1728)
Gudmundsson, Sune
Gudmundsson, Sven (- 1781)
Gudmundsson, Sven (1675? - 1755)
Gudmundsson, Sven (1681? - 1749)
Gudmundsson, Sven (1685 - )
Gudmundsson, Sven (1691 - )
Gudmundsson, Sven (1701 - )
Gudmundsson, Sven (1701 - )
Gudmundsson, Sven (1704 - )
Gudmundsson, Sven (1717 - )
Gudmundsson, Sven (1758 - )
Gudmundsson, Sven Gustaf Alfred (1912 - 2001)
Gudmundsson, Zachris (1748 - 1799)
Gulbrandsdotter, Annika
Gumaelius, Johannes (1669 - 1741)
Gumalius, Jonas Magni (1611 - 1680)
Gummælia, Catharina (1659 - 1721)
Gummælia, Elsa (1665 - 1727)
Gummesdotter,
Gummesdotter, Anna (1732 - 1811)
Gummesdotter, Anna (1757 - )
Gummesdotter, Anna (1766 - )
Gummesdotter, Annika (1752 - )
Gummesdotter, Annika (1758 - 1762)
Gummesdotter, Botil (- >1645)
Gummesdotter, Brita (1776 - )
Gummesdotter, Britta
Gummesdotter, Britta (1837 - 1897)
Gummesdotter, Elisabet (1705 - )
Gummesdotter, Helena (1762 - 1762)
Gummesdotter, Ingeborg
Gummesdotter, Ingeborg
Gummesdotter, Ingeborg (1645? - 1727)
Gummesdotter, Ingrid (1763 - )
Gummesdotter, Karin
Gummesdotter, Karin
Gummesdotter, Karin
Gummesdotter, Karin (1719 - )
Gummesdotter, Karin (1748 - )
Gummesdotter, Karin (1758 - 1833)
Gummesdotter, Kerstin
Gummesdotter, Kerstin (1717 - )
Gummesdotter, Kerstin (1756 - )
Gummesdotter, Lena (1765 - 1844)
Gummesdotter, Malin (1769 - 1840)
Gummesdotter, Margareta (1797 - 1854)
Gummesdotter, Maria (1680? - 1763)
Gummesdotter, Marja (1698 - 1714)
Gummesdotter, Martha (1719 - 1773)
Gummesdotter, Märta (1707 - )
Gummesdotter, Stina (1747 - 1747)
Gummesdotter, Stina (1751 - 1826)
Gummesson Brink, Johan (- 1715?)
Gummesson f Johansson, Emma Gustava (1862 - 1933)
Gummesson Rignell, Peter (1760 - 1819)
Gummesson, Anders (1697 - )
Gummesson, Anders (1754 - )
Gummesson, Anders (1758 - )
Gummesson, Anders (1770 - )
Gummesson, Börje (1775 - 1775)
Gummesson, Carl Gottfrid (1862 - 1948)
Gummesson, Daniel (1690? - 1763)
Gummesson, Daniel (1761 - )
Gummesson, Daniel (1762 - 1762)
Gummesson, Daniel (1764 - )
Gummesson, Daniel (1774 - )
Gummesson, Gumme (1773 - )
Gummesson, Gunnar (1704 - )
Gummesson, Hans
Gummesson, Jacob (1650? - 1726)
Gummesson, Jacob (1756 - 1807)
Gummesson, Johan (1687? - 1748)
Gummesson, Johannes (1770 - 1782)
Gummesson, Jonas (1727? - 1778)
Gummesson, Jonas (1750 - 1832)
Gummesson, Jöns
Gummesson, Jöns (1726 - )
Gummesson, Lars (1643 - 1651)
Gummesson, Lennart (1750 - )
Gummesson, Linnart (1746 - 1746)
Gummesson, Måns
Gummesson, Måns (- 1677)
Gummesson, Måns (1708 - )
Gummesson, Nanny Ingeborg Ottilia (1899 - 1903)
Gummesson, Olof (1691? - 1729)
Gummesson, Per (- 1710)
Gummesson, Per (1624? - 1711)
Gummesson, Per (1673? - 1715)
Gummesson, Per (1700 - )
Gummesson, Per (1724 - 1724)
Gummesson, Per (1730 - )
Gummesson, Per (1754 - )
Gummesson, Peter
Gummesson, Peter (1798 - )
Gummesson, Pär (1690? - 1750)
Gummesson, Sven (1703 - )
Gummesson, Sven (1713 - )
Gummesson, Sven (1723 - 1794)
Gummesson, Sven (1760 - )
Gummesson, Sven (1768 - )
Gummesson, Thor (1708 - 1780)
Gummesson, Zachris (1748 - )
Gunberg, Anders (1658 - 1710)
Gunnarsdotter Gylta, Ingrid (1425 - )
Gunnarsdotter Gylta, Märta (- 1430)
Gunnarsdotter, Annika (1736 - 1803)
Gunnarsdotter, Britta (1720 - 1743)
Gunnarsdotter, Caisa (1789 - )
Gunnarsdotter, Catharina (1728 - 1807)
Gunnarsdotter, Elin (1682? - 1748)
Gunnarsdotter, Greta (1784 - )
Gunnarsdotter, Ingrid (1719 - 1793)
Gunnarsdotter, Karin (1708 - 1742)
Gunnarsdotter, Lisa (1781 - )
Gunnarsdotter, Maria (1721 - 1795)
Gunnarsdotter, Sina (1778 - )
Gunnarsdotter, Stina (1747 - )
Gunnarsson Cordolin, Sven
Gunnarsson, Anders (1733 - 1806)
Gunnarsson, Bengt (1721 - )
Gunnarsson, Måns (1727 - )
Gunnarsson, Per
Gunnarsson, Per (1706 - 1754)
Gunnarsson, Per (1728 - )
Gunnarsson, Sven (1725 - 1769)
Gunneland, Helge Valdemar (1902 - 1993)
Gunneland, Rut Elin (1901 - 1990)
Gunnolfsdotter, Britta (1656? - 1699)
Gunnolfsson, Bengt
Guse, Nils (- <1648)
Guse, Peder
Gustafsdotter Hielmberg, Elisabeth
Gustafsdotter Hielmberg, Ingeborg (1689 - )
Gustafsdotter Kafle, Anna
Gustafsdotter Piekkola, Josefina (1858 - 1941)
Gustafsdotter Stierna, Kerstin
Gustafsdotter, Anna Catharina (1815 - )
Gustafsdotter, Anna Maria (1838 - )
Gustafsdotter, Anna Sofia (1850 - >1900)
Gustafsdotter, Britta (1694 - )
Gustafsdotter, Britta (1733 - )
Gustafsdotter, Cajsa (1800 - 1892)
Gustafsdotter, Catharina (1755 - 1811)
Gustafsdotter, Catharina (1776 - )
Gustafsdotter, Catharina (1780 - 1854)
Gustafsdotter, Cecilia
Gustafsdotter, Elin (1734 - 1734)
Gustafsdotter, Elin (1740 - 1813)
Gustafsdotter, Gunborg (1702 - 1773)
Gustafsdotter, Gunnil (1632? - 1705)
Gustafsdotter, Helena (1612 - 1670)
Gustafsdotter, Helena (1760 - )
Gustafsdotter, Ida Carolina (1869 - 1942)
Gustafsdotter, Johanna (1801 - 1888)
Gustafsdotter, Johanna Sofia (1855 - 1923)
Gustafsdotter, Johanna Wilhelmina (1867 - 1947)
Gustafsdotter, Kerstin (1766 - )
Gustafsdotter, Kerstin (1766 - )
Gustafsdotter, Lisa (1794 - 1849)
Gustafsdotter, Magdalena (1819 - )
Gustafsdotter, Maja (1762 - )
Gustafsdotter, Maja (1763 - )
Gustafsdotter, Maria (- 1782)
Gustafsdotter, Maria (1738 - 1794)
Gustafsdotter, Maria Greta (1812 - 1875)
Gustafsdotter, Maria Margareta (1797 - 1811)
Gustafsdotter, Martha (1745 - )
Gustafsdotter, Sara (1696? - 1759)
Gustafsdotter, Sophia (1840 - )
Gustafsdotter, Stina (1755 - )
Gustafsson Bosell, Olof (1755 - 1791)
Gustafsson f Almberg, Hulda Josefina (1890 - 1974)
Gustafsson f Andersson, Hildur Sofia (1899 - 1968)
Gustafsson f Birger, Gulli Margareta (1918 - 2006)
Gustafsson f Ferm, Emma Alfrida (1887 - 1925)
Gustafsson f Jonsson, Ida Sofia (1863 - 1948)
Gustafsson f Nyman, Alma Ottilia (1868 - 1945)
Gustafsson f Sandahl, Christina (1867 - 1935)
Gustafsson Hiertberg, Carl Magnus (1760 - 1823)
Gustafsson Hiertberg, Fredric (1763 - 1814)
Gustafsson Hjerpe, Sven (1732? - 1777)
Gustafsson Lilja, Anders Johan (1864 - (USA))
Gustafsson Lindgren, Johannes (1779 - 1860)
Gustafsson Lång, Johannes (1819 - 1889)
Gustafsson Nyström, Carl Magnus (1857 - 1929)
Gustafsson Rudvall, Börje (1778 - 1827)
Gustafsson Storm, Sven (1806 - 1828)
Gustafsson, Abraham (1685 - >1755)
Gustafsson, Agnes Olivia (1896 - 1946)
Gustafsson, Anders (1681 - 1759)
Gustafsson, Anders (1746 - 1772)
Gustafsson, Anders (1751 - 1751)
Gustafsson, Anders Alfred (1866 - 1960)
Gustafsson, Andreas (1752 - )
Gustafsson, Andreas (1808 - 1809)
Gustafsson, Andreas (1810 - 1811)
Gustafsson, Anna Teresia (1904 - 1990)
Gustafsson, Arne Roland (1925 - 1941)
Gustafsson, August (1846 - )
Gustafsson, Axel Ivar (1888 - 1922)
Gustafsson, Bengt (1756 - )
Gustafsson, Bengt (1770 - )
Gustafsson, Bengt Oskar Allan (1923 - 1986)
Gustafsson, Carl (1774 - )
Gustafsson, Carl (1805 - 1866)
Gustafsson, Carl Elof (1860 - )
Gustafsson, Carl Gustaf (1802 - 1884)
Gustafsson, Carl Johan (1812 - )
Gustafsson, Carl Peter (1843 - )
Gustafsson, Carl Peter (1860 - 1946)
Gustafsson, Carl Wilhelm (1823 - )
Gustafsson, Ebba Augusta Natalia (1888 - 1961)
Gustafsson, Ebba Linéa Ingeborg (1901 - 1902)
Gustafsson, Elisabet Matilda (1920 - 2001)
Gustafsson, Ellen Evelina Viktoria (1886 - 1973)
Gustafsson, Elsa Maria (1900 - 1967)
Gustafsson, Elvira Margit Viola (1912 - 2007)
Gustafsson, Emil Wilhelm (1880 - 1961)
Gustafsson, Erik (1758 - 1842)
Gustafsson, Frans Gustaf Hjalmar Albert (1921 - 2002)
Gustafsson, Frans Peter (1841 - 1922)
Gustafsson, Gunnar Bertil William (1919 - 2001)
Gustafsson, Gustaf (1817 - 1895)
Gustafsson, Gustaf Tage Vilhelm (1915 - 2005)
Gustafsson, Hans Helge (1906 - 1988)
Gustafsson, Hans Vigo (1935 - 2001)
Gustafsson, Henrik Wilhelm (1891 - 1969)
Gustafsson, Jacob (1793 - )
Gustafsson, Jahrn Arne (1939 - 1976)
Gustafsson, Johan
Gustafsson, Johan (1772 - )
Gustafsson, Johan (1835 - )
Gustafsson, Johan Agnar (1895 - 1895)
Gustafsson, Johan August (1858 - 1930)
Gustafsson, Johan August (1862 - 1951)
Gustafsson, Johan Edvard (1858 - )
Gustafsson, Johan Emil (1856 - (USA))
Gustafsson, Johan Gustaf (- 1884)
Gustafsson, Johan Gustaf Arvid (1905 - 1907)
Gustafsson, Johanna Gustava (1798 - )
Gustafsson, Johannes (1795 - 1879)
Gustafsson, Johannes (1803 - )
Gustafsson, Johannes (1810 - 1852)
Gustafsson, Johannes (1823 - )
Gustafsson, John Axel Emanuel (1899 - 1967)
Gustafsson, John Gustaf Ortvin (1897 - 1974)
Gustafsson, Josef Erik Allan (1913 - 2005)
Gustafsson, Jöns (- 1645)
Gustafsson, Karl Arne Ingvar (1917 - 1920)
Gustafsson, Karl Axel (1900 - 1900)
Gustafsson, Karl Wilhelm (1877 - 1961)
Gustafsson, Konrad Artur Isidor (1898 - 1961)
Gustafsson, Lars Adolf (1876 - (USA))
Gustafsson, Lars Johan (1842 - 1934)
Gustafsson, Lars Johan (1865 - 1949)
Gustafsson, Mats Gustaf Adolf (1909 - 1987)
Gustafsson, Märta Justina (1920 - 1983)
Gustafsson, n (- 1950)
Gustafsson, Olof (1702? - 1754)
Gustafsson, Peter August (1820 - )
Gustafsson, Peter Magnus (1821 - )
Gustafsson, Petter (1762 - )
Gustafsson, Petter (1767 - )
Gustafsson, Salomon (1802 - )
Gustafsson, Sigrid Charlotta Ingeborg (1899 - 1901)
Gustafsson, Sven (1715? - 1773)
Gustafsson, Sven (1720 - 1795)
Gustafsson, Sven Johan (1861 - 1917)
Gustafsson, Zachris (1736 - 1802)
Gustafssson, Christina Fredrika
Gustavsdotter, Gustava (1826 - )
Gustavsson f Apelgren, Augusta Wilhelmina (1860 - 1949)
Gustavsson, Gustav (1887 - 1956)
Gutemius, Ol.
Gyllencartau, Gertrud
Gyllenhammar f von Sydow, Sigrid Ulfhild Ingeborg Amalia (1914 - 2003)
Gyllenhammar, Bengt Melker Ferdinand (1901 - 2000)
Gylling, Emma Josefina (1874 - 1897)
Gylling, Frans (1847 - 1935)
Gylling, Märta Christina (1764 - 1837)
Gylta, Bengt (1422? - <1488)
Gylta, Gunnar (- 1429)
Gylta, Ingeborg
Gültzan, Gerda Charlotta Sofia (1860 - 1889)
von Güntersberch, Anna Margareta (1663 - 1743)
von Gütersloh, Eva
Gåvsten f. Forsberg, Ida Karolina (1914 - 1997)
Gärffelt, Anna
Gärffelt, Barbro Rebecka
Gärffelt, Catharina Elisabeth (1711 - 1758)
Gärffelt, Johan Carl (- 1732)
Göland f Rånlund, Aina (1905 - 1994)
Göland, Ernst Ture Hjalmar (1895 - 1980)
Göransdotter Forstena, Anna (- 1591)
Göransdotter, (1711? - 1714)
Göransdotter, Anna
Göransdotter, Anna Stina (1791 - 1793)
Göransdotter, Annica (1786 - 1810)
Göransdotter, Bengta (1748 - 1816)
Göransdotter, Catharina (1769 - 1830)
Göransdotter, Gunilla (1714 - )
Göransdotter, Ingeborg (1701 - 1766)
Göransdotter, Ingierd (1747 - 1747)
Göransdotter, Ingierd (1754 - 1819)
Göransdotter, Kerstin (1702 - )
Göransdotter, Kerstin (1725 - 1752)
Göransdotter, Lisa (1788 - 1828)
Göransdotter, Lisbet (1705 - )
Göransdotter, Maria
Göransdotter, Maria (1774 - 1853)
Göransdotter, Märta (1682? - 1767)
Göransson Skepp, Anders (1722 - 1772)
Göransson Stake, Hans (- 1624)
Göransson, Alf Rudolf Georg (1907 - 1990)
Göransson, Anders (1710? - 1716)
Göransson, Anders (1735 - )
Göransson, Anders (1735 - 1784)
Göransson, Astrid Elisabeth (1912 - 2004)
Göransson, Erik (1716 - )
Göransson, Erland Göte Per (1936 - 2006)
Göransson, Gunnar (1704 - )
Göransson, Göran (1709 - 1779)
Göransson, Göran (1732 - )
Göransson, Johan (1737 - 1813)
Göransson, Johan (1771 - 1773)
Göransson, Johan (1779 - 1864)
Göransson, Johannes (1782 - 1793)
Göransson, Jonas (1716 - )
Göransson, Jöns (1744 - 1747)
Göransson, Jöns (1751 - )
Göransson, Lars (1719 - )
Göransson, Nils (1707 - )
Göransson, Nils (1734 - )
Göransson, Nils (1740 - 1765)
Göransson, Per
Göransson, Sven (1704 - 1773)
Göransson, Sven (1732 - )
Göransson, Sven (1777 - 1778)
Göstasdotter, Lisken (1694? - 1765)
Götesdotter, Annika (1719 - 1800)
Götesdotter, Elin (1690 - 1758)
Götesdotter, Ingeborg (1685? - 1756)
Götesdotter, Ingeborg (1714 - 1784)
Götesdotter, Sara (1712 - )
Götesson, Esbjörn (- >1710)
Götesson, Göte (1644? - 1736)
Götesson, Per
Götesson, Samuel (1706 - 1755)
Haak, Monroe
Hadders, Eleonora Elisabeth (1757 - 1837)
Hadders, Hans (1707 - 1779)
Hagelborg f Vadejë, Sigrid Gunilla (1925 - 1996)
Hagelborg, Ida Gertrud Othilia (1894 - 1945)
Hagelborg, Kurt Hilding (1921 - 1968)
Hagelborg, Nils Oskar Hilding (1896 - 1962)
Hagelborg, Ulf Hilding (1935 - 1935)
Hagelstein, Maria Christina (1739 - 1740)
Hagelstein, Peter Georg (1715 - )
Hagelsten, Catharina Hedvig (1718 - 1761)
Hagelvik, Ester Anna Maria (1913 - 2002)
Hagelvik, John Oskar Astor (1913 - 1976)
Hahn, Knut [Canutus] (1633 - 1687)
Hake, Axel (- 1659)
Hall, Helena
Hallberg f Johansson, Edit Amalia (1887 - 1965)
Hallberg, Adolf Ragnar (1897 - 1961)
Hallberg, Axel (1889 - 1954)
Hallberg, Axel Edvin (1899 - 1978)
Hallberg, Axel Fredrik (1833 - 1859)
Hallberg, Blenda (1888 - 1957)
Hallberg, Carl Johan (1886 - 1966)
Hallberg, Carl Wilhelm (1831 - >1851)
Hallberg, Claes Oscar (1835 - >1851)
Hallberg, Edvard (1882 - 1961)
Hallberg, Erik August (1838 - 1864)
Hallberg, Frans Edvard (1840 - >1883)
Hallberg, Jenny Sofia (1843 - 1845)
Hallberg, Johan Erik (1789 - 1863)
Hallberg, Johan Gustaf (1830 - >1883)
Hallberg, Maria Lovisa (1829 - 1903)
Hallberg, Peter Ferdinand (1843 - 1904)
Hallberg, Sven Axel Reinhold (1927 - 1984)
Hallenberg f Adin, Margit Maria Linnéa (1899 - 1983)
Hallenberg, August (1878 - 1950)
Hallin, Jonas (1709 - )
Hallonqvist, Brita Sofia (1699 - 1733)
Hallonqvist, Sven (- 1714)
Hallqvist, Olof
Halvarsdotter, Malin
Halvdansdatter, Gunhild (920? - >965)
Halvdansson, Gudröd (765 - 826)
Halvidsson Svin, Nils (- 1466)
Hammar, Helena (1693 - 1745)
Hammarberg, Eivor Ingegerd (1937 - 1991)
Hammarberg, Sölve Gerry (1931 - 1981)
Hammarhjelm, Catharina (1656 - )
Hammarhjelm, Mårten (1655 - 1712)
Hammarhjelm, Märta
Hamnell, Nora Juliana (1747 - 1781)
Hamrén, Helena Catharina (1788 - )
Handberg, Brita Maria (1720 - )
Handberg, Britta Elisabet (1751 - )
Handberg, Carl Adolf (1753 - 1754)
Handberg, Elisabet Catharina (1718 - )
Handberg, Erik Gustaf (1757 - 1842)
Handberg, Gertrud (1709 - )
Handberg, Jacob Fredrik (1755 - 1819)
Handberg, Johan (1716 - )
Handberg, Johan Fredrik (1742 - 1743)
Handberg, Johanna Beata (1760 - 1829)
Handberg, Jonas (1715? - 1742)
Handberg, Jonas Olaus (1748 - )
Handberg, Karolina Gustava (1764 - 1847)
Handberg, Lisbeth (1712 - )
Handberg, Magdalena (1727 - )
Handberg, Maragareta Christina (1743 - )
Handberg, Maria (1722 - )
Handberg, Sigrid Catharina (1745 - 1834)
Handberg, Ulrika (1725 - )
Hane, Adam (1701 - 1773)
Hane, Jonas (- 1712)
Hane, Lars
Hanell, Ida Ingeborg Marianne (1927 - 1986)
Hanell, Sven Axel (1917 - 1967)
Hansdotter Kyle, Karin
Hansdotter Noræa, Margartha (- 1688)
Hansdotter Sandahl, Elisabet (1723 - 1725)
Hansdotter Ungia, Helena (1600 - 1655)
Hansdotter, Agneta (- 1726)
Hansdotter, Anna
Hansdotter, Anna (1705 - )
Hansdotter, Anna (1781 - 1836)
Hansdotter, Annika (1729 - 1796)
Hansdotter, Annika (1732 - )
Hansdotter, Annika (1738 - )
Hansdotter, Boel (- 1721)
Hansdotter, Britta (1669 - 1738)
Hansdotter, Catharina
Hansdotter, Catharina (1782 - )
Hansdotter, Catharina (1806 - 1807)
Hansdotter, Christina (1734 - 1810)
Hansdotter, Christina (1784 - 1787)
Hansdotter, Christina (1789 - 1837)
Hansdotter, Elin
Hansdotter, Elin
Hansdotter, Elisabet (- 1729)
Hansdotter, Elisabeth (1699 - )
Hansdotter, Elisabeth (1730 - )
Hansdotter, Elisabeth (1735 - 1777)
Hansdotter, Elisabeth (1747 - )
Hansdotter, Elsa
Hansdotter, Elsa (1699 - )
Hansdotter, Greta (1804 - )
Hansdotter, Helena (1702 - )
Hansdotter, Helena (1739 - )
Hansdotter, Ingeborg
Hansdotter, Ingeborg (1629? - 1699)
Hansdotter, Ingeborg (1700 - 1782)
Hansdotter, Ingeborg (1709 - 1785)
Hansdotter, Ingeborg (1738 - )
Hansdotter, Ingrid
Hansdotter, Ingrid (- 1552)
Hansdotter, Ingrid (1774 - )
Hansdotter, Johanna (1776 - )
Hansdotter, Karin
Hansdotter, Karin
Hansdotter, Karin (1654? - 1710)
Hansdotter, Karin (1674 - )
Hansdotter, Karin (1702 - 1780)
Hansdotter, Karin (1714 - 1757)
Hansdotter, Karin (1728 - 1799)
Hansdotter, Karin (1792 - )
Hansdotter, Kerstin
Hansdotter, Kerstin
Hansdotter, Kerstin (1696 - )
Hansdotter, Kerstin (1725 - 1809)
Hansdotter, Kerstin (1776 - 1824)
Hansdotter, Kerstin (1780 - )
Hansdotter, Lena (1743 - )
Hansdotter, Lisa (1752 - )
Hansdotter, Lisbet (1696 - 1752)
Hansdotter, Lisbeth (1739 - 1740?)
Hansdotter, Lisken (1734 - 1808)
Hansdotter, Lisken (1785 - )
Hansdotter, Malin (1720 - 1773)
Hansdotter, Malin (1726 - 1797)
Hansdotter, Margareta (1702 - )
Hansdotter, Maria (1694 - )
Hansdotter, Maria (1703 - )
Hansdotter, Maria (1736 - 1813)
Hansdotter, Maria (1738 - )
Hansdotter, Maria (1743 - )
Hansdotter, Maria (1780 - 1835)
Hansdotter, Maria (1813 - )
Hansdotter, Marie (1656 - 1712?)
Hansdotter, Marjed
Hansdotter, Märta (1716 - 1717)
Hansdotter, Märta (1718 - 1799)
Hansdotter, Ragnilla (1644 - 1713)
Hansdotter, Regina (1770 - 1833)
Hansdotter, Sara
Hansdotter, Sara (1728 - )
Hansdotter, Sara (1732 - )
Hansdotter, Sara (1744 - )
Hansdotter, Stina (1731 - 1811)
Hansdotter, Stina (1789 - )
Hansdotter, Stina (1815 - 1904)
Hansdotter, Svenborg (1726 - 1770)
Hansen, Peder Hansen (>1500 - 1576)
Hansson Lustig, Jonas (1785 - 1858)
Hansson Sandahl, Johan (1658? - 1722)
Hansson Sandahl, Johan (1721 - 1722)
Hansson Stake, Göran (1612 - )
Hansson Wickenberg, Peder (1630? - 1692)
Hansson Wikman, Sven (1736 - 1797)
Hansson, (- 1651)
Hansson, Abraham (1728 - )
Hansson, Anders
Hansson, Anders (1651? - 1725)
Hansson, Anders (1699? - 1725)
Hansson, Anders (1712 - )
Hansson, Anders (1772 - 1822)
Hansson, Anders (1776 - 1855)
Hansson, Andreas (1789 - 1854)
Hansson, Anna Kristina (1911 - 1999)
Hansson, Annika (1767 - 1825)
Hansson, Bengt
Hansson, Bengt
Hansson, Bengt (1708 - )
Hansson, Bengt (1722 - )
Hansson, Daniel (- 1741)
Hansson, Daniel (1733 - 1798)
Hansson, Elias (1679 - 1761)
Hansson, Erik (1723 - 1725)
Hansson, Gabriel (1796 - )
Hansson, Gustaf Hjalmar (1901 - 1996)
Hansson, Harald
Hansson, Harald (1714 - )
Hansson, Harry Evald (1912 - 1987)
Hansson, Hildur Sofia (1905 - 1990)
Hansson, Holsten (1634 - )
Hansson, Hulda Alida (1877 - )
Hansson, Håkan (- >1725)
Hansson, Håkan (1636 - 1714)
Hansson, Jacob (1787 - 1787)
Hansson, Johan (1642 - 1734)
Hansson, Johan (1680 - 1772)
Hansson, Johan (1695? - 1781)
Hansson, Johan (1710 - 1777)
Hansson, Johan (1741 - 1801)
Hansson, Johan (1744 - 1747)
Hansson, Johan (1750 - )
Hansson, Johannes (1808 - 1864)
Hansson, Jon (1668 - )
Hansson, Jon (1718 - )
Hansson, Jonas
Hansson, Jonas (1685 - 1769)
Hansson, Jonas (1736 - )
Hansson, Jonas (1736 - 1803)
Hansson, Jonas (1741 - )
Hansson, Josef (1748 - )
Hansson, Jöns
Hansson, Jöns (1691 - 1771)
Hansson, Jöns (1709 - 1782)
Hansson, Jöns (1728 - 1800)
Hansson, Jöns (1764 - 1817)
Hansson, Lars (1641 - 1714)
Hansson, Lars (1770 - 1785)
Hansson, Maria Cecilia (1903 - 1997)
Hansson, Måns (1693 - )
Hansson, Måns (1698 - )
Hansson, Nils (1697 - 1784)
Hansson, Nils (1774 - 1843)
Hansson, Olof (1639 - 1714)
Hansson, Olof (1686? - 1759)
Hansson, Olof (1726 - 1773)
Hansson, Per
Hansson, Per (1697 - )
Hansson, Per (1709 - )
Hansson, Per (1718 - )
Hansson, Per (1724 - 1792)
Hansson, Per (1767 - 1785)
Hansson, Per Joakim (1768 - 1816)
Hansson, Peter (1774 - )
Hansson, Sven (- 1733)
Hansson, Sven (1649 - 1725)
Hansson, Sven (1731 - )
Hansson, Sven (1732 - 1813)
Hansson, Sven (1733 - )
Hansson, Sven (1762 - 1826)
Hansson, Sven (1777 - )
Hansson, Sven (1779 - )
Hansson, Sven (1828 - 1913)
Hansson, Widich (1548? - 1628)
Hansson, Wilhelm Lennart Uno (1950 - 2008)
Haraldsdatter, Ingegerd (896? - )
Haraldsdatter, Thyrne (820? - 850?)
Haraldsdotter Gille av Norge, Birgitta (1130 - 1209)
Haraldsdotter, Elin (1712 - )
Haraldsdotter, Gunnil
Haraldsdotter, Ingeborg (1692 - 1760)
Haraldsdotter, Karin
Haraldsdotter, Kerstin
Haraldsdotter, Kerstin (- 1674)
Haraldsdotter, Marjed (1707 - 1720)
Haraldsdotter, Märit
Haraldsdotter, Märta (1702 - 1787)
Haraldsson Järnsida, Björn
Haraldsson, Björn "Järnsida" (1105? - 1134)
Haraldsson, Carl (1771 - 1771)
Haraldsson, Harald
Haraldsson, Ingemar
Haraldsson, Johan (1701 - )
Haraldsson, Johannes (1769 - )
Haraldsson, Jon (- 1672)
Haraldsson, Jon (1705 - 1706)
Haraldsson, Lars (- 1673)
Haraldsson, Lars (1687 - 1687)
Haraldsson, Lars (1696 - 1747)
Haraldsson, Lars (1766 - )
Haraldsson, Magnus (1772 - )
Haraldsson, Måns (- <1653)
Haraldsson, Måns (1585 - 1642)
Haraldsson, Nils (1689 - 1771)
Haraldsson, Per
Haraldsson, Per (1683 - 1713)
Haraldsson, Per (1710 - )
Haraldsson, Påvel (1655? - 1743)
Haraldsson, Sten (1610 - 1689)
Harman, Maria
Hasselgren, Johan (1782 - 1830)
Hasselqvist, Ingemar
Hayman, Mary Ann (1857 - 1938)
Hedlund,
Heimdahl, Petrus (1687? - 1731)
Heland f Forman, Agnes Elisabeth (1867 - 1944)
Heland, Jenny Elisabeth Carolina (1860 - 1937)
Heland, Per Emil (1862 - 1943)
Heland, Svea Stina Elenora (1896 - 1983)
Helgers, Getrud (1641 - 1715)
Helgesdotter, Helena (1721 - 1777)
Helgesson, Jon (1728 - )
Helgesson, Jonas (1725 - 1725)
Helgesson, Måns
Helgesson, Nils (1718 - 1758)
den Helige Jedvardsson, Erik (1125? - 1159)
Helin, Clemens (1702? - 1775)
Hellberg, Carl Johan Leonhard (1841 - 1847)
Hellberg, Gustaf (1807? - 1843)
Hellberg, Hilda Lovisa Augusta (1839 - )
Helleberg, Anna Maria (1905 - 1993)
Helleberg, Tore (1904 - 1995)
Hellmer, Anders
Hellqvist, Jenny Elisabet Teresia (1896 - 1986)
Hellqvist, Jonas (1770? - 1849)
Hellqvist, Karl Oskar Edvin (1892 - 1967)
Hellsing, Elin Amanda Viktoria (1921 - 1990)
Hellstedt f Berglund, Lisa Maria (1892 - 1972)
Hemmingsdotter,
Hemmingsdotter, Anna (1708 - )
Hemmingsdotter, Anna (1713 - 1789)
Hemmingsdotter, Brita (- >1625)
Hemmingsdotter, Britta
Hemmingsdotter, Cecilia
Hemmingsdotter, Elin (1652? - 1741)
Hemmingsdotter, Elisabeth (1698 - 1756)
Hemmingsdotter, Elisabeth (1738? - 1811)
Hemmingsdotter, Gertrud (1690? - 1764)
Hemmingsdotter, Ingrid (- 1651)
Hemmingsdotter, Ingrid (1652? - 1735)
Hemmingsdotter, Karin
Hemmingsdotter, Karin (1643 - 1693)
Hemmingsdotter, Kerstin
Hemmingsdotter, Kerstin (1639 - 1703)
Hemmingsdotter, Kerstin (1720 - 1805)
Hemmingsdotter, Lisbet (1711 - 1802)
Hemmingsdotter, Margareta (1663 - )
Hemmingsdotter, Maria
Hemmingsdotter, Maria (1709 - )
Hemmingsdotter, Maria (1715 - )
Hemmingsdotter, Marit
Hemmingsdotter, Märtha (1756 - 1828)
Hemmingsson Boman, Daniel (- 1763)
Hemmingsson, Amund (1644? - 1730)
Hemmingsson, Carl (1718 - 1799)
Hemmingsson, Elof
Hemmingsson, Erik (1665? - 1759)
Hemmingsson, Jacob (1703 - )
Hemmingsson, Lars (1712 - )
Hemmingsson, Måns (1715 - )
Hemmingsson, Nils (1681 - 1763)
Hemmingsson, Nils (1691 - 1763)
Hemmingsson, Nils (1718 - )
Hemmingsson, Olof (1657? - 1744)
Hemmingsson, Per (1700 - )
Hemmingsson, Per (1720 - 1720)
Hemmingsson, Per (1724 - )
Henningsson, Henning
Henningsson, Jon
Henningsson, Måns
Henriksdotter Snakenborg, Elin (1390? - )
Henriksdotter, Britta (1659? - 1731)
Henriksdotter, Carolina (1838 - 1838)
Henriksdotter, Carolina (1841 - 1841)
Henriksdotter, Carolina (1842 - 1842)
Henriksdotter, Carolina (1843 - 1843)
Henriksdotter, Ingegerd (1634? - 1716)
Henriksdotter, Ingierd (1710 - 1746)
Henriksdotter, Johanna Christina (1827 - 1829)
Henriksdotter, Johanna Christina (1830 - 1830)
Henriksdotter, Johanna Christina (1835 - 1836)
Henriksdotter, Johanna Christina (1837 - 1837)
Henriksdotter, Johanna Christina (1838 - 1838)
Henriksdotter, Johanna Christina (1840 - 1840)
Henriksdotter, Karin (- 1711)
Henriksdotter, Karin (1715 - )
Henriksdotter, Malin (1550 - 1627)
Henriksdotter, Maria (1838 - 1881)
Henriksson Brant, Lars (- 1670?)
Henriksson Horn, Klas (- 1520)
Henriksson Tyni, August (1857 - 1936)
Henriksson, Allan Vilmar (1929 - 1993)
Henriksson, Anders (1792 - 1850)
Henriksson, Carl Johan (1831 - 1831)
Henriksson, Carl Johan (1832 - 1899)
Henriksson, Frans (1844 - 1844)
Henriksson, Göran (1698 - 1741)
Henriksson, Henrik (1737 - )
Henriksson, Johan August (1824 - (Försvunnen))
Henriksson, Mathes (1789 - 1809)
Henriksson, Måns
Henriksson, Per (1665? - 1706)
Henriksson, Peter Magnus (1845 - 1845)
Henriksson, Simon (1671? - 1712)
Henriksson, Sven (1796 - 1869)
Henriksson, Theander (1834 - 1835)
Hermansdotter Dusæa, Elisabet
Hermansdotter Lytkens, Margareta Juliana (1745? - 1789)
Hermansson von Klingspor, Stefan (- >1460)
Hermansson, Sven (1723 - )
Herström, Anders
Herström, Andreas (1742 - )
Herström, Anna Catharina (1735 - )
Herström, Britta Elisabeth (1734 - )
Herström, Christina Sigrid (1738 - )
Hielm, Jonas Petri (1628 - 1694)
Hielmberg, Abraham (1696 - 1736)
Hielmberg, Anna (1653 - 1691)
Hielmberg, Barthol Elias (1787 - )
Hielmberg, Britta Lisa (1784 - 1795)
Hielmberg, Carl Magnus (1721 - 1727)
Hielmberg, Carl Magnus (1741 - 1820)
Hielmberg, Catharina (1662 - 1749)
Hielmberg, Catharina Elisabeth (1715 - 1782)
Hielmberg, Christina (- 1690)
Hielmberg, Elisabet (1734 - 1785)
Hielmberg, Elisabeth (1675 - 1744)
Hielmberg, Elsa Elisabeth (1719 - )
Hielmberg, Gabriel Wilhelm (1791 - 1795)
Hielmberg, Gustaf (1658 - 1712)
Hielmberg, Gustaf (1728 - 1776)
Hielmberg, Gustaf Johan (1726 - 1727)
Hielmberg, Gustav (1774 - )
Hielmberg, Helena (1661? - 1737)
Hielmberg, Helena (1779 - )
Hielmberg, Helena Catharina (1713 - )
Hielmberg, Isak (1699 - >1742)
Hielmberg, Jacob (1710 - 1733)
Hielmberg, Joachim (1779 - )
Hielmberg, Johan (1731 - 1807)
Hielmberg, Johan Anton (1776 - )
Hielmberg, Johannes
Hielmberg, Jonas (1688 - 1746)
Hielmberg, Lars (1781 - )
Hielmberg, Magnus (1686 - 1722)
Hielmberg, Maria (1674 - 1767)
Hielmberg, Maria Christina (1779 - )
Hielmberg, Michael (1656 - 1690)
Hielmberg, Olaus (1730 - )
Hielmberg, Per Gustaf (1721 - )
Hielmberg, Peter Abraham (1770 - <1808)
Hielmberg, Sven (1657 - )
Hielmgren, Anna Elisabeth (1720 - 1791)
Hielmgren, Helena Catharina (1713? - 1744)
Hielmgren, Magnus (1679 - 1729)
Hielmgren, Vendela Christina (1713? - 1794)
Hiemdahl, Elisabeth (1718 - 1801)
Hierta Grijs, Bengt (- 1644)
Hierta, Bengt (1638 - 1696)
Hierta, Hans (1688 - 1754)
Hierta, Lars (1525? - 1565)
Hierta, Per (1693 - 1773)
Hiertberg, Adolf (1776 - 1823)
Hiertberg, Anders Olof (1817 - 1817)
Hiertberg, Anders Wilhelm (1781 - 1819)
Hiertberg, Andriette Sofia (1816 - 1853)
Hiertberg, Anna Beata (1780 - 1780)
Hiertberg, Anna Magdalena (1746 - 1827)
Hiertberg, Bengt Erik (1733 - 1803)
Hiertberg, Carl Fredrik (1742 - 1782)
Hiertberg, Carl Fredrik (1781 - )
Hiertberg, Carl Gustaf (1777 - )
Hiertberg, Carl Wilhelm (1802 - 1883)
Hiertberg, Carolina Fredrica (1784 - 1852)
Hiertberg, Carolina Johanna (1800 - 1884)
Hiertberg, Christina Catharina (1804 - 1878)
Hiertberg, Christina Regina (1735 - 1805)
Hiertberg, Elsa Margareta (1738 - 1740)
Hiertberg, Elsa Margareta (1755 - )
Hiertberg, Gustaf (1773 - 1797)
Hiertberg, Gustaf Magnus (1731 - 1799)
Hiertberg, Gustaf Olof (1788 - )
Hiertberg, Gustava Catharina (1777 - 1833)
Hiertberg, Helena (1687? - 1747)
Hiertberg, Johan Gustaf (1797 - 1862)
Hiertberg, Jonas Magnus (1776 - )
Hiertberg, Lovisa Ulrica (1788 - 1789)
Hiertberg, Magdalena Christina (1783 - 1784)
Hiertberg, Magnus (1690 - 1757)
Hiertberg, Magnus (1770 - 1770)
Hiertberg, Magnus (1785 - 1805)
Hiertberg, Maja Sophia (1771 - 1806)
Hiertberg, Maria (1692? - 1764)
Hiertberg, N (1772 - 1772)
Hiertberg, Nils Fredrik (1815 - )
Hiertberg, Nils Jacob (1767 - 1767)
Hiertberg, Nils Magnus (1769 - 1828)
Hiertberg, Nils Magnus (1807 - 1808)
Hiertberg, Peter Olof (1740 - 1803)
Hiertberg, Påhl Gustav (1745 - 1811)
Hiertberg, Rosina Maria (1811 - )
Hiertberg, Sara Margareta (1774 - 1829)
Hildebrand Uggla, Lennart (1716 - 1777)
Hill, John
Hillebard, Beata (- >1688)
Hillebard, Christina (1653 - )
Hindriksdotter, Agneta (- 1711)
Hintze, Cecilia (1579 - 1662)
Hintze, Matts
Hising, Carolus Olai (1572 - 1642)
Hising, Magdalena (1602 - 1649)
Hising, Mikael (1570? - 1640)
Hising, Olof (1540 - >1595)
Hjelmer, Carl Gustaf Robert (1872 - 1945)
Hjelmer, Nikolaus August (1875 - <1947)
Hjelmström, Karl Fritiof (1880 - 1962)
Hjerpe, Abraham (1766 - 1767)
Hjerpe, Carl (1764 - 1816)
Hjerpe, Gustaf (1760 - 1810)
Hjerpe, Maria Stina (1777 - 1804)
Hjerpe, Peter (1774 - 1780)
Hjerpe, Sven (1768 - 1822)
Hjertberg f Petersson, Selma Viktoria Matilda (1894 - 1970)
Hjertberg f Ulander, Elsy Signe Linnéa (1911 - 1990)
Hjertberg, Axel Evert (1917 - 1943)
Hjertberg, Carl Johan (1828 - 1888)
Hjertberg, Carl Vilhelm (1861? - 1861)
Hjertberg, Carolina Johanna (1832 - 1903)
Hjertberg, Erik Gustaf (1920 - 1997)
Hjertberg, Eva Kajsa (1850 - )
Hjertberg, Eva Maria (1831 - 1886)
Hjertberg, Eva Maria (1854? - 1860)
Hjertberg, Frans Oskar (1853 - 1890)
Hjertberg, Gunnar Adolf (1904 - 1905)
Hjertberg, Gunnar Reinhold (1909 - 2000)
Hjertberg, Gustaf Adolf (1880 - 1932)
Hjertberg, Henrik Wilhelm (1853 - 1912)
Hjertberg, Inga Maria (1921 - 2003)
Hjertberg, Inger Anna Margaret (1947 - 1998)
Hjertberg, Isak Vilhelm (1885 - 1959)
Hjertberg, Jenny Sofia (1905 - (USA))
Hjertberg, Johanna Sofia (1881 - 1978)
Hjertberg, Karl Enok (1894 - 1949)
Hjertberg, Karl Harald (1901 - (Canada))
Hjertberg, Karl Johan (1855 - 1912)
Hjertberg, Margit (1910 - 1993)
Hjertberg, Nils Fredrik (1829 - 1906)
Hjertberg, Oskar Albin (1891 - 1926)
Hjertberg, Rune Ingemar (1944 - 1992)
Hjertberg, Signe Ester (1907 - 1999)
Hjertberg, Ture Vilhelm (1914 - 1999)
Hjertberg, Wilhelmina (1841 - 1892)
Hjort Helgesson, Sigurd (800? - >850)
Hjärtberg f Kemi, Elsa Maria (1915 - 2009)
Hjärtberg f Tyn, Maria Alina (1895 - 1972)
Hjärtberg, Albin Sigvard (1922 - 2004)
Hjärtberg, Allan Emanuel (1927 - 2001)
Hjärtberg, Anna Greta (1928 - 2005)
Hjärtberg, Einar Bernhard (1931 - 1933)
Hjärtberg, Elis Valfrid (1926 - 2008)
Hjärtberg, Frans Vilhelm (1924 - 1927)
Hjärtberg, Gösta Ingvar (1936 - 1991)
Hjärtberg, Henry Evert (1938 - 2001)
Hjärtberg, Immanuel (1882 - 1954)
Hjärtberg, Jacob (1887 - 1957)
Hjärtberg, Johan Fredrik (1882 - 1964)
Hjärtberg, Karl Adolf (1920 - 1994)
Hjärtberg, Oskar Evert (1912 - 1983)
Hjärtberg, Sara Ingeborg (1939 - 2007)
Hjärtberg, Svea Maria (1892 - 1981)
Hjärtberg, Viola Maria (1923 - 1997)
Hoffrén, Johanna (1799 - 1868)
Holm, Anders (1688? - 1757)
Holm, Carl Gustaf (1801 - 1840)
Holm, Christina Gustava (1799 - 1879?)
Holm, Nils Daniel (1796 - <1835)
Holm, Nils Ragnar (1920 - 1966)
Holma f Haapaniemi, Margareta Elisabet (1891 - 1966)
Holma f Jatko, Edla Kristina (1889 - 1926)
Holma f Nilson, Tekla Sylvia Karolina (1919 - 2003)
Holma, Börje Ivan (1922 - 1922)
Holma, Emma Carolina (1858 - 1933)
Holma, Erik Ragnar (1916 - 1991)
Holma, Ivar Ferdinand (1918 - 1996)
Holma, Johan (1891 - 1961)
Holma, Karl (1888 - 1924)
Holma, Karl Johan Gunnar (1920 - 1921)
Holmberg, Gudmund (1743 - 1743)
Holmberg, Hugo Fredrik Bernhard (1904 - 1984)
Holmberg, Johanna Maria (1866 - 1919)
Holmberg, Lennart (1740 - )
Holmberg, Vera Konstansia (1907 - 2001)
Holmer, Anna Catharina (1747 - )
Holmer, Elisabeth (1701 - 1790)
Holmer, Erik (1741 - )
Holmer, Helena (1705 - 1749)
Holmer, Johan (1712 - 1748)
Holmer, Johan Fredrik (1745 - )
Holmer, Jöns (1656? - 1736)
Holmer, Kerstin Tekla Viola (1922 - 2002)
Holmer, Maria Christina (1717 - 1718)
Holmer, Per (1739 - 1740)
Holmer, Sune Ingemar (1918 - 1967)
Holmgren, Alma Sofia (1871 - (USA))
Holmgren, Axel (1870 - (USA))
Holmgren, Carl Leo Ludvig (1867 - 1943)
Holmgren, Ernst Alexander (1866 - (USA))
Holmgren, Ester Teresia (1877 - (USA))
Holmgren, Gustaf Adolf (1839 - 1895)
Holmgren, Jenny Charlotta (1874 - (USA))
Holmgren, Johan (1811 - 1817)
Holmgren, Maria Greta (1817 - 1903)
Holmgren, Nanny Natalia Maria (1880 - (USA))
Holmgren, Nils
Holmgren, Samuel (1809 - 1817)
Holmgren, Uno Rudolf (1865 - (obefintlig))
Holmstensson, Jon (1630 - 1718)
Holmstensson, Jöns (1550? - 1615?)
Holmström f Eckerbom, Signe Anna Maria (1912 - 2007)
Holstensdotter, Maria (1600? - 1652)
Holstensson, Hans (1600? - 1684)
Holstensson, Håkan (1600? - 1698)
Holstensson, Måns (1580 - 1650)
Hornæa, Margareta (1701 - 1760)
Horneer, Christina
Hult, Hedvig Ulrika
Hultberg, Anders (1750 - )
Hultberg, Sune (1705? - 1793)
Hultbom f Malmgren, Johanna Christina (1761 - 1830)
Hultbom, Anna Elisabeth (1802 - )
Hultbom, Anna Georgina (1871 - 1904)
Hultbom, Carl Fredrich (1802 - 1883)
Hultbom, Carl Magnus (1758 - )
Hultbom, Carl Magnus (1805 - 1834)
Hultbom, Carolina (1799 - 1886)
Hultbom, Christina Regina (1791 - 1867)
Hultbom, Eric Gustaf (1763? - 1764)
Hultbom, Eric Gustaf (1765 - 1820)
Hultbom, Georgina Carolina (1869 - 1870)
Hultbom, Helena Sofia (1794 - 1869)
Hultbom, Hilma Karlina (1873 - 1881)
Hultbom, Johan (1774 - )
Hultbom, Johan Fredrik (1760 - 1821)
Hultbom, Lovisa (1796 - 1864)
Hultbom, Magdalena Sophia (1767? - 1830)
Hultbom, Oskar Fredrik (1835 - 1905)
Hultbom, Sven (1730 - 1811)
Hultesdotter, Marith (1618? - 1698)
Hultesson, Håkan (1656? - 1734)
Hultgren, Natanael (1896 - 1980)
Hultgren, Sardina Charlotta (1896 - 1975)
Hultin, Måns (- 1695)
Hultman, Bernt Erik Gunnar (1925 - 1984)
Hultman, Christoffer (1716? - 1759)
Hultman, Gustava Elisabeth
Hultman, Johan Göransson (1698 - 1780)
Humble, Benedictrur (- 1676)
Humble, Elisabeth (1739 - )
Humble, Jon Nicolai (- 1658)
Humerus, Johan (- 1670)
Humerus, Zacharias (1610 - 1650)
Hvasse, Helge (770? - )
Hyland, Anders Göran (1929 - 1987)
Hyland, Barbro Maria (1923 - 2008)
Hyland, Bror Otto (1893 - 1954)
Hyland, Ingrid Maria (1897 - 1973)
Hyland, Jon Viktor (1890 - (USA))
Hyland, Otto Lennart (1919 - 1993)
Hynynen Palmgren, Ritva Kaarina (1960 - 1998)
Håkansdotter Berghman, Elisabeth (- 1713)
Håkansdotter Edman, Catharina (1725 - 1804)
Håkansdotter Edman, Maria (1718 - 1773)
Håkansdotter Hand, Barbro (1521? - )
Håkansdotter Hand, Brita (1519? - )
Håkansdotter Humble, Elisabeth (1635 - 1676)
Håkansdotter Humble, Maria (- 1683)
Håkansdotter Tun, Christina (1478? - )
Håkansdotter, (- 1654)
Håkansdotter, Anna
Håkansdotter, Anna (1686 - 1754)
Håkansdotter, Anna (1693 - )
Håkansdotter, Anna (1766 - 1831)
Håkansdotter, Annika
Håkansdotter, Annika (1696 - )
Håkansdotter, Annika (1702 - 1775)
Håkansdotter, Annika (1727 - 1794)
Håkansdotter, Annika (1733 - )
Håkansdotter, Annika (1749 - 1838)
Håkansdotter, Annika (1753 - 1778)
Håkansdotter, Annika (1755 - 1771)
Håkansdotter, Annika (1759 - 1760)
Håkansdotter, Beata (1723? - 1761)
Håkansdotter, Botel (1706 - >1758)
Håkansdotter, Britta
Håkansdotter, Britta (- 1761)
Håkansdotter, Britta (1677? - 1737)
Håkansdotter, Britta (1698 - )
Håkansdotter, Britta (1724 - 1795)
Håkansdotter, Britta (1733 - 1783)
Håkansdotter, Catarina (1756 - 1763)
Håkansdotter, Catharina (1670? - 1751)
Håkansdotter, Catharina (1730 - 1792)
Håkansdotter, Catharina (1744 - )
Håkansdotter, Catharina (1747 - )
Håkansdotter, Catharina (1753 - )
Håkansdotter, Catharina (1753 - 1817)
Håkansdotter, Catharina (1753 - 1831)
Håkansdotter, Catharina (1799 - 1843)
Håkansdotter, Cathrina (1730 - )
Håkansdotter, Christina (- 1735)
Håkansdotter, Christina (1720 - 1720)
Håkansdotter, Christina (1734 - 1765)
Håkansdotter, Christina (1760 - 1831)
Håkansdotter, Christina (1773 - )
Håkansdotter, Christina (1773 - 1855)
Håkansdotter, Christina (1812 - 1894)
Håkansdotter, Elin
Håkansdotter, Elin
Håkansdotter, Elin
Håkansdotter, Elin
Håkansdotter, Elin (1673? - 1746)
Håkansdotter, Elin (1705 - )
Håkansdotter, Elin (1710 - 1785)
Håkansdotter, Elin (1715 - 1785)
Håkansdotter, Elin (1715 - 1799)
Håkansdotter, Elin (1719 - 1772?)
Håkansdotter, Elin (1725 - )
Håkansdotter, Elin (1732 - 1813)
Håkansdotter, Elisabet
Håkansdotter, Elisabet (1691 - 1764)
Håkansdotter, Elisabet (1710 - 1737)
Håkansdotter, Elisabet (1732 - )
Håkansdotter, Elisabet (1769 - )
Håkansdotter, Elisabeth
Håkansdotter, Elisabeth (1679? - 1748)
Håkansdotter, Elisabeth (1700? - 1776)
Håkansdotter, Elisabeth (1706 - 1789)
Håkansdotter, Elisabeth (1708 - )
Håkansdotter, Elisabeth (1719 - 1794)
Håkansdotter, Elisabeth (1750 - 1751)
Håkansdotter, Elsa
Håkansdotter, Elsa
Håkansdotter, Elsa
Håkansdotter, Gertrud
Håkansdotter, Gunnil (- 1746)
Håkansdotter, Gunnil (1685? - 1757)
Håkansdotter, Gunnil (1699 - 1769)
Håkansdotter, Gunnil (1702 - )
Håkansdotter, Helena (1733 - 1733)
Håkansdotter, Inga
Håkansdotter, Ingeborg
Håkansdotter, Ingeborg
Håkansdotter, Ingeborg
Håkansdotter, Ingeborg
Håkansdotter, Ingeborg
Håkansdotter, Ingeborg
Håkansdotter, Ingeborg (>1656 - 1710)
Håkansdotter, Ingeborg (1660? - 1751)
Håkansdotter, Ingeborg (1686? - 1716)
Håkansdotter, Ingeborg (1689? - 1723)
Håkansdotter, Ingeborg (1734 - 1812)
Håkansdotter, Ingeborg (1736 - 1795)
Håkansdotter, Ingegerd (1641? - 1723)
Håkansdotter, Ingrid
Håkansdotter, Ingrid
Håkansdotter, Ingrid (1688 - )
Håkansdotter, Ingrid (1691 - )
Håkansdotter, Ingrid (1696? - 1726)
Håkansdotter, Ingrid (1706 - )
Håkansdotter, Ingrid (1707 - 1707)
Håkansdotter, Ingrid (1708 - 1708)
Håkansdotter, Ingrid (1709 - 1710)
Håkansdotter, Ingrid (1712 - 1795)
Håkansdotter, Ingrid (1714 - 1745)
Håkansdotter, Ingrid (1714 - 1773)
Håkansdotter, Ingrid (1720 - 1720?)
Håkansdotter, Ingrid (1722 - 1796)
Håkansdotter, Ingrid (1724 - 1806)
Håkansdotter, Ingrid (1730 - )
Håkansdotter, Ingrid (1748 - 1748)
Håkansdotter, Ingrid (1750 - 1785)
Håkansdotter, Ingrid (1760 - )
Håkansdotter, Karin
Håkansdotter, Karin
Håkansdotter, Karin
Håkansdotter, Karin
Håkansdotter, Karin
Håkansdotter, Karin
Håkansdotter, Karin
Håkansdotter, Karin (- 1718)
Håkansdotter, Karin (- 1800)
Håkansdotter, Karin (1645 - 1709)
Håkansdotter, Karin (1660 - 1662)
Håkansdotter, Karin (1663 - 1732)
Håkansdotter, Karin (1680? - 1767)
Håkansdotter, Karin (1682? - 1731)
Håkansdotter, Karin (1685? - 1743)
Håkansdotter, Karin (1686? - 1733)
Håkansdotter, Karin (1689 - 1773)
Håkansdotter, Karin (1690 - 1743)
Håkansdotter, Karin (1691? - 1768)
Håkansdotter, Karin (1700 - 1700)
Håkansdotter, Karin (1704 - 1705)
Håkansdotter, Karin (1714 - 1773)
Håkansdotter, Karin (1718 - 1719)
Håkansdotter, Karin (1721 - 1792)
Håkansdotter, Karin (1730 - 1812)
Håkansdotter, Karin (1733 - 1789)
Håkansdotter, Karin (1743 - )
Håkansdotter, Karin (1764 - 1835)
Håkansdotter, Karin (1771 - 1854)
Håkansdotter, Kerstin
Håkansdotter, Kerstin
Håkansdotter, Kerstin
Håkansdotter, Kerstin (- 1669)
Håkansdotter, Kerstin (- 1720)
Håkansdotter, Kerstin (- 1748)
Håkansdotter, Kerstin (1636? - 1708)
Håkansdotter, Kerstin (1662 - 1662)
Håkansdotter, Kerstin (1663 - 1735)
Håkansdotter, Kerstin (1666 - 1690)
Håkansdotter, Kerstin (1688 - )
Håkansdotter, Kerstin (1693 - 1700)
Håkansdotter, Kerstin (1695? - 1697)
Håkansdotter, Kerstin (1701 - 1737)
Håkansdotter, Kerstin (1712 - 1778)
Håkansdotter, Kerstin (1725 - )
Håkansdotter, Kerstin (1729 - 1798)
Håkansdotter, Kerstin (1730 - 1772)
Håkansdotter, Kerstin (1737? - )
Håkansdotter, Kerstin (1737 - 1806)
Håkansdotter, Lisa (1750 - 1775)
Håkansdotter, Lisbet
Håkansdotter, Lisbet
Håkansdotter, Lucia (1686? - 1764)
Håkansdotter, Magdalena (1745 - 1817)
Håkansdotter, Maja (1733 - 1802)
Håkansdotter, Maja (1761 - )
Håkansdotter, Malin (1695 - 1778)
Håkansdotter, Margareta
Håkansdotter, Margareta
Håkansdotter, Margareta (1738 - )
Håkansdotter, Margareta (1744 - 1800)
Håkansdotter, Margit (1670? - )
Håkansdotter, Maria
Håkansdotter, Maria (1680 - )
Håkansdotter, Maria (1688 - 1764)
Håkansdotter, Maria (1697 - 1754)
Håkansdotter, Maria (1707 - 1764)
Håkansdotter, Maria (1712? - 1762)
Håkansdotter, Maria (1726 - 1758)
Håkansdotter, Maria (1744 - )
Håkansdotter, Maria (1768 - 1770)
Håkansdotter, Marit (1713 - 1714)
Håkansdotter, Marit (1716? - 1717)
Håkansdotter, Märit (1697 - )
Håkansdotter, Märta (1699? - 1716)
Håkansdotter, Märta (1710 - 1711)
Håkansdotter, n
Håkansdotter, n
Håkansdotter, n
Håkansdotter, Nn (1729? - 1731)
Håkansdotter, NN (1739? - 1739)
Håkansdotter, Ragnhild (1642 - )
Håkansdotter, Sara
Håkansdotter, Sara
Håkansdotter, Sara (1692? - 1771)
Håkansdotter, Sara (1696 - )
Håkansdotter, Sara (1707 - 1792)
Håkansdotter, Sara (1738 - 1738)
Håkansdotter, Sara (1740 - 1740)
Håkansdotter, Sara (1759 - 1760)
Håkansdotter, Seste
Håkansdotter, Sigrid (1695 - 1758)
Håkansdotter, Sigrid (1727 - 1796)
Håkansdotter, Sigrid (1747 - )
Håkansdotter, Stina (1766? - 1770)
Håkansdotter, Susanna
Håkansdotter, Walborg (1623? - 1707)
Håkansson Edman, Magnus (1721 - 1734)
Håkansson Flink, Per (1763 - 1790)
Håkansson Hand, Knut (- 1565)
Håkansson Humble, Esaias (1632 - 1684)
Håkansson Humble, Nicolaus (1648 - 1675)
Håkansson Humble, Petrus (- 1697)
Håkansson Klint, Johan (1702? - 1775)
Håkansson Klint, Nils (1700 - )
Håkansson Schillman, Peter (1707 - 1791)
Håkansson Stedt, Måns (1677? - 1753)
Håkansson Trolle, Johan (1635 - 1682)
Håkansson Trolle, Nils (1637 - 1705)
Håkansson, Abraham (1752 - 1805)
Håkansson, Anders (1656? - 1716)
Håkansson, Anders (1697 - 1773)
Håkansson, Anders (1705 - 1706)
Håkansson, Anders (1705 - 1761)
Håkansson, Anders (1713 - 1785)
Håkansson, Anders (1751 - 1812)
Håkansson, Bengt
Håkansson, Bengt (- 1691)
Håkansson, Bengt (1614? - 1704)
Håkansson, Bengt (1666? - 1764)
Håkansson, Bengt (1710 - )
Håkansson, Bo (1703 - )
Håkansson, Bo (1704 - )
Håkansson, Börje
Håkansson, Börje (- 1651)
Håkansson, Börje (- 1699?)
Håkansson, Börje (1725 - 1791)
Håkansson, Carl (1658? - 1720)
Håkansson, Carl (1675? - 1747)
Håkansson, Carl (1701 - 1702)
Håkansson, Carl (1708 - )
Håkansson, Carl (1715 - )
Håkansson, Carl (1739 - )
Håkansson, Carl (1754 - )
Håkansson, Carl (1768 - 1841)
Håkansson, Christman (1679? - 1742)
Håkansson, Daniel (1722 - 1807)
Håkansson, Elias (1716 - 1775)
Håkansson, Erik
Håkansson, Erik (1674 - )
Håkansson, Erik (1711 - 1741)
Håkansson, Gabriel (1728 - 1774)
Håkansson, Gudmund
Håkansson, Hans (- <1670)
Håkansson, Hemming (1675 - 1735)
Håkansson, Holsten (1635 - )
Håkansson, Holsten (>1656 - 1698)
Håkansson, Håkan (1680? - 1769)
Håkansson, Håkan (1694 - )
Håkansson, Håkan (1708 - 1763)
Håkansson, Håkan (1726 - 1788)
Håkansson, Håkan (1728 - )
Håkansson, Håkan (1731 - 1731)
Håkansson, Håkan (1736 - )
Håkansson, Håkan (1739 - )
Håkansson, Håkan (1767 - 1770)
Håkansson, Jacob
Håkansson, Johan
Håkansson, Johan (- 1766)
Håkansson, Johan (1638 - )
Håkansson, Johan (1674 - 1705)
Håkansson, Johan (1690 - )
Håkansson, Johan (1697 - )
Håkansson, Johan (1709 - 1709)
Håkansson, Johan (1711 - 1771)
Håkansson, Johan (1713 - 1745)
Håkansson, Johan (1728 - 1790)
Håkansson, Johan (1743 - 1744)
Håkansson, Johan (1745 - 1764)
Håkansson, Johan (1752 - )
Håkansson, Johan (1760 - 1838)
Håkansson, Johan (1808 - (USA))
Håkansson, Johannes (1735 - )
Håkansson, Jon
Håkansson, Jon
Håkansson, Jon (1621? - 1721)
Håkansson, Jon (1645? - 1735)
Håkansson, Jon (1677? - 1740)
Håkansson, Jon (1681 - )
Håkansson, Jon (1692 - )
Håkansson, Jon (1701 - 1713)
Håkansson, Jon (1702 - 1741)
Håkansson, Jon (1721 - 1722)
Håkansson, Jon (1763 - )
Håkansson, Jonas
Håkansson, Jonas (1714? - 1774)
Håkansson, Jonas (1720 - 1720)
Håkansson, Jonas (1725 - )
Håkansson, Jonas (1725 - )
Håkansson, Jonas (1725 - 1798)
Håkansson, Jonas (1741 - 1790)
Håkansson, Jonas (1747 - )
Håkansson, Jonas (1748 - )
Håkansson, Jonas (1757 - )
Håkansson, Jöns
Håkansson, Jöns (1651? - 1718)
Håkansson, Jöns (1671 - 1757)
Håkansson, Jöns (1713 - )
Håkansson, Karl (- >1668)
Håkansson, Lars (1654? - 1718)
Håkansson, Lars (1666 - 1730)
Håkansson, Lars (1702 - )
Håkansson, Lars (1705 - 1733)
Håkansson, Marcus (1664? - 1751)
Håkansson, Mattias (1754 - )
Håkansson, Mattis (1720 - 1761)
Håkansson, Mikael
Håkansson, Måns
Håkansson, Måns (- <1695)
Håkansson, Måns (- <1797)
Håkansson, Måns (1657 - 1733)
Håkansson, Måns (1686? - 1742)
Håkansson, Måns (1700 - 1776)
Håkansson, Måns (1701 - 1701)
Håkansson, Måns (1704? - 1744)
Håkansson, Måns (1708 - )
Håkansson, Måns (1709 - )
Håkansson, Måns (1723 - 1723)
Håkansson, Måns (1727 - )
Håkansson, Måns (1740 - )
Håkansson, Måns (1742 - 1800)
Håkansson, Nils
Håkansson, Nils
Håkansson, Nils
Håkansson, Nils (- 1744)
Håkansson, Nils (1653? - 1709)
Håkansson, Nils (1667? - 1730)
Håkansson, Nils (1712 - 1767)
Håkansson, Nils (1718? - 1767)
Håkansson, Nils (1720 - )
Håkansson, Nils (1728? - 1794)
Håkansson, Nils (1735 - )
Håkansson, Nils (1751 - 1789)
Håkansson, Nils (1826 - 1856)
Håkansson, Olof (1703 - 1763)
Håkansson, Olov (- 1710)
Håkansson, Peder (- <1598)
Håkansson, Peder (- 1677)
Håkansson, Peder (1450? - )
Håkansson, Per
Håkansson, Per
Håkansson, Per (- 1738)
Håkansson, Per (1640? - 1722)
Håkansson, Per (1641 - 1710)
Håkansson, Per (1655? - 1713)
Håkansson, Per (1668 - 1740)
Håkansson, Per (1676 - 1739)
Håkansson, Per (1681? - 1766)
Håkansson, Per (1698 - 1737)
Håkansson, Per (1699 - )
Håkansson, Per (1706 - 1773)
Håkansson, Per (1707 - 1789)
Håkansson, Per (1707 - 1792)
Håkansson, Per (1708 - )
Håkansson, Per (1708 - 1763)
Håkansson, Per (1710 - 1789)
Håkansson, Per (1712 - 1793)
Håkansson, Per (1713 - )
Håkansson, Per (1717 - <1739)
Håkansson, Per (1735 - 1735)
Håkansson, Per (1737 - 1739)
Håkansson, Per (1743 - 1797)
Håkansson, Per (1745 - )
Håkansson, Per (1746 - 1795)
Håkansson, Per (1750 - )
Håkansson, Per (1762 - 1826)
Håkansson, Peter Magnus (1811 - 1812)
Håkansson, Petter (1751 - )
Håkansson, Samuel
Håkansson, Samuel (1776 - )
Håkansson, Sven
Håkansson, Sven
Håkansson, Sven
Håkansson, Sven
Håkansson, Sven (- 1698)
Håkansson, Sven (- 1710)
Håkansson, Sven (1677? - 1737)
Håkansson, Sven (1681 - 1747)
Håkansson, Sven (1688 - )
Håkansson, Sven (1695? - 1743)
Håkansson, Sven (1703 - 1711)
Håkansson, Sven (1717? - )
Håkansson, Sven (1732 - 1827)
Håkansson, Sven (1739 - )
Håkansson, Sven (1740 - )
Håkansson, Sven (1755 - 1809)
Håkansson, Sven (1759 - 1841)
Håkansson, Sven (1773 - )
Hård af Segerstad, Anna (1621 - 1692)
Hård af Segerstad, Hilda Amanda (1851 - 1936)
Hård af Segerstad, Inga Christina (- 1801)
Hård af Segerstad, Johan (- 1645)
Hård Sparre, Joen
Hård, Elin
Hårfagre Halvdansson, Harald (850? - 933?)
Hägg, Olof
Häggström f Sundbaum, Ellen (1861 - 1940)
Häggström, Frans Gustaf (1860 - 1900)
Häggström, Klas Erik (1922 - 2003)
Höckert, Nils
Hök, Gabriel (1686 - )
Hörlin, Carl Eric (1772 - 1829)
Hörling, Christina (1655 - 1730)
Höök, Benedictus (- 1617)
Höök, Magnus (- 1648)
Höök, Petrus (- 1620)
Ingeldahl, Christopher (1762 - )
Ingeldi, Kebbo (- 1653)
Ingelman, Anna Catharina (1697? - 1756)
Ingelman, Bengt (1693? - 1762)
Ingelman, Bengt Magnus (1724 - )
Ingelman, Carl Gustaf (1708 - 1753)
Ingelman, Carl Gustaf (1737 - )
Ingelman, Carl Gustaf (1739 - )
Ingelman, Elsa Sophia (1735 - )
Ingelman, Eva Christina (1731 - )
Ingelman, Gabriel (1705? - 1727)
Ingelman, Gabriel (1734 - )
Ingelman, Gustaf (1690? - 1775)
Ingelman, Johan Gustaf (1746 - )
Ingelman, Jöran (1700? - >1746)
Ingelman, Magdalena (1684? - 1699)
Ingelman, Magnus (1654 - 1708)
Ingelman, Magnus (1687? - 1716)
Ingelman, Magnus (1744 - )
Ingelman, Maria Magdalena (1704? - 1773)
Ingelman, Maria Magdalena (1721 - )
Ingelman, Paul Gustaf (1726 - )
Ingelman, Petter Olaus (1728 - )
Ingelmark f Johnsson, Louise Elvira (1881 - 1916)
Ingelmark f Åkerman, Helga Eugenia (1889 - 1957)
Ingelmark, Oscar Reinhold (1873 - 1960)
Ingelsdotter, Katarina (1093? - )
Ingelsson, Per (1730 - 1808)
Ingemarsdotter, Annika (1714 - )
Ingemarsdotter, Annika (1766 - 1797)
Ingemarsdotter, Bengta
Ingemarsdotter, Britta (1712 - 1793)
Ingemarsdotter, Britta (1769 - 1854)
Ingemarsdotter, Catharina (1726 - 1779)
Ingemarsdotter, Catharina (1755 - 1819)
Ingemarsdotter, Elin (1704 - )
Ingemarsdotter, Elisabeth (1655? - 1695)
Ingemarsdotter, Helena (1762 - 1797)
Ingemarsdotter, Ingeborg (1718 - )
Ingemarsdotter, Kerstin (1711 - )
Ingemarsdotter, Lisbet (1758 - 1837)
Ingemarsdotter, Margareta (1730 - )
Ingemarsdotter, Maria (1708 - )
Ingemarsdotter, Maria (1723 - 1794)
Ingemarsdotter, Maria (1760 - 1846)
Ingemarsdotter, N (- 1722)
Ingemarsdotter, N (1709 - )
Ingemarsdotter, Sara (1779 - 1830)
Ingemarsdotter, Stina (1764 - 1801)
Ingemarsson Hasselqvist, Nils (1727 - )
Ingemarsson Virström, Arne
Ingemarsson, Anders
Ingemarsson, Anders (1717 - 1765)
Ingemarsson, Harald
Ingemarsson, Johan (1747 - 1813)
Ingemarsson, Jonas (1702 - )
Ingemarsson, Jöns (1630 - 1701)
Ingemarsson, Måns
Ingemarsson, N (1720 - )
Ingemarsson, Nils (1699 - 1709)
Ingemarsson, Nils (1710 - )
Ingemarsson, Peder (1700 - 1742)
Ingemarsson, Peter (1772 - 1846)
Ingemarsson, Sven (1705 - 1714)
Ingemarsson, Sven (1774 - 1851)
Ingemarsson, Åke (- 1684)
Ingemundsson, Simon
Ingermarsson, Olof (- 1676)
Ingermassson Tiliander, Sven (1637 - 1710)
Ingesdotter Stenkilska ätten, Katarina (1107? - )
Ingesdotter Stenkilska ätten, Kristina (1078? - 1122)
Ingesdotter, Cecilia (1627? - 1714)
Ingesson, Jon
Ingesson, Jon (- 1745)
Ingevaldsson Folkunga, Folke den tjocke (1080? - )
Ingiäldsson, Per (1652? - 1715)
Ingmarstedt, Bertil Ingemar (1923 - 1993)
Isacksdotter Mollera, Britta (1676 - 1736)
Isacsdotter Halvhjort av Elmtaryd, Anna
Isacsdotter, Anna Catharina (1801 - 1801)
Isacsdotter, Anna Maja (1789 - 1854)
Isacsdotter, Anna Stina (1835 - 1916)
Isacsdotter, Annica (1802 - 1872)
Isacsdotter, Christina (1817 - 1830)
Isacsdotter, Greta (1766 - 1840)
Isacsdotter, Kaisa (1807 - 1891)
Isacsdotter, Lena Catharina (1814 - 1832)
Isacsdotter, Lisa Stina (1795 - 1867)
Isacsdotter, Maria (1734 - 1794)
Isacsdotter, Maria (1811 - 1905)
Isacsdotter, Maria Elisabeth (1748 - 1814)
Isacsdotter, Maria Gretha (1837 - 1916)
Isacsson Moberg, Abram (1775 - )
Isacsson Sandberg, Magnus (1777 - 1856)
Isacsson, Anders (1777 - 1846)
Isacsson, Anders (1797 - 1862)
Isacsson, Bengt
Isacsson, Bengt (- 1744)
Isacsson, Carl Johan (1840 - 1903)
Isacsson, Elias (1683 - 1760)
Isacsson, Johan (1700 - 1777)
Isacsson, Jonas (1799 - 1801)
Isacsson, Jonas (1810 - 1880)
Isacsson, Per (1658? - >1742)
Isacsson, Peter (1779 - 1833)
Isacsson, Peter (1793 - 1877)
Isacsson, Sven (1805 - 1846)
Isaksdotter Ahlgren, Anna Maria (1814 - 1815)
Isaksdotter Ahlgren, Beata Sofia (1804 - 1868)
Isaksdotter Ahlgren, Cajsa Maria (1801 - 1802)
Isaksdotter Ahlgren, Carolina (1813 - 1893)
Isaksdotter Ahlgren, Gustava Fredrika (1806 - 1881)
Isaksdotter Ahlgren, Lovisa Ulrika (1818 - 1819)
Isaksdotter Ahlgren, Maja Stina (1800 - 1800)
Isaksdotter Ahlgren, Sara Lisa (1816 - 1816)
Isaksdotter Edman, Elisabeth (1711 - 1797)
Isaksdotter, Anna (1702? - 1779)
Isaksdotter, Anna (1803 - 1882)
Isaksdotter, Anna Catrina (1815 - 1815)
Isaksdotter, Anna Lisa (1820 - 1854)
Isaksdotter, Anna Maja (1823 - )
Isaksdotter, Anna Maria (1789 - )
Isaksdotter, Annika (1731 - 1731)
Isaksdotter, Annika (1732 - 1794)
Isaksdotter, Bothel (1697 - 1767)
Isaksdotter, Britta (1751? - )
Isaksdotter, Catharina (1738 - 1739)
Isaksdotter, Catharina (1740 - 1741)
Isaksdotter, Catharina (1741 - 1781)
Isaksdotter, Catharina (1782 - )
Isaksdotter, Eliasabeth (1740 - 1809)
Isaksdotter, Elin (1712 - 1798)
Isaksdotter, Elisabeth (1761 - )
Isaksdotter, Elsa (1723 - 1792)
Isaksdotter, Emma Christina (1857 - 1865)
Isaksdotter, Helena (1737 - 1822)
Isaksdotter, Helena Catharina (1795 - 1849)
Isaksdotter, Inga Maria (1826 - )
Isaksdotter, Ingeborg (1732 - 1732)
Isaksdotter, Ingeborg (1745 - 1789)
Isaksdotter, Karin (1694 - 1773)
Isaksdotter, Karin (1695? - 1750)
Isaksdotter, Karin (1714 - 1784)
Isaksdotter, Karolina (1852 - <1947)
Isaksdotter, Kerstin
Isaksdotter, Kerstin (1682? - 1747)
Isaksdotter, Kerstin (1715 - 1795)
Isaksdotter, Kerstin (1734 - )
Isaksdotter, Kerstin (1780 - )
Isaksdotter, Lena (1808 - 1881)
Isaksdotter, Lena Catrina (1818 - 1915)
Isaksdotter, Lisa Beata (1797 - 1879)
Isaksdotter, Lisa Stina (1821 - )
Isaksdotter, Maria (1716 - )
Isaksdotter, Maria (1717 - 1717)
Isaksdotter, Maria (1733 - 1757)
Isaksdotter, Maria (1749 - )
Isaksdotter, Maria Charlotta (1851 - 1926)
Isaksdotter, Regina (1811 - 1895)
Isaksdotter, Sara (1700? - 1773)
Isaksdotter, Sara (1727 - 1804)
Isaksdotter, Sara (1748 - 1806)
Isaksdotter, Sigrid (1615 - 1698)
Isaksdotter, Sophia Ulrika (1798 - 1865)
Isaksdotter, Stina (1755? - 1835)
Isaksson Ahlgren, Gustaf Wilhelm (1810 - 1811)
Isaksson Alkelin, Jacob (1615? - 1729)
Isaksson Edman, Isak (1718? - 1794)
Isaksson Edman, Johannes (1716 - )
Isaksson f Andersson, Ingrid Margareta (1908 - 1983)
Isaksson f Edvinsson, Magnhild Kerstin Edvina (1900 - 1988)
Isaksson f Ekelund, Anna Gustava (1865 - 1939)
Isaksson f Ekelund, Lovisa Karolina (1872 - 1951)
Isaksson f Gustafsson, Britta Maria Ingegerd (1913 - 1997)
Isaksson f Johansson, Ebba Martina (1893 - 1978)
Isaksson f Sandberg, Anna Maria (1889 - 1964)
Isaksson f Seger, Ingegärd Margreta (1916 - 2009)
Isaksson f Sjöström, Emma Matilda (1884 - 1955)
Isaksson Lindeman, Johan Herman (1861 - 1938)
Isaksson Piekkola, Gustaf (1827 - 1899)
Isaksson, Abraham (1776 - )
Isaksson, Alf Gunnar (1912 - 1978)
Isaksson, Anders (1774 - )
Isaksson, Anders (1783 - 1786)
Isaksson, Anders Jakob (1904 - 1977)
Isaksson, Börje (1689 - )
Isaksson, Carl (1757 - )
Isaksson, Carl August (1859 - 1865)
Isaksson, Carl Oskar Fritiof (1888 - 1969)
Isaksson, Claes Anton (1863 - 1947)
Isaksson, Claes August (1852 - 1894)
Isaksson, Edvard (1867 - 1950)
Isaksson, Elsa Adelina (1920 - 1992)
Isaksson, Erik (1681? - 1771)
Isaksson, Erik Isak (1907 - 1918)
Isaksson, Frans Alfred (1868 - >1922)
Isaksson, Gunnar (1912 - 1984)
Isaksson, Hjalmar (1873 - 1956)
Isaksson, Isak (1744 - 1806)
Isaksson, Isak (1778 - )
Isaksson, Isak Alfred (1858 - 1859)
Isaksson, Jacob (1781 - )
Isaksson, Jakob (1868 - 1951)
Isaksson, Johan
Isaksson, Johan Gustaf Fredrik (1848 - 1871)
Isaksson, Johannes (1759 - )
Isaksson, Johannes (1777 - )
Isaksson, Jonas
Isaksson, Karl Arvid (1900 - 1981)
Isaksson, Lars (1785 - )
Isaksson, Lars Gösta (1931 - 1964)
Isaksson, Nils (1708? - 1714)
Isaksson, Nils (1746 - 1747)
Isaksson, Nils Stellan (1910 - 1994)
Isaksson, Olof (1754 - )
Isaksson, Per (1760 - 1760)
Isaksson, Per (1764 - )
Isaksson, Petter (1758 - 1825)
Isaksson, Sixten Evert (1901 - 1918)
Isaksson, Sven (1650 - 1712)
Isaksson, Sven (1735 - 1736)
Isaksson, Sven (1744 - 1744)
Isaksson, Sven (1763 - 1822)
Isaksson, Sven Johan (1849 - 1921)
Isaksson, Uno (1871 - 1943)
Isaksson, Åke Paul (1910 - 1986)
Israelsdotter Comstadia, Catharina (1725 - 1767)
Israelsdotter, Annika (1736 - )
Israelsdotter, Britta (1653? - 1726)
Israelsdotter, Britta Stina (1835 - 1889)
Israelsdotter, Catharina (1719 - 1719)
Israelsdotter, Catharina (1745 - )
Israelsdotter, Catharina (1769 - )
Israelsdotter, Elin (1660? - 1703)
Israelsdotter, Elisabeth (1654? - 1719)
Israelsdotter, Elisabeth (1776 - )
Israelsdotter, Helena (1739 - 1783)
Israelsdotter, Ingeborg
Israelsdotter, Ingrid (1771 - )
Israelsdotter, Kerstin
Israelsdotter, Kerstin (1747 - 1811)
Israelsdotter, Kerstin (1778 - )
Israelsdotter, Malin (1734 - )
Israelsdotter, Märta (1774 - )
Israelsdotter, Sara
Israelsdotter, Stina (1766 - )
Israelsson Comstadius, Johannes (1720 - 1721)
Israelsson f Carlsdotter, Anna Maria (1847 - 1889)
Israelsson, Anders (1781 - )
Israelsson, Anders Peter (1831 - 1921)
Israelsson, Andreas (1764 - )
Israelsson, Börje
Israelsson, Carl (1747 - )
Israelsson, Jon
Israelsson, Jonas (1762 - )
Israelsson, Josefina Albertina Eugenia (1874 - 1962)
Israelsson, Lars
Israelsson, Per (1742 - 1817)
Israelsson, Per Elof (1855 - 1941)
Israelsson, Peter (- 1280?)
Israelsson, Sven (1712 - <1755)
Ivarsdotter, Karin
Ivarsson, Lars (1627? - 1708)
Ivarsson, Per
Jacobsdotter Bergholtz, Sara Elisabet (1725 - 1770)
Jacobsdotter Elmgren, Maria
Jacobsdotter Forselia, Maria (1626? - 1698)
Jacobsdotter, Anna (1706 - )
Jacobsdotter, Anna (1727 - 1771)
Jacobsdotter, Anna (1732 - )
Jacobsdotter, Annika (1692 - 1710)
Jacobsdotter, Annika (1748 - 1825)
Jacobsdotter, Annika (1750 - )
Jacobsdotter, Annika (1760 - 1769)
Jacobsdotter, Botill (1769 - )
Jacobsdotter, Britta
Jacobsdotter, Britta (1704 - )
Jacobsdotter, Britta (1740 - )
Jacobsdotter, Carl (1776 - <1778)
Jacobsdotter, Catharina (1750 - 1836)
Jacobsdotter, Cathrina (1758 - 1826)
Jacobsdotter, Christina (1827 - )
Jacobsdotter, Christina Lovisa (1837 - )
Jacobsdotter, Elin
Jacobsdotter, Elin (1669? - 1737)
Jacobsdotter, Elin (1690? - 1764)
Jacobsdotter, Elin (1699 - 1779)
Jacobsdotter, Elin (1734 - )
Jacobsdotter, Elin (1762 - )
Jacobsdotter, Elisabeth (1673? - 1734)
Jacobsdotter, Elisabeth (1756 - )
Jacobsdotter, Gertrud (1693? - 1747)
Jacobsdotter, Greta (1765 - 1829)
Jacobsdotter, Gunnil (1749 - )
Jacobsdotter, Helena (1679? - 1749)
Jacobsdotter, Ingeborg (1771 - 1849)
Jacobsdotter, Ingela (1762 - )
Jacobsdotter, Ingrid (1746 - )
Jacobsdotter, Ingrid (1759 - )
Jacobsdotter, Ingrid (1827 - 1899)
Jacobsdotter, Ingrid Maria (1806 - 1821)
Jacobsdotter, Johanna (1742 - 1812)
Jacobsdotter, Johanna (1829 - 1908)
Jacobsdotter, Karin (1686 - 1754?)
Jacobsdotter, Karin (1719 - 1805)
Jacobsdotter, Karin (1740 - )
Jacobsdotter, Kerstin
Jacobsdotter, Kerstin
Jacobsdotter, Kerstin (- 1729)
Jacobsdotter, Kerstin (1654 - 1754)
Jacobsdotter, Kerstin (1667? - 1740)
Jacobsdotter, Kerstin (1727 - )
Jacobsdotter, Kerstin (1731 - )
Jacobsdotter, Lena (1745 - 1819)
Jacobsdotter, Lena (1773 - 1855)
Jacobsdotter, Lisbet
Jacobsdotter, Lisken (1729 - 1791)
Jacobsdotter, Lovisa (1827 - )
Jacobsdotter, Margareta (1690? - >1762)
Jacobsdotter, Margareta (1721 - )
Jacobsdotter, Margareta (1750 - 1769)
Jacobsdotter, Maria (1740 - )
Jacobsdotter, Maria (1755 - )
Jacobsdotter, Maria (1755 - 1755)
Jacobsdotter, Marta (1736 - )
Jacobsdotter, Märta (1653? - 1736)
Jacobsdotter, Regina (1744 - 1780)
Jacobsdotter, Sanna (1775 - 1855)
Jacobsdotter, Sara (1759 - )
Jacobsdotter, Sara (1782 - )
Jacobsdotter, Sigrid
Jacobsdotter, Sigrid (1687 - 1748)
Jacobsdotter, Sigrid (1718 - )
Jacobsdotter, Sigrid (1720 - )
Jacobsdotter, Stina (1768 - <1773)
Jacobsdotter, Susanna (1672? - 1754)
Jacobsdotter, Susanna (1770 - 1770)
Jacobsson Bergström, Johannes (1762 - )
Jacobsson Björnram af Helgås, Lars (- 1654)
Jacobsson Elmqvist, Magnus (1687? - )
Jacobsson Elmqvist, Sven (1689 - 1719)
Jacobsson Lås, Jonas (1777 - 1842)
Jacobsson Åhl, Sven (1699 - 1760)
Jacobsson, Abraham (1815 - 1890)
Jacobsson, Albertina Maximilian (1830 - )
Jacobsson, Amalia Wilhelmina (1821 - 1852)
Jacobsson, Anders (1659? - 1734)
Jacobsson, Anders (1700 - 1784)
Jacobsson, Anders (1715 - )
Jacobsson, Bengt (1685 - )
Jacobsson, Brodde (1585? - 1644)
Jacobsson, Brodde (1768 - )
Jacobsson, Carl (1701 - 1773)
Jacobsson, Carl (1743 - )
Jacobsson, Carl (1778 - )
Jacobsson, Carl Fredrik Ferdinand (1832 - )
Jacobsson, Carl Johan (1828 - )
Jacobsson, Carl Magnus (1779 - 1857)
Jacobsson, Daniel (1663? - 1735)
Jacobsson, Daniel (1734 - 1807)
Jacobsson, Daniel (1754 - )
Jacobsson, Daniel (1756 - )
Jacobsson, David Fredrik (1786 - )
Jacobsson, Elias
Jacobsson, Erik (- >1745)
Jacobsson, Erik (1737 - 1768)
Jacobsson, Gabriel (1661? - 1721)
Jacobsson, Gertrud (1693 - 1772)
Jacobsson, Gumme (1679 - 1748)
Jacobsson, Gunnar (1709 - )
Jacobsson, Gustav Hugo (1907 - 1978)
Jacobsson, Göran (1729 - )
Jacobsson, Hilda Augusta (1836 - )
Jacobsson, Ingrid (1702 - )
Jacobsson, Isak
Jacobsson, Isak (1730 - 1752)
Jacobsson, Jacob
Jacobsson, Jacob (1690 - )
Jacobsson, Jacob (1734 - )
Jacobsson, Johan (1737 - )
Jacobsson, Johan (1738 - 1800)
Jacobsson, Johan (1816 - 1891)
Jacobsson, Johan August (1832 - )
Jacobsson, Johannes (1751 - )
Jacobsson, Johannes (1755 - )
Jacobsson, Johannes (1778 - 1809)
Jacobsson, Jon (1686 - 1757?)
Jacobsson, Jonas
Jacobsson, Jonas (1752 - 1812)
Jacobsson, Josef (1672? - 1734)
Jacobsson, Josefina Rosalie (1825 - )
Jacobsson, Jöns (1765 - )
Jacobsson, Lars (1759 - 1759)
Jacobsson, Lars (1832 - 1834)
Jacobsson, Lars Johan (1835 - 1921)
Jacobsson, Lorens Albrekt (1830 - 1918)
Jacobsson, Matthes (1689 - 1755)
Jacobsson, Matthes (1746 - )
Jacobsson, Måns (1682? - 1731)
Jacobsson, Måns (1748 - )
Jacobsson, Måns (1789 - 1849)
Jacobsson, Nils
Jacobsson, Nils (1781 - 1781)
Jacobsson, Olof (1690? - 1756)
Jacobsson, Olof (1712 - )
Jacobsson, Olof (1749 - )
Jacobsson, Per (- 1658)
Jacobsson, Per (- >1745)
Jacobsson, Per (- 1772)
Jacobsson, Per (1682 - 1738)
Jacobsson, Per (1684 - )
Jacobsson, Per (1687? - 1762)
Jacobsson, Per (1712 - )
Jacobsson, Per (1724 - 1800)
Jacobsson, Per (1753 - )
Jacobsson, Per (1760 - 1839)
Jacobsson, Peter (1739 - 1821)
Jacobsson, Petter (1752 - )
Jacobsson, Samuel (1738 - 1800)
Jacobsson, Sven (1671 - 1763)
Jacobsson, Sven (1743 - )
Jacobsson, Sven (1745 - )
Jacobsson, Sven (1770 - )
Jagmark, Berit Anita (1944 - 2008)
Jagmark, Torsten Valdemar (1910 - 1987)
Jahansson, Jonas Petter (1813 - )
Jakobsdotter, Ingrid
Jakobsdotter, Kerstin (- <1707)
Jakobsson f Lindeman, Ingeborg Teresia (1915 - 1992)
Jakobsson f Persdotter, Ingjerd (1830 - 1907)
Jakobsson Hagelberg, Sven (- 1762)
Jakobsson Svanström, Majnett Margareta (1945 - 2007)
Jakobsson, Hans Erik Emanuel (1909 - 1988)
Jakobsson, Jakob Erik Hartvid (1908 - 1982)
Jakobsson, Lisa Berta Hillve (1921 - 2004)
Jakobsson, Maina Regina (1909 - 2006)
Jakobsson, Sven (- 1742)
Jansdotter, Elsa
Jansson Lindberg, Anders (1822 - 1899)
Jarl Magnusson, Birger (1210? - 1266)
Jarl, Ulf
Jeansdotter, Annika (1769 - 1771)
Jeansdotter, Maja (1757 - )
Jeansdotter, Maja (1764 - 1830)
Jeansdotter, Margareta
Jeansdotter, Maria (1711? - )
Jeansdotter, Maria (1760? - 1786)
Jeansson, Daniel (1773 - 1773)
Jeansson, Jean Gustaf (1764 - )
Jeansson, Johan (1772 - 1772)
Jeansson, Johannes (1777 - 1778)
Jeansson, Jon (1746? - 1795)
Jeansson, Per (1759 - 1765)
Jeansson, Sven (1786 - 1838)
Jensen, Hans (<1500 - 1542)
Jernström, Gerda Ingeborg (1903 - 1979)
Jernström, Jakob Åke (1898 - 1978)
Jespersdotter, Margareta (- 1651?)
Joahnsson Bolander, Peter Magnus (1810 - 1878)
Joahnsson, Anders (1848 - )
Joansson Hård, Laurens
Joensdotter, Karin
Joensdotter, Lucia (1623? - 1690)
Johanesson, Johan (1847 - )
Johannes Bringius, Nikolaus (1572 - 1642)
Johannesdotter Ahlström, Ida Christina (1861 - 1943)
Johannesdotter Lindström, Johanna Christina (1801 - 1801)
Johannesdotter Lindström, Lena Caisa (1794 - 1865)
Johannesdotter Lindström, Maria Lovisa (1797 - 1797)
Johannesdotter Lindström, Ulrica Sophia (1792 - 1812)
Johannesdotter, Anna
Johannesdotter, Anna (1789 - )
Johannesdotter, Anna (1858 - )
Johannesdotter, Anna Cajsa (1836 - )
Johannesdotter, Anna Catharina (1811 - )
Johannesdotter, Anna Christina (1862 - (USA))
Johannesdotter, Anna Christina (1873 - 1957)
Johannesdotter, Anna Kajsa (1845 - 1918)
Johannesdotter, Anna Katrina (1835 - 1863)
Johannesdotter, Anna Lena (1836 - 1910)
Johannesdotter, Anna Lisa (1814 - )
Johannesdotter, Anna Maria (1799 - <1840)
Johannesdotter, Anna Maria (1874 - (USA))
Johannesdotter, Anna Sofia (1823 - 1883)
Johannesdotter, Anna Sofia (1860 - 1950)
Johannesdotter, Anna Stina (1822 - 1896)
Johannesdotter, Annika (1795 - 1803)
Johannesdotter, Annika (1800 - )
Johannesdotter, Brita Stina (1805 - 1892)
Johannesdotter, Caisa (1797 - )
Johannesdotter, Caisa Lisa (1814 - 1893)
Johannesdotter, Catharina (1774 - )
Johannesdotter, Catharina (1796 - )
Johannesdotter, Catharina (1804 - 1806)
Johannesdotter, Catharina (1834 - )
Johannesdotter, Catharina (1839 - 1839)
Johannesdotter, Charlotta (1845 - 1846)
Johannesdotter, Christina (1762 - )
Johannesdotter, Christina (1792 - )
Johannesdotter, Christina (1807 - )
Johannesdotter, Christina (1844 - )
Johannesdotter, Christina Charlotta (1831 - 1907)
Johannesdotter, Ellen Agnes Maria (1892 - (USA))
Johannesdotter, Emili Gustava (1842 - 1876)
Johannesdotter, Emma (1863 - )
Johannesdotter, Emma (1879 - 1947)
Johannesdotter, Eva Karin (1844 - )
Johannesdotter, Gustafva Catharina (1822 - )
Johannesdotter, Helena (1834 - 1852)
Johannesdotter, Helena Christina (1819 - 1865)
Johannesdotter, Helena Christina (1837 - 1912)
Johannesdotter, Helga Viktoria (1885 - 1944)
Johannesdotter, Hilda Lovisa (1844 - 1913)
Johannesdotter, Ida Carolina (1870 - 1954)
Johannesdotter, Inga Sophia (1832 - 1905)
Johannesdotter, Inga Sophia (1844 - 1925)
Johannesdotter, Ingeborg (1799 - )
Johannesdotter, Ingrid (1781 - )
Johannesdotter, Ingrid (1791 - 1851)
Johannesdotter, Ingrid Caisa (1817 - 1906)
Johannesdotter, Johanna (1832 - )
Johannesdotter, Johanna (1838 - 1843)
Johannesdotter, Johanna (1838 - 1852)
Johannesdotter, Johanna (1838 - 1900)
Johannesdotter, Johanna (1843 - )
Johannesdotter, Johanna (1844 - 1844)
Johannesdotter, Johanna Charlotta (1829 - )
Johannesdotter, Johanna Maria (1814 - 1888)
Johannesdotter, Johanna Maria (1848 - 1896)
Johannesdotter, Johanna Mathilda (1883 - 1964)
Johannesdotter, Josephina (1849 - )
Johannesdotter, Lena (1763 - 1766)
Johannesdotter, Lena Catharina (1803 - )
Johannesdotter, Lena Christina (1816 - )
Johannesdotter, Lena Stina (1829 - )
Johannesdotter, Lisa (1791 - 1856)
Johannesdotter, Lisa (1802 - )
Johannesdotter, Lisa (1822 - )
Johannesdotter, Lisa (1826 - 1908)
Johannesdotter, Lisa Cathrin (1842 - 1842)
Johannesdotter, Lisa Catrina (1824 - 1898)
Johannesdotter, Lisa Kristina
Johannesdotter, Lisa Maria (1847 - 1920)
Johannesdotter, Lisa Stina (1799 - )
Johannesdotter, Lisa Stina (1813 - 1882)
Johannesdotter, Lisa Stina (1821 - 1907)
Johannesdotter, Lisbeth (1769 - 1837)
Johannesdotter, Lovisa Maria (1820 - )
Johannesdotter, Maja
Johannesdotter, Maja Helena (1824 - 1921)
Johannesdotter, Maja Lisa (1835 - 1837)
Johannesdotter, Maja Stina (1793 - )
Johannesdotter, Maja Stina (1815 - )
Johannesdotter, Maria (1802 - <1848)
Johannesdotter, Maria (1805 - )
Johannesdotter, Maria (1812 - 1834)
Johannesdotter, Maria (1812 - 1877)
Johannesdotter, Maria (1851 - )
Johannesdotter, Maria (1852 - 1853)
Johannesdotter, Maria Catharina (1836 - 1902)
Johannesdotter, Martha (1835 - 1917)
Johannesdotter, Mathilda Kristina (1855 - 1896)
Johannesdotter, Sara
Johannesdotter, Sara (1771 - )
Johannesdotter, Sara (1841 - 1908)
Johannesdotter, Sara Lisa (1818 - 1884)
Johannesdotter, Sophia (1817 - 1899)
Johannesdotter, Sophia Elisabeth (1875 - 1875)
Johannesdotter, Stina (1762 - )
Johannesdotter, Stina (1768 - )
Johannesdotter, Stina Caisa (1813 - )
Johannesdotter, Stina Lisa (1832 - 1906)
Johannesson Blixt, Anders (1781 - 1866)
Johannesson Elm, Jonas (1809 - 1878)
Johannesson f Isaksdotter, Tilda Sofia (1854 - 1928)
Johannesson f Johansson, Agda Ingeborg (1901 - 1980)
Johannesson f Petersson, Ida Kristina (1885 - 1968)
Johannesson Glad, Carl (1795 - 1866)
Johannesson Gren, Carl Magnus (1824 - 1911)
Johannesson Holst, Peter Johan (1829 - 1913)
Johannesson Hultman, Petter (1774 - )
Johannesson Lind, Johan August (1875 - 1947)
Johannesson Lindström, Anders Gustaf (1802 - )
Johannesson Lindström, Claes Otto (1808 - )
Johannesson Lindström, Lovisa Fredrica (1798 - )
Johannesson Lindström, Peter Johan (1805 - )
Johannesson Thorén, Carl Magnus (1841 - 1906)
Johannesson, Anders (1783 - 1795)
Johannesson, Anders (1789 - )
Johannesson, Anders (1796 - 1866)
Johannesson, Anders (1817 - )
Johannesson, Anders (1832 - 1904)
Johannesson, Anders Johan (1837 - 1914)
Johannesson, Anders Johan (1845 - 1931)
Johannesson, Anders Petter (1802 - 1804)
Johannesson, Anders Petter (1807 - 1808)
Johannesson, Andreas (1770 - )
Johannesson, Augusta Jenny (1877 - 1969)
Johannesson, Augusta Katarina Axelina (1889 - 1978)
Johannesson, Axel Fritjof (1890 - 1961)
Johannesson, Bror Carl (1889 - (USA))
Johannesson, Carl (1822 - )
Johannesson, Carl (1877 - 1882)
Johannesson, Carl August (1869 - 1945)
Johannesson, Carl Emil (1877 - (USA))
Johannesson, Carl Gustaf (1803 - 1804)
Johannesson, Carl Gustaf (1878 - 1880)
Johannesson, Ernst Emanuel (1880 - (USA))
Johannesson, Frans August (1879 - 1955)
Johannesson, Frans Enoch (1890 - (USA))
Johannesson, Frans Gustaf (1840 - 1915)
Johannesson, Frans Gustaf (1880 - 1969)
Johannesson, Jacob (1759 - 1760)
Johannesson, Jacob (1766 - )
Johannesson, Jaen Magnus (1814 - 1814)
Johannesson, Johan (1777 - )
Johannesson, Johan (1792 - )
Johannesson, Johan (1795 - )
Johannesson, Johan (1803 - 1803)
Johannesson, Johan (1815 - )
Johannesson, Johan (1821 - )
Johannesson, Johan (1829 - 1910)
Johannesson, Johan (1833 - 1911)
Johannesson, Johan Albin (1885 - 1967)
Johannesson, Johan August (1839 - 1839)
Johannesson, Johan August (1842 - 1852)
Johannesson, Johan August (1856 - (USA))
Johannesson, Johan Magni (1875 - 1948)
Johannesson, Johan Peter (1828 - 1852)
Johannesson, Johannes
Johannesson, Johannes (1797 - )
Johannesson, Johannes (1828 - 1828)
Johannesson, Johannes (1842 - 1842)
Johannesson, Johannes Oscar (1846 - 1925)
Johannesson, Johannes Peter (1858 - 1941)
Johannesson, Jonas (1756 - )
Johannesson, Jonas (1782 - )
Johannesson, Jonas (1785 - <1848)
Johannesson, Jonas (1786 - 1822)
Johannesson, Jonas (1791 - )
Johannesson, Jonas (1801 - )
Johannesson, Josef (1811 - )
Johannesson, Karl Efraim (1888 - (USA))
Johannesson, Karl Fritiof (1874 - (USA))
Johannesson, Karl Otto (1886 - 1974)
Johannesson, Karl Wilhelm (1891 - 1980)
Johannesson, Klaes Gustaf (1878 - (USA))
Johannesson, Klas Johan (1874 - 1875)
Johannesson, Lars August (1879 - (USA))
Johannesson, Lars Johan (1848 - 1927)
Johannesson, Magnus (1780 - )
Johannesson, Magnus (1812 - )
Johannesson, Matthias (1796 - )
Johannesson, Niclas (1792 - 1796)
Johannesson, Nils (1771 - )
Johannesson, Nils (1776 - )
Johannesson, Nils (1777 - )
Johannesson, Nils (1781 - 1835)
Johannesson, Nils (1783 - )
Johannesson, Nils Petter (1861 - )
Johannesson, Noach (1854 - )
Johannesson, Peter (1790 - )
Johannesson, Peter (1790 - )
Johannesson, Peter (1794 - )
Johannesson, Peter Gustaf (1809 - 1883)
Johannesson, Peter Johan (1814 - 1815)
Johannesson, Peter Johan (1829 - 1882)
Johannesson, Peter Magnus (1825 - 1871)
Johannesson, Petter (1758 - )
Johannesson, Petter (1797 - )
Johannesson, Sara (1778 - )
Johannesson, Simon Peter (1818 - 1818)
Johannesson, Sven (1785 - 1858)
Johannesson, Sven (1788 - )
Johannesson, Sven (1796 - )
Johannesson, Sven (1807 - )
Johannesson, Sven (1842 - 1842)
Johannesson, Sven Isac (1840 - 1840)
Johannesson, Sven Johan (1815 - 1817)
Johannesson, Sven Johan Algot (1878 - 1948)
Johannsson, Carl Otto (1838 - )
Johannsson, Gabriel (1826 - 1909)
Johannsson, Jonas Petter (1825 - 1829)
Johannsson, Samuel (1824 - )
Johannsson, Sven (1823 - 1911)
Johannsson, Sven (1828 - )
Johansdotter Beijer, Maria
Johansdotter Blanka, Cecilia (1149? - )
Johansdotter Brant, Johanna
Johansdotter Damberg, Britta
Johansdotter Damberg, Christina (1772 - 1854)
Johansdotter Damberg, Stina
Johansdotter f Svensdotter, Christina (1849 - 1935)
Johansdotter Fröding, Beata (1749 - 1822)
Johansdotter Godag, Christina (1701? - 1765)
Johansdotter Hielm, Margareta (1671 - 1732)
Johansdotter Holmgren, Cajsa Lisa (1819 - 1902)
Johansdotter Hultman, Britta (1749 - )
Johansdotter Hultman, Catharina Elisabeth (1737 - )
Johansdotter Hultman, Eva (1753 - 1757)
Johansdotter Hultman, Eva (1763 - 1764)
Johansdotter Hultman, Maja Lena (1740 - )
Johansdotter Hultman, Stina (1744 - )
Johansdotter Kertu, Catharina (1785 - )
Johansdotter Klang, Carolina (1837 - 1908)
Johansdotter Komstadia, Elisabet
Johansdotter Skärping, Ingrid (1697? - 1732)
Johansdotter Stark, Helena
Johansdotter Stenström, Brigitta (1716 - )
Johansdotter Stenström, Ingiärd (1724 - )
Johansdotter Stenström, Maria (1731 - )
Johansdotter Tolf, Elin (1663 - )
Johansdotter Trolle, Elsa (- 1740)
Johansdotter Uusitalo, Lempi Teresia (1902 - 1992)
Johansdotter Wallbom, Stina (- 1801)
Johansdotter Westdahl, Annika (1725 - )
Johansdotter Westdahl, Helena (1729 - )
Johansdotter Westdahl, Lisbeth (1734 - )
Johansdotter, Agneta (1693 - )
Johansdotter, Alfrida Mathilda (1873 - 1964)
Johansdotter, Amanda Cecilia (1878 - 1925)
Johansdotter, Amanda Sofia (1867 - (USA))
Johansdotter, Anna
Johansdotter, Anna (- 1624)
Johansdotter, Anna (1683 - )
Johansdotter, Anna (1710 - 1780)
Johansdotter, Anna (1713 - )
Johansdotter, Anna (1715 - )
Johansdotter, Anna (1716 - )
Johansdotter, Anna (1718 - 1794)
Johansdotter, Anna (1727 - )
Johansdotter, Anna (1745 - 1748)
Johansdotter, Anna (1746 - )
Johansdotter, Anna (1749 - )
Johansdotter, Anna (1751 - 1842)
Johansdotter, Anna (1777 - 1851)
Johansdotter, Anna Augusta (1871 - (USA))
Johansdotter, Anna Augusta Maria (1873 - 1950)
Johansdotter, Anna Britta (1740 - )
Johansdotter, Anna Britta (1793 - 1877)
Johansdotter, Anna Cajsa (1842 - 1919)
Johansdotter, Anna Catharina
Johansdotter, Anna Cathrina (1779 - 1840)
Johansdotter, Anna Charlotta (1823 - 1904)
Johansdotter, Anna Christina (1842 - 1915)
Johansdotter, Anna Elisabeth (1819 - )
Johansdotter, Anna Fredrika (1834 - 1917)
Johansdotter, Anna Helena (1851 - )
Johansdotter, Anna Johanna (1796 - 1855)
Johansdotter, Anna Katrina (1863 - 1888)
Johansdotter, Anna Katrina (1863 - 1888)
Johansdotter, Anna Lisa (1782 - 1864)
Johansdotter, Anna Lisa (1786 - )
Johansdotter, Anna Lisa (1799 - 1834)
Johansdotter, Anna Lisa (1820 - 1910)
Johansdotter, Anna Lovisa (1866 - 1923)
Johansdotter, Anna Maja (1811 - 1889)
Johansdotter, Anna Maria (1825 - 1887)
Johansdotter, Anna Maria (1858 - >1921)
Johansdotter, Anna Olivia (1881 - 1957)
Johansdotter, Anna Stina (1843 - (USA))
Johansdotter, Annica (1730 - 1760)
Johansdotter, Annica (1736 - 1814)
Johansdotter, Annika
Johansdotter, Annika (- 1739)
Johansdotter, Annika (1685? - 1756)
Johansdotter, Annika (1687? - 1729)
Johansdotter, Annika (1696 - )
Johansdotter, Annika (1714 - 1777)
Johansdotter, Annika (1719 - 1795)
Johansdotter, Annika (1722 - 1779)
Johansdotter, Annika (1726 - )
Johansdotter, Annika (1726 - 1754)
Johansdotter, Annika (1728 - 1785)
Johansdotter, Annika (1728? - 1809)
Johansdotter, Annika (1729 - 1784)
Johansdotter, Annika (1730? - 1816)
Johansdotter, Annika (1736? - 1765)
Johansdotter, Annika (1736 - 1809)
Johansdotter, Annika (1737 - 1737)
Johansdotter, Annika (1740 - 1744)
Johansdotter, Annika (1740 - 1809)
Johansdotter, Annika (1745 - )
Johansdotter, Annika (1746 - 1751)
Johansdotter, Annika (1748 - )
Johansdotter, Annika (1750 - )
Johansdotter, Annika (1752 - )
Johansdotter, Annika (1754 - )
Johansdotter, Annika (1755 - 1837)
Johansdotter, Annika (1759 - )
Johansdotter, Annika (1764 - )
Johansdotter, Annika (1771 - 1800)
Johansdotter, Annika (1803 - )
Johansdotter, Augusta Hanna Eugenia (1895 - <1947)
Johansdotter, Augusta Sofia (1861 - )
Johansdotter, Beata (1722 - )
Johansdotter, Beata (1766 - )
Johansdotter, Bengta (1740 - )
Johansdotter, Bengta Malena (1854 - )
Johansdotter, Britta (1695 - 1780)
Johansdotter, Britta (1701 - )
Johansdotter, Britta (1704 - )
Johansdotter, Britta (1704 - )
Johansdotter, Britta (1709 - )
Johansdotter, Britta (1714 - )
Johansdotter, Britta (1716 - )
Johansdotter, Britta (1717 - )
Johansdotter, Britta (1725? - 1725)
Johansdotter, Britta (1725 - 1739)
Johansdotter, Britta (1734 - )
Johansdotter, Britta (1760 - )
Johansdotter, Caisa (1782 - )
Johansdotter, Caisa (1799 - )
Johansdotter, Cajsa (1816 - )
Johansdotter, Carolina (1848 - 1879)
Johansdotter, Carolina (1850 - )
Johansdotter, Carolina Rebecka (1846 - )
Johansdotter, Catharina (- <1767)
Johansdotter, Catharina (1701 - 1782)
Johansdotter, Catharina (1712 - )
Johansdotter, Catharina (1723 - )
Johansdotter, Catharina (1726 - 1815)
Johansdotter, Catharina (1731 - 1808)
Johansdotter, Catharina (>1735 - )
Johansdotter, Catharina (1736 - 1737)
Johansdotter, Catharina (1741 - )
Johansdotter, Catharina (1741 - )
Johansdotter, Catharina (1745 - )
Johansdotter, Catharina (1745 - 1745)
Johansdotter, Catharina (1746 - )
Johansdotter, Catharina (1748 - 1770)
Johansdotter, Catharina (1749 - 1800)
Johansdotter, Catharina (1751 - )
Johansdotter, Catharina (1754 - 1757)
Johansdotter, Catharina (1754 - 1825)
Johansdotter, Catharina (1757 - )
Johansdotter, Catharina (1761 - 1762)
Johansdotter, Catharina (1761 - 1833)
Johansdotter, Catharina (1762 - 1764)
Johansdotter, Catharina (1765 - )
Johansdotter, Catharina (1769 - 1773)
Johansdotter, Catharina (1788 - )
Johansdotter, Christina (1748 - 1752)
Johansdotter, Christina (1759 - )
Johansdotter, Christina (1803 - 1878)
Johansdotter, Christina (1813 - )
Johansdotter, Christina (1819 - 1890)
Johansdotter, Christina (1840 - (USA))
Johansdotter, Christina Maria (1776 - 1776)
Johansdotter, Elin
Johansdotter, Elin
Johansdotter, Elin (1655? - 1735)
Johansdotter, Elin (1671 - 1735)
Johansdotter, Elin (1681? - 1741)
Johansdotter, Elin (1696 - )
Johansdotter, Elin (1705 - )
Johansdotter, Elin (1706 - )
Johansdotter, Elin (1713 - 1768)
Johansdotter, Elin (1721 - )
Johansdotter, Elin (1722 - )
Johansdotter, Elin (1741 - )
Johansdotter, Elin (1749 - 1823)
Johansdotter, Elin (1750 - 1800)
Johansdotter, Elin (1750 - 1806)
Johansdotter, Elin (1754 - )
Johansdotter, Elisabet
Johansdotter, Elisabet
Johansdotter, Elisabet (1699 - )
Johansdotter, Elisabet (1702 - 1727)
Johansdotter, Elisabet (1721 - )
Johansdotter, Elisabet (1724 - )
Johansdotter, Elisabet (1755 - )
Johansdotter, Elisabeth (1686 - 1766)
Johansdotter, Elisabeth (1716 - >1785)
Johansdotter, Elisabeth (1721 - )
Johansdotter, Elisabeth (1728 - 1804)
Johansdotter, Elisabeth (1737 - 1737)
Johansdotter, Elisabeth (1742 - 1743)
Johansdotter, Elna Segri Elisabet (1887 - (USA))
Johansdotter, Elsa (1712 - 1712)
Johansdotter, Elsa (1754? - 1815)
Johansdotter, Emma Charlotta (1846 - 1901)
Johansdotter, Emma Christina (1855 - )
Johansdotter, Emma Christina (1864 - 1946)
Johansdotter, Emma Kristina Melchia (1873 - (USA))
Johansdotter, Emma Mathilda (1874 - 1959)
Johansdotter, Emma Sofia (1843 - 1925)
Johansdotter, Emma Sophia (1859 - )
Johansdotter, Ester Emilia (1889 - (USA))
Johansdotter, Eva (1736 - 1742)
Johansdotter, Eva (1764 - 1829)
Johansdotter, Eva (1777 - 1843)
Johansdotter, Getrud
Johansdotter, Greta (1758 - )
Johansdotter, Greta (1785 - 1844)
Johansdotter, Gunill (- 1703)
Johansdotter, Gustafa Catharina (1822 - 1886)
Johansdotter, Gustava (1742 - )
Johansdotter, Hedvig (1776 - 1815)
Johansdotter, Hedvig (1797 - )
Johansdotter, Helena (1707 - )
Johansdotter, Helena (1717 - 1797)
Johansdotter, Helena (1721 - )
Johansdotter, Helena (1724 - )
Johansdotter, Helena (1738 - )
Johansdotter, Helena (1738 - )
Johansdotter, Helena (1742 - )
Johansdotter, Helena (1751 - )
Johansdotter, Helena (1761 - )
Johansdotter, Helena (1761 - )
Johansdotter, Helena (1799 - 1808)
Johansdotter, Hilda (1887 - 1887)
Johansdotter, Ida Christina (1860 - 1897)
Johansdotter, Ida Maria Albertina (1891 - (USA))
Johansdotter, Ida Maria Eugenia (1888 - 1917)
Johansdotter, Ida Sofia (1865 - 1918)
Johansdotter, Ida Sophia (1883 - 1890)
Johansdotter, Ingebor
Johansdotter, Ingeborg
Johansdotter, Ingeborg (1712 - 1712)
Johansdotter, Ingeborg (1712 - 1748)
Johansdotter, Ingeborg (1724 - )
Johansdotter, Ingeborg (1733 - )
Johansdotter, Ingeborg (1739 - 1807)
Johansdotter, Ingeborg (1744 - )
Johansdotter, Ingeborg (1745 - )
Johansdotter, Ingeborg (1748 - )
Johansdotter, Ingeborg (1768 - )
Johansdotter, Ingeborg (1775 - )
Johansdotter, Ingegerd (1711 - )
Johansdotter, Ingierd (1640? - 1729)
Johansdotter, Ingierd (1728 - )
Johansdotter, Ingierd (1735 - )
Johansdotter, Ingierd (1738 - )
Johansdotter, Ingierd (1755 - )
Johansdotter, Ingiärd (1715 - 1717)
Johansdotter, Ingiärd (1724? - 1746)
Johansdotter, Ingrid
Johansdotter, Ingrid (- 1730)
Johansdotter, Ingrid (1708 - )
Johansdotter, Ingrid (1714 - )
Johansdotter, Ingrid (1721 - 1788)
Johansdotter, Ingrid (1725 - )
Johansdotter, Ingrid (1728 - )
Johansdotter, Ingrid (1735 - )
Johansdotter, Ingrid (1741 - )
Johansdotter, Ingrid (1742 - )
Johansdotter, Ingrid (1743 - 1823)
Johansdotter, Ingrid (1748 - )
Johansdotter, Ingrid (1749 - 1752)
Johansdotter, Ingrid (1754 - 1755)
Johansdotter, Ingrid (1756 - )
Johansdotter, Ingrid (1762 - )
Johansdotter, Ingrid (1772 - )
Johansdotter, Ingrid (1776 - )
Johansdotter, Ingrid Catharina (1817 - 1857)
Johansdotter, Ingrid Catharina (1837 - 1925)
Johansdotter, Ingrid Elisabet (1904 - 1973)
Johansdotter, Ingrid Elisabeth (1899 - 1901)
Johansdotter, Johanna (1820 - 1881)
Johansdotter, Johanna (1824 - 1904)
Johansdotter, Johanna (1829 - 1902)
Johansdotter, Johanna (1832 - (USA))
Johansdotter, Johanna (1857 - 1924)
Johansdotter, Johanna Christina (1830 - 1860)
Johansdotter, Johanna Christina (1850 - 1898)
Johansdotter, Johanna Sofia (1859 - 1942)
Johansdotter, Josefina (1869 - )
Johansdotter, Kaisa (1811 - )
Johansdotter, Kajsa ((oklart födlseår) - )
Johansdotter, Karin
Johansdotter, Karin
Johansdotter, Karin
Johansdotter, Karin (- >1713)
Johansdotter, Karin (1652? - 1728)
Johansdotter, Karin (1693 - )
Johansdotter, Karin (1706 - )
Johansdotter, Karin (1707 - )
Johansdotter, Karin (1710 - )
Johansdotter, Karin (1712 - 1794)
Johansdotter, Karin (1713 - 1714)
Johansdotter, Karin (1725 - )
Johansdotter, Karin (1727 - )
Johansdotter, Karin (1751 - )
Johansdotter, Karin (1764 - )
Johansdotter, Kerstin
Johansdotter, Kerstin (- 1744)
Johansdotter, Kerstin (1645? - 1715)
Johansdotter, Kerstin (1685? - 1730)
Johansdotter, Kerstin (1694 - )
Johansdotter, Kerstin (1707 - 1768)
Johansdotter, Kerstin (1709 - )
Johansdotter, Kerstin (1713 - )
Johansdotter, Kerstin (1714 - 1716)
Johansdotter, Kerstin (1719 - )
Johansdotter, Kerstin (1721 - 1796)
Johansdotter, Kerstin (1723 - )
Johansdotter, Kerstin (1723 - <1737)
Johansdotter, Kerstin (1724 - )
Johansdotter, Kerstin (1724 - 1725)
Johansdotter, Kerstin (1724 - 1790)
Johansdotter, Kerstin (1726 - 1786)
Johansdotter, Kerstin (1729 - )
Johansdotter, Kerstin (1730 - 1795)
Johansdotter, Kerstin (1730 - 1802)
Johansdotter, Kerstin (1730 - 1824)
Johansdotter, Kerstin (1733 - 1762)
Johansdotter, Kerstin (1737 - 1812)
Johansdotter, Kerstin (1744 - 1781)
Johansdotter, Kerstin (1746 - 1747)
Johansdotter, Kerstin (1747 - 1819)
Johansdotter, Kerstin (1748 - )
Johansdotter, Kerstin (1753 - )
Johansdotter, Kerstin (1777 - )
Johansdotter, Klara Maria
Johansdotter, Kristin (1714 - 1779)
Johansdotter, Kristina
Johansdotter, Kristina (1870 - (USA))
Johansdotter, Lena (1717? - 1718)
Johansdotter, Lena (1748 - 1822)
Johansdotter, Lena (1767 - )
Johansdotter, Lena (1776 - )
Johansdotter, Lena (1794 - 1870)
Johansdotter, Lena Beata (1811 - )
Johansdotter, Lena Sofia (1838 - 1839)
Johansdotter, Lisa (1760 - )
Johansdotter, Lisa (1771 - )
Johansdotter, Lisa (1776 - )
Johansdotter, Lisa (1799 - 1808)
Johansdotter, Lisa (1806 - 1807)
Johansdotter, Lisa (1807 - 1862)
Johansdotter, Lisa (1808 - )
Johansdotter, Lisa (1811 - 1888)
Johansdotter, Lisa (1817 - 1900)
Johansdotter, Lisa Kristina (1848 - 1902)
Johansdotter, Lisa Stina (1748 - )
Johansdotter, Lisa Stina (1796 - 1827)
Johansdotter, Lisbet
Johansdotter, Lisbet (1698 - )
Johansdotter, Lisbet (1713 - 1713)
Johansdotter, Lisbet (1717 - )
Johansdotter, Lisbet (1722 - )
Johansdotter, Lisbet (1737 - )
Johansdotter, Lisbet (1766 - 1770)
Johansdotter, Lisbeth
Johansdotter, Lisbeth (1747 - )
Johansdotter, Lisbeth (1749 - )
Johansdotter, Lisbeth (1752 - )
Johansdotter, Lisbeth (1756 - )
Johansdotter, Lisken (- 1740)
Johansdotter, Lisken (1735 - )
Johansdotter, Lisken (1742 - )
Johansdotter, Lisken (1750 - )
Johansdotter, Lisken (1755 - )
Johansdotter, Lisken (1755 - 1836)
Johansdotter, Lisken (1777 - )
Johansdotter, Lotta (1834 - 1834)
Johansdotter, Lotta (1835 - 1837)
Johansdotter, Magdalena (1734 - 1807)
Johansdotter, Magdalena (1765 - )
Johansdotter, Magdalena (1766 - )
Johansdotter, Magdalena (1766 - 1846)
Johansdotter, Magdalena (1801 - 1863)
Johansdotter, Maja
Johansdotter, Maja (- 1783)
Johansdotter, Maja (1759 - )
Johansdotter, Maja (1768 - )
Johansdotter, Maja (1777 - 1778)
Johansdotter, Maja (1815 - 1879)
Johansdotter, Maja (1816 - 1893)
Johansdotter, Maja Greta (1826 - 1894)
Johansdotter, Maja Lisa (1807 - )
Johansdotter, Maja Stina (1795 - 1829)
Johansdotter, Malin (1706 - 1711)
Johansdotter, Malin (1710 - 1781)
Johansdotter, Malin (1713 - 1781)
Johansdotter, Malin (1731 - <1737)
Johansdotter, Malin (1732 - 1817)
Johansdotter, Margareta
Johansdotter, Margareta
Johansdotter, Margareta
Johansdotter, Margareta (1705 - )
Johansdotter, Margareta (1706 - )
Johansdotter, Margareta (1711 - 1712)
Johansdotter, Margareta (1714 - 1725)
Johansdotter, Margareta (1726 - )
Johansdotter, Margareta (1735 - )
Johansdotter, Margareta (1737 - )
Johansdotter, Margareta (1744 - )
Johansdotter, Margareta (1757 - 1766)
Johansdotter, Margareta (1763 - )
Johansdotter, Margareta (1790 - )
Johansdotter, Maria
Johansdotter, Maria ((oklart födlseår) - )
Johansdotter, Maria
Johansdotter, Maria
Johansdotter, Maria
Johansdotter, Maria
Johansdotter, Maria (- 1726)
Johansdotter, Maria (- 1756)
Johansdotter, Maria (1675 - )
Johansdotter, Maria (1676? - 1749)
Johansdotter, Maria (1690 - )
Johansdotter, Maria (1694 - )
Johansdotter, Maria (1697? - 1755)
Johansdotter, Maria (1703 - )
Johansdotter, Maria (1705 - )
Johansdotter, Maria (1706 - )
Johansdotter, Maria (1708 - 1773)
Johansdotter, Maria (1710 - )
Johansdotter, Maria (1712 - )
Johansdotter, Maria (1713 - )
Johansdotter, Maria (1713 - )
Johansdotter, Maria (1714 - )
Johansdotter, Maria (1715 - 1773)
Johansdotter, Maria (1716 - 1725)
Johansdotter, Maria (1717 - 1750)
Johansdotter, Maria (1717? - 1754)
Johansdotter, Maria (1717 - 1754)
Johansdotter, Maria (1718 - 1789)
Johansdotter, Maria (1719 - )
Johansdotter, Maria (1723 - )
Johansdotter, Maria (1723 - 1725)
Johansdotter, Maria (1723 - 1801)
Johansdotter, Maria (1724 - 1758)
Johansdotter, Maria (1726 - )
Johansdotter, Maria (1726 - )
Johansdotter, Maria (1726 - )
Johansdotter, Maria (1726 - 1790)
Johansdotter, Maria (1727 - 1749)
Johansdotter, Maria (1728 - )
Johansdotter, Maria (1729 - )
Johansdotter, Maria (1730 - )
Johansdotter, Maria (1731 - )
Johansdotter, Maria (1731 - )
Johansdotter, Maria (1731 - 1805)
Johansdotter, Maria (1733 - )
Johansdotter, Maria (1733 - )
Johansdotter, Maria (1735 - )
Johansdotter, Maria (1735 - )
Johansdotter, Maria (1739 - )
Johansdotter, Maria (1739 - )
Johansdotter, Maria (1739 - )
Johansdotter, Maria (1740 - 1805)
Johansdotter, Maria (1741 - )
Johansdotter, Maria (1741 - >1772)
Johansdotter, Maria (1742 - 1821)
Johansdotter, Maria (1743 - )
Johansdotter, Maria (1751 - )
Johansdotter, Maria (1753 - 1800)
Johansdotter, Maria (1754 - )
Johansdotter, Maria (1755 - )
Johansdotter, Maria (1757 - )
Johansdotter, Maria (1762 - )
Johansdotter, Maria (1766 - )
Johansdotter, Maria (1771 - )
Johansdotter, Maria (1771 - 1831)
Johansdotter, Maria (1775 - )
Johansdotter, Maria (1777 - 1866)
Johansdotter, Maria (1779 - 1835)
Johansdotter, Maria (1794 - )
Johansdotter, Maria (1812 - 1869)
Johansdotter, Maria (1887 - 1887)
Johansdotter, Maria Catharina (1768 - )
Johansdotter, Marje (1727 - )
Johansdotter, Marje (1742 - )
Johansdotter, Marta (1733 - )
Johansdotter, Marta (1747 - )
Johansdotter, Martha (1737 - 1740)
Johansdotter, Martha (1738 - 1798)
Johansdotter, Martha (1750 - 1822)
Johansdotter, Martha Lena (1804 - 1835)
Johansdotter, Mathilda (1867 - 1894)
Johansdotter, Mathilda Maria (1853 - 1938)
Johansdotter, Märta (1734 - )
Johansdotter, Märta (1738 - )
Johansdotter, Märta (1746 - 1801)
Johansdotter, Märta (1763 - )
Johansdotter, Märta (1780 - 1859)
Johansdotter, n
Johansdotter, n
Johansdotter, n
Johansdotter, n
Johansdotter, n
Johansdotter, N (- 1739)
Johansdotter, N (- 1740)
Johansdotter, N (- 1740)
Johansdotter, Nilla Christina (1864 - )
Johansdotter, Rachel (1702 - )
Johansdotter, Rangel (1715 - )
Johansdotter, Rebecka (1727 - 1807)
Johansdotter, Sally Sara Christina (1898 - (USA))
Johansdotter, Sara
Johansdotter, Sara
Johansdotter, Sara
Johansdotter, Sara
Johansdotter, Sara (1688 - )
Johansdotter, Sara (1703 - )
Johansdotter, Sara (1708 - )
Johansdotter, Sara (1718 - )
Johansdotter, Sara (1719 - 1775)
Johansdotter, Sara (1725 - )
Johansdotter, Sara (1731 - 1794)
Johansdotter, Sara (1732 - )
Johansdotter, Sara (1740 - )
Johansdotter, Sara (1740 - )
Johansdotter, Sara (1756 - 1802)
Johansdotter, Sara (1757 - 1757)
Johansdotter, Sara (1763 - )
Johansdotter, Sara (1766 - 1839)
Johansdotter, Sara Catharina (1784 - 1859)
Johansdotter, Sara Stina (1838 - 1839)
Johansdotter, Sofia Christina (1804 - )
Johansdotter, Sophia (1730 - 1798)
Johansdotter, Sophia (1814 - 1817)
Johansdotter, Stina
Johansdotter, Stina (1712 - 1775)
Johansdotter, Stina (1745 - )
Johansdotter, Stina (1751 - 1812)
Johansdotter, Stina (1752? - 1770)
Johansdotter, Stina (1762 - )
Johansdotter, Stina (1767 - 1814)
Johansdotter, Stina (1776 - )
Johansdotter, Stina (1777 - 1778)
Johansdotter, Stina (1778 - 1819)
Johansdotter, Stina (1779 - )
Johansdotter, Stina (1797 - 1797)
Johansdotter, Stina (1825 - )
Johansdotter, Stina Catharina (1786 - )
Johansdotter, Ulrika (1774 - 1784)
Johansdotter, Vendela Kristina (1872 - <1947)
Johansson Blåsman, Zacharias (1688 - 1751)
Johansson Bockshorn, Anders (1766 - )
Johansson Bogren, Jonas (1761 - 1842)
Johansson Collin, Jonas (1728 - )
Johansson Damberg, Anders
Johansson f Andersson, Emelie Elisabeth (1877 - 1942)
Johansson f Andersson, Emma Charlotta Aurora (1830 - 1904)
Johansson f Andersson, Hansine Marie (1894 - 1975)
Johansson f Andersson, Svea Kristina Linnéa (1906 - 1937)
Johansson f Carlsdotter, Mathilda Charlotta (1882 - 1979)
Johansson f Carlsson, Jenny Elisabeth (1884 - 1963)
Johansson f Ehn, Vega Elisabet (1913 - 1997)
Johansson f Ekeberg, Margit Viola (1910 - 2003)
Johansson f Engstrand, Jenny Kristina (1890 - 1976)
Johansson f Ferm, Anna Sofia (1894 - 1963)
Johansson f Frick, Ingrid Kristina Sabina (1893 - 1937)
Johansson f Gudmundsdotter, Ellen Kristina (1889 - 1967)
Johansson f Holmberg, Carin Amanda Olivia (1864 - 1938)
Johansson f Isaksdotter, Christina (1864 - 1944)
Johansson f Johannisdotter, Gustava (1839 - 1924)
Johansson f Johansdotter, Selma Christina (1874 - 1949)
Johansson f Jonsson, Karolina Charlotta (1873 - 1940)
Johansson f Karlqvist, Jenny Emilia (1873 - 1952)
Johansson f Karlsdotter, Karolina (1852 - 1930)
Johansson f Karlsson, Anna Teresia (1882 - 1949)
Johansson f Lorentsson, Hanna Elvira Linnea (1893 - 1960)
Johansson f Lundberg, Emelie Sophia (1853 - 1935)
Johansson f Lundberg, Ester Adina (1895 - 1970)
Johansson f Rundqvist, Johanna Maria (1872 - 1956)
Johansson f Svensson, Helga Viola Ingeborg (1899 - 1966)
Johansson f Söderström, Svea Lotten Ingeborg (1908 - 2007)
Johansson f Torell, Maria Elisabeth (1901 - 1931)
Johansson f Wall, Lilly Signe Vitalia (1909 - 1992)
Johansson Ferm, Anders Peter (1847 - 1928)
Johansson Ferm, Janne (1859 - 1912)
Johansson Hallenberg, Anders (1711 - 1745)
Johansson Hjorten, Samuel (1805 - 1844)
Johansson Hultman, Johannes (1757 - )
Johansson Höltin, Jöns (1742 - 1811)
Johansson Klen, Peter Magnus (1815 - 1900)
Johansson Komstadius, Bengt (1671 - 1759)
Johansson Komstadius, Samuel
Johansson Kylberg, Nils (1725? - )
Johansson Lillman, Nils (- <1695)
Johansson Lindahl, Jean (1736 - )
Johansson Lindqvist, Anders (1779 - )
Johansson Ljung, Nils Petter (1809 - 1874)
Johansson Ljung, Per (1721 - )
Johansson Lohm, Gudmund (1644 - 1717)
Johansson Malm, Johan August (1871 - (USA))
Johansson Malmén, Carl Oskar (1877 - 1947)
Johansson Palm, Sven Johan (1842 - 1899)
Johansson Pontén, Bengt (1719 - )
Johansson Rosander, Jon (1700 - 1769)
Johansson Rosander, Per (1692 - )
Johansson Rydberg, Anders (1802 - 1859)
Johansson Ryttare, Gustaf (1777? - 1815?)
Johansson Rödman, Carl (1704 - 1742)
Johansson Sandberg, Carl Magnus (1764 - 1850)
Johansson Sandkvist, Sven August (1879 - 1923)
Johansson Trolle, Nils (1667? - 1699)
Johansson Wallin, Jonas (1731 - 1769)
Johansson Westdahl, Anders (1736 - )
Johansson Westdahl, Andreas (1726 - )
Johansson Westdahl, Harald (1739 - )
Johansson Westdahl, Sigfrid (1731 - )
Johansson Wester, Håkan (1771 - 1850)
Johansson Wirdheim, Herman (1887 - 1965)
Johansson Åhs, Andreas (1791 - 1829)
Johansson Ödéhn, John (1877 - 1926)
Johansson Överström, Per (1723 - 1808)
Johansson, Abraham (1726 - )
Johansson, Abraham (1737 - )
Johansson, Ada Carolina (1893 - 1922)
Johansson, Adam (1749 - )
Johansson, Agnes Sofia (1894 - 1973)
Johansson, Agneta Victoria (1882 - 1958)
Johansson, Albert Salomon (1892 - 1972)
Johansson, Amanda Emilia (1902 - 1984)
Johansson, Amandus Albert (1897 - 1983)
Johansson, Anders
Johansson, Anders
Johansson, Anders
Johansson, Anders
Johansson, Anders (1687 - 1768)
Johansson, Anders (1706 - 1759)
Johansson, Anders (1717 - )
Johansson, Anders (1717 - )
Johansson, Anders (1719 - )
Johansson, Anders (1719 - 1756)
Johansson, Anders (1725 - )
Johansson, Anders (1728 - )
Johansson, Anders (1730 - )
Johansson, Anders (1733 - )
Johansson, Anders (1736 - 1824)
Johansson, Anders (1740 - 1790)
Johansson, Anders (1744 - )
Johansson, Anders (1744 - 1744)
Johansson, Anders (1750 - 1807)
Johansson, Anders (1769 - 1811)
Johansson, Anders (1781 - 1781)
Johansson, Anders (1796 - 1845)
Johansson, Anders (1800 - 1884)
Johansson, Anders (1808 - 1889)
Johansson, Anders (1817 - 1891)
Johansson, Anders (1825 - )
Johansson, Anders (1825 - >1900)
Johansson, Anders Alfred (1864 - 1943)
Johansson, Anders Alfrid (1861 - 1862)
Johansson, Anders Gustaf (1831 - )
Johansson, Anders Gustaf (1859 - 1939)
Johansson, Anders Hjalmar (1888 - 1964)
Johansson, Anders Johan (1832 - 1903)
Johansson, Anders Johan (1838 - )
Johansson, Anders Johan (1864 - 1865)
Johansson, Anders Johan (1869 - 1927)
Johansson, Anders Magnus (1856 - 1950)
Johansson, Anders Magnus Edvard (1837 - 1923)
Johansson, Andreas (1724 - )
Johansson, Andreas (1738 - )
Johansson, Andreas (1793 - )
Johansson, Anna Augusta Charlotta (1879 - )
Johansson, Anna Catharina Elisabeth (1864 - <1947)
Johansson, Anna Lisa (1931 - 1931)
Johansson, Anna Maria (1837 - 1888)
Johansson, Anna Maria (1910 - 1985)
Johansson, Annie Augusta (1890 - (USA))
Johansson, Arne Lennart (1919 - 1920)
Johansson, Artur Bernhard (1900 - 1975)
Johansson, Arvid (1742 - 1746)
Johansson, Arvid (1748 - )
Johansson, August (1856 - 1922)
Johansson, August Ivar Natanael (1887 - 1966)
Johansson, August Vilhelm (1885 - 1971)
Johansson, Augusta Eugenia (1878 - <1947)
Johansson, Axel Bernhard (1881 - 1939)
Johansson, Axel Emanuel (1901 - 1985)
Johansson, Bengt (1700 - )
Johansson, Bengt (1713 - 1713)
Johansson, Bengt (1721? - 1742)
Johansson, Bengt (1728 - <1755)
Johansson, Bengt (1739 - )
Johansson, Bengt (1739 - <1767)
Johansson, Bengt (1756 - )
Johansson, Bengt (1771 - 1790)
Johansson, Bengt (1777 - )
Johansson, Bengt Olof Oskar (1921 - 2007)
Johansson, Bror Hilding (1887 - 1987)
Johansson, Börje (1690 - 1725)
Johansson, Börje (1719 - )
Johansson, Börje (1727 - 1737)
Johansson, Carl
Johansson, Carl
Johansson, Carl (1704 - )
Johansson, Carl (1710 - 1727)
Johansson, Carl (1747 - 1815)
Johansson, Carl (1753 - )
Johansson, Carl (1757 - 1805)
Johansson, Carl (1773 - )
Johansson, Carl (1790 - >1808)
Johansson, Carl Alfred (1875 - 1949)
Johansson, Carl Algot Emanuel (1895 - 1978)
Johansson, Carl Edvard (1880 - 1967)
Johansson, Carl Emil (1875 - (USA))
Johansson, Carl Erik (1897 - 1984)
Johansson, Carl Fredrik (1773 - 1774)
Johansson, Carl Gustaf (1830 - 1860)
Johansson, Carl Gustaf (1871 - 1906)
Johansson, Carl Johan (1790 - )
Johansson, Carl Johan (1854 - 1932)
Johansson, Carl Johan Fredrik (1859 - )
Johansson, Carl Magnus (1771 - 1788)
Johansson, Carl Magnus (1827 - )
Johansson, Carl Oskar Fritiof (1899 - 1937)
Johansson, Christian (1730 - 1803)
Johansson, Christoffer (1763 - )
Johansson, Christoffer (1764 - 1844)
Johansson, Daniel (1708 - )
Johansson, Daniel (1736 - )
Johansson, Daniel (1755 - )
Johansson, David (1724 - )
Johansson, David Gustav Alfred (1910 - 1992)
Johansson, Ebba Nemofila (1900 - 1989)
Johansson, Eda Osina (1893 - 1893)
Johansson, Elna Kristina Teresia (1888 - 1953)
Johansson, Elsa Maria Vilhelmina (1897 - 1971)
Johansson, Emilia Teresia (1891 - 1983)
Johansson, Emma Karolina (1885 - (USA))
Johansson, Emma Mathilda (1883 - 1936)
Johansson, Eric (1716 - 1785)
Johansson, Eric (1750 - 1823)
Johansson, Erik
Johansson, Erik (1707 - 1756)
Johansson, Erik (1735 - 1735)
Johansson, Erik (1739 - )
Johansson, Erik (1740 - )
Johansson, Erik (1746 - )
Johansson, Erik (1783 - 1849)
Johansson, Erik Hugo Martin (1904 - 1986)
Johansson, Erik Rudof (1884 - 1966)
Johansson, Erland David (1890 - 1974)
Johansson, Ester Elsa Dalia (1897 - 1989)
Johansson, Eva Karolina (1892 - 1972)
Johansson, Frans Gustaf (1871 - 1964)
Johansson, Frans Johan (1870 - 1950)
Johansson, Frans Oscar (1864 - )
Johansson, Frans Oscar (1880 - (USA))
Johansson, Fredrik (1783 - )
Johansson, Gabriel (1689 - 1766)
Johansson, Gabriel (1702? - 1787)
Johansson, Gabriel (1736 - )
Johansson, Greta Matilda (1896 - 1896)
Johansson, Gudmund (1733 - )
Johansson, Gudmund (1746 - 1803)
Johansson, Gumme (1786 - 1844)
Johansson, Gustaf (1708 - 1709)
Johansson, Gustaf (1711 - )
Johansson, Gustaf (1770 - )
Johansson, Gustaf (1796 - )
Johansson, Gustaf (1831 - 1897)
Johansson, Gustaf (1839 - 1886)
Johansson, Gustaf Abraham (1882 - 1945)
Johansson, Gustaf Adolf (1885 - 1959)
Johansson, Gustaf Artur (1912 - 1993)
Johansson, Gustaf Bernhard (1906 - 1951)
Johansson, Gustaf Hugo Reinhold (1892 - 1973)
Johansson, Gustaf Manfred (1910 - 1943)
Johansson, Gustaf Nathanael (1876 - 1959)
Johansson, Göran
Johansson, Hans
Johansson, Hans (1679? - 1709)
Johansson, Hans (1715 - 1785)
Johansson, Hans (1729 - )
Johansson, Hans (1729 - 1783)
Johansson, Hans (1767 - )
Johansson, Hans (1768 - )
Johansson, Hans (1792 - )
Johansson, Hjalmar (1886 - 1967)
Johansson, Håkan
Johansson, Håkan (1660 - 1731)
Johansson, Håkan (1712? - 1791)
Johansson, Håkan (1719 - 1760)
Johansson, Håkan (1724 - 1724)
Johansson, Håkan (1728 - 1754)
Johansson, Håkan (1729 - 1800)
Johansson, Håkan (1732 - 1786)
Johansson, Håkan (1752 - )
Johansson, Håkan (1755 - )
Johansson, Håkan (1756 - )
Johansson, Ida Olivia (1875 - 1922)
Johansson, Ingrid Margareta (1923 - 1983)
Johansson, Isak
Johansson, Isak (1835 - 1904)
Johansson, Jacob (1696? - 1773)
Johansson, Jacob (1709 - )
Johansson, Jacob (1744 - )
Johansson, Jacob (1765 - 1765)
Johansson, Jacob (1771 - )
Johansson, Joen (1711 - )
Johansson, Johan
Johansson, Johan
Johansson, Johan
Johansson, Johan (1689? - 1739)
Johansson, Johan (1702 - )
Johansson, Johan (1708 - 1744)
Johansson, Johan (1714 - )
Johansson, Johan (1721 - 1779)
Johansson, Johan (1722 - )
Johansson, Johan (1722 - 1742)
Johansson, Johan (1726 - 1792)
Johansson, Johan (1727 - 1749)
Johansson, Johan (1727 - 1756)
Johansson, Johan (1727? - 1790)
Johansson, Johan (1731 - 1731)
Johansson, Johan (1743 - )
Johansson, Johan (1749 - )
Johansson, Johan (1754 - )
Johansson, Johan (1760 - )
Johansson, Johan (1777 - 1830)
Johansson, Johan (1807 - 1845)
Johansson, Johan (1828 - 1866)
Johansson, Johan Albin (1880 - 1880)
Johansson, Johan Alfred (1878 - 1878)
Johansson, Johan Allan (1922 - 2004)
Johansson, Johan Alvar Helge Nino (1923 - 1977)
Johansson, Johan Anders (- 1730)
Johansson, Johan August (1852 - 1932)
Johansson, Johan August (1874 - 1940)
Johansson, Johan Axel Elof (1910 - 2002)
Johansson, Johan Edvin (1887 - 1966)
Johansson, Johan Einar (1907 - 1952)
Johansson, Johan Gottfrid (1921 - 2005)
Johansson, Johan Gustaf (1844 - 1920)
Johansson, Johan Gustaf (1897 - 1996)
Johansson, Johan Gustaf Natanal (1899 - (USA))
Johansson, Johan Helge (1883 - (USA))
Johansson, Johan Lennart (1921 - 2001)
Johansson, Johan Levin (1858 - 1936)
Johansson, Johan Magni Heribert (1906 - 1983)
Johansson, Johan Peter (1831 - 1833)
Johansson, Johannes (1718 - )
Johansson, Johannes (1726 - 1802)
Johansson, Johannes (1729 - )
Johansson, Johannes (1743 - )
Johansson, Johannes (1747 - 1748)
Johansson, Johannes (1748 - )
Johansson, Johannes (1751 - )
Johansson, Johannes (1754 - 1818)
Johansson, Johannes (1766 - )
Johansson, Johannes (1767 - )
Johansson, Johannes (1768 - 1812)
Johansson, Johannes (1769 - )
Johansson, Johannes (1785 - 1854)
Johansson, Johannes (1788 - )
Johansson, Johannes (1791 - )
Johansson, Johannes (1792 - 1792)
Johansson, Johannes (1793 - 1872)
Johansson, Johannes (1798 - )
Johansson, Johannes (1800 - )
Johansson, Johannes (1803 - 1864)
Johansson, Johannes (1804 - 1804)
Johansson, Johannes (1805 - )
Johansson, Johannes (1809 - 1813)
Johansson, Johannes (1829 - 1905)
Johansson, Johannes (1830 - 1917)
Johansson, Johannes (1858 - 1858)
Johansson, Johannes Alfrid (1865 - (USA))
Johansson, Johannes August (1863 - 1945)
Johansson, Johannes August (1871 - 1893)
Johansson, Johannes Benjamin (1906 - 1906)
Johansson, Johannes Daniel (1857 - )
Johansson, Johannes Evald (1887 - 1984)
Johansson, Johannes Gustaf (1883 - 1958)
Johansson, Johannes Herman (1844 - (USA))
Johansson, John Allan Beiron (1928 - 1980)
Johansson, John Julius (1898 - 1973)
Johansson, Jon (1690 - )
Johansson, Jon (1715 - )
Johansson, Jon (1721 - )
Johansson, Jon (1761 - 1762)
Johansson, Jonas
Johansson, Jonas (1719 - )
Johansson, Jonas (1723 - )
Johansson, Jonas (1723 - 1804)
Johansson, Jonas (1726 - 1806)
Johansson, Jonas (1730 - )
Johansson, Jonas (1739 - )
Johansson, Jonas (1740 - )
Johansson, Jonas (1740 - )
Johansson, Jonas (1741 - 1821)
Johansson, Jonas (1745 - )
Johansson, Jonas (1745 - 1780)
Johansson, Jonas (1749 - )
Johansson, Jonas (1749 - 1819)
Johansson, Jonas (1750 - )
Johansson, Jonas (1752 - )
Johansson, Jonas (1758 - )
Johansson, Jonas (1762 - )
Johansson, Jonas (1763 - 1842)
Johansson, Jonas (1765 - 1794)
Johansson, Jonas (1770 - )
Johansson, Jonas (1772 - 1773)
Johansson, Jonas (1780 - )
Johansson, Jonas (1782 - )
Johansson, Jonas (1818 - 1869)
Johansson, Jonas Magnus (1823 - 1898)
Johansson, Judit Elisabet (1896 - 1996)
Johansson, Jöns
Johansson, Jöns (- 1698)
Johansson, Jöns (1678? - 1728)
Johansson, Jöns (1719 - )
Johansson, Jöns (1720 - )
Johansson, Jöns (1731 - )
Johansson, Jöns (1736 - )
Johansson, Karin Linnéa (1899 - 1981)
Johansson, Karl (1877 - 1955)
Johansson, Karl Alfrid (1841 - )
Johansson, Karl Axel Reinhold (1896 - 1967)
Johansson, Karl Bernhard (1889 - 1948)
Johansson, Karl Gustaf Rudolf (1905 - 1991)
Johansson, Karl Ivan Samuel (1890 - (USA))
Johansson, Karl Johan Arvid (1895 - 1900)
Johansson, Karl Johan Florentin (1886 - (USA))
Johansson, Karl Oskar Theodor (1880 - (USA))
Johansson, Karl Sellfrid (1917 - 1995)
Johansson, Karl Viktor (1870 - (USA))
Johansson, Kerstin Margareta (1924 - 2007)
Johansson, Knut (1698 - )
Johansson, Knut (1702 - )
Johansson, Knut (1752 - 1769)
Johansson, Knut Gunnar Magni (1896 - 1987)
Johansson, Käthy Elisabet (1910 - 1996)
Johansson, Lars (- 1774)
Johansson, Lars (1723 - 1752)
Johansson, Lars (1733 - )
Johansson, Lars (1734 - 1744)
Johansson, Lars (1749 - )
Johansson, Lars (1749 - 1818)
Johansson, Lars (1755 - )
Johansson, Lars (1801 - 1871)
Johansson, Lars (1815 - 1891)
Johansson, Lars Peter (1893 - 1919)
Johansson, Magnus (- 1878)
Johansson, Magnus (1742 - )
Johansson, Magnus (1750 - )
Johansson, Magnus (1761 - )
Johansson, Magnus (1764 - )
Johansson, Magnus (1774 - )
Johansson, Maria Josefina (1883 - 1884)
Johansson, Markus (1716 - 1781)
Johansson, Måns
Johansson, Måns (- 1740)
Johansson, Måns (1702 - 1702)
Johansson, Måns (1714 - 1790)
Johansson, Måns (1735 - )
Johansson, Måns (1743 - )
Johansson, Måns (1753 - 1821)
Johansson, Måns (1757 - )
Johansson, Mårten (- 1677)
Johansson, N (1735 - 1740)
Johansson, Nancy Malvina (1924 - 2005)
Johansson, Nils
Johansson, Nils
Johansson, Nils
Johansson, Nils
Johansson, Nils (1647? - 1727)
Johansson, Nils (1659? - 1744)
Johansson, Nils (1696 - )
Johansson, Nils (1709 - )
Johansson, Nils (1712 - 1793)
Johansson, Nils (1712 - 1794)
Johansson, Nils (1715 - )
Johansson, Nils (1717 - 1717)
Johansson, Nils (1718 - 1789)
Johansson, Nils (1721 - 1783)
Johansson, Nils (1725 - )
Johansson, Nils (1729 - )
Johansson, Nils (1729 - )
Johansson, Nils (1731 - )
Johansson, Nils (1732 - )
Johansson, Nils (1732 - 1808)
Johansson, Nils (1733 - )
Johansson, Nils (1744 - )
Johansson, Nils (1752 - 1815)
Johansson, Nils (1760 - )
Johansson, Nils (1765 - )
Johansson, Nils (1766 - )
Johansson, Nils (1769 - 1850)
Johansson, Nils (1770 - )
Johansson, Nils (1772 - 1851)
Johansson, Nils (1824 - 1892)
Johansson, Nils Daniel (1882 - 1965)
Johansson, Nils Georg (1924 - 2007)
Johansson, Olga Mathilda (1879 - 1969)
Johansson, Olof (1708 - )
Johansson, Olof (1718 - )
Johansson, Olof (1718 - 1794)
Johansson, Olof (1746 - )
Johansson, Olof (1755 - 1812)
Johansson, Olof (1784 - )
Johansson, Oscar Albin (1879 - 1940)
Johansson, Oscar Bernhard Sälfrid (1899 - 1900)
Johansson, Oskar Albin (1897 - 1898)
Johansson, Oskar Algot Emanuel (1894 - (USA))
Johansson, Oskar Edvin (1894 - 1967)
Johansson, Oskar Edvin (1895 - 1980)
Johansson, Oskar Reinhold (1888 - 1968)
Johansson, Per
Johansson, Per
Johansson, Per
Johansson, Per
Johansson, Per (- 1734)
Johansson, Per (- 1751)
Johansson, Per (1642? - 1705)
Johansson, Per (1660? - 1707)
Johansson, Per (1700 - 1777)
Johansson, Per (1704 - )
Johansson, Per (1706 - )
Johansson, Per (1706 - )
Johansson, Per (1707 - )
Johansson, Per (1710 - )
Johansson, Per (1710 - )
Johansson, Per (1711 - )
Johansson, Per (1711 - 1780)
Johansson, Per (1713 - 1773)
Johansson, Per (1713 - 1801)
Johansson, Per (1714 - 1717)
Johansson, Per (1716 - )
Johansson, Per (1721 - )
Johansson, Per (1725 - 1751)
Johansson, Per (1730 - )
Johansson, Per (1730 - 1802)
Johansson, Per (1731 - 1814)
Johansson, Per (1734 - 1805)
Johansson, Per (1736 - 1799)
Johansson, Per (1737 - )
Johansson, Per (1738 - )
Johansson, Per (1738 - 1739)
Johansson, Per (1743 - 1799)
Johansson, Per (1744 - 1768)
Johansson, Per (1747 - )
Johansson, Per (1750 - 1824)
Johansson, Per (1751 - )
Johansson, Per (1752 - )
Johansson, Per (1755 - )
Johansson, Per (1766 - 1767)
Johansson, Per (1767 - )
Johansson, Per (1771 - )
Johansson, Per Adolf (1836 - 1845)
Johansson, Per August (1868 - 1870)
Johansson, Per August (1874 - (USA))
Johansson, Per Hilding Gottfrid (1909 - 1997)
Johansson, Per Johan Frithiof (1866 - 1912)
Johansson, Peter
Johansson, Peter (1719 - )
Johansson, Peter (1751 - 1826)
Johansson, Peter (1751 - 1826)
Johansson, Peter (1756 - )
Johansson, Peter (1757 - )
Johansson, Peter (1768 - )
Johansson, Peter (1773 - )
Johansson, Peter (1777 - )
Johansson, Peter (1781 - 1857)
Johansson, Peter (1786 - )
Johansson, Peter (1786 - 1835)
Johansson, Peter (1788 - )
Johansson, Peter (1788 - )
Johansson, Peter (1796 - )
Johansson, Peter (1805 - )
Johansson, Peter Algot (1874 - (USA))
Johansson, Peter Erland (1849 - )
Johansson, Peter Johan (1811 - 1867)
Johansson, Peter Johan (1854 - 1928)
Johansson, Peter Magnus (1848 - (USA))
Johansson, Petter (1737 - )
Johansson, Petter (1747 - )
Johansson, Petter (1748 - )
Johansson, Petter (1753 - )
Johansson, Petter (1754 - )
Johansson, Petter (1775 - )
Johansson, Pål
Johansson, Rut Agnes Karolina (1916 - 2003)
Johansson, Rut Ingeborg (1889 - 1981)
Johansson, Rut Olivia (1907 - 1988)
Johansson, Samuel (1723 - 1773)
Johansson, Samuel (1742 - 1800)
Johansson, Samuel (1805 - )
Johansson, Samuel (1816 - 1817)
Johansson, Samuel Johan (1818 - 1872)
Johansson, Samuel Ludvig (1870 - (USA))
Johansson, Staffan (1717 - )
Johansson, Stig Johan Artur (1934 - 1991)
Johansson, Svante Albert (1882 - (USA))
Johansson, Svea Rut Cecilia (1913 - 1999)
Johansson, Sven
Johansson, Sven
Johansson, Sven (- <1762)
Johansson, Sven (- 1783)
Johansson, Sven (1676? - 1710)
Johansson, Sven (1700 - 1773)
Johansson, Sven (1703 - )
Johansson, Sven (1716 - )
Johansson, Sven (1717 - 1770)
Johansson, Sven (1719 - 1785)
Johansson, Sven (1722 - 1724)
Johansson, Sven (1724 - )
Johansson, Sven (1725? - 1770)
Johansson, Sven (1725 - 1772)
Johansson, Sven (1726 - )
Johansson, Sven (1726 - 1753)
Johansson, Sven (1727 - )
Johansson, Sven (1728 - )
Johansson, Sven (1731 - )
Johansson, Sven (1732 - )
Johansson, Sven (1732 - 1733)
Johansson, Sven (1732 - 1799)
Johansson, Sven (1739 - )
Johansson, Sven (1739 - 1799)
Johansson, Sven (1745 - )
Johansson, Sven (1745 - )
Johansson, Sven (1750 - )
Johansson, Sven (1750 - )
Johansson, Sven (1750 - >1791)
Johansson, Sven (1751 - 1752)
Johansson, Sven (1752 - 1823)
Johansson, Sven (1754 - )
Johansson, Sven (1755 - 1760)
Johansson, Sven (1756 - )
Johansson, Sven (1760 - )
Johansson, Sven (1764 - )
Johansson, Sven (1766 - )
Johansson, Sven (1772 - )
Johansson, Sven (1795 - )
Johansson, Sven (1844 - )
Johansson, Sven August (1834 - 1895)
Johansson, Sven Erik Valfrid (1912 - 1990)
Johansson, Sven Erling Stig (1919 - 1990)
Johansson, Sven Johan (1824 - >1876)
Johansson, Sven Johan (1855 - 1937)
Johansson, Sven Johan (1860 - (USA))
Johansson, Sven Johan (1880 - 1900)
Johansson, Sven Johan Gottfrid (1902 - 1991)
Johansson, Sven Peter (1849 - 1849)
Johansson, Syster Agnes Ädnia (1907 - 1995)
Johansson, Thyra Vicktoria (1894 - 1894)
Johansson, Torsten Stig Gideon (1922 - 2003)
Johansson, Ture (1925 - 1925)
Johansson, Ture Albert Georg (1913 - 1989)
Johansson, Tyra Eira Magareta (1913 - 2000)
Johansson, Vendela Maria (1882 - (USA))
Johansson, Viktor Emanuel (1889 - 1975)
Johansson, Zacharias (1736 - )
Johansson, Zackris
Johansson, Åsle (1718 - 1762)
Johdet, Isak Lars (1921 - 1991)
Johnsson, Anna Gudiva (1898 - 1991)
Johnsson, Axel Gunnar (1901 - 1990)
Johnsson, Elsa Theresia (1894 - 1981)
Johnsson, Uno Willehad (1891 - 1919)
Jonadotter, Maja
Jonae Angermannus, Petrus (1559 - 1630)
Jonae Dryander Angermannus, Ericus (1561 - 1612)
Jonasdotter Borg, Maria (1685? - 1737)
Jonasdotter Broman, Annika (1739 - )
Jonasdotter Comstedt, Anna Catharina (1780 - 1814)
Jonasdotter Elm, Johanna Mathilda (1847 - 1848)
Jonasdotter Elm, Lena Caisa (1844 - 1857)
Jonasdotter Hellstedt, Annika (1670? - 1748)
Jonasdotter Hellstedt, Helena (1670? - 1742)
Jonasdotter Hielmberg, Maria Elisabeth (1738 - 1812)
Jonasdotter Wallander, Greta Lisa (1775 - 1839)
Jonasdotter Wallander, Lena Caisa (1772 - 1860)
Jonasdotter Wallander, Maria Christina (1769 - 1827)
Jonasdotter Wallin, Helena (1767 - 1835)
Jonasdotter Wallin, Lisa (1769 - 1823)
Jonasdotter Ågren, Annika (1744? - 1808)
Jonasdotter Ågren, Catharina (1790 - 1864)
Jonasdotter, Agneta (1768 - 1771)
Jonasdotter, Andrietta Ulrica (1823 - )
Jonasdotter, Anna (- >1659)
Jonasdotter, Anna (1825 - (USA))
Jonasdotter, Anna Brita (1814 - 1816)
Jonasdotter, Anna Caisa (1794 - 1806)
Jonasdotter, Anna Caisa (1814 - )
Jonasdotter, Anna Catharina (1772 - 1827)
Jonasdotter, Anna Lisa (1832 - 1919)
Jonasdotter, Anna Maja (1798 - )
Jonasdotter, Anna Maria (1792 - 1848)
Jonasdotter, Anna Maria (1874 - )
Jonasdotter, Anna Sofia (1830 - 1904)
Jonasdotter, Annica (1793 - 1854)
Jonasdotter, Annika
Jonasdotter, Annika
Jonasdotter, Annika (1719 - )
Jonasdotter, Annika (1726 - )
Jonasdotter, Annika (1753 - 1833)
Jonasdotter, Annika (1761 - 1830)
Jonasdotter, Annika (1764 - )
Jonasdotter, Annika (1765 - )
Jonasdotter, Annika (1769 - 1771)
Jonasdotter, Annika (1772 - 1772)
Jonasdotter, Annika (1783 - )
Jonasdotter, Annika (1786 - 1864)
Jonasdotter, Annika (1792 - 1845)
Jonasdotter, Annika (1799 - )
Jonasdotter, Beata (1745 - >1807)
Jonasdotter, Bolla (1771 - )
Jonasdotter, Brita Catharina (1844 - )
Jonasdotter, Britta (1745 - )
Jonasdotter, Britta (1782 - 1841)
Jonasdotter, Britta Stina (1805 - 1805)
Jonasdotter, Britta Stina (1807 - )
Jonasdotter, Caisa (1758 - 1760)
Jonasdotter, Caisa (1767 - )
Jonasdotter, Caisa (1779 - 1841)
Jonasdotter, Caisa (1808 - )
Jonasdotter, Carin (1796 - 1860)
Jonasdotter, Carolina (1842 - 1925)
Jonasdotter, Carolina Sofia Jenny (1860 - 1951)
Jonasdotter, Catarina (1757 - )
Jonasdotter, Catharina
Jonasdotter, Catharina (1702 - 1770)
Jonasdotter, Catharina (1727 - 1804)
Jonasdotter, Catharina (1731 - )
Jonasdotter, Catharina (1746 - )
Jonasdotter, Catharina (1750 - 1777)
Jonasdotter, Catharina (1752 - )
Jonasdotter, Catharina (1760 - 1824)
Jonasdotter, Catharina (1767 - )
Jonasdotter, Catharina (1769 - )
Jonasdotter, Catharina (1769 - 1770)
Jonasdotter, Catharina (1770 - 1770)
Jonasdotter, Catharina (1771 - >1788)
Jonasdotter, Catharina (1789 - 1852)
Jonasdotter, Catharina (1802 - 1873)
Jonasdotter, Cathrina (1770 - 1810)
Jonasdotter, Cathrina (1775 - 1850)
Jonasdotter, Cathrina (1834 - 1933)
Jonasdotter, Catrina (1734 - )
Jonasdotter, Christina (1717 - )
Jonasdotter, Christina (1751 - 1807)
Jonasdotter, Christina (1760 - )
Jonasdotter, Christina (1794 - )
Jonasdotter, Christina (1821 - )
Jonasdotter, Christina (1826 - )
Jonasdotter, Christina (1839 - 1858)
Jonasdotter, Elin
Jonasdotter, Elin (1723 - )
Jonasdotter, Elin (1735? - 1773)
Jonasdotter, Elin (1765 - 1853)
Jonasdotter, Elisabet (1704 - 1706)
Jonasdotter, Elisabeth
Jonasdotter, Elisabeth (1691? - 1753)
Jonasdotter, Elisabeth (1741 - 1817)
Jonasdotter, Elisabeth (1754 - )
Jonasdotter, Elisabeth (1760 - )
Jonasdotter, Elsa (1780 - )
Jonasdotter, Emma Gustava (1868 - (USA))
Jonasdotter, Eva (1784 - )
Jonasdotter, Eva Maria (1877 - 1965)
Jonasdotter, Fredrika (1820 - 1821)
Jonasdotter, Gustva Margareta (1837 - )
Jonasdotter, Hedvig (1748 - 1800)
Jonasdotter, Hedvig (1763 - 1763)
Jonasdotter, Hedvig (1764 - 1768)
Jonasdotter, Hedvig Christina (1810 - )
Jonasdotter, Helena (1795 - 1878)
Jonasdotter, Helena (1796 - )
Jonasdotter, Helena (1874 - 1947)
Jonasdotter, Helena Sophia (1818 - )
Jonasdotter, Ida (1871 - 1950)
Jonasdotter, Inga Lisa (1823 - )
Jonasdotter, Ingeborg
Jonasdotter, Ingeborg (1717 - 1717)
Jonasdotter, Ingeborg (1727 - )
Jonasdotter, Ingeborg (1738 - )
Jonasdotter, Ingeborg (1763 - 1770)
Jonasdotter, Ingeborg Lena (1808 - 1884)
Jonasdotter, Ingegerd (1753 - 1753)
Jonasdotter, Ingegerd (1768 - 1819)
Jonasdotter, Ingierd (1728 - )
Jonasdotter, Ingrid (1729 - 1801)
Jonasdotter, Ingrid (1741? - )
Jonasdotter, Ingrid (1745 - 1745)
Jonasdotter, Ingrid (1767 - 1769)
Jonasdotter, Ingrid (1774 - )
Jonasdotter, Johanna (1834 - 1834)
Jonasdotter, Johanna (1842 - 1883)
Jonasdotter, Johanna (1866 - 1961)
Jonasdotter, Judina (1790 - )
Jonasdotter, Judit
Jonasdotter, Karin (1727 - 1802)
Jonasdotter, Karin (1731? - 1762)
Jonasdotter, Karin (1737 - 1808)
Jonasdotter, Karin (1743 - 1811)
Jonasdotter, Katrina
Jonasdotter, Kerstin (1699 - 1735)
Jonasdotter, Kerstin (1712 - 1789)
Jonasdotter, Kerstin (1712 - 1789)
Jonasdotter, Kerstin (1727 - 1807)
Jonasdotter, Kerstin (1730 - )
Jonasdotter, Kerstin (1730 - )
Jonasdotter, Kerstin (1734 - )
Jonasdotter, Kerstin (1750 - )
Jonasdotter, Kerstin (1754 - )
Jonasdotter, Kierstin (1732 - 1789)
Jonasdotter, Lena (1742 - 1743)
Jonasdotter, Lena (1769 - 1844)
Jonasdotter, Lena (1778 - )
Jonasdotter, Lena (1796 - 1839)
Jonasdotter, Lena (1812 - 1899)
Jonasdotter, Lena Christina (1842 - 1892)
Jonasdotter, Lisa (1763 - 1839)
Jonasdotter, Lisa (1766 - 1772)
Jonasdotter, Lisa (1770 - 1834)
Jonasdotter, Lisa (1772 - )
Jonasdotter, Lisa (1777 - 1777)
Jonasdotter, Lisa (1778 - 1848)
Jonasdotter, Lisa (1799 - 1861)
Jonasdotter, Lisa Cathrina (1815 - )
Jonasdotter, Lisbet (1747? - )
Jonasdotter, Lisbet (1748 - 1748)
Jonasdotter, Lisbet (1773 - 1774)
Jonasdotter, Lisbet (1776 - 1778)
Jonasdotter, Lisbeth (1758 - 1807)
Jonasdotter, Lisbeth (1763 - 1837)
Jonasdotter, Louisa (1820 - 1831)
Jonasdotter, Lovisa (1812 - )
Jonasdotter, Lovisa (1822 - 1866)
Jonasdotter, Lovisa Josefina (1855 - 1939)
Jonasdotter, Maja (1757 - 1803)
Jonasdotter, Maja Lisa (1764 - )
Jonasdotter, Maja Sophia (1813 - )
Jonasdotter, Maja Stina (1794 - 1862)
Jonasdotter, Margareta (1767 - )
Jonasdotter, Margareta (1767 - 1844)
Jonasdotter, Maria (1709 - 1779)
Jonasdotter, Maria (1710 - 1711)
Jonasdotter, Maria (1716 - 1748)
Jonasdotter, Maria (1733 - 1808)
Jonasdotter, Maria (1740 - 1803)
Jonasdotter, Maria (1747 - )
Jonasdotter, Maria (1750 - 1821)
Jonasdotter, Maria (1752 - )
Jonasdotter, Maria (1755 - )
Jonasdotter, Maria (1756 - 1819)
Jonasdotter, Maria (1758 - )
Jonasdotter, Maria (1760 - 1830)
Jonasdotter, Maria (1761 - 1845)
Jonasdotter, Maria (1771 - 1835)
Jonasdotter, Maria (1773 - )
Jonasdotter, Maria (1784 - )
Jonasdotter, Maria (1792 - )
Jonasdotter, Maria (1792 - 1844)
Jonasdotter, Maria (1794 - 1820)
Jonasdotter, Maria (1804 - )
Jonasdotter, Maria (1822 - )
Jonasdotter, Maria (1823 - 1899)
Jonasdotter, Maria Christina (1841 - 1882)
Jonasdotter, Maria Kristina (1854 - 1928)
Jonasdotter, Marta (1739 - 1803)
Jonasdotter, Marta (1764 - 1765)
Jonasdotter, Marta (1766 - 1768)
Jonasdotter, Martha (1729 - 1796)
Jonasdotter, Mathilda Emilia (1882 - 1972)
Jonasdotter, Märta (1722 - 1795)
Jonasdotter, Märta (1752 - 1752)
Jonasdotter, n
Jonasdotter, Nilla (1696 - )
Jonasdotter, Rangel (1737 - 1737)
Jonasdotter, Rangel (1738 - 1741)
Jonasdotter, Regina (1772 - )
Jonasdotter, Sara (1753 - 1825)
Jonasdotter, Sara (1762 - 1764)
Jonasdotter, Sara (1769 - 1825)
Jonasdotter, Sara Lisa (1774 - )
Jonasdotter, Sara Mathilda (1860 - 1929)
Jonasdotter, Sophia Louisa (1833 - 1902)
Jonasdotter, Stina
Jonasdotter, Stina (1750 - )
Jonasdotter, Stina (1751 - 1755)
Jonasdotter, Stina (1754 - 1829)
Jonasdotter, Stina (1755 - 1817)
Jonasdotter, Stina (1762 - )
Jonasdotter, Stina (1766 - )
Jonasdotter, Stina (1774 - 1819)
Jonasdotter, Stina (1780 - 1861)
Jonasdotter, Stina (1787 - 1874)
Jonasdotter, Stina (1790 - )
Jonasdotter, Stina (1790 - )
Jonasdotter, Stina (1791 - 1811)
Jonasdotter, Stina (1799 - 1838)
Jonasdotter, Stina (1803 - 1828)
Jonasdotter, Stina (1814 - 1892)
Jonasdotter, Stina Lena (1812 - )
Jonasdotter, Stina Lena (1812 - 1873)
Jonasdotter, Tilda Sophia (1851 - 1918)
Jonasdotter, Ulrica (1825 - 1825)
Jonasdotter, Ulrika Eleonora (1803 - )
Jonasdotter, Valborg (1668? - 1705)
Jonasdotter, Valborg (1731 - )
Jonasson Ahlqvist, Nils (1788 - 1841)
Jonasson Bolin, Petter (1755 - 1789)
Jonasson Broman, Anders (1741 - )
Jonasson Broman, Peter (1744 - )
Jonasson Cesar, Magnus (1757 - 1789)
Jonasson Elm, Anders Magnus (1853 - 1857)
Jonasson f. Carlsdotter, Augusta Sofia Adelina (1875 - 1948)
Jonasson Forss, Anders (1779 - 1806)
Jonasson Friberg, Gustaf (1856 - 1933)
Jonasson Fägerdahl, Sven (1736 - 1799)
Jonasson Hane, Elias (1688 - )
Jonasson Hellstedt, Jonas (- 1709)
Jonasson Hellstedt, Olof
Jonasson Krantz, Adam (1824 - 1874)
Jonasson Krok, Lars (- 1810)
Jonasson Lustig, Lennart (1816 - 1886)
Jonasson Mobeck, Sven (1770 - )
Jonasson Nyman, Carl Gustaf (1809 - 1879)
Jonasson Skytt, Anders (1771 - 1807)
Jonasson Skärping, Amund (1734 - )
Jonasson Slettengren, Anders (1723 - 1795)
Jonasson Wallin, Johannes (1763 - 1800)
Jonasson Wallin, Niclas (1767 - 1836)
Jonasson, Abraham (1818 - )
Jonasson, Adolph (1766 - 1810)
Jonasson, Anders (1693 - 1698)
Jonasson, Anders (1726 - )
Jonasson, Anders (1741 - )
Jonasson, Anders (1745 - )
Jonasson, Anders (1746 - )
Jonasson, Anders (1752 - )
Jonasson, Anders (1756 - )
Jonasson, Anders (1756 - 1757)
Jonasson, Anders (1765 - >1808)
Jonasson, Anders (1770 - )
Jonasson, Anders (1771 - 1773)
Jonasson, Anders (1774 - )
Jonasson, Anders (1775 - 1775)
Jonasson, Anders (1777 - )
Jonasson, Anders (1791 - >1841)
Jonasson, Anders (1808 - )
Jonasson, Anders Johan (1833 - 1892)
Jonasson, Anders Peter Alfred (1864 - 1946)
Jonasson, Andreas (1757 - )
Jonasson, Bengt (1695 - )
Jonasson, Bengt (1744 - )
Jonasson, Bengt (1803 - 1806)
Jonasson, Britta
Jonasson, Britta (1753 - )
Jonasson, Carl (1782 - 1848)
Jonasson, Carl (1861 - 1931)
Jonasson, Carl Fredrik (1801 - 1808)
Jonasson, Carl Gustaf (1874 - 1955)
Jonasson, Carl Johan (1837 - 1912)
Jonasson, Carl Jonas (1862 - 1937)
Jonasson, Christoffer (1721 - )
Jonasson, Daniel (1739 - 1807)
Jonasson, Daniel (1753 - )
Jonasson, Daniel (1771 - )
Jonasson, Emanuel (1791 - )
Jonasson, Erik (1745 - 1808)
Jonasson, Erik (1748 - 1748)
Jonasson, Erik (1783 - 1843)
Jonasson, Gudmund (1768 - )
Jonasson, Gustaf (1752 - )
Jonasson, Gustaf (1863 - 1868)
Jonasson, Gustaf Henrik (1880 - 1973)
Jonasson, Hans (1751 - 1823)
Jonasson, Hans (1771 - 1846)
Jonasson, Håkan
Jonasson, Håkan (1771 - 1836)
Jonasson, Israel (1742 - 1785)
Jonasson, Jacob (1752 - )
Jonasson, Jacob (1797 - 1838)
Jonasson, Johan (1713 - 1778)
Jonasson, Johan (1722 - )
Jonasson, Johan (1737 - 1738)
Jonasson, Johan (1744 - )
Jonasson, Johan (1748 - )
Jonasson, Johan (1748 - 1800)
Jonasson, Johan (1754 - )
Jonasson, Johan (1762 - )
Jonasson, Johan (1767 - )
Jonasson, Johan (1776 - 1844)
Jonasson, Johan (1778 - )
Jonasson, Johan (1820 - )
Jonasson, Johan Peter (1798 - 1799)
Jonasson, Johannes
Jonasson, Johannes (1747 - )
Jonasson, Johannes (1759 - 1820)
Jonasson, Johannes (1765 - )
Jonasson, Johannes (1778 - 1782)
Jonasson, Johannes (1779 - 1853)
Jonasson, Johannes (1780 - )
Jonasson, Johannes (1795 - 1879)
Jonasson, Johannes (1796 - )
Jonasson, Johannes (1801 - 1871)
Jonasson, Johannes (1812 - 1812)
Jonasson, Johannes (1814 - )
Jonasson, Johannes (1819 - 1901)
Jonasson, Johannes (1848 - 1857)
Jonasson, Jon (1734 - )
Jonasson, Jon (1763 - )
Jonasson, Jonas (1734 - 1791)
Jonasson, Jonas (1744 - )
Jonasson, Jonas (1748 - )
Jonasson, Jonas (1761 - )
Jonasson, Jonas (1780 - 1845)
Jonasson, Jonas (1780 - 1862)
Jonasson, Jöns (1727 - )
Jonasson, Jöns (1751 - 1819)
Jonasson, Jöns (1760 - )
Jonasson, Karin (1747 - )
Jonasson, Karl Anton (1933 - 1990)
Jonasson, Knut (1693 - )
Jonasson, Knut (1698 - )
Jonasson, Lars (1720 - )
Jonasson, Lars (1725 - )
Jonasson, Lars (1757 - 1815)
Jonasson, Lars Peter (1832 - 1921)
Jonasson, Magnus
Jonasson, Magnus
Jonasson, Magnus (1746? - 1830)
Jonasson, Magnus (1762 - )
Jonasson, Magnus (1775 - 1779)
Jonasson, Magnus (1776 - 1840)
Jonasson, Magnus (1781 - )
Jonasson, Måns (1718 - )
Jonasson, Måns (1721 - )
Jonasson, Måns (1731 - 1731)
Jonasson, Måns (1745 - 1779)
Jonasson, Måns (1745 - 1812)
Jonasson, Måns (1753 - 1833)
Jonasson, Måns (1770 - )
Jonasson, Nicolaus (1824 - )
Jonasson, Nils
Jonasson, Nils (1714 - )
Jonasson, Nils (1723 - 1723)
Jonasson, Nils (1732 - 1737)
Jonasson, Nils (1739 - )
Jonasson, Nils (1747 - )
Jonasson, Nils (1772 - 1774)
Jonasson, Nils (1774 - )
Jonasson, Nils (1776 - )
Jonasson, Nils (1778 - 1778)
Jonasson, Olof (1735 - 1795)
Jonasson, Olof (1751 - 1830)
Jonasson, Olof (1761 - 1761)
Jonasson, Olof (1781 - 1853)
Jonasson, Pehr Johan (1818 - )
Jonasson, Per
Jonasson, Per (1718 - )
Jonasson, Per (1725 - 1807)
Jonasson, Per (1728 - 1794)
Jonasson, Per (1730 - )
Jonasson, Per (1735 - 1771)
Jonasson, Per (1743 - 1744)
Jonasson, Per (1755 - )
Jonasson, Per (1774 - 1801)
Jonasson, Peter (1755 - 1794)
Jonasson, Peter (1776 - 1776)
Jonasson, Peter (1778 - )
Jonasson, Peter (1778 - )
Jonasson, Peter (1785 - 1820)
Jonasson, Peter (1794 - 1857)
Jonasson, Peter (1795 - 1882)
Jonasson, Peter Johan (1815 - )
Jonasson, Peter Johan (1819 - )
Jonasson, Peter Johan (1819 - )
Jonasson, Peter Magnus (1811 - 1811)
Jonasson, Peter Magnus (1816 - 1838)
Jonasson, Petrus (1670 - 1708)
Jonasson, Petter
Jonasson, Petter
Jonasson, Petter (1724 - )
Jonasson, Petter (1766 - )
Jonasson, Petter (1769 - 1770)
Jonasson, Petter (1778 - 1785)
Jonasson, Petter (1788 - 1841)
Jonasson, Samuel (1817 - )
Jonasson, Samuel (1846 - 1927)
Jonasson, Sven (1734 - )
Jonasson, Sven (1749? - 1753)
Jonasson, Sven (1751 - )
Jonasson, Sven (1760 - 1764)
Jonasson, Sven (1769 - )
Jonasson, Sven (1773 - )
Jonasson, Sven (1775 - )
Jonasson, Sven (1776 - )
Jonasson, Sven (1782 - )
Jonasson, Sven (1784 - 1864)
Jonasson, Sven (1795 - )
Jonasson, Sven (1798 - 1875)
Jonasson, Sven (1800 - <1808)
Jonasson, Sven (1801 - 1802)
Jonasson, Sven (1803 - 1803)
Jonasson, Sven (1809 - 1817)
Jonasson, Sven (1810 - )
Jonasson, Sven (1818 - )
Jonasson, Åsle (1750 - 1752)
Jonsdotter Ahlqvist, Britta (1791 - 1860)
Jonsdotter Almgren, Christina (1727 - 1788)
Jonsdotter Gunberg, Stina (1714 - 1792)
Jonsdotter Hök, Elisabeth (1690? - 1751)
Jonsdotter Hök, Ingeborg (1680 - 1751)
Jonsdotter Hök, Maria (- 1708)
Jonsdotter Höök, Karin (- 1652)
Jonsdotter i Torset, Kerstin
Jonsdotter Kjellman, Kerstin (1645 - 1719)
Jonsdotter Wetterstrand, Greta (1752 - 1796)
Jonsdotter Wiberg, Annika (1734 - 1806)
Jonsdotter Ödman, Sigrid (1689 - 1739)
Jonsdotter, Agneta (1695 - 1772)
Jonsdotter, Anna
Jonsdotter, Anna
Jonsdotter, Anna (- 1705)
Jonsdotter, Anna (1693? - 1724)
Jonsdotter, Anna (1713? - 1728)
Jonsdotter, Anna (1716 - )
Jonsdotter, Anna (1730 - )
Jonsdotter, Anna (1784 - 1811)
Jonsdotter, Anna (1809 - )
Jonsdotter, Anna Greta (1833 - 1928)
Jonsdotter, Anna Greta (1839 - 1912)
Jonsdotter, Anna Stina (1773 - <1800)
Jonsdotter, Annika
Jonsdotter, Annika (- 1751)
Jonsdotter, Annika (1696 - )
Jonsdotter, Annika (1697 - 1761)
Jonsdotter, Annika (1702 - )
Jonsdotter, Annika (1717 - 1807)
Jonsdotter, Annika (1718? - 1799)
Jonsdotter, Annika (1723? - 1789)
Jonsdotter, Annika (1729 - )
Jonsdotter, Annika (1739 - )
Jonsdotter, Annika (1740 - 1814)
Jonsdotter, Annika (1755 - )
Jonsdotter, Annika (1776 - 1856)
Jonsdotter, Annika (1792 - 1856)
Jonsdotter, Annika (1795 - )
Jonsdotter, Beata (1752 - )
Jonsdotter, Bengta
Jonsdotter, Bengta (1682 - )
Jonsdotter, Botel (1677? - 1733)
Jonsdotter, Botil
Jonsdotter, Botil (1685? - 1758)
Jonsdotter, Britta
Jonsdotter, Britta
Jonsdotter, Britta
Jonsdotter, Britta (- 1690?)
Jonsdotter, Britta (- 1693?)
Jonsdotter, Britta (1660? - 1745)
Jonsdotter, Britta (1671? - 1754)
Jonsdotter, Britta (1684? - 1768)
Jonsdotter, Britta (1695 - 1781)
Jonsdotter, Britta (1712 - 1761)
Jonsdotter, Britta (1718? - 1790)
Jonsdotter, Britta (1722 - 1741)
Jonsdotter, Britta (1746 - )
Jonsdotter, Britta (1789 - 1870)
Jonsdotter, Caisa (1792 - )
Jonsdotter, Carin (1822 - 1900)
Jonsdotter, Catharina (- <1801)
Jonsdotter, Catharina (- 1826)
Jonsdotter, Catharina (1719 - 1805)
Jonsdotter, Catharina (1746 - )
Jonsdotter, Catharina (1747 - )
Jonsdotter, Catharina (1748 - 1831)
Jonsdotter, Catharina (1785 - 1855)
Jonsdotter, Catharina (1794 - 1860)
Jonsdotter, Cathrina
Jonsdotter, Cathrina (1764 - 1834)
Jonsdotter, Christina (1733 - )
Jonsdotter, Christina (1825 - 1854)
Jonsdotter, Dordi (1775 - )
Jonsdotter, Elin
Jonsdotter, Elin
Jonsdotter, Elin
Jonsdotter, Elin
Jonsdotter, Elin
Jonsdotter, Elin
Jonsdotter, Elin
Jonsdotter, Elin
Jonsdotter, Elin
Jonsdotter, Elin
Jonsdotter, Elin
Jonsdotter, Elin
Jonsdotter, Elin
Jonsdotter, Elin
Jonsdotter, Elin
Jonsdotter, Elin (- 1695)
Jonsdotter, Elin (- 1717)
Jonsdotter, Elin (1663? - 1729)
Jonsdotter, Elin (1682 - 1751)
Jonsdotter, Elin (1688? - 1740)
Jonsdotter, Elin (1696 - )
Jonsdotter, Elin (1709 - )
Jonsdotter, Elin (1709 - 1770)
Jonsdotter, Elin (1713 - )
Jonsdotter, Elin (1714 - 1714)
Jonsdotter, Elin (1720 - 1720)
Jonsdotter, Elin (1720 - 1813)
Jonsdotter, Elin (1721 - 1758)
Jonsdotter, Elin (1722 - )
Jonsdotter, Elin (1732 - 1810)
Jonsdotter, Elin (1739 - 1767)
Jonsdotter, Elin (1743 - )
Jonsdotter, Elin (1753 - )
Jonsdotter, Elisabet
Jonsdotter, Elisabet
Jonsdotter, Elisabet (1678? - 1751)
Jonsdotter, Elisabet (1697 - 1778)
Jonsdotter, Elisabet (1712 - )
Jonsdotter, Elisabet (1715 - 1755)
Jonsdotter, Elisabet (1715 - >1781)
Jonsdotter, Elisabet (1722 - 1780)
Jonsdotter, Elisabet (1726 - )
Jonsdotter, Elisabet (1728 - )
Jonsdotter, Elisabet (1730 - )
Jonsdotter, Elisabet (1734 - 1819)
Jonsdotter, Elisabet (1760 - )
Jonsdotter, Elisabeth (- 1738?)
Jonsdotter, Elisabeth (1650? - 1720)
Jonsdotter, Elisabeth (1654? - 1732)
Jonsdotter, Elisabeth (1674? - 1749)
Jonsdotter, Elisabeth (1697 - 1697)
Jonsdotter, Elisabeth (1707 - 1778)
Jonsdotter, Elisabeth (1733 - )
Jonsdotter, Elisabeth (1734 - 1741)
Jonsdotter, Elisabeth (1774 - )
Jonsdotter, Elsa (1705 - )
Jonsdotter, Estrid
Jonsdotter, Eva (1760 - 1795)
Jonsdotter, Eva (1793 - )
Jonsdotter, Gertrud (1706 - )
Jonsdotter, Gertrud (1738 - )
Jonsdotter, Gertrud (1749 - )
Jonsdotter, Greta (1736 - 1794)
Jonsdotter, Greta Lisa (1816 - 1856)
Jonsdotter, Greta Lisa (1829 - 1829)
Jonsdotter, Gunnel (1643? - 1725)
Jonsdotter, Gunnil
Jonsdotter, Gunnil
Jonsdotter, Gunnil
Jonsdotter, Gunnil (1689 - 1769)
Jonsdotter, Gunnil (1715 - 1789)
Jonsdotter, Gunnil (1736 - )
Jonsdotter, Gustava (1818 - 1898)
Jonsdotter, Helena (1733 - )
Jonsdotter, Helena (1759 - 1762)
Jonsdotter, Inga (1766 - )
Jonsdotter, Ingeborg
Jonsdotter, Ingeborg
Jonsdotter, Ingeborg
Jonsdotter, Ingeborg
Jonsdotter, Ingeborg
Jonsdotter, Ingeborg
Jonsdotter, Ingeborg
Jonsdotter, Ingeborg
Jonsdotter, Ingeborg
Jonsdotter, Ingeborg (- 1679)
Jonsdotter, Ingeborg (- 1707)
Jonsdotter, Ingeborg (- >1745)
Jonsdotter, Ingeborg (- 1760)
Jonsdotter, Ingeborg (1668? - 1723)
Jonsdotter, Ingeborg (1685? - 1715)
Jonsdotter, Ingeborg (1697? - 1779)
Jonsdotter, Ingeborg (1713 - 1795)
Jonsdotter, Ingeborg (1717 - )
Jonsdotter, Ingeborg (1717? - 1787)
Jonsdotter, Ingeborg (1723? - 1773)
Jonsdotter, Ingeborg (1734 - 1813)
Jonsdotter, Ingeborg (1735 - 1812)
Jonsdotter, Ingeborg (1758 - 1822)
Jonsdotter, Ingeborg (1779 - 1790)
Jonsdotter, Ingegerd (- 1733)
Jonsdotter, Ingegerd (1726 - )
Jonsdotter, Ingegerd (1754 - 1821)
Jonsdotter, Ingegärd (1641? - 1711)
Jonsdotter, Ingela (1756 - 1840)
Jonsdotter, Ingerd
Jonsdotter, Ingierd (1703? - 1757)
Jonsdotter, Ingierd (1815 - 1888)
Jonsdotter, Ingiärd
Jonsdotter, Ingrid
Jonsdotter, Ingrid
Jonsdotter, Ingrid
Jonsdotter, Ingrid
Jonsdotter, Ingrid
Jonsdotter, Ingrid (- 1704)
Jonsdotter, Ingrid (- >1728)
Jonsdotter, Ingrid (1621 - 1691)
Jonsdotter, Ingrid (1658? - 1708)
Jonsdotter, Ingrid (1662? - 1743)
Jonsdotter, Ingrid (1676 - 1758)
Jonsdotter, Ingrid (1677? - 1705)
Jonsdotter, Ingrid (1689? - 1724)
Jonsdotter, Ingrid (1700 - 1700)
Jonsdotter, Ingrid (1701 - >1771)
Jonsdotter, Ingrid (1702 - 1702)
Jonsdotter, Ingrid (1705 - 1711)
Jonsdotter, Ingrid (1720? - 1759)
Jonsdotter, Ingrid (1729 - >1784)
Jonsdotter, Ingrid (1729 - 1796)
Jonsdotter, Ingrid (1735 - )
Jonsdotter, Ingrid (1745 - 1784)
Jonsdotter, Ingrid (1750 - 1813)
Jonsdotter, Ingrid (1771 - 1841)
Jonsdotter, Ingrid (1784 - )
Jonsdotter, Ingrid (1788 - 1795)
Jonsdotter, Ingrid Stina (1829 - 1895)
Jonsdotter, Johanna (- 1724)
Jonsdotter, Karin
Jonsdotter, Karin
Jonsdotter, Karin
Jonsdotter, Karin
Jonsdotter, Karin
Jonsdotter, Karin
Jonsdotter, Karin
Jonsdotter, Karin
Jonsdotter, Karin
Jonsdotter, Karin
Jonsdotter, Karin (- <1643)
Jonsdotter, Karin (- 1740)
Jonsdotter, Karin (- 1741)
Jonsdotter, Karin (1637? - 1707)
Jonsdotter, Karin (1668? - 1709)
Jonsdotter, Karin (1689 - 1689)
Jonsdotter, Karin (1689? - 1763)
Jonsdotter, Karin (1689 - 1775)
Jonsdotter, Karin (1690 - )
Jonsdotter, Karin (1690 - 1781)
Jonsdotter, Karin (1699 - 1701)
Jonsdotter, Karin (1700 - 1700)
Jonsdotter, Karin (1712 - )
Jonsdotter, Karin (1713 - )
Jonsdotter, Karin (1716 - )
Jonsdotter, Karin (1716 - 1717)
Jonsdotter, Karin (1718 - 1743)
Jonsdotter, Karin (1719 - )
Jonsdotter, Karin (1726 - )
Jonsdotter, Karin (1731 - )
Jonsdotter, Karin (1750 - )
Jonsdotter, Karin (1759 - )
Jonsdotter, Karin (1781 - )
Jonsdotter, Kerstin
Jonsdotter, Kerstin
Jonsdotter, Kerstin
Jonsdotter, Kerstin
Jonsdotter, Kerstin
Jonsdotter, Kerstin
Jonsdotter, Kerstin
Jonsdotter, Kerstin
Jonsdotter, Kerstin
Jonsdotter, Kerstin
Jonsdotter, Kerstin
Jonsdotter, Kerstin
Jonsdotter, Kerstin (- 1694)
Jonsdotter, Kerstin (- >1704)
Jonsdotter, Kerstin (- 1739)
Jonsdotter, Kerstin (1590? - 1655?)
Jonsdotter, Kerstin (1610? - 1695?)
Jonsdotter, Kerstin (1660 - 1759)
Jonsdotter, Kerstin (1662? - 1695)
Jonsdotter, Kerstin (1667? - 1726)
Jonsdotter, Kerstin (1671? - 1768)
Jonsdotter, Kerstin (1672 - 1692)
Jonsdotter, Kerstin (1673? - 1755)
Jonsdotter, Kerstin (1675 - 1759)
Jonsdotter, Kerstin (1679? - 1758)
Jonsdotter, Kerstin (1684? - 1730)
Jonsdotter, Kerstin (1685 - )
Jonsdotter, Kerstin (1686? - 1754)
Jonsdotter, Kerstin (1690 - 1766)
Jonsdotter, Kerstin (1693 - 1773)
Jonsdotter, Kerstin (1694 - )
Jonsdotter, Kerstin (1697 - )
Jonsdotter, Kerstin (1697? - 1758)
Jonsdotter, Kerstin (1698 - 1755)
Jonsdotter, Kerstin (1701? - 1764)
Jonsdotter, Kerstin (1710? - 1797)
Jonsdotter, Kerstin (1711 - 1787)
Jonsdotter, Kerstin (1719? - 1722)
Jonsdotter, Kerstin (1719 - 1798)
Jonsdotter, Kerstin (1722 - )
Jonsdotter, Kerstin (1722 - 1794)
Jonsdotter, Kerstin (1730 - 1765)
Jonsdotter, Kerstin (1736 - )
Jonsdotter, Kerstin (1736 - 1741)
Jonsdotter, Kerstin (1738 - )
Jonsdotter, Kerstin (1741 - 1742)
Jonsdotter, Kerstin (1743 - )
Jonsdotter, Kerstin (1749 - 1822)
Jonsdotter, Kerstin (1752 - 1830)
Jonsdotter, Kerstin (1769 - 1822)
Jonsdotter, Kerstin (1799 - 1799)
Jonsdotter, Kirstin (1620 - 1696)
Jonsdotter, Kristina (1822 - )
Jonsdotter, Lena (1754 - 1827)
Jonsdotter, Lena (1762 - 1833)
Jonsdotter, Lena (1774 - )
Jonsdotter, Lena (1778 - )
Jonsdotter, Lisa
Jonsdotter, Lisa (1773 - )
Jonsdotter, Lisa (1800 - 1807)
Jonsdotter, Lisbet (- 1747)
Jonsdotter, Lisbet (1711 - )
Jonsdotter, Lisbet (1748 - 1827)
Jonsdotter, Lisbet (1758 - )
Jonsdotter, Lisbeth
Jonsdotter, Lisbeth (1695 - )
Jonsdotter, Lisbeth (1705 - 1769)
Jonsdotter, Lisbeth (1744 - 1781)
Jonsdotter, Lisken
Jonsdotter, Lotta (1836 - 1910)
Jonsdotter, Maja (1714 - 1790)
Jonsdotter, Maja (1737? - 1816)
Jonsdotter, Maja (1755 - )
Jonsdotter, Maja (1770 - 1847)
Jonsdotter, Maja (1771 - )
Jonsdotter, Maja Lisa (1784 - 1784)
Jonsdotter, Maja Lisa (1797 - )
Jonsdotter, Maja Stina (1824 - 1906)
Jonsdotter, Malin (1736 - )
Jonsdotter, Margareta
Jonsdotter, Margareta (1640? - 1729)
Jonsdotter, Margareta (1751 - 1842)
Jonsdotter, Maria
Jonsdotter, Maria (- 1731)
Jonsdotter, Maria (- 1742)
Jonsdotter, Maria (1662 - 1756)
Jonsdotter, Maria (1712 - )
Jonsdotter, Maria (1712 - )
Jonsdotter, Maria (1714 - )
Jonsdotter, Maria (1715 - )
Jonsdotter, Maria (1720 - )
Jonsdotter, Maria (1722 - )
Jonsdotter, Maria (1724 - )
Jonsdotter, Maria (1725 - )
Jonsdotter, Maria (1725 - )
Jonsdotter, Maria (1732 - 1766)
Jonsdotter, Maria (1737 - )
Jonsdotter, Maria (1741 - )
Jonsdotter, Maria (1743 - )
Jonsdotter, Maria (1744 - 1803)
Jonsdotter, Maria (1750 - )
Jonsdotter, Maria (1753 - 1754)
Jonsdotter, Maria (1759 - 1811)
Jonsdotter, Maria (1764 - 1840)
Jonsdotter, Maria (1776 - 1844)
Jonsdotter, Maria (1780 - 1865)
Jonsdotter, Maria (1781 - 1844)
Jonsdotter, Maria (1794 - )
Jonsdotter, Maria (1798 - 1800)
Jonsdotter, Maria (1804 - 1857)
Jonsdotter, Maria (1811 - 1885)
Jonsdotter, Marie (1690 - )
Jonsdotter, Mariedt (- <1705)
Jonsdotter, Marit
Jonsdotter, Marit (1660? - 1730)
Jonsdotter, Marit (1692 - 1773)
Jonsdotter, Marit (1701 - )
Jonsdotter, Marith (1720 - >1765)
Jonsdotter, Marta
Jonsdotter, Marta (1761 - )
Jonsdotter, Martha
Jonsdotter, Martha
Jonsdotter, Martha (1693 - )
Jonsdotter, Mathilda Lovisa (1842 - 1866)
Jonsdotter, Märit
Jonsdotter, Märit (- <1639)
Jonsdotter, Märit (1685 - )
Jonsdotter, Märta (- 1744)
Jonsdotter, Märta (1716 - )
Jonsdotter, Märta (1723 - )
Jonsdotter, Märta (1738 - )
Jonsdotter, n
Jonsdotter, n
Jonsdotter, n
Jonsdotter, Ragnel (1618? - 1699)
Jonsdotter, Rangnill (1682 - 1752)
Jonsdotter, Sara
Jonsdotter, Sara
Jonsdotter, Sara
Jonsdotter, Sara (1679? - 1743)
Jonsdotter, Sara (1695 - )
Jonsdotter, Sara (1697 - 1697)
Jonsdotter, Sara (1712 - 1794)
Jonsdotter, Sara (1734 - 1785)
Jonsdotter, Sigrid
Jonsdotter, Sigrid (- 1728)
Jonsdotter, Sigrid (1678 - 1757)
Jonsdotter, Sigrid (1705 - 1717)
Jonsdotter, Sigrid (1723 - )
Jonsdotter, Sigrid (1731 - 1741)
Jonsdotter, Sissa
Jonsdotter, Sofia
Jonsdotter, Sofia (1719 - 1720)
Jonsdotter, Sophia (1826 - 1836)
Jonsdotter, Stina
Jonsdotter, Stina (1777 - )
Jonsdotter, Stina (1781 - 1781)
Jonsdotter, Stina (1782 - )
Jonsdotter, Stina Maria (1800 - 1860)
Jonsdotter, Susanna (1736? - 1768)
Jonsson Blom, Lars (1699? - 1777)
Jonsson Bolander, Per (1701 - 1752)
Jonsson Bolin, Sven (1708 - 1767)
Jonsson Boman, Per (1725 - 1795)
Jonsson Boström, Mikael (1763 - 1838)
Jonsson Bruse, Jöns (1696? - 1766)
Jonsson Bröms, Nils
Jonsson Bååt, Peder (1288 - )
Jonsson Bååt, Peder (1364 - )
Jonsson Dahlström, Jon (1696? - 1766)
Jonsson Duker, Peder (1616? - 1698)
Jonsson Ekegren, Johan (1688 - 1750)
Jonsson Ekelund, Sigfrid (1732 - 1759)
Jonsson Ekman, Sven (1719 - 1782)
Jonsson f Johansdotter, Anna Maria (1847 - 1932)
Jonsson Fagerström, Mattis (1701 - 1756)
Jonsson Felting, Bengt
Jonsson Granbom, Sven (1752 - 1818)
Jonsson Grennensis, Jonas (1622 - 1689)
Jonsson Hake, Joseph (1742 - 1806)
Jonsson Hane, Nils (1643? - 1707)
Jonsson Hellstedt, Jonas (1627? - 1697)
Jonsson Hill, Nils (1799 - 1882)
Jonsson Holm, Trotte (1654? - 1721)
Jonsson Hök, Andreas (1679 - 1766)
Jonsson Hök, Magnus (1684 - 1751)
Jonsson i Klerebo, Måns (1725 - 1758)
Jonsson i Torset, Per
Jonsson Lindqvist, Johan (1773 - 1837)
Jonsson Nero, Johannes (1796 - 1821)
Jonsson Nyberg, Johan (- 1736)
Jonsson Nyman, Sven (1712 - 1758)
Jonsson Näsman, Sven (1757 - 1842)
Jonsson Pipa, Daniel (1737 - 1789)
Jonsson Ring, Elver (1780 - )
Jonsson Ringberg, Anders (1679? - 1759)
Jonsson Ruska, Nils
Jonsson Sjögren, Peter (1816 - 1901)
Jonsson Skräddare, Hemming (- 1702)
Jonsson Skärping, Johan
Jonsson Skärping, Måns (1658? - 1712)
Jonsson Säf, Anders (1794 - 1869)
Jonsson Törngren, Karl
Jonsson Törnqvist, Sven (1750 - 1789)
Jonsson Wahlstedt, Henrik (1718 - 1773)
Jonsson Wallin, Nils (1765 - 1766)
Jonsson Wessman, Måns (1685 - 1767)
Jonsson Wässberg, Åsle (1671? - 1749)
Jonsson Ågren, Israel (1760 - 1844)
Jonsson,
Jonsson, Abraham (1686 - 1746)
Jonsson, Adam
Jonsson, Amund (1755 - )
Jonsson, Anders
Jonsson, Anders
Jonsson, Anders
Jonsson, Anders (1622? - 1705)
Jonsson, Anders (1632? - 1717)
Jonsson, Anders (1654? - 1726)
Jonsson, Anders (1661? - 1735)
Jonsson, Anders (1701 - )
Jonsson, Anders (1706 - 1709)
Jonsson, Anders (1709 - )
Jonsson, Anders (1709 - 1709)
Jonsson, Anders (1727 - 1774)
Jonsson, Anders (1730 - )
Jonsson, Anders (1738 - >1810)
Jonsson, Anders (1750 - 1750)
Jonsson, Anders (1762 - )
Jonsson, Anders (1762 - )
Jonsson, Anders (1764 - 1807)
Jonsson, Anders (1774 - )
Jonsson, Anders (1788 - )
Jonsson, Anders (1796 - 1878)
Jonsson, Anders (1823 - )
Jonsson, Anders (1833 - 1872)
Jonsson, Andreas (1721 - )
Jonsson, Andreas (1775 - <1800)
Jonsson, Arvid
Jonsson, Arvid (1630? - 1710)
Jonsson, Arvid (1807 - 1893)
Jonsson, Assar (1709 - )
Jonsson, August Thure (1881 - 1957)
Jonsson, Bengt (1641? - 1721)
Jonsson, Bengt (1711 - )
Jonsson, Bengt (1723 - 1806)
Jonsson, Bengt (1731 - )
Jonsson, Bengt (1742 - 1792)
Jonsson, Brodder
Jonsson, Börje
Jonsson, Börje (- 1704)
Jonsson, Börje (1647? - 1737)
Jonsson, Börje (1708 - )
Jonsson, Börje (1782 - 1783)
Jonsson, Börje (1785 - 1796)
Jonsson, Börje (1803 - )
Jonsson, Carl
Jonsson, Carl
Jonsson, Carl (- 1688)
Jonsson, Carl (- 1748)
Jonsson, Carl (- 1765)
Jonsson, Carl (1627 - 1690)
Jonsson, Carl (1646? - 1716)
Jonsson, Carl (1687 - 1770)
Jonsson, Carl (1698 - 1773)
Jonsson, Carl (1708 - )
Jonsson, Carl (1738 - 1813)
Jonsson, Carl (1755 - 1837)
Jonsson, Carl (1773 - 1804)
Jonsson, Carl (1775 - )
Jonsson, Carl (1797 - 1800)
Jonsson, Carl (1806 - )
Jonsson, Carl (1814 - )
Jonsson, Carl Johan (1819 - 1904)
Jonsson, Carl Johan (1831 - 1922)
Jonsson, Carl Johan Emil (1873 - 1940)
Jonsson, Christian (1745 - 1824)
Jonsson, Christoffer (1613? - 1691)
Jonsson, Christoffer (1689 - 1766)
Jonsson, Christoffer (1703 - 1783)
Jonsson, Christoffer (1719 - 1797)
Jonsson, Daniel (1651? - 1699)
Jonsson, Daniel (1662? - 1739)
Jonsson, Daniel (1666 - 1738)
Jonsson, Daniel (1720? - 1780)
Jonsson, Daniel (1732 - )
Jonsson, Daniel (1747 - 1826)
Jonsson, Elias (1664 - 1719)
Jonsson, Elias (1792 - 1874)
Jonsson, Elias (1801 - 1810)
Jonsson, Emma Mathilda (1847 - 1925)
Jonsson, Erik
Jonsson, Erik
Jonsson, Erik
Jonsson, Erik
Jonsson, Erik (- 1663)
Jonsson, Erik (- 1726)
Jonsson, Erik (1692 - )
Jonsson, Erik (1701 - 1761)
Jonsson, Erik (1722 - )
Jonsson, Erik Gustaf Albinus (1883 - (USA))
Jonsson, Frans (1847 - 1869)
Jonsson, Frans Gustaf (1858 - 1932)
Jonsson, Fredrik (1753 - 1754)
Jonsson, Gabriel (1711 - 1771)
Jonsson, Gabriel (1720 - 1782)
Jonsson, Gabriel (1756 - )
Jonsson, Gisle (- >1660)
Jonsson, Gisle (1724 - )
Jonsson, Gudmund
Jonsson, Gudmund (1667? - 1727)
Jonsson, Gudmund (1683? - 1759)
Jonsson, Gudmund (1698 - 1759)
Jonsson, Gudmund (1729 - 1813)
Jonsson, Gudmund (1744 - 1822)
Jonsson, Gumme (1721 - 1750?)
Jonsson, Gumme (1726 - )
Jonsson, Gustaf (1821 - 1904)
Jonsson, Gustaf (1837 - 1890)
Jonsson, Göran (1663? - 1747)
Jonsson, Göran (1678? - 1740)
Jonsson, Göran (1735 - 1786)
Jonsson, Hans (- 1744)
Jonsson, Hans (1661? - 1737)
Jonsson, Hans (1688 - )
Jonsson, Hans (1706 - )
Jonsson, Henrik (1716 - <1718)
Jonsson, Holmsten (1604 - 1675)
Jonsson, Håkan
Jonsson, Håkan (1694? - 1727)
Jonsson, Håkan (1697 - )
Jonsson, Håkan (1723 - )
Jonsson, Håkan (1734 - 1738)
Jonsson, Ida Charlotta (1880 - 1967)
Jonsson, Ingemar (1715 - 1792)
Jonsson, Isac
Jonsson, Isac (1804 - 1887)
Jonsson, Isak
Jonsson, Isak Magnus (1812 - 1900)
Jonsson, Jacob (- 1616)
Jonsson, Jacob (1741? - 1811)
Jonsson, Johan
Jonsson, Johan
Jonsson, Johan
Jonsson, Johan
Jonsson, Johan
Jonsson, Johan
Jonsson, Johan
Jonsson, Johan (- 1736)
Jonsson, Johan (1678? - 1752)
Jonsson, Johan (1681 - )
Jonsson, Johan (1688? - 1762)
Jonsson, Johan (1689 - 1740)
Jonsson, Johan (1698 - 1774)
Jonsson, Johan (1705 - 1705)
Jonsson, Johan (1711 - )
Jonsson, Johan (1721 - 1721)
Jonsson, Johan (1722 - 1756)
Jonsson, Johan (1729 - 1764)
Jonsson, Johan (1733 - )
Jonsson, Johan (1736 - )
Jonsson, Johan (1736 - )
Jonsson, Johan (1742 - )
Jonsson, Johan (1776? - 1782)
Jonsson, Johan (1778 - <1797)
Jonsson, Johan (1785 - 1829)
Jonsson, Johan (1794 - 1878)
Jonsson, Johan Peter (1831 - 1878)
Jonsson, Johannes (1724 - 1801)
Jonsson, Johannes (1743 - )
Jonsson, Johannes (1771 - 1839)
Jonsson, Johannes (1775 - 1775)
Jonsson, Johannes (1776 - 1826)
Jonsson, Johannes (1778 - 1849)
Jonsson, Johannes (1809 - )
Jonsson, Johannes Gustaf (1836 - 1908)
Jonsson, Jon
Jonsson, Jon
Jonsson, Jon
Jonsson, Jon
Jonsson, Jon (- 1702)
Jonsson, Jon (- 1706)
Jonsson, Jon (1641? - 1716)
Jonsson, Jon (1642? - 1706)
Jonsson, Jon (1673 - )
Jonsson, Jon (1683? - 1730)
Jonsson, Jon (1688? - 1738)
Jonsson, Jon (1705 - )
Jonsson, Jon (1708 - 1788)
Jonsson, Jon (1709 - )
Jonsson, Jon (1714 - )
Jonsson, Jon (1718 - )
Jonsson, Jon (1719 - )
Jonsson, Jon (1721 - 1798)
Jonsson, Jon (1728 - 1794)
Jonsson, Jon (1742 - )
Jonsson, Jon (1743 - 1787)
Jonsson, Jon (1750 - )
Jonsson, Jon (1768 - )
Jonsson, Jon (1774 - )
Jonsson, Jon (1778 - )
Jonsson, Jonas
Jonsson, Jonas
Jonsson, Jonas
Jonsson, Jonas
Jonsson, Jonas
Jonsson, Jonas (1703? - 1742)
Jonsson, Jonas (1716 - 1761)
Jonsson, Jonas (1719 - 1784)
Jonsson, Jonas (1724? - 1807)
Jonsson, Jonas (1727 - )
Jonsson, Jonas (1734 - )
Jonsson, Jonas (1750 - 1811)
Jonsson, Jonas (1770 - 1828)
Jonsson, Jonas (1780 - 1780)
Jonsson, Jonas (1782 - 1850)
Jonsson, Jonas (1784 - )
Jonsson, Jonas (1812 - 1818)
Jonsson, Jonas (1818 - )
Jonsson, Jonas Peter (1817 - )
Jonsson, Jordan
Jonsson, Jöns
Jonsson, Jöns (- >1740)
Jonsson, Jöns (1639? - 1730)
Jonsson, Jöns (1663? - 1727)
Jonsson, Jöns (1712 - 1763)
Jonsson, Jöns (1726 - 1802)
Jonsson, Jöns (1727 - )
Jonsson, Jöns (1733 - )
Jonsson, Jöns (1735 - 1804)
Jonsson, Jöns (1763 - )
Jonsson, Karl Olof (1836 - 1898)
Jonsson, Knut (1490 - )
Jonsson, Knut (1550 - )
Jonsson, Knut (1699 - 1773)
Jonsson, Lars
Jonsson, Lars
Jonsson, Lars
Jonsson, Lars
Jonsson, Lars
Jonsson, Lars
Jonsson, Lars
Jonsson, Lars (- 1723)
Jonsson, Lars (- >1742)
Jonsson, Lars (1686? - 1763)
Jonsson, Lars (1699 - 1773)
Jonsson, Lars (1701 - )
Jonsson, Lars (1704? - 1764)
Jonsson, Lars (1712 - 1785)
Jonsson, Lars (1716 - )
Jonsson, Lars (1725 - )
Jonsson, Lars (1726 - 1794)
Jonsson, Lars (1745 - 1804)
Jonsson, Lars (1755 - 1816)
Jonsson, Lars (1766 - )
Jonsson, Lars (1791 - 1869)
Jonsson, Lorenz (1811 - )
Jonsson, Magnus (1729 - 1818)
Jonsson, Mattes (1730 - )
Jonsson, Mattis (1626? - 1699)
Jonsson, Måns
Jonsson, Måns
Jonsson, Måns
Jonsson, Måns
Jonsson, Måns
Jonsson, Måns
Jonsson, Måns
Jonsson, Måns (- 1737)
Jonsson, Måns (- 1747)
Jonsson, Måns (- 1758)
Jonsson, Måns (1560 - 1598)
Jonsson, Måns (1590 - )
Jonsson, Måns (1664? - 1729)
Jonsson, Måns (1664? - 1751)
Jonsson, Måns (1671? - 1732)
Jonsson, Måns (1672? - 1741)
Jonsson, Måns (1687 - )
Jonsson, Måns (1702 - 1755)
Jonsson, Måns (1710? - 1782)
Jonsson, Måns (1711 - )
Jonsson, Måns (1711 - 1799)
Jonsson, Måns (1712 - )
Jonsson, Måns (1717 - )
Jonsson, Måns (1721 - 1771)
Jonsson, Måns (1724 - )
Jonsson, Måns (1731 - )
Jonsson, Måns (1746 - )
Jonsson, Mårten (1711 - 1715)
Jonsson, Nils
Jonsson, Nils
Jonsson, Nils
Jonsson, Nils
Jonsson, Nils
Jonsson, Nils
Jonsson, Nils (1612? - 1687)
Jonsson, Nils (1664? - 1717)
Jonsson, Nils (1665? - 1749)
Jonsson, Nils (1671? - 1759)
Jonsson, Nils (1678 - 1757)
Jonsson, Nils (1679 - )
Jonsson, Nils (1687 - )
Jonsson, Nils (1696 - 1749)
Jonsson, Nils (1706 - 1741)
Jonsson, Nils (1716 - )
Jonsson, Nils (1719 - 1780)
Jonsson, Nils (1720? - 1756)
Jonsson, Nils (1721 - )
Jonsson, Nils (1722 - )
Jonsson, Nils (1723 - 1784)
Jonsson, Nils (1723 - 1798)
Jonsson, Nils (1726 - )
Jonsson, Nils (1750 - )
Jonsson, Nils (1750 - )
Jonsson, Nils (1754 - )
Jonsson, Nils (1758 - )
Jonsson, Nils (1767 - )
Jonsson, Nils (1767 - >1808)
Jonsson, Nils (1780 - 1780)
Jonsson, Nils August (1826 - 1827)
Jonsson, Nils Peter (1820 - 1902)
Jonsson, Olof
Jonsson, Olof
Jonsson, Olof
Jonsson, Olof
Jonsson, Olof (1674? - 1749)
Jonsson, Olof (1688 - )
Jonsson, Olof (1702? - 1780)
Jonsson, Olof (1712? - 1776)
Jonsson, Olof (1771 - 1837)
Jonsson, Olof (1772 - 1840)
Jonsson, Olof (1773 - )
Jonsson, Olof (1782 - 1816)
Jonsson, Olof (1806 - )
Jonsson, Otto Fredric (1844 - 1846)
Jonsson, Paul (1729 - 1803)
Jonsson, Peder
Jonsson, Peder (1694 - 1773)
Jonsson, Peder (1703 - )
Jonsson, Per
Jonsson, Per
Jonsson, Per
Jonsson, Per
Jonsson, Per
Jonsson, Per
Jonsson, Per
Jonsson, Per
Jonsson, Per (- 1587)
Jonsson, Per (- <1657)
Jonsson, Per (- <1666)
Jonsson, Per (- 1676)
Jonsson, Per (- <1704)
Jonsson, Per (1610 - )
Jonsson, Per (1612 - 1709)
Jonsson, Per (1622? - 1707)
Jonsson, Per (1654? - 1720)
Jonsson, Per (1654? - 1728)
Jonsson, Per (1655? - )
Jonsson, Per (1669 - 1726)
Jonsson, Per (1675? - 1755)
Jonsson, Per (1679? - 1763)
Jonsson, Per (1680 - 1757)
Jonsson, Per (1683? - 1753)
Jonsson, Per (1684 - 1764)
Jonsson, Per (1685 - 1746)
Jonsson, Per (1690 - 1691)
Jonsson, Per (1692 - 1737)
Jonsson, Per (1692 - 1744)
Jonsson, Per (1695 - )
Jonsson, Per (1709? - 1753)
Jonsson, Per (1712 - )
Jonsson, Per (1712 - )
Jonsson, Per (1713 - )
Jonsson, Per (1714 - )
Jonsson, Per (1714 - 1794)
Jonsson, Per (1714 - 1797)
Jonsson, Per (1715 - )
Jonsson, Per (1717 - )
Jonsson, Per (1718 - )
Jonsson, Per (1718 - 1787)
Jonsson, Per (1723 - 1784)
Jonsson, Per (1726 - 1788?)
Jonsson, Per (1726 - 1811)
Jonsson, Per (1728 - )
Jonsson, Per (1737 - )
Jonsson, Per (1737 - 1823)
Jonsson, Per (1740 - 1747)
Jonsson, Per (1744 - )
Jonsson, Per (1744 - 1825)
Jonsson, Per (1750? - >1818)
Jonsson, Per (1751 - )
Jonsson, Per (1755 - 1839)
Jonsson, Per (1756 - )
Jonsson, Per (1769 - )
Jonsson, Per (1772 - 1806)
Jonsson, Per (1777 - 1821)
Jonsson, Per (1786 - 1869)
Jonsson, Peter (1727 - )
Jonsson, Peter (1793 - 1847)
Jonsson, Peter (1841 - 1898)
Jonsson, Peter Andreas (1779 - )
Jonsson, Peter Gustaf (1812 - 1898)
Jonsson, Petter (1686 - 1710)
Jonsson, Petter (1724 - )
Jonsson, Petter (1762 - )
Jonsson, Petter (1791 - )
Jonsson, Petter (1796 - 1796)
Jonsson, Petter (1800 - )
Jonsson, Petter (1803 - 1827)
Jonsson, Petter Johan (1831 - 1900)
Jonsson, Ragvald
Jonsson, Samuel
Jonsson, Samuel (1694 - )
Jonsson, Sigfrid (1673 - 1757)
Jonsson, Sten
Jonsson, Stina Elsa Linnéa (1917 - 1987)
Jonsson, Sven
Jonsson, Sven
Jonsson, Sven
Jonsson, Sven
Jonsson, Sven
Jonsson, Sven ((okänt år) - )
Jonsson, Sven
Jonsson, Sven
Jonsson, Sven
Jonsson, Sven
Jonsson, Sven (- 1656)
Jonsson, Sven (- 1712)
Jonsson, Sven (1638? - 1703)
Jonsson, Sven (1650? - 1732)
Jonsson, Sven (1674 - 1755)
Jonsson, Sven (1675? - 1761)
Jonsson, Sven (1693 - 1766)
Jonsson, Sven (1699 - 1766)
Jonsson, Sven (1703 - )
Jonsson, Sven (1705 - 1764)
Jonsson, Sven (1711? - 1773)
Jonsson, Sven (1713 - )
Jonsson, Sven (1714 - 1787)
Jonsson, Sven (1715 - )
Jonsson, Sven (1718 - 1792)
Jonsson, Sven (1727 - )
Jonsson, Sven (1729 - )
Jonsson, Sven (1733? - )
Jonsson, Sven (1733 - )
Jonsson, Sven (1733 - )
Jonsson, Sven (1733 - 1797)
Jonsson, Sven (1734 - 1741)
Jonsson, Sven (1747 - )
Jonsson, Sven (1747 - 1747)
Jonsson, Sven (1756 - )
Jonsson, Sven (1770 - 1808?)
Jonsson, Sven (1771 - )
Jonsson, Sven (1774 - )
Jonsson, Sven (1794 - 1842)
Jonsson, Sven (1799 - 1799)
Jonsson, Sven (1828 - 1899)
Jonsson, Sven Lorentz (1819 - )
Jonsson, Thor (1740 - )
Jonsson, Torkel (- 1689)
Jonsson, Torsten (1713 - 1741)
Jonsson, Truls (1659? - 1710)
Jonsson, Unne (- 1676?)
Jonsson, Ygge (1751 - )
Jonsson, Zachris (1676? - 1769)
Jonsson, Zackris (1667? - 1734)
Jonsson, Åke
Jonsson, Åsle (- 1741)
Jonsson, Åsle (1736 - 1790)
Jonsson, Östen
Jonssson, Jonas
Jordansdotter, Anna (1705 - )
Jordansdotter, Ingeborg (1717 - )
Jordansdotter, Ingier (1720 - )
Jordansdotter, Ingrid (1711 - )
Jordansdotter, Karin (1708 - )
Jordansdotter, Kerstin (1715 - )
Jordansson, Carl (1697? - 1773)
Jordansson, Jon (1700? - 1750)
Josefsdotter Comstadia, Helena
Josefsdotter Comstadia, Ingrid (1695 - 1751)
Josefsdotter, Annika (1715 - )
Josefsdotter, Annika (1722 - )
Josefsdotter, Annika (1792 - )
Josefsdotter, Catharina (1781 - )
Josefsdotter, Catharina (1785 - )
Josefsdotter, Elsa (1724 - )
Josefsdotter, Estrid (1689? - )
Josefsdotter, Ingeborg
Josefsdotter, Ingeborg (1727 - )
Josefsdotter, Ingeborg (1731 - )
Josefsdotter, Ingrid (1713 - )
Josefsdotter, Ingrid (1723 - )
Josefsdotter, Kerstin
Josefsdotter, Kerstin (1773 - )
Josefsdotter, Lisbeth (1735 - )
Josefsdotter, Lisbeth (1783 - )
Josefsdotter, Maria (1686? - )
Josefsdotter, Maria (1729 - )
Josefsson Comstadius, Israel (1684? - 1755)
Josefsson, Anders (1779 - )
Josefsson, Christoffer (1734 - )
Josefsson, Daniel (1716 - )
Josefsson, Gabriel (1718 - )
Josefsson, Hans (1699 - 1778)
Josefsson, Jacob (1717 - )
Josefsson, Johan (1720 - )
Josefsson, Johan (1770 - )
Josefsson, Jon (1777 - )
Josefsson, Jonas (1693 - 1765)
Josefsson, Jonas (1768 - )
Josefsson, Jöns (1683 - 1771)
Josefsson, Olof (1719 - )
Josefsson, Sara (1721 - )
Junander, Mårten (- 1693)
Juringius, Eva Lisa (1743 - 1781)
Jönsdotter Bröms, Anna
Jönsdotter Bölja, Brita (1515? - )
Jönsdotter Ekberg, Annika (1770 - 1785)
Jönsdotter Ekberg, Christina (1764 - 1785)
Jönsdotter Ekberg, Helena (1773 - 1838)
Jönsdotter Ekberg, Maria (1768 - 1810)
Jönsdotter Geet, Birgitta
Jönsdotter Kagg, Maria
Jönsdotter Lilliebielke, Anna (1583 - 1634)
Jönsdotter Siölander, Gunnil (1698 - 1791)
Jönsdotter, Anna
Jönsdotter, Anna
Jönsdotter, Anna
Jönsdotter, Anna (- <1679)
Jönsdotter, Anna (- 1751)
Jönsdotter, Anna (1703 - <1717)
Jönsdotter, Anna (1703 - 1767)
Jönsdotter, Anna (1711 - 1786)
Jönsdotter, Anna (1714 - )
Jönsdotter, Anna (1717 - )
Jönsdotter, Anna (1721 - )
Jönsdotter, Anna (1746 - 1832)
Jönsdotter, Anna (1758 - 1835)
Jönsdotter, Anna (1764 - 1764)
Jönsdotter, Anna (1773 - 1818)
Jönsdotter, Anna (1796 - 1802)
Jönsdotter, Anna (1823 - 1825)
Jönsdotter, Anna (1826 - 1826)
Jönsdotter, Annika
Jönsdotter, Annika (1694 - )
Jönsdotter, Annika (1720? - <1723)
Jönsdotter, Annika (1725? - 1791)
Jönsdotter, Annika (1727 - 1729)
Jönsdotter, Annika (1729 - )
Jönsdotter, Annika (1752 - )
Jönsdotter, Annika (1755 - 1757)
Jönsdotter, Annika (1774 - 1866)
Jönsdotter, Annika (1781 - 1854)
Jönsdotter, Bengta
Jönsdotter, Bengta (1633? - 1713)
Jönsdotter, Bengta (1678 - 1753)
Jönsdotter, Birgitta (1760 - 1760)
Jönsdotter, Botel (1717 - 1797)
Jönsdotter, Botil (1708 - )
Jönsdotter, Brita Catharina (1737 - 1829)
Jönsdotter, Britta
Jönsdotter, Britta (- 1673?)
Jönsdotter, Britta (1630 - 1692)
Jönsdotter, Britta (1647? - 1727)
Jönsdotter, Britta (1681 - 1764)
Jönsdotter, Britta (1682? - 1765)
Jönsdotter, Britta (1689 - 1766)
Jönsdotter, Britta (1690 - 1719)
Jönsdotter, Britta (1690 - 1779)
Jönsdotter, Britta (1695 - 1732)
Jönsdotter, Britta (1700 - )
Jönsdotter, Britta (1703 - 1783)
Jönsdotter, Britta (1710 - 1771)
Jönsdotter, Caisa (1783 - 1799)
Jönsdotter, Carin (1753 - 1788)
Jönsdotter, Catharina (1730 - )
Jönsdotter, Catharina (1744 - )
Jönsdotter, Catharina (1748 - 1803)
Jönsdotter, Catharina (1760 - 1760)
Jönsdotter, Catharina (1798 - 1881)
Jönsdotter, Cathrina (1719? - 1773)
Jönsdotter, Catrina (1776 - 1857)
Jönsdotter, Christin
Jönsdotter, Christina (1732 - )
Jönsdotter, Christina (1753 - )
Jönsdotter, Dordi (1771 - 1811)
Jönsdotter, Elin
Jönsdotter, Elin
Jönsdotter, Elin
Jönsdotter, Elin (- 1713)
Jönsdotter, Elin (1646? - 1706)
Jönsdotter, Elin (1662? - 1752)
Jönsdotter, Elin (1668? - 1738)
Jönsdotter, Elin (1688? - 1768)
Jönsdotter, Elin (1695 - 1764)
Jönsdotter, Elin (1715 - )
Jönsdotter, Elin (1718 - 1764)
Jönsdotter, Elin (1721 - 1721)
Jönsdotter, Elin (1771 - 1828)
Jönsdotter, Eling (1765 - )
Jönsdotter, Elisabet
Jönsdotter, Elisabet
Jönsdotter, Elisabet
Jönsdotter, Elisabet
Jönsdotter, Elisabet
Jönsdotter, Elisabet (- 1651)
Jönsdotter, Elisabeth (1669? - 1705)
Jönsdotter, Elisabeth (1679? - 1747)
Jönsdotter, Elisabeth (1680? - 1764)
Jönsdotter, Elsa
Jönsdotter, Greta (1744 - 1786)
Jönsdotter, Greta (1778 - 1861)
Jönsdotter, Gunnel (- 1741)
Jönsdotter, Gunnela
Jönsdotter, Gunnil (1705 - )
Jönsdotter, Helena (1713 - 1776)
Jönsdotter, Helena (1739 - 1764?)
Jönsdotter, Helena (1744 - )
Jönsdotter, Ingeborg (- >1670)
Jönsdotter, Ingeborg (1667? - 1727)
Jönsdotter, Ingeborg (1685 - )
Jönsdotter, Ingeborg (1691 - 1756)
Jönsdotter, Ingeborg (1692 - )
Jönsdotter, Ingeborg (1705 - )
Jönsdotter, Ingeborg (1718 - )
Jönsdotter, Ingeborg (1724 - 1765)
Jönsdotter, Ingeborg (1748 - )
Jönsdotter, Ingefred (1718 - 1718)
Jönsdotter, Ingegerd (1703 - 1763)
Jönsdotter, Ingegerd (1749 - 1772)
Jönsdotter, Ingegerd (1808 - 1888)
Jönsdotter, Ingegärd (1703 - 1787)
Jönsdotter, Ingierd
Jönsdotter, Ingierd
Jönsdotter, Ingierd (1742 - )
Jönsdotter, Ingierd (1745 - 1814)
Jönsdotter, Ingierd (1762 - )
Jönsdotter, Ingiär (- <1746)
Jönsdotter, Ingiär (1715 - )
Jönsdotter, Ingrid (- 1670)
Jönsdotter, Ingrid (1405 - )
Jönsdotter, Ingrid (1655? - 1735)
Jönsdotter, Ingrid (1658? - 1728)
Jönsdotter, Ingrid (1707 - 1754)
Jönsdotter, Ingrid (1708 - 1743?)
Jönsdotter, Ingrid (1711 - 1715)
Jönsdotter, Ingrid (1777 - 1847)
Jönsdotter, Karin
Jönsdotter, Karin
Jönsdotter, Karin
Jönsdotter, Karin
Jönsdotter, Karin
Jönsdotter, Karin
Jönsdotter, Karin (- 1713)
Jönsdotter, Karin (- 1740)
Jönsdotter, Karin (1631? - 1711)
Jönsdotter, Karin (1673? - 1709)
Jönsdotter, Karin (1674? - 1754)
Jönsdotter, Karin (1681 - 1751)
Jönsdotter, Karin (1703 - )
Jönsdotter, Karin (1708 - 1717)
Jönsdotter, Karin (1710 - 1780)
Jönsdotter, Karin (1711 - )
Jönsdotter, Karin (1711? - 1786)
Jönsdotter, Karin (1713 - <1714)
Jönsdotter, Karin (1714 - 1797)
Jönsdotter, Karin (1716 - 1747)
Jönsdotter, Karin (1718 - )
Jönsdotter, Karin (1718 - )
Jönsdotter, Karin (1725 - 1807)
Jönsdotter, Karin (1731 - 1731)
Jönsdotter, Karin (1733 - )
Jönsdotter, Karin (1751 - )
Jönsdotter, Karin (1776 - 1805)
Jönsdotter, Katharina (1741 - )
Jönsdotter, Kerstin
Jönsdotter, Kerstin
Jönsdotter, Kerstin
Jönsdotter, Kerstin
Jönsdotter, Kerstin
Jönsdotter, Kerstin
Jönsdotter, Kerstin
Jönsdotter, Kerstin (- >1668)
Jönsdotter, Kerstin (- <1701)
Jönsdotter, Kerstin (- 1709)
Jönsdotter, Kerstin (1663? - 1719)
Jönsdotter, Kerstin (1674? - 1758)
Jönsdotter, Kerstin (1681? - 1762)
Jönsdotter, Kerstin (1682 - )
Jönsdotter, Kerstin (1683 - )
Jönsdotter, Kerstin (1689 - 1770)
Jönsdotter, Kerstin (1690 - 1716)
Jönsdotter, Kerstin (1701 - 1710)
Jönsdotter, Kerstin (1709 - 1802)
Jönsdotter, Kerstin (1711 - 1803)
Jönsdotter, Kerstin (1713 - 1720)
Jönsdotter, Kerstin (1721 - 1782)
Jönsdotter, Kerstin (1721 - 1793)
Jönsdotter, Kerstin (1728 - 1729)
Jönsdotter, Kerstin (1737 - )
Jönsdotter, Kerstin (1744 - )
Jönsdotter, Kerstin (1747 - 1830)
Jönsdotter, Kerstin (1751 - )
Jönsdotter, Kerstin (1751 - 1842)
Jönsdotter, Kerstin (1760 - )
Jönsdotter, Kerstin (1802 - 1883)
Jönsdotter, Kristin (1694 - )
Jönsdotter, Lena
Jönsdotter, Lena (1726 - 1804)
Jönsdotter, Lena (1733 - 1789)
Jönsdotter, Lisbet (1714 - )
Jönsdotter, Lisbet (<1718 - )
Jönsdotter, Lisbeth (1683 - )
Jönsdotter, Lisbeth (1753 - )
Jönsdotter, Maja (1732? - 1806)
Jönsdotter, Maja (1756 - 1821)
Jönsdotter, Maja (1761 - 1761)
Jönsdotter, Maja (1766 - 1825)
Jönsdotter, Maja (1771 - 1773)
Jönsdotter, Malin (1782 - 1828)
Jönsdotter, Margareta
Jönsdotter, Margareta (1718 - )
Jönsdotter, Margareta (1736 - 1739)
Jönsdotter, Marged (1690 - 1732)
Jönsdotter, Maria
Jönsdotter, Maria
Jönsdotter, Maria
Jönsdotter, Maria
Jönsdotter, Maria (1676? - 1746)
Jönsdotter, Maria (1680? - 1742)
Jönsdotter, Maria (1691 - 1741)
Jönsdotter, Maria (1695? - 1768)
Jönsdotter, Maria (1706 - )
Jönsdotter, Maria (1711 - 1786)
Jönsdotter, Maria (1714 - >1770)
Jönsdotter, Maria (1720 - )
Jönsdotter, Maria (1725 - )
Jönsdotter, Maria (1728 - )
Jönsdotter, Maria (1728 - <1755)
Jönsdotter, Maria (1733 - )
Jönsdotter, Maria (1748 - 1825)
Jönsdotter, Maria (1757 - )
Jönsdotter, Maria (1759 - 1788)
Jönsdotter, Maria (1763 - )
Jönsdotter, Marit (1673? - 1763)
Jönsdotter, Marit (1684 - 1741)
Jönsdotter, Marje
Jönsdotter, Marta (1689 - )
Jönsdotter, Marta (1690 - )
Jönsdotter, Marta (1770 - )
Jönsdotter, Marta (1828 - 1907)
Jönsdotter, Martha (1781 - 1806)
Jönsdotter, Märta (1726? - 1750)
Jönsdotter, Märta (1731 - 1810)
Jönsdotter, n
Jönsdotter, Ragnhild (1726 - )
Jönsdotter, Ragnil (1686 - 1761)
Jönsdotter, Regina (1745 - 1819)
Jönsdotter, Sanna (1697 - 1781)
Jönsdotter, Sara
Jönsdotter, Sara
Jönsdotter, Sara
Jönsdotter, Sara (- 1698)
Jönsdotter, Sara (1709 - )
Jönsdotter, Sara (1715 - 1797)
Jönsdotter, Sara (1731 - 1805)
Jönsdotter, Sara (1752 - )
Jönsdotter, Sigrid (1680? - 1758)
Jönsdotter, Sigrid (1713 - 1781)
Jönsdotter, Sigrid (1730 - )
Jönsdotter, Sigrid (1740 - )
Jönsdotter, Sissa (1713 - )
Jönsdotter, Sophia (1721 - 1775)
Jönsdotter, Stina (1731 - )
Jönsdotter, Stina (1786 - )
Jönsdotter, Stina (1786 - 1854)
Jönsdotter, Stina (1810 - 1810)
Jönson, Per (1696 - )
Jönson, Per (1750 - )
Jönsson Baazius, Bengt (1549 - 1600)
Jönsson Björkman, Erik (- 1742)
Jönsson Boberg, Jacob (1698 - 1742)
Jönsson Drake af Intorp, Arvid (1376? - 1438)
Jönsson Dunderhake, Sven (- 1799)
Jönsson Ekberg, Johannes (1761 - 1785)
Jönsson f Jonsson, Jenny Theresia (1869 - 1941)
Jönsson Floreen, Sven (1669? - 1736)
Jönsson Galle, Jöns (1470? - )
Jönsson Galle, Tore (1550 - 1640)
Jönsson Hultgren, Bo (1738 - 1762)
Jönsson Köhler, Valentin (1663 - 1725)
Jönsson Liljesparre, Peder
Jönsson Lindberg, Per (1764 - )
Jönsson Löf, Jan (1782 - 1854)
Jönsson Modig, Petter (1737 - 1789)
Jönsson Romberg, Jacob (1747 - 1816)
Jönsson Sparre över stjärna, Arvid (1376 - 1438)
Jönsson Starkberg, Sven (1734 - 1784)
Jönsson Trop, Sven (1690 - 1771?)
Jönsson Ulfsax, Peder
Jönsson Wallander, Gabriel (1704 - 1791)
Jönsson Ågren, Nils (1686 - 1764)
Jönsson, Anders
Jönsson, Anders
Jönsson, Anders (1632? - 1717)
Jönsson, Anders (1662? - 1716)
Jönsson, Anders (1683 - )
Jönsson, Anders (1700 - 1757)
Jönsson, Anders (1717 - 1785)
Jönsson, Anders (1728 - >1784)
Jönsson, Anders (1734 - 1783)
Jönsson, Anders (1735 - )
Jönsson, Anders (1747 - )
Jönsson, Anders (1758 - 1764)
Jönsson, Anders (1760 - )
Jönsson, Anders (1762 - )
Jönsson, Anders (1763 - 1822)
Jönsson, Anders (1765 - 1817)
Jönsson, Anders (1783 - 1855)
Jönsson, Anders (1834 - 1912)
Jönsson, Arvid (1721 - )
Jönsson, Bengt
Jönsson, Bengt (1711 - 1787)
Jönsson, Carl (1660? - 1698)
Jönsson, Carl (1745 - )
Jönsson, Daniel
Jönsson, Daniel (1626? - 1725)
Jönsson, Daniel (1774 - )
Jönsson, Diur (1620? - 1703)
Jönsson, Elias (1698 - 1717)
Jönsson, Erik (1681 - )
Jönsson, Erik (1689? - 1777)
Jönsson, Erik (1719 - <1720)
Jönsson, Erik (1720 - 1787)
Jönsson, Erik (1745 - 1792)
Jönsson, Erland (1748 - 1819)
Jönsson, Gabriel (1696 - )
Jönsson, Gamaliel (- 1693)
Jönsson, Greta Jenny Viktoria (1898 - 1899)
Jönsson, Gudmund (- 1707)
Jönsson, Gudmund (1694? - 1751)
Jönsson, Gumme (1722 - 1774)
Jönsson, Gurli Emma Cecilia (1893 - 1966)
Jönsson, Göran (1742 - 1809)
Jönsson, Hans
Jönsson, Hans
Jönsson, Hans (- 1602)
Jönsson, Hans (1748 - 1805)
Jönsson, Hans (1754 - )
Jönsson, Hans (1803 - 1858)
Jönsson, Harald
Jönsson, Håkan
Jönsson, Håkan (1545 - 1587)
Jönsson, Håkan (1685? - 1765)
Jönsson, Håkan (1715 - )
Jönsson, Håkan (1719 - 1767)
Jönsson, Håkan (1735 - )
Jönsson, Håkan (1745 - )
Jönsson, Håkan (1796 - )
Jönsson, Jacob (1670? - 1752)
Jönsson, Jacob (1727 - 1770)
Jönsson, Jacob (1743 - 1783)
Jönsson, Jakob
Jönsson, Johan
Jönsson, Johan (1657? - 1735)
Jönsson, Johan (1671? - 1710)
Jönsson, Johan (1689? - 1737)
Jönsson, Johan (1696 - 1742)
Jönsson, Johan (1705 - 1780)
Jönsson, Johan (1718 - )
Jönsson, Johan (1718 - 1766)
Jönsson, Johan (1718 - 1790)
Jönsson, Johan (1722 - )
Jönsson, Johan (1722 - )
Jönsson, Johan (1722 - 1765)
Jönsson, Johan (1731 - )
Jönsson, Johan (1735 - )
Jönsson, Johan (1750 - 1754)
Jönsson, Johan (1751 - )
Jönsson, Johannes (1726 - 1726)
Jönsson, Johannes (1769 - )
Jönsson, Johannes (1777 - 1852)
Jönsson, Johannes (1785 - )
Jönsson, Johannes (1790 - 1835)
Jönsson, Jon
Jönsson, Jon (1619? - 1711)
Jönsson, Jon (1667 - 1729)
Jönsson, Jon (1680 - 1714)
Jönsson, Jon (1684 - 1734)
Jönsson, Jon (1690 - 1753)
Jönsson, Jon (1699 - 1768)
Jönsson, Jon (1708 - )
Jönsson, Jon (1716 - )
Jönsson, Jon (1718 - )
Jönsson, Jon (1755 - )
Jönsson, Jon (1792 - )
Jönsson, Jonas (- 1783)
Jönsson, Jonas (1702 - 1783)
Jönsson, Jonas (1723 - 1769)
Jönsson, Jonas (1729 - 1815)
Jönsson, Jonas (1748 - )
Jönsson, Jonas (1754 - )
Jönsson, Jonas (1758 - 1826)
Jönsson, Jonas (1774 - )
Jönsson, Jonas (1777 - )
Jönsson, Josef (- >1702)
Jönsson, Jöns
Jönsson, Jöns (1666? - 1761)
Jönsson, Jöns (1679 - 1745)
Jönsson, Jöns (1710 - 1779)
Jönsson, Jöns (1719 - )
Jönsson, Jöns (1722 - )
Jönsson, Jöns (1724 - )
Jönsson, Jöns (1726? - 1802)
Jönsson, Jöns (1728? - 1809)
Jönsson, Jöns (1735 - )
Jönsson, Jöns (1747 - 1830)
Jönsson, Karl Olof Magnus (1892 - 1933)
Jönsson, Knut (1688? - 1757)
Jönsson, Knut (1759 - )
Jönsson, Lars
Jönsson, Lars (- 1784)
Jönsson, Lars (1691 - )
Jönsson, Lars (1692 - 1747)
Jönsson, Lars (1711? - 1788)
Jönsson, Lars (1712? - 1769)
Jönsson, Lars (1719 - 1788)
Jönsson, Lars (1724 - )
Jönsson, Lars (1750 - 1752)
Jönsson, Lars (1755 - 1831)
Jönsson, Lars (1778 - )
Jönsson, Lars Peter (1793 - 1863)
Jönsson, Magnus (1747 - 1827)
Jönsson, Magnus (1780 - )
Jönsson, Magnus (1797 - 1883)
Jönsson, Mathes (1668? - 1731)
Jönsson, Mathis (1719 - 1795)
Jönsson, Måns
Jönsson, Måns
Jönsson, Måns (- <1688)
Jönsson, Måns (- 1702)
Jönsson, Måns (- 1729?)
Jönsson, Måns (1622? - 1692)
Jönsson, Måns (1664? - 1724)
Jönsson, Måns (1679? - 1719)
Jönsson, Måns (1697 - 1759)
Jönsson, Måns (1698 - 1706)
Jönsson, Måns (1701? - 1764)
Jönsson, Måns (1706 - 1785)
Jönsson, Måns (1709? - 1710)
Jönsson, Måns (1729 - )
Jönsson, Måns (1742 - 1827)
Jönsson, Måns (1745 - )
Jönsson, Måns (1748 - )
Jönsson, Måns (1748 - 1825)
Jönsson, Nils
Jönsson, Nils
Jönsson, Nils
Jönsson, Nils
Jönsson, Nils
Jönsson, Nils (- 1762)
Jönsson, Nils (1655? - 1740)
Jönsson, Nils (1663? - 1739)
Jönsson, Nils (1668? - 1755)
Jönsson, Nils (1679 - 1754)
Jönsson, Nils (1681 - 1685)
Jönsson, Nils (1681 - 1756)
Jönsson, Nils (1686 - 1767)
Jönsson, Nils (1705 - 1706)
Jönsson, Nils (1713? - 1726)
Jönsson, Nils (1754 - )
Jönsson, Nils (1776 - 1838)
Jönsson, Nils (1786 - )
Jönsson, Nils (1789 - )
Jönsson, Nils (1799 - 1883)
Jönsson, Ola
Jönsson, Olof (1676? - 1733)
Jönsson, Olof (1786 - 1829)
Jönsson, Olof (1861 - 1931)
Jönsson, Olof Rickard Gustaf (1891 - 1910)
Jönsson, Per
Jönsson, Per
Jönsson, Per
Jönsson, Per (- 1733)
Jönsson, Per (1640? - 1721)
Jönsson, Per (1659? - 1742)
Jönsson, Per (1662? - 1711)
Jönsson, Per (1667 - 1733)
Jönsson, Per (1677? - 1725)
Jönsson, Per (1681? - 1744)
Jönsson, Per (1695 - )
Jönsson, Per (1699? - 1766)
Jönsson, Per (1707 - 1787)
Jönsson, Per (1715 - )
Jönsson, Per (1718 - )
Jönsson, Per (1720 - 1787)
Jönsson, Per (1722 - )
Jönsson, Per (1722 - 1724)
Jönsson, Per (1724 - )
Jönsson, Per (1730 - )
Jönsson, Per (1732 - )
Jönsson, Per (1735 - 1809)
Jönsson, Per (1742 - )
Jönsson, Per (1749 - )
Jönsson, Per (1753 - )
Jönsson, Per (1755 - 1789)
Jönsson, Per (1763 - 1834)
Jönsson, Per (1771 - )
Jönsson, Per (1783 - )
Jönsson, Per (1794 - )
Jönsson, Peter (1761 - 1822)
Jönsson, Peter (1768 - )
Jönsson, Petrus (1693 - 1693)
Jönsson, Petter (1742 - )
Jönsson, Petter (1789 - )
Jönsson, Påvel (1728 - )
Jönsson, Samuel (1659? - )
Jönsson, Simon
Jönsson, Sune
Jönsson, Sven
Jönsson, Sven
Jönsson, Sven
Jönsson, Sven
Jönsson, Sven
Jönsson, Sven
Jönsson, Sven (- 1735)
Jönsson, Sven (1655? - 1704)
Jönsson, Sven (1665? - 1713)
Jönsson, Sven (1672? - 1745)
Jönsson, Sven (1686 - 1763)
Jönsson, Sven (1696? - 1758)
Jönsson, Sven (1708 - )
Jönsson, Sven (1712 - )
Jönsson, Sven (1712 - 1774)
Jönsson, Sven (1714 - 1719)
Jönsson, Sven (1716 - )
Jönsson, Sven (1723? - 1776)
Jönsson, Sven (1723 - 1800)
Jönsson, Sven (1735 - )
Jönsson, Sven (1738 - 1786)
Jönsson, Sven (1739 - )
Jönsson, Sven (1745 - 1791)
Jönsson, Sven (1749 - )
Jönsson, Sven (1770 - )
Jönsson, Sven (1779 - )
Jönsson, Zachris
Jönsson, Zachris (1712 - 1773)
Jönsson, Zachris (1735 - )
Jönsson, Zachris (1748 - )
Jöransson, Christian Ludvig
Jörgensdotter, Kristin (>1500 - )
Kafle Matsson, Lars
Kagg, Jöns (1673? - 1740)
Kalvik, Leho (1939 - 2006)
Kanger, Gustaf
Kanger, Stig
Kanger, Thomas
von Kanten, Regina von Kanten
Karlin, Emma Charlotta (1862 - 1943)
Karlsdotter av Lejonbalk, Katarina (- 1319)
Karlsdotter Folkunga, Ragnhild (1218? - 1262?)
Karlsdotter, Anna Britta (1821 - 1900)
Karlsdotter, Anna Gretha (1843 - 1915)
Karlsdotter, Anna Lovisa (1835 - 1877)
Karlsdotter, Anna Sofia (1871 - 1914)
Karlsdotter, Anna Sophia (1863 - 1931)
Karlsdotter, Brita
Karlsdotter, Elisabet (1669? - 1699)
Karlsdotter, Emma Lovisa (1861 - 1932)
Karlsdotter, Ingeborg
Karlsdotter, Johanna Mathilda (1875 - 1877)
Karlsdotter, Johanna Mathilda Elisabeth (1882 - 1957)
Karlsdotter, Katarina
Karlsdotter, Kerstin
Karlsdotter, Lisa Kristina Amanda (1868 - 1913)
Karlson f Styf, Agnes Augusta (1897 - 1977)
Karlsson f Andersson, Mina Kristina (1876 - 1954)
Karlsson f Ehn, Naémi Maria (1920 - 2002)
Karlsson f Fridell, Anna Gulli Elisabet (1929 - 2007)
Karlsson f Karlsson, Klara Magnhild Elvira (1905 - 1948)
Karlsson f Köhl, Ruth Hildur (1893 - 1980)
Karlsson f Lindström, Helga Teresia (1898 - 1965)
Karlsson f Magnusdotter, Ida Karolina (1873 - 1924)
Karlsson f Wallin, Berta Emilia Ingeborg (1904 - 1996)
Karlsson Fase, Ulf
Karlsson Kulle, Nils (- 1605)
Karlsson Mustonen, Oskar
Karlsson Tun, Håkan (1425 - >1478)
Karlsson Ulv av Vingad Pil, Karl
Karlsson Ulv, Ulf (1230? - 1281)
Karlsson, Anders Albert Evert (1934 - 2001)
Karlsson, Anders Elof (1900 - 1976)
Karlsson, Anders Johan (1858 - 1936)
Karlsson, Anders Johan (1867 - 1960)
Karlsson, Anna (1913 - 1998)
Karlsson, Anna Elisabet (1890 - 1890)
Karlsson, Anna Ingeborg (1898 - 1985)
Karlsson, Anna Viktoria (1907 - 1907)
Karlsson, Anny Elvira Viktoria (1891 - 1972)
Karlsson, Astrid Ingeborg Maria (1899 - 1981)
Karlsson, Axel Gunnar (1888 - 1958)
Karlsson, Bengt
Karlsson, Bengt (- <1915)
Karlsson, Bror Agne Martin (1936 - 2002)
Karlsson, Bror Lars (1921 - 1969)
Karlsson, Carl Emil (1869 - 1952)
Karlsson, Carl Josef Ferdinand (1872 - >1939)
Karlsson, Edit Elvira Maria (1905 - 1984)
Karlsson, Edla Maria Viktoria (1925 - 1962)
Karlsson, Einar Ludvig (1891 - 1975)
Karlsson, Elsa Clary Viktoria (1931 - 2003)
Karlsson, Elsa Margareta (1908 - 1985)
Karlsson, Emmy Elvira (1893 - 1975)
Karlsson, Erik Vallentin (1897 - 1970)
Karlsson, Ester Linnéa (1910 - 1989)
Karlsson, Eva Karin Margret (1900 - <1947)
Karlsson, Evelyn Ines Berith (1935 - 2007)
Karlsson, Frans Edvard (1865 - 1941)
Karlsson, Frideborg Marta (1911 - 2001)
Karlsson, Fritz Levin Valdemar (1901 - 1978)
Karlsson, Fritz Sigurd (1898 - 1899)
Karlsson, Gottfrid Harald Sigurd (1908 - 1985)
Karlsson, Gustaf Erik Arne (1922 - 1971)
Karlsson, Gustaf Hjalmar Valentin (1912 - 2001)
Karlsson, Gustaf Rudolf (1891 - <1947)
Karlsson, Göta Anna Ingeborg (1914 - 1991)
Karlsson, Helge Ruben August (1912 - 1990)
Karlsson, Henning Valfrid (1883 - 1955)
Karlsson, Henrik (1893 - 1969)
Karlsson, Herman August (1893 - 1952)
Karlsson, Hildur Emma Maria (1902 - 1998)
Karlsson, Hildur Margareta (1899 - 1992)
Karlsson, Ida Maria (1891 - 1966)
Karlsson, Inge Ragnvald Urban (1928